Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Manažer Datum: 07/01/2019 Verze: 4.32

V přehledu agendy ´Specifikace pracovního místa´ se šedě obarví sloupec ´Název´ v případě, že ve sloupci ´Držitel/é´ je hodnota ´Zaměstnanec nebyl nalezen´.

Aplikace: Manažer Datum: 07/01/2019 Verze: 4.32

Pro vytváření spisu z agendy ´Výběrová řízení´ bylo naprogramováno načítání položek ´Věc´, ´Značka´ a adresy při vypravení.

Aplikace: Manažer Datum: 05/01/2019 Verze: 4.31

Pro agendu ´Analýza´ byly naprogramovány nové vlastnosti. Byla přidána nová dimenze, která umožňuje filtrovat a grupovat sestavy marží po střediscích. Byla přidána nová dimenze, která umožňuje zobrazit marži také v %. Byla doplněna možnost vybírat kategorie z přehledu kategorií zboží (dříve to šlo pouze zadáním kódu kategorie).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/01/2019 Verze: 10.46

V agendě ´Zboží´ byl upraven dialog pro tisk sestav úspěšnosti odběratelů. Byl naprogramován filtr po členění dokladů (například po střediscích).

Aplikace: Pokladna Datum: 03/01/2019 Verze: 4.13

V agendách Pokladna a Pokladní kniha byla upravena práce s číslem pokladny. Číselník ´Identifikátory pokladen´ udává čísla pokladen pro platby hotově, platby kartou a platby v €. Po instalaci nové verze je třeba tento číselník nakonfigurovat. V případě, že pokladny běžely s nastavením parametru ´Uzávěrka pokladny: Podle uživatelů´, je třeba také doplnit číslo pokladny do dříve pořízených dat. Dále je třeba také nastavit nově vzniklý parametr ´Prodávat pomocí platební karty´.

Aplikace: Pokladna Datum: 14/12/2018 Verze: 4.12

Pro tisk účtenek byl nastaven parametr ´oddělovače řádků také / - —´. Nastavení tohoto parametru zajišťuje korektní vytištění FIK a BKP pro EET.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/12/2018 Verze: 10.45

Byl upraven tisk výdajového dodacího listu. U počtu prodaného zboží se nyní zobrazují jednotky (stejně jako na faktuře).

Aplikace: Pokladna Datum: 11/12/2018 Verze: 4.11

V agendě ´Dárkové poukazy´ byla naprogramována práce s propadlými dárkovými poukazy.

Aplikace: Pokladna Datum: 11/12/2018 Verze: 4.11

Pro uzavírání pokladny a odvod tržeb přibyla nová hodnota parametru ´Při uzávěrce pokladny´: Částka kartou je předvyplněna. Při uzávěrce pokladny nyní uživatel může: zadávat částku (umožňuje mu to regulovat zůstatek drobných v pokladně) / nemůže měnit částku (uživatel musí odvádět přesně částku, kterou přijal z účtenek) / částka je předvyplněna (je vypočítána z účtenek, ale uživatel ji může změnit) / částka kartou je předvyplněna (je vypočítána z účtenek placených kartou, ale uživatel ji může změnit).

Aplikace: Matrika Datum: 10/12/2018 Verze: 6.92

V knize narození, manželství a úmrtí byla naprogramována možnost při načítání dat z ROB (registr obyvatel) přidat načítání také z AISEO (agendový informační systém evidence obyvatel). Pomocí funkcí aiseoCtiPodleUdaju2 (E172) a aiseoCtiAifo2 (E171) jsou načtena také rodná čísla a rodiče.

Aplikace: Manažer Datum: 03/12/2018 Verze: 4.30

Pro agendu ´Specifikace pracovního místa´ byl naprogramován nástroj pro nahrazování textů odpovědností.

Aplikace: Manažer Datum: 03/12/2018 Verze: 4.30

Byla napojena agenda ´Výběrová řízení´ na agendu ´Spisová služba´.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 21/11/2018 Verze: 2.22

V agendě ´Volby´ byl upraven ´Tisk seznamu voličů na adresách´. Do těchto seznamů je možné připojit tisk seznamu voličů s žádostí ZO a EP.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 21/11/2018 Verze: 2.22

Pro agendu ´Volby´ přibyly dva parametry ´Zobrazovat na vol.seznamu u voliče na žádost ZO´ a ´Zobrazovat na vol.seznamu u voliče na žádost EP´. Na seznamech voličů po adresách se zobrazí u voliče na svou žádost do ZO/EP tato poznámka.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/11/2018 Verze: 10.44

V agendě ´Zboží´ byla upravena kontrola duplicity názvu a popisu zboží pro mód ´Název zboží načítat z agendy: Název zboží´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/11/2018 Verze: 10.44

V agendě ´Tisk etiket´ byla zvětšena velikost položek: Název zboží (70 znaků), Popis zboží (60 znaků).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/11/2018 Verze: 10.43

V agendě ´Tisk etiket´ byl přidán tisk etiket ´Štítky 3 x 7 x 63 mm x 38 mm LASER - 1.typ´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/11/2018 Verze: 10.43

V agendě ´Tisk etiket´ byl přidán tisk etiket ´Provlékací etikety 210x14 mm LASER - 20 ks´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/11/2018 Verze: 10.43

V agendě ´Zboží´, pokud je název zboží předvyplňován z agendy ´Název zboží´, se na základě zahradnické kategorie (uváděné v agendě ´Název zboží´) vyplní nebo nabídne k výběru položka kategorie.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/11/2018 Verze: 10.43

V agendě ´Název zboží´ je možné vyplnit položku ´Zahradnická kategorie´ pomocí výběrového okna.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/11/2018 Verze: 10.43

V agendě ´Kategorie´ je možné vyplnit položku ´Zahradnická kategorie´ pomocí výběrového okna.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/11/2018 Verze: 10.42

V agendě ´Tisk etiket´ bylo naprogramováno načítání etiket z agendy ´Název zboží´.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 05/11/2018 Verze: 2.21

V agendě ´Volby´ byl upraven ´Tisk seznamu voličů po okrscích´. Do těchto seznamů je možné připojit tisk seznamu voličů s žádostí ZO a EP. Také se do patičky této sestavy napočítá počet voličů z těchto připojených sestav.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 04/11/2018 Verze: 1.55

V agendě ´Zboží od dodavatelů´ se při načítání nabídky z Excelu na základě latinského názvu rostliny načte také zahradnická kategorie. Toto umožňuje firmám, které nepoužívají Zelený software, mít ve společné nabídce na www.zelene.info rostliny členěné podle kategorií.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 31/10/2018 Verze: 10.41

Pro agendu ´Zboží´ byl naprogramován nový parametr ´Název zboží načítat z agendy´: Typ zboží / Název zboží. Agendu ´Typ zboží´ používají k načítání názvů hlavně firmy, které rostliny pěstují, protože obsahuje školkařskou normu. Agendu ´Název zboží´ používají k načítání názvů hlavně firmy, které s rostlinami obchodují, protože je jednodušší.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/10/2018 Verze: 10.40

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována možnost upravovat popis prodávaného zboží. Tuto možnost mají uživatelé, kterým byla přidělena role ´Výroba a prodej - úpravy popisu zboží při výdeji´ (Vyr_upravy_popis). Nová vlastnost je užitečná pro firmy, které na skladě nedokážou dostatečně rychle upravit velikosti rostlin a chtějí to udělat při prodeji.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 26/10/2018 Verze: 1.54

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl naprogramován import objednávky přijaté ze souboru ve formátu MS Excel. Tato nová vlastnost je užitečná pro firmy, které posílají nabídky ve formátu MS Excel, které obsahují sloupce ´Objednávám´ a ´Kód zboží´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/10/2018 Verze: 10.39

Byl upraven nástroj pro generování nabídky zboží ze školkařské knihy do Excelu. Do Excelu je možné vybrat rostliny s volným počtem větším než 30. Nabídku je možné třídit podle kategorie, šarže, velikosti a názvu. Tuto variantu použijí firmy, které pěstují a expedují rostliny po šaržích.

Aplikace: Matrika Datum: 24/10/2018 Verze: 6.91

V knize narození byl naprogramován tisk formuláře ´Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru´ a přílohy k této žádosti (čestného prohlášení).

Aplikace: Matrika Datum: 23/10/2018 Verze: 6.91

V matričních knihách a agendách ´Státní občanství´ a ´Legalizace, vidimace´ byla naprogramována možnost načítat číselníky obcí a okresů při vyplňování odpovídajících položek (klávesa CTRL+F).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/10/2018 Verze: 10.38

Pro agendy ´Doklad´ a ´Zboží´ byl naprogramován nový parametr ´Kontrolovat kód skladu´. Kód skladu je kontrolován při zadávání nové karty zboží a při vystavování příjmového dodacího listu. Pokud je třeba vyplnit více skladů, je možné použít oddělovač | (Př.: 10010|10020).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/10/2018 Verze: 10.38

V agendě ´Doklad´ byl naprogramován nový parametr ´Kontrolovat interní členění dokladu´. Faktury, dobropisy, výdajové dodací listy, prodejky za hotové, příjmové dodací listy a převodky mezi středisky mohou mít číselnou řadu závislou na položce ´Členění´. Vyplněnost tohoto členění se může uživateli kontrolovat při ukládání dokladu. Parametr lze vyplnit ve dvou variantách. První varianta: hodnota je stejná pro všechny doklady (Př.: 1,2). Druhá varianta: hodnoty se nastavují samostatně pro jednotlivé typy dokladů (Př.: FAK|1,2|VDL|1,2|PDL|2|PRE|2). Nový parametr zamezí chybovosti obsluhy při vystavování nových dokladů pro položku členění a následně číselná řada.

Aplikace: Manažer Datum: 16/10/2018 Verze: 4.29

V agendě ´Zaměstnanec´ byla naprogramována automatická archivace uživatele na základě archivace zaměstnance.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 16/10/2018 Verze: 2.20

V agendě ´Občan´ byla přidána druhá položka ´Typ voliče´ pro zadávání ´Volič na svou žádost EP´.

Aplikace: Matrika Datum: 15/10/2018 Verze: 6.90

V matričních knihách byla upravena práce s nastavením odrážek v poznámkách. Nastavení se nyní ukládá do databáze.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/10/2018 Verze: 10.37

Byl upraven nástroj pro generování nabídky zboží do Excelu. Do Excelu je možné přidat sloupec ´Objednávám´. Je v plánu tyto soubory importovat do aplikace Objednávky a nabídky a vytvářet z nich objednávky přijaté.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/10/2018 Verze: 10.37

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla šablona ´Provlékací etikety 202x17 mm TERMO - ovoc. šk. 2. typ´.

Aplikace: Matrika Datum: 08/10/2018 Verze: 6.89

V ´Knize manželství´ přibyl nový druh dohody o příjmení novomanželů ´Nevěsta společné přechýlené a na druhém místě předchozí nepřechýlené´. Položka ovlivňuje tisk sestav: dotazník k uzavření manželství, protokol o uzavření manželství, oddací list, kniha manželství.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 04/10/2018 Verze: 6.24

Při tisku sestavy je možné nastavit, zda se mají řádky automaticky zalamovat také na znacích ´/´, ´–´, ´—´. Zalamování je užitečné při tisku některých sestav při ověřování dokumentů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/10/2018 Verze: 10.36

V kontrolních sestavách ´Všechny doklady nad skladem´ přibyl pro kontrolní sestavu nad školkařskou knihou sloupec ´Převod na prodejní sklad´. Do tohoto sloupce se zapíší převody ze školkařské knihy na sklad, který je uveden v nově přidaném parametru ´Kód skladu prodeje ze šk. knihy´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2018 Verze: 10.36

V agendě ´Školkařská kniha´ byla naprogramována konfigurace tlačítek a menu prací. V menu ´Práce s rostlinou - Nastavit používané práce´ je možné nastavit, která tlačítka a položky menu se budou uživateli zobrazovat. Pokud je užitečné tuto konfiguraci nastavit všem uživatelům, pak v ´Organizace - Nastavení - Nastavení prostředí a sdílení´ je třeba položce ´Školkařská kniha - používané práce´ nastavit sdílení nastavení pro celou organizaci.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2018 Verze: 10.36

V agendě ´Školkařská kniha´ byly přidány práce: Zapsat spotřebu, Zapsat výmět, Zapsat výmět - neprodáno, Opravit velikost, Opravit počet. Práce ´Zapsat spotřebu´, ´Zapsat výmět´, ´Zapsat výmět - neprodáno´ pouze zrychlují zadávání. Práce ´Opravit velikost´ přidá jeden řádek do prací, ve kterém je možné uvést opravenou velikost. Práce ´Opravit počet´ opraví počet v poslední zadávané práci (je to možné ale udělat pouze v den, kdy byla práce zapsána, aby nedošlo k problémům s exportem dat do účetnictví).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 12/09/2018 Verze: 6.23

Nový způsob ukládání tiskových sestav byl optimalizován také pro práci s databázovým serverem ORACLE.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

V agendě Zaměstnanec byl upraven číselník periody zdravotních prohlídek. Byly odstraněny již nepoužívané hodnoty.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

V agendě Zaměstnanec bylo naprogramováno automatické doplňování uživatelského jména při ukládání zápisu. Toto uživatelské jméno je pak používáno při zobrazování informací uživateli na základě jeho přihlášení do Windows.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

V přehledu agendy Zaměstnanec bylo naprogramováno doplňování nevyplněných názvů uživatelů.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

Do prohlížečky údajů o zaměstnanci byly přidány údaje o skupinách profilů a základních profilech.

Aplikace: Organizace Datum: 05/09/2018 Verze: 2.76

Byla naprogramována aktualizace číselníků kraj, okres, obec a vazebních číselníků z Českého statistického úřadu. Pro aktualizaci těchto číselníků je třeba nainstalovat novou verzi setup.exe, která umí z www.gsoft.info stáhnout soubor g_cis.rar, který obsahuje aktuální hodnoty číselníků, a následně číselníky aktualizovat v databázi.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 04/09/2018 Verze: 6.22

Byl upraven způsob zalamování textu při tisku sestav pomocí ´Generátoru tiskových sestav´. Na konci řádku se již nezalomí: měrná jednotka (například: 1 mm, 1 cm, 1m), desetinná částka (například: 1,25), znaky pomlčka a spojovník (například: 10-20 m, Praha – nádraží).

Aplikace: Matrika Datum: 04/09/2018 Verze: 6.88

Pro tisk dodatečných záznamů v matričních knihách přibyl parametr ´Do dodatečného záznamu tisknout datum provedení´: Zápisu matriční události / Dodatečného záznamu. Parametr se uplatní v případě, že má parametr ´V matriční knize tisknout datum a jméno´ hodnotu ´S rozsáhlým popisem´. Tento parametr je třeba nastavit na matričních úřadech v okolí Přerova. Parametr se nachází v sekci ´Společné parametry - organizace - Formát tisku´.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw