Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 19/03/2020 Verze: 1.67

Byl upraven výpočet ´počtu na cestě´ v agendě ´Zboží´ z agendy ´Objednávky vydané´. V případě, kdy je naskladněno více zboží, než je objednáno, nezobrazuje se již v ´počtu na cestě´ záporná hodnota.

Aplikace: Pokladna Datum: 18/03/2020 Verze: 4.33

V agendě ´Pokladna´ byla vytvořena sestava ´Rostlinolékařské pasy k účtence´. Tato sestava je užitečná například v těchto případech: na maloobchod přišel nakupovat velkoobchodní zákazník, účtenka byla vystavena k internetové objednávce.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/03/2020 Verze: 10.90

V agendě ´Doklad´ byl optimalizován tisk rostlinolékařských pasů (na faktuře, výdajovém dodacím listu i samostatný). Sestava byla upravena tak, aby na papíru zabírala co nejméně místa.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 14/03/2020 Verze: 1.66

V agendě ´Objednávky přijaté / vydané´ přibyla položka ´Datum předpokládaného odběru / dodání´. Tato položka se zobrazuje v přehledu agendy a také v sestavě přehledu rezervací v agendách ´Zboží´ a ´Školkařská kniha´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/03/2020 Verze: 10.89

V agendě ´Zboží´ byl upraven export nabídky do Excelu. Uživatel může nastavit také zobrazení sloupců ´Počet na cestě´ a ´Volný počet´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/03/2020 Verze: 10.89

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla šablona pro tisk etiket ´Štítky 1 x 38 mm x 37 mm TERMO - ÚKZÚZ CAC´. Šablona byla přidána ve dvou variantách, aby bylo možné vytvářet různé verze tiskových sestav.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/03/2020 Verze: 10.88

V agendě ´Zboží´ přibyl nový parametr ´Objednávky vydané započítat do počtu na cestě´: Ano / Ne. Pokud má parametr hodnotu ´Ano´, započítají se do položky ´Počet na cestě´ také objednávky vydané.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/03/2020 Verze: 10.87

V agendě ´Školkařská kniha´ přibyl nový parametr ´Ve šk.knize povinně vyplnit původ rostlin´: Ano / Ne. Ve školkařské knize lze nyní tedy nastavit, zda je povinné vyplnit položku ´Původ rostliny´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/03/2020 Verze: 10.87

V agendě ´Průvodní list´ byl upraven tisk rostlinolékařského pasu na průvodním listu. Pokud je třeba pro část rostlin tisknout rostlinolékařský pas do chráněné zóny, vytisknou se automaticky dva pasy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/03/2020 Verze: 10.86

V agendě ´Tisk etiket´ přibyly šablony pro tisk etiket, které vyhovují požadavkům EU na tisk rostlinolékařských pasů. Jedná se o tyto etikety: ´Zapichovací etikety 100x25 mm TERMO - EU rl. pas´ a ´Štítky 2 x 45 mm x 35 mm TERMO - EU rl. pas´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/03/2020 Verze: 10.85

V agendě ´Doklad´ byl upraven tisk faktury a výdajového dodacího listu. Obě sestavy nyní odpovídají novým požadavkům EU na tisk rostlinolékařských pasů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/03/2020 Verze: 10.85

V agendě ´Tisk etiket´ přibyly šablony pro tisk etiket, které vyhovují požadavkům EU na tisk rostlinolékařských pasů. Jedná se o tyto etikety: ´Provlékací etikety 202x17 mm TERMO - EU rl. pas´ a ´Štítky 1 x 100 mm x 70 mm TERMO - EU rl. pas´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/02/2020 Verze: 10.84

V přehledu agendy ´Školkařská kniha´ byla naprogramována možnost nastavit do položky ´Prodejné´ hodnotu ´Nenabízet´. Pro tuto volbu je možné použít klávesy CTRL+B.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/02/2020 Verze: 10.83

V agendě ´Tisk etiket´ byly upraveny sestavy ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO - ÚKZÚZ cert.´, ´Provlékací etikety 202x17 mm TERMO - ÚKZÚZ cert.´ a ´Provlékací etikety 202x17 mm TERMO - ÚKZÚZ CAC´ pro ovocnářské školky. Etikety nyní odpovídají novým doporučením EU a ÚKZÚZ.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/02/2020 Verze: 10.83

V agendě ´Tisk etiket´ byly upravena sestava ´Štítky 1 x 70 mm x 110 mm TERMO - ÚKZÚZ cert. réva´ pro školky pěstující révu. Etikety nyní odpovídají novým doporučením EU a ÚKZÚZ.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 25/02/2020 Verze: 6.35

Bylo upraveno ukládání individuálních parametrů pro jeden počítač do databáze. Zelený software tedy již nic neukládá do registru Windows, ale všechna nastavení jsou uložena v jedné databázi. Tuto databázi je pak již snadné zálohovat.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/02/2020 Verze: 10.82

V agendě ´Průvodní listy´ přibyl parametr ´Licence - datum, vydal´. Spolu s parametrem ´Licence - číslo´ se tyto parametry používají například při tisku průvodního listu. (Příklad hodnot: ze dne: 1.1.2000 nabyla právní moci: 1.2.2000 vydal: XYZ)

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/02/2020 Verze: 10.82

V agendě ´Tisk etiket´ přibyly nové sestavy ´Štítky 1 x 100 mm x 70 mm TERMO - 2.typ´, ´Štítky 1 x 100 mm x 70 mm TERMO - 3.typ´, ´Štítky 1 x 90 mm x 55 mm TERMO - 2.typ´, ´Štítky 1 x 90 mm x 55 mm TERMO - 3.typ´.

Aplikace: Matrika Datum: 19/02/2020 Verze: 7.21

Byl naprogramován nový parametr ´Tisknout prefix rozen na cizojazyčném dokladu´: Ano / Ne. Na cizojazyčném dokladu je možné nastavit, zda se má tisknout roz. před rodné příjmení.

Aplikace: Matrika Datum: 19/02/2020 Verze: 7.21

Byl naprogramován nový parametr ´Tisknout poznámky na cizojazyčném dokladu´: Ano / Ne. Na cizojazyčném dokladu je možné nastavit, zda se má tisknout poznámka.

Aplikace: Matrika Datum: 19/02/2020 Verze: 7.21

Byl naprogramován nový parametr ´Název státu na cizojazyčném dokladu´: Česká republika / Česko. Na cizojazyčném dokladu je možné nastavit, zda se má tisknout Česká republika nebo Česko.

Aplikace: Organizace Datum: 19/02/2020 Verze: 2.86

Byla upravena kontrola organizací oproti registru ARES. Pokud má ARES dlouhé časové odezvy, byly upraveny chybové hlášky do uživatelsky přívětivé podoby.

Aplikace: Matrika Datum: 19/02/2020 Verze: 7.21

Byl upraven tisk knihy manželství. Pokud muž nebo žena nemají vyplněné státní občanství, položka se proškrtne.

Aplikace: Matrika Datum: 19/02/2020 Verze: 7.21

Byl upraven tisk knihy registrovaného partnerství. Pokud některý z partnerů nemá vyplněné státní občanství, položka se proškrtne.

Aplikace: Matrika Datum: 19/02/2020 Verze: 7.21

Byl upraven tisk cizojazyčného rodného, oddacího a úmrtního listu. Na formulářích je zaškrtnuto 3.2.2. Výpis z matriky.

Aplikace: Matrika Datum: 19/02/2020 Verze: 7.21

Byl upraven tisk cizojazyčného oddacího listu. Na formuláři se neproškrtává pohlaví manžela a manželky.

Aplikace: Matrika Datum: 19/02/2020 Verze: 7.21

Byl naprogramován nový parametr ´Místo matriční události na cizojazyčném dokladu´. Místo matriční události na cizojazyčném dokladu udává, co se má vytisknout na cizojazyčný rodný, oddací a úmrtní list. Formát položky má obsahovat název obce nebo města, okresu, kraje a státu.

Aplikace: Matrika Datum: 19/02/2020 Verze: 7.21

Byl upraven tisk dohod o příjmení do knihy manželství, na rodný list a protokol o uzavření manželství. Pokud příjmení obsahuje znak apostrof, je tento apostrof již korektně vytištěn na doklady.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/02/2020 Verze: 10.81

V agendě ´Průvodní listy´ byl upraven tisk sestavy průvodního listu. Byla vytvořena varianta průvodního listu - rostlinolékařského pasu také pro chráněnou zónu. Pro tisk této varianty přibyly položky ´Do chráněné zóny´ a ´Karanténní škodlivý organismus´.

Aplikace: Matrika Datum: 10/02/2020 Verze: 7.20

V ´Knize manželství´ byla upravena velikost položky ´Osvědčení pro uzavření církevního sňatku - číslo jednací´ na 40 znaků.

Aplikace: Manažer Datum: 10/02/2020 Verze: 4.48

V agendě ´Zaměstnanec´ byla upravena položka ´Odchod do´. Byla přidána hodnota ´Úmrtí´.

Aplikace: Matrika Datum: 10/02/2020 Verze: 7.20

V ´Knize manželství´ byl upraven tisk sestavy ´Osvědčení pro uzavření církevního sňatku´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/01/2020 Verze: 10.80

V agendě ´Průvodní listy´ byl upraven tisk sestavy průvodního listu podle nových pravidel EU pro tisk plant passportů.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 22/01/2020 Verze: 6.34

Bylo upraveno ukládání lokálních nastavení do souboru GSettings.xml. Soubor se nachází buď v adresáři c:\gsoft (standardní úložiště na lokálním počítači) nebo v adresáři, kde je nainstalovaný tenký klient (pokud je v souboru G.INI v sekci System nastaven parametr ClientBaseDir na hodnotu 1).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/01/2020 Verze: 10.79

V agendě ´Školkařská kniha´ přibyla možnost vyhledávat záznamy filtrované podle počtu rostlin ve školkařské knize.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 07/01/2020 Verze: 6.33

Byl naprogramován nový parametr ´Zařízení identifikovat podle´: Názvu zařízení / Názvu uživatele / Názvu zařízení a uživatele. Nastavení zařízení se ukládá do agendy ´Nastavení zařízení´. Zařízení se v této agendě běžně identifikují podle názvu zařízení načteného z Windows. Pokud je používán například terminálový server (názvy zařízení se mění), je třeba zařízení identifikovat podle názvu uživatele. Třetí variantou je identifikovat zařízení pomocí názvu zařízení i uživatele (pokud by různí uživatelé na jednom zařízení chtěli mít odlišná nastavení).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 19/12/2019 Verze: 6.32

Bylo upraveno ukládání nastavení prostředí. Lokální nastavení, které se dříve ukládalo do registru Windows, se nyní ukládá do databáze. Tato nová vlastnost umožňuje mít uloženu zálohu všech lokálních nastavení spolu se zálohou databáze.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 19/12/2019 Verze: 6.32

Byla naprogramována nová vlastnost tisku sestav. V tiskovém okně je nyní možné použít pro jednu sestavu více šablon. Nastavení šablon může na základě přidělených práv měnit uživatel nebo administrátor.

Aplikace: Matrika Datum: 16/12/2019 Verze: 7.19

V ´Knize narození´ byl rozšířen rozsah položek ´Určení otcovství - rodný list´, ´Otec - rodný list´, ´Matka - rodný list´ na 120 znaků. Položky slouží pro tisk formulářů určení otcovství a určení otcovství k nenarozenému dítěti.

Aplikace: Matrika Datum: 16/12/2019 Verze: 7.19

V ´Knize manželství´ byl rozšířen rozsah položek ´muž / žena předložil/a doklady´: ´Rodný list´, ´Pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list´ na 150 znaků. Položky slouží pro tisk formuláře ´Dotazník k uzavření manželství´.

Aplikace: Pokladna Datum: 09/12/2019 Verze: 4.32

V agendě ´Pokladna´ byla opravena chyba počítání stavu pokladny pro případ stornované faktury placené platební kartou.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 28/11/2019 Verze: 6.31

Přibyl nový parametr ´Komunikovat se ZR podle středisek´: Ano / Ne. Komunikace se základním registrem standardně neprobíhá podle středisek. Pokud je ale například na velkém městě třeba nastavit různé parametry komunikace pro různé městské části, pak je nutné nastavit hodnotu parametru na ´Ano´. Konfigurační soubory soap_parametry.xml pak je třeba očíslovat podle středisek.

Aplikace: Manažer Datum: 28/11/2019 Verze: 4.47

V agendě ´Zaměstnanec´ v sestavě ´Zdravotní prohlídka´ byl upraven tisk druhu práce. Již se korektně zobrazují druhy práce i v případě dohod o změně pracovní smlouvy.

Aplikace: Matrika Datum: 28/11/2019 Verze: 7.18

Pro formátování tisku adresy přibyl parametr ´Tisknout č.ev.´: č.ev. / E. Číslo evidenční je možné tisknout ve formátu ´č.ev.123´ nebo ´123E´.

Aplikace: Matrika Datum: 18/11/2019 Verze: 7.17

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl nový typ dokladu ´Identifikační průkaz vydaný MZV´.

Aplikace: Matrika Datum: 14/11/2019 Verze: 7.16

Byl upraven tisk rodinného stavu na matričních dokladech. Pokud má občan stav ´zaniklé partnerství rozhodnutím´ nebo ´zaniklé partnerství smrtí´ na matriční doklad se tiskne pouze ´zaniklé partnerství´. Tato vlastnost lépe odpovídá například potřebám tisku občanských průkazů. Pro potřeby Českého statistického úřadu stále zůstávají v číselníku rodinných stavů položky ´zaniklé partnerství rozhodnutím´ nebo ´zaniklé partnerství smrtí´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/11/2019 Verze: 10.78

V agendě ´Zboží´ přibyly nové parametry ´Přehled zboží - barva komisní zboží´, ´Přehled zboží - barva nakoupené zboží´ a ´Přehled zboží - barva není v ceníku´. Parametry slouží k nastavení barvy, kterou se v přehledu označí zboží, které je ´KOMISNÍ´, ´NAKOUPENÉ´ nebo ´NENÍ V CENÍKU´. Pokud v přehledu nechce uživatel tuto vlastnost zobrazovat, zadá hodnotu: $FFFFFF.

Aplikace: Manažer Datum: 07/11/2019 Verze: 4.46

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ přibyla v položce ´Platová třída´ nová hodnota ´14´.

Aplikace: Manažer Datum: 07/11/2019 Verze: 4.46

V agendě ´Zaměstnanec´ přibyly položky pro uložení vazby na mzdovou aplikaci: Číslo zaměstnance, Status.

Aplikace: Pokladna Datum: 07/11/2019 Verze: 4.31

Na sestavě ´Příjmový pokladní doklad´ přibyla položka pro tisk informace o způsobu platby.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw