Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Pokladna Datum: 04/10/2019 Verze: 4.29

V agendě ´Pokladna´ byl upraven tisk účtenky. Kódy pro EET (BKP, PKP a FIK) se lépe zalamují do řádků podle šířky účtenky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/10/2019 Verze: 10.72

V agendě ´Zboží´ bylo upraveno zobrazování barevných značek v přehledu. K barvám přibyla písmena, která lépe vysvětlují druh označení. V menu ´Služby´ přibyla také možnost ´Zobrazit barevnou legendu´, která ukáže přehled barev a písmen, která jsou v přehledu používána.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/10/2019 Verze: 10.72

V agendě ´Školkařská kniha´ bylo upraveno zobrazování barevných značek v přehledu. K barvám přibyla písmena, která lépe vysvětlují druh označení. V menu ´Služby´ přibyla také možnost ´Zobrazit barevnou legendu´, která ukáže přehled barev a písmen, která jsou v přehledu používána.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2019 Verze: 10.71

V agendě ´Zboží´ přibyla položka ´V ceníku´. Pomocí této položky je možné označit a následně filtrovat a vytisknout ceník zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2019 Verze: 10.71

V agendě ´Školkařská kniha´ přibyla položka ´V ceníku´. Pomocí této položky je možné označit a následně filtrovat a vytisknout ceník zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2019 Verze: 10.71

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla nová sestava ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO - ÚKZÚZ cert.´. Tento typ etiket odpovídá novým pravidlům, která zavádí ÚKZÚZ pro tisk ovocnářských etiket.

Aplikace: Pokladna Datum: 27/09/2019 Verze: 4.28

V agendě ´Pokladna´ byla upravena funkce Platební terminál. Při spuštění této funkce je nyní možné uskutečnit opětovnou platbu účtenky přes platební terminál.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 27/09/2019 Verze: 2.24

V agendě ´Trvalý pobyt´ byl upraven tisk ´Potvrzení o trvalém pobytu´. Potvrzení je nyní možné nastavovat odlišně pro jednotlivé úřady.

Aplikace: Manažer Datum: 27/09/2019 Verze: 4.45

V agendě ´Výběrová řízení´ byl upraven tisk šablony ´Oznámení - byl vybrán´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/09/2019 Verze: 10.70

V agendě ´Doklad´ byl upraven výpočet zaokrouhlování DPH podle novely zákona o DPH, která nabyla účinnosti 1. 4. 2019. Daň již není možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně. Při platbách v hotovosti je možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně na celé koruny vyloučit ze základu daně.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/09/2019 Verze: 4.27

V agendě ´Pokladna´ byl upraven výpočet zaokrouhlování DPH podle novely zákona o DPH, která nabyla účinnosti 1. 4. 2019. Koeficienty pro výpočet daně z částky včetně daně se již nezaokrouhlují na 4 desetinná místa. Daň již není možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně. Při platbách v hotovosti je možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně na celé koruny vyloučit ze základu daně.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/09/2019 Verze: 4.27

V agendě ´Pokladna´ přibyl nový parametr ´Zaokrouhlení na účtence kartou´: Na halíře / Na desetníky / Na koruny. Parametr udává, jak se má při uzavírání účtenky placené kartou zaokrouhlovat celková částka.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/09/2019 Verze: 4.27

V agendě ´Pokladna´ bylo upraveno chování aplikace při uzavírání dokladu a platbě kartou. Po úspěšném zaplacení účtenky kartou se hned spustí tisk účtenky a nečeká se na kliknutí uživatele.

Aplikace: Organizace Datum: 23/09/2019 Verze: 2.83

V agendě ´Osoba´ na záložce ´Hledání´ přibyla možnost ´Zobrazit pouze označené´.

Aplikace: Organizace Datum: 23/09/2019 Verze: 2.83

V agendě ´Osoba´ na záložce ´Přehled´ přibyla možnost ´Nastavení - přidat osobám v přehledu druh´.

Aplikace: Matrika Datum: 20/09/2019 Verze: 7.13

V agendě ´Státní občanství´ byl upraven tisk sestav pozbytí (´Doklad §40 odst. 7a´, ´Doklad §40 odst. 7b´, ´Doklad §40 odst. 9´). Do sestavy je možné přidat text ´Listina převzata dne:´ (parametr 14). Tento text již dříve byl na sestavách osvědčení a nabytí.

Aplikace: Matrika Datum: 19/09/2019 Verze: 7.12

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla upravena ergonomie zadávání počtu nových ověřovacích štítků. Nejprve se nyní vyplní počet štítků a pak se až klikne na tlačítko ´Nové č.j.´.

Aplikace: Matrika Datum: 19/09/2019 Verze: 7.12

V agendě ´Legalizace, vidimace´ je při zadávání většího počtu nových ověřovacích štítků možné všem najednou doplnit položku ´Poznámka´.

Aplikace: Matrika Datum: 19/09/2019 Verze: 7.12

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl upraven tisk štítku do knihy. Pokud se zobrazuje ve formátu očíslovaného seznamu, tak se na něm korektně zobrazí při tisku více štítků (na dokument) rozmezí čísel jednacích.

Aplikace: Matrika Datum: 13/09/2019 Verze: 7.11

V ´Knize manželství´ bylo naprogramováno načítání svědků ze základních registrů.

Aplikace: Matrika Datum: 13/09/2019 Verze: 7.11

V matričních knihách byl přejmenován ´Centrální registr´ na ´Základní registr´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/09/2019 Verze: 10.69

V agendě ´Doklad´ byla do menu přidána volba ´označit položky v agendě Zboží´. Volba se nachází v menu ´Další možnosti´ - ´označit položky v agendě Zboží´.

Aplikace: Matrika Datum: 12/09/2019 Verze: 7.11

Byl upraven tisk ´Identifikačního údaje matrikáře´ v matričních knihách. Pokud je nastaven parametr ´Na tomto počítači tisknout na dokument matrikáře´ na hodnotu ´Přihlášeného uživatele´, zobrazí se na tisku matriční knihy identifikační číslo přihlášeného uživatele. Dříve se zobrazovalo jméno a příjmení přihlášeného uživatele, ale chybně identifikační číslo uživatele, který záznam vytvořil.

Aplikace: Matrika Datum: 12/09/2019 Verze: 7.11

Byl upraven tisk cizojazyčného oddacího listu. Nyní se již korektně vyplňují položky ´Orgán vydávající tento formulář´, ´Orgán vydávající veřejnou listinu, k níž je přiložen tento formulář´ a ´Pohlaví´.

Aplikace: Matrika Datum: 12/09/2019 Verze: 7.11

Pro tisk cizojazyčných matričních dokladů přibyly parametry ´Formát místa narození dítěte na cizojazyčném rodném listu´, ´Formát místa uz. manželství na cizojazyčném oddacím listu´. Parametry mohou nabývat hodnot: ´Netisknout stát´ - vytiskne se stejné místo, jako na originální doklad; ´Tisknout stát včetně ČR´ - do místa se přidá text Česká republika.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 11/09/2019 Verze: 6.30

V generátoru tiskových sestav nyní uživatel může na kolonkách ´Sloupec (form.)´ a ´Proměnná (form.)´ měnit atribut ´Šířka popisu´. To umožňuje uživatelům lépe graficky doupravit sestavy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/09/2019 Verze: 10.69

V agendě ´Tisk etiket´ bylo naprogramováno načítání označených rostlin z agendy ´Zboží´ a ´Školkařská kniha´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/09/2019 Verze: 10.68

V agendě ´Doklad´ byl upraven export dokladů do Excelu a TXT souboru. Do exportního souboru nyní lze přidat položky: Odběratel - IČO, Odběratel - DIČ, DPH 0%, DPH 10%, DPH 15%, DPH 21% a Mimo DPH. Při vytváření exportní šablony je také možné posunovat pořadí položek.

Aplikace: Manažer Datum: 03/09/2019 Verze: 4.44

V přehledu agendy ´Zaměstnanec´ přibyla v menu možnost ´Aktualizovat - zaměstnance, které je třeba převést do archívu´.

Aplikace: Manažer Datum: 03/09/2019 Verze: 4.44

V agendě ´Zaměstnanec´ se při načítání údajů z agendy ´Osoba´ načte také datum narození, pokud je vyplněno.

Aplikace: Manažer Datum: 03/09/2019 Verze: 4.44

Pro agendu ´Zaměstnanec´ přibyl nový parametr ´Používat dohody o PP a PČ´: Ano / Ne. Tento základní parametr ovlivňuje zobrazení dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti na formulářích a v menu.

Aplikace: Manažer Datum: 03/09/2019 Verze: 4.44

V agendě ´Zaměstnanec´ přibyla hodnota ´bez prohlídky´ v rozbalovacím okně ´Zdravotní prohlídka´. Tato nová hodnota se objevuje pouze v případě, že se používají dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Aplikace: Matrika Datum: 02/09/2019 Verze: 7.10

V matričních knihách bylo dokončeno programování tisku cizojazyčného rodného, oddacího a úmrtního listu. Tisk ovlivňuje pět parametrů ´Formát místa narození na cizojazyčném rodném listu´, ´Formát místa narození na cizojazyčném oddacím listu´, ´Formát místa narození na cizojazyčném úmrtním listu´, ´Formát trvalého pobytu na cizojazyčném úmrtním listu´ a ´Formát místa úmrtí na cizojazyčném úmrtním listu´. První čtyři parametry lze nastavit na tyto hodnoty: ´Tisknout okres´ - vytiskne se stejné místo narození/trvalého pobytu, jako na originální doklad; ´Netisknout okres´ - do místa narození/trvalého pobytu se nebude tisknout položka okres (pokud je vyplněn stát, vytiskne se stát); ´Tisknout stát včetně ČR´ - do místa narození/trvalého pobytu se nebude tisknout položka okres, ale bude se vždy tisknout stát (pokud není vyplněn stát, vytiskne se Česká republika). Parametr ´Formát místa úmrtí lze nastavit na tyto hodnoty: ´Netisknout stát´ - vytiskne se stejné místo úmrtí, jako na originální doklad; ´Tisknout stát včetně ČR´ - do místa úmrtí se přidá text Česká republika.

Aplikace: Pokladna Datum: 20/08/2019 Verze: 4.26

Pro komunikaci s platebním terminálem z agendy ´Pokladna´ přibyl nový parametr ´Platební terminál - pro počítač´: Žádný / GPE payment terminal| / Není vybrán. Je tak nyní možné nastavit typ připojeného platebního terminálu na úrovni celé organizace nebo jen jednoho počítače.

Aplikace: Manažer Datum: 19/08/2019 Verze: 4.43

V přehledu agendy ´Specifikace pracovního místa´ přibyla položka ´Zkratka´, ve které se zobrazuje zkratka funkčního místa z organizační struktury.

Aplikace: Manažer Datum: 19/08/2019 Verze: 4.43

Do menu přehledu agendy ´Výběrová řízení´ přibyla položka ´Tisk statistik VŘ za období´. Slouží k tisku statistických analýz v agendě ´Výběrová řízení´.

Aplikace: Matrika Datum: 15/08/2019 Verze: 7.09

Pro agendu ´Legalizace, vidimace´ přibyl individuální parametr ´Používat samostatný svazek pro legal.a vidim. - pro uživatele´: Ano / Ne / Nezadáno. Pro legalizaci a vidimaci je možné používat samostatný svazek nebo jeden svazek dohromady. Nyní lze tento parametr nastavit na úrovni organizace, střediska nebo uživatele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/08/2019 Verze: 10.67

V agendě ´Mobilní zařízení´ byla přidána do nastavení položka ´ID provozovny pro EET´. Pokud má mobilní zařízení vyplněnu tuto položku, při exportu konfigurace do zařízení se použije tato hodnota místo ID provozovny nastavené v parametrech aplikace ´Výroba a prodej´. Tato nová vlastnost umožňuje nastavit pro mobilní prodej jiné ID provozovny, než jaké platí pro prodej v kamenné prodejně.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/08/2019 Verze: 10.67

Při importu dokladů z mobilního zařízení se do položky ID pokladny (pro EET) načte položka ID terminálu. Tato úprava umožní, aby bylo stejné nastavení pro volání EET z terminálu a z PC (pokud je nutné opětovné volání, protože se z terminálu nepodařilo).

Aplikace: Matrika Datum: 14/08/2019 Verze: 7.08

V matričních knihách byl naprogramován tisk cizojazyčného rodného, oddacího a úmrtního listu. V tomto okamžiku je možné tisknout cizojazyčnou verzi matričních dokladů v těchto jazycích: angličtina, bulharština, francouzština, chorvatština, italština, maďarština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, řečtina, rumunština, španělština.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/08/2019 Verze: 10.66

V agendě ´Školkařská kniha´ bylo upraveno vyhledávání. Na záložce ´Hledání´ je možné v menu zaškrtnout ´Zobrazit pouze počet je menší než rezervovaný počet´. Pokud uživatel tuto možnost zaškrtne, v přehledu se zobrazují pouze položky, které mají počet menší než rezervovaný počet.

Aplikace: Matrika Datum: 12/08/2019 Verze: 7.07

V matričních knihách a v agendě ´Legalizace, vidimace´ bylo při tisku ´Skupin sestav´ upraveno zobrazení tiskárny, na kterou se bude tisknout. Při tisku na obrazovku se v okně zobrazí stejná tiskárna, která je nastavena v základním okně pro tisk skupin sestav.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/08/2019 Verze: 10.66

V agendě ´Školkařská kniha´ bylo upraveno zadávání datumu a času při obalování rostlin. Datum a čas je řízen serverovým časem (ne datumem a časem na PC uživatele). Tato úprava zlepšuje synchronizaci prací nad jednou rostlinou ve školkařské knize.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/08/2019 Verze: 10.66

Při exportu dat prací ve školkařské knize do aplikace SAP byl optimalizován výpočet množství rostlin. Pokud je ve školkařské knize zadána ´změna počtu´, je použita tato položka. Pokud není vyplněna, je množství doplněno výpočtem z předchozího počtu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/08/2019 Verze: 10.65

V agendě ´Školkařská kniha´ byla opravena chyba vyhledávání rostlin s větší velikostí při ´Nárůstu´. Chyba nastávala ve speciálním případě, kdy název rostliny (rod, druh nebo kultivar) na 4 pozici obsahoval písmeno ´ch´. Nyní již je tato situace vyřešena tak, že je do vyhledávání použito 5 písmen.

Aplikace: Pokladna Datum: 02/08/2019 Verze: 4.25

V agendě ´Pokladní kniha´ byla odstraněna chyba při uzávěrce poklady, která eviduje platby platební kartou. Chyba byla způsobena nezapočítáním faktur placených kartou do uzávěrky pokladny.

Aplikace: Matrika Datum: 02/08/2019 Verze: 7.06

Byl naprogramován nový parametr ´Vybírat okres zrychleně´. Po zadání názvu obce se standardně načte odpovídající okres z číselníku. Pokud se jedná o obec s duplicitním názvem v ČR, je možné v tomto parametru nastavit výjimku, která urychlí zadávání. Názvy obcí a okresů je třeba oddělit oddělovačem ´I´. Příklad: HraniceIPřerov.

Aplikace: Matrika Datum: 02/08/2019 Verze: 7.06

Byla upravena práce s číselníkem vzdělání. Pokud se do číselníku přidá hodnota ´bez vzdělání´, je tato hodnota vypuštěna při tisku hlášení pro ČSÚ, ve kterém nepatří mezi povolené možnosti.

Aplikace: Matrika Datum: 02/08/2019 Verze: 7.06

Byla zvětšena velikost položky ´Text´ v číselníku ´Dodatečný záznam v knize úmrtí´. Položka je nyní typu ´Memo´, takže do ní lze zapsat libovolně dlouhý text.

Aplikace: Matrika Datum: 22/07/2019 Verze: 7.05

Pro zvláštní matriku Brno byla do knihy registrovaného partnerství naprogramována možnost do místa prohlášení (2. řádek) na klávesu CTRL+F zobrazit a načíst hodnotu z číselníku států. Již dříve byla tato možnost na 1. řádku.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw