Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 02/09/2018 Verze: 1.53

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl naprogramován tisk ještě nevydaného zboží na objednávce přijaté. Tato nová vlastnost je užitečná pro firmy, které postupně expedují rozsáhlé objednávky odběratelů.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 31/08/2018 Verze: 1.25

V přehledu agendy ´Encyklopedie´ přibyla nová sestava ´Tisk rostlin z přehledu - český rejstřík´.

Aplikace: Organizace Datum: 30/08/2018 Verze: 2.75

V číselníku obcí byl upraven kód obce ´Pardubice´ na hodnotu ´555134´, což odpovídá hodnotě v základním registru obyvatel.

Aplikace: Matrika Datum: 29/08/2018 Verze: 6.87

V agendě ´Legalizace, vidimace´ bylo upraveno nastavování čísla jednacího. Pokud uživatel při nastavování čísla jednacího klikne na tlačítko ´Storno´, není již nastavena číselná řada od jedničky.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 13/08/2018 Verze: 1.52

V agendě ´Objednávky přijaté´ na záložce ´Rozpis´ přibyla klávesová zkratka CTRL+K pro přístup do agendy Zboží.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 13/08/2018 Verze: 1.52

V agendě ´Objednávky přijaté´ na záložce ´Rozpis´ přibyla možnost třídit podle ´pořadí zápisu´ nebo ´názvu zboží´. Po kliknutí na tlačítko ´Nastavit třídění´ se objednávka setřídí na formuláři i při tisku. Firmy, které pracují s velkým množstvím drobných položek, ocení tuto možnost pro zpřehlednění objednávky.

Aplikace: Matrika Datum: 03/08/2018 Verze: 6.86

Na moravských matrikách je na základě dohlídek často třeba upravit formát tisku matričních knih. Je třeba nastavit parametry v sekci Formát tisku: V matriční knize tisknout datum a jméno: S rozsáhlým popisem; Do dodatečného záznamu tisknout popis iniciál tučně: Ne; Do dodatečného záznamu tisknout datum provedení: Dodatečného záznamu. Dále je třeba v nastavení tisku matriční knihy v části ´Záznamy a opravy před podpisem´ skrýt textové popisy: Datum provedení zápisu, Datum provedení zápisu pomocí výpočetní techniky, Podpis matrikáře a Identifikační údaj matrikáře. Dále je potřeba položkám Proměnná 91 a 96 nastavit levý okraj 23, položkám Proměnná 93 a 97 nastavit levý okraj 104. Všem položkám Proměnná 91, 93, 96 a 97 je třeba nastavit šířku 80.

Aplikace: Matrika Datum: 02/08/2018 Verze: 6.86

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl upraven tisk rozhodnutí pro nezletilého. Do rozhodnutí přibyla doručovací adresa souhlasu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/08/2018 Verze: 10.35

Při tisku etiket byla upravena chyba, kdy se při konfiguraci sestavy neukládal typ zobrazení: Piktogram / Textový popis / Piktogram a text.

Aplikace: Matrika Datum: 01/08/2018 Verze: 6.86

Na základě informací ze Správy základních registrů (SZR) byla upravena komunikace aplikace Matrika se Základním registrem obyvatel (ROB). Byl vypuštěn dotaz na položky: DatumUmrti, DatumPravniMociUmrti, MistoUmrti, Obcanstvi. Na tyto položky nemá právo uživatel například při legalizaci a vidimaci. Navíc tyto položky ani nejsou potřebné.

Aplikace: Matrika Datum: 01/08/2018 Verze: 6.86

Bylo upraveno načítání údajů z agendy ´Změna jména/příjmení´ do agendy ´Spis´. Do položky ´Věc´ se načítají údaje o osobě na základě zaškrtnuté položky ´Změna jména/příjmení´.

Aplikace: Matrika Datum: 01/08/2018 Verze: 6.86

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl upraven tisk rozdělovníku pro nezletilého. Do rozdělovníku přibyla položka ´rodný list vydal´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 23/07/2018 Verze: 6.21

Byl upraven tisk uživatelských sestav, které se ukládají do souborů v adresáři ´Sestavy´. Zelený software nyní automaticky načte starý formát definice sestavy a uloží ho v novém XML formátu.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 23/07/2018 Verze: 6.21

Bylo upraveno načítání nových parametrů pro počítač, středisko a uživatele. Pokud po instalaci nové verze Zeleného software neexistuje některý z těchto parametrů, je načten v okamžiku, kdy je poprvé potřeba.

Aplikace: Pokladna Datum: 21/07/2018 Verze: 4.10

V přehledu agendy ´Pokladna´ byl naprogramován nový nástroj na tisk přehledových sestav pro městské úřady. Když uživatel spustí ´Přehled za oddělení´, je mu nabídnut výběr období, vedoucího oddělení a typ sestavy. Po výběru může vytisknout: Přehled tržeb - detail, Přehled tržeb - souhrn, Přehled prodaného zboží - detail, Přehled prodaného zboží - souhrn, Přehled odvodů - detail, Přehled odvodů - souhrn. Tyto sestavy slouží ke kontrole vybraných a odvedených peněz za celé oddělení. Pro fungování těchto sestav je třeba nakonfigurovat organizační strukturu oddělení v agendě ´Dokument, organizační struktura´.

Aplikace: Pokladna Datum: 19/07/2018 Verze: 4.09

V agendě ´Pokladna´ byla naprogramována aktualizace sloupce ´Poznámka´ při uzavírání účtenky.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 16/07/2018 Verze: 6.20

Byl upraven tisk sestav v případě, že je na počítači problém s nastavením defaultní tiskárny.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/07/2018 Verze: 6.19

Byl upraven způsob zalamování textu při tisku sestav pomocí ´Generátoru tiskových sestav´. Na konci řádku se již netisknou tzv. ´sirotci´. To znamená, že předložky ´k´, ´s´, ´v´, ´z´, ´o´, ´u´ a spojky ´a´ a ´i´ se automaticky vytisknou na dalším řádku.

Aplikace: Pokladna Datum: 12/07/2018 Verze: 4.08

V přehledu agendy ´Pokladna´ přibyl sloupec, ve kterém se zobrazuje uživatel a poznámka.

Aplikace: Pokladna Datum: 12/07/2018 Verze: 4.08

V přehledu agendy ´Pokladní kniha´ přibyl sloupec, ve kterém se zobrazuje uživatel.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ byl přidán do sestavy ´Plánované zdravotní prohlídky´ sloupec ´Kategorizace´. V tomto sloupci se zobrazuje kategorizace prací ze záložky ´Rizika, lékařské hledisko´ v agendě ´Specifikace pracovního místa´.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Smlouvy´ byla zvětšena položka ´Podmínka na dobu určitou´ na 250 znaků. Položka byla také graficky rozšířena na formuláři.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ byla upravena šablona sestavy ´Návrh na změnu pracovní smlouvy´.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Smlouvy´ byla naprogramována nová sestava ´Dohoda o rozvázání pracovního poměru´.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Zdravotní prohlídky´ byl upraven číselník ´Zdravotní prohlídka´. Nyní může nabývat hodnot: 6 let (1. kategorie, do 50 let), 4 roky (1. kategorie, nad 50 let), 4 roky (2. kategorie, do 50 let), 2 roky (2. kategorie, nad 50 let), 2 roky (noční práce), 2 roky (řidič, do 50 let), 1 rok (řidič, nad 50 let).

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V přehledu agendy ´Zaměstnanec´ byla přidána kontrolní sestava ´Kontrola periody zdravotní prohlídky´. Sestava zobrazí zaměstnance, kteří mají nastavenu periodu zdravotní prohlídky ve starém formátu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/06/2018 Verze: 10.34

V agendě ´Sklad´ byla upravena chyba zobrazování názvů archivních skladů a zakázek.

Aplikace: Matrika Datum: 28/06/2018 Verze: 6.85

Byl naprogramován nový parametr ´Data legalizace a vidimace zachovat (dny)´. Z důvodu GDPR je možné nastavit, jak dlouho se budou uchovávat data v agendě Legalizace, vidimace. Po uplynutí tohoto období budou data dávkově smazána. Dávkové mazání je třeba nastavit jako úlohu například v Plánovači úloh. Pokud je úloha spouštěna před půlnocí, je třeba počet dnů (zachování dat) snížit o jeden.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/06/2018 Verze: 10.33

V agendě ´Sklad´ bylo rozšířeno zobrazení položky ´Číslo zakázky´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/06/2018 Verze: 10.32

Byl naprogramován nový parametr ´Typ zaokrouhlení celkové částky na dokladu´: Nahoru / Matematicky. Na dokladech (např. faktura) je možné zaokrouhlovat celkovou částku nahoru nebo matematicky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/06/2018 Verze: 10.31

V agendě ´Doklad´ byl upraven tisk faktury a výdajového dodacího listu. Do informace o prodávaném zboží je možné zobrazit také šarži ze školkařské knihy.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 15/06/2018 Verze: 6.18

Byla upraven způsob ukládání tiskových sestav. Jednotlivé položky se nyní ukládají v XML formátu, takže je mnohem snadnější upravovat jednotlivé atributy položek.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 15/06/2018 Verze: 1.24

Byl naprogramován nový parametr ´Charakteristiky rostlin (péče) třídit podle´: Ručně zadaného pořadí / Typů péče. Charakteristiky rostlin je možné třídit podle pořadí zadaného v agendě Encyklopedie nebo podle typů péče (položky se řadí v pořadí: velikost, vzhled, světelné nároky, stanoviště, péče, použití, jiné).

Aplikace: Encyklopedie Datum: 15/06/2018 Verze: 1.24

Byl naprogramován nový parametr ´Charakteristiky rostlin (péče), které se tisknou na první pozici´. Charakteristiky rostlin, které se tisknou na etikety na první pozici, vytvářejí výjimku v běžném třídění.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 15/06/2018 Verze: 1.24

Byl naprogramován nový parametr ´Charakteristiky rostlin (péče), které se netisknou´. Tyto charakteristiky se netisknou na etikety.

Aplikace: Manažer Datum: 29/05/2018 Verze: 4.26

V přehledu agendy ´Výběrová řízení´ bylo naprogramováno barevné zvýrazňování archivovaných záznamů.

Aplikace: Organizace Datum: 29/05/2018 Verze: 2.72

Při tisku vypravení v agendě ´Spis´ bylo upraveno rozlišení tisku osoby / organizace. Dříve se objevovala chyba v případě, že se k jednomu dokumentu vytvořilo více vypravení pro osobu i organizaci.

Aplikace: Manažer Datum: 29/05/2018 Verze: 4.26

V agendě ´Výběrová řízení´ byla upravena sestava ´Přehled výběrových řízení za období´. Do patičky sestavy přibyly položky: Počet všech přihlášených uchazečů, Průměrný počet uchazečů na jedno výběrové řízení, Průměrná délka trvání výběrového řízení ve dnech, Průměrný věk přijatého uchazeče, Počet přijatých žen, Počet přijatých mužů.

Aplikace: Matrika Datum: 28/05/2018 Verze: 6.84

V matričních knihách se při výběru z číselníku matrikářů třídí záznamy podle abecedy.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/05/2018 Verze: 4.07

V agendě ´Pokladna´ bylo naprogramováno obarvování skladů ve vyhledávači zboží.

Aplikace: Manažer Datum: 23/05/2018 Verze: 4.25

V agendě ´Analýza´ byl přidán druhý základní SQL příkaz, kterým je možné plnit data. Tato vlastnost je užitečná například při sestavování dotazů, které čerpají data kategorií rozpisu na dokladu z pohybů a z dalších rozpisů zároveň.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/05/2018 Verze: 4.07

V agendě ´Pokladna´ byla do přehledu přidána položka ´Datum a čas´.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/05/2018 Verze: 4.07

Pokud v agendě ´Pokladna´ není na účtence požadován zápis do EET, není požadován ani na případné stornovací účtence.

Aplikace: Pokladna Datum: 22/05/2018 Verze: 4.06

V agendě ´Pokladna´ byl upraven parametr ´Povolit měnit odběratele po uzavření účtenky´. Nyní může nabývat hodnot: Měnit, pokud nebyl vyplněn / Neměnit / Měnit vždy. Existují tedy tři možnosti, jak na uzavřené účtence uživatel může měnit odběratele: měnit, pokud nebyl odběratel vyplněn (zamezuje uživatelům maskovat prodeje ´kamarádům´) / odběratele není možné změnit (v případě chyby je třeba účtenku stornovat) / měnit vždy (zodpovědnost je ponechána na uživateli).

Aplikace: Pokladna Datum: 22/05/2018 Verze: 4.06

V agendě ´Pokladna´ byl přidán parametr ´Do poznámky účtenky předvyplnit´. Tento parametr využijí například úřady, které podle GDPR nechtějí na pokladní doklad tisknout jméno a adresu občana, ale pouze univerzální text.

Aplikace: Pokladna Datum: 21/05/2018 Verze: 4.05

V agendě ´Pokladna´ bylo upraveno volání EET serveru při spouštění agendy. Časová prodleva čekání na server je nyní 2 minuty. Tato nová vlastnost byla naprogramována z důvodu možnosti nastavit v soap_parametry.xml kratší prodlevu pro běžné volání EET serveru a delší prodlevu pro inicializační volání nechat delší (2 minuty).

Aplikace: Matrika Datum: 17/05/2018 Verze: 6.83

V ´Knize narození´ bylo naprogramováno automatické zvětšování prvního písmene (v závislosti na stavu parametru ´Automaticky upravovat velká/malá písmena´) na záložce ´Určení otcovství´ na položkách: ´Původní jméno a příjmení´ a ´Příjmení a jméno nenarozeného dítěte (chlapec i děvče)´.

Aplikace: Matrika Datum: 17/05/2018 Verze: 6.83

V agendě ´Státní občanství´ bylo naprogramováno okopírování zápisu. Tuto funkci využijí uživatelé například v případě, že občanství nabývá celá rodina. Kopírují se všechny položky kromě položek: jméno, rodné číslo, datum narození, typ události a číslo jednací.

Aplikace: Organizace Datum: 16/05/2018 Verze: 2.71

V agendě ´Organizace´ bylo naprogramováno hromadné odesílání mailů pomocí aplikace Outlook. Uživatel si může vybrat organizace v přehledu, určit kolik mailových adres bude v jednom mailu, připojit soubor a následně vygenerovat maily do aplikace Outlook. Na uživateli potom je, aby dané maily posílal z Outlooku po delších intervalech tak, jak mu dovoluje jeho poskytovatel mailhostingu. Doporučení: tato funkce slouží pro poslání stovek mailů, pokud bude třeba poslat tisíce mailů, je nutné použít pokročilejší technologie.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/05/2018 Verze: 10.30

V agendě ´Zboží´ byla upravena chyba zobrazování popisu z aplikace ´Encyklopedie´. Po vytvoření nebo úpravě dat v aplikaci ´Encyklopedie´ se tyto údaje ihned aktualizují na kartě zboží.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw