Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/10/2018 Verze: 10.37

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla šablona ´Provlékací etikety 202x17 mm TERMO - ovoc. šk. 2. typ´.

Aplikace: Matrika Datum: 08/10/2018 Verze: 6.89

V ´Knize manželství´ přibyl nový druh dohody o příjmení novomanželů ´Nevěsta společné přechýlené a na druhém místě předchozí nepřechýlené´. Položka ovlivňuje tisk sestav: dotazník k uzavření manželství, protokol o uzavření manželství, oddací list, kniha manželství.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 04/10/2018 Verze: 6.24

Při tisku sestavy je možné nastavit, zda se mají řádky automaticky zalamovat také na znacích ´/´, ´–´, ´—´. Zalamování je užitečné při tisku některých sestav při ověřování dokumentů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/10/2018 Verze: 10.36

V kontrolních sestavách ´Všechny doklady nad skladem´ přibyl pro kontrolní sestavu nad školkařskou knihou sloupec ´Převod na prodejní sklad´. Do tohoto sloupce se zapíší převody ze školkařské knihy na sklad, který je uveden v nově přidaném parametru ´Kód skladu prodeje ze šk. knihy´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2018 Verze: 10.36

V agendě ´Školkařská kniha´ byla naprogramována konfigurace tlačítek a menu prací. V menu ´Práce s rostlinou - Nastavit používané práce´ je možné nastavit, která tlačítka a položky menu se budou uživateli zobrazovat. Pokud je užitečné tuto konfiguraci nastavit všem uživatelům, pak v ´Organizace - Nastavení - Nastavení prostředí a sdílení´ je třeba položce ´Školkařská kniha - používané práce´ nastavit sdílení nastavení pro celou organizaci.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2018 Verze: 10.36

V agendě ´Školkařská kniha´ byly přidány práce: Zapsat spotřebu, Zapsat výmět, Zapsat výmět - neprodáno, Opravit velikost, Opravit počet. Práce ´Zapsat spotřebu´, ´Zapsat výmět´, ´Zapsat výmět - neprodáno´ pouze zrychlují zadávání. Práce ´Opravit velikost´ přidá jeden řádek do prací, ve kterém je možné uvést opravenou velikost. Práce ´Opravit počet´ opraví počet v poslední zadávané práci (je to možné ale udělat pouze v den, kdy byla práce zapsána, aby nedošlo k problémům s exportem dat do účetnictví).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 12/09/2018 Verze: 6.23

Nový způsob ukládání tiskových sestav byl optimalizován také pro práci s databázovým serverem ORACLE.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

V agendě Zaměstnanec byl upraven číselník periody zdravotních prohlídek. Byly odstraněny již nepoužívané hodnoty.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

V agendě Zaměstnanec bylo naprogramováno automatické doplňování uživatelského jména při ukládání zápisu. Toto uživatelské jméno je pak používáno při zobrazování informací uživateli na základě jeho přihlášení do Windows.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

V přehledu agendy Zaměstnanec bylo naprogramováno doplňování nevyplněných názvů uživatelů.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

Do prohlížečky údajů o zaměstnanci byly přidány údaje o skupinách profilů a základních profilech.

Aplikace: Organizace Datum: 05/09/2018 Verze: 2.76

Byla naprogramována aktualizace číselníků kraj, okres, obec a vazebních číselníků z Českého statistického úřadu. Pro aktualizaci těchto číselníků je třeba nainstalovat novou verzi setup.exe, která umí z www.gsoft.info stáhnout soubor g_cis.rar, který obsahuje aktuální hodnoty číselníků, a následně číselníky aktualizovat v databázi.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 04/09/2018 Verze: 6.22

Byl upraven způsob zalamování textu při tisku sestav pomocí ´Generátoru tiskových sestav´. Na konci řádku se již nezalomí: měrná jednotka (například: 1 mm, 1 cm, 1m), desetinná částka (například: 1,25), znaky pomlčka a spojovník (například: 10-20 m, Praha – nádraží).

Aplikace: Matrika Datum: 04/09/2018 Verze: 6.88

Pro tisk dodatečných záznamů v matričních knihách přibyl parametr ´Do dodatečného záznamu tisknout datum provedení´: Zápisu matriční události / Dodatečného záznamu. Parametr se uplatní v případě, že má parametr ´V matriční knize tisknout datum a jméno´ hodnotu ´S rozsáhlým popisem´. Tento parametr je třeba nastavit na matričních úřadech v okolí Přerova. Parametr se nachází v sekci ´Společné parametry - organizace - Formát tisku´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 02/09/2018 Verze: 1.53

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl naprogramován tisk ještě nevydaného zboží na objednávce přijaté. Tato nová vlastnost je užitečná pro firmy, které postupně expedují rozsáhlé objednávky odběratelů.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 31/08/2018 Verze: 1.25

V přehledu agendy ´Encyklopedie´ přibyla nová sestava ´Tisk rostlin z přehledu - český rejstřík´.

Aplikace: Organizace Datum: 30/08/2018 Verze: 2.75

V číselníku obcí byl upraven kód obce ´Pardubice´ na hodnotu ´555134´, což odpovídá hodnotě v základním registru obyvatel.

Aplikace: Matrika Datum: 29/08/2018 Verze: 6.87

V agendě ´Legalizace, vidimace´ bylo upraveno nastavování čísla jednacího. Pokud uživatel při nastavování čísla jednacího klikne na tlačítko ´Storno´, není již nastavena číselná řada od jedničky.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 13/08/2018 Verze: 1.52

V agendě ´Objednávky přijaté´ na záložce ´Rozpis´ přibyla možnost třídit podle ´pořadí zápisu´ nebo ´názvu zboží´. Po kliknutí na tlačítko ´Nastavit třídění´ se objednávka setřídí na formuláři i při tisku. Firmy, které pracují s velkým množstvím drobných položek, ocení tuto možnost pro zpřehlednění objednávky.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 13/08/2018 Verze: 1.52

V agendě ´Objednávky přijaté´ na záložce ´Rozpis´ přibyla klávesová zkratka CTRL+K pro přístup do agendy Zboží.

Aplikace: Matrika Datum: 03/08/2018 Verze: 6.86

Na moravských matrikách je na základě dohlídek často třeba upravit formát tisku matričních knih. Je třeba nastavit parametry v sekci Formát tisku: V matriční knize tisknout datum a jméno: S rozsáhlým popisem; Do dodatečného záznamu tisknout popis iniciál tučně: Ne; Do dodatečného záznamu tisknout datum provedení: Dodatečného záznamu. Dále je třeba v nastavení tisku matriční knihy v části ´Záznamy a opravy před podpisem´ skrýt textové popisy: Datum provedení zápisu, Datum provedení zápisu pomocí výpočetní techniky, Podpis matrikáře a Identifikační údaj matrikáře. Dále je potřeba položkám Proměnná 91 a 96 nastavit levý okraj 23, položkám Proměnná 93 a 97 nastavit levý okraj 104. Všem položkám Proměnná 91, 93, 96 a 97 je třeba nastavit šířku 80.

Aplikace: Matrika Datum: 02/08/2018 Verze: 6.86

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl upraven tisk rozhodnutí pro nezletilého. Do rozhodnutí přibyla doručovací adresa souhlasu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/08/2018 Verze: 10.35

Při tisku etiket byla upravena chyba, kdy se při konfiguraci sestavy neukládal typ zobrazení: Piktogram / Textový popis / Piktogram a text.

Aplikace: Matrika Datum: 01/08/2018 Verze: 6.86

Na základě informací ze Správy základních registrů (SZR) byla upravena komunikace aplikace Matrika se Základním registrem obyvatel (ROB). Byl vypuštěn dotaz na položky: DatumUmrti, DatumPravniMociUmrti, MistoUmrti, Obcanstvi. Na tyto položky nemá právo uživatel například při legalizaci a vidimaci. Navíc tyto položky ani nejsou potřebné.

Aplikace: Matrika Datum: 01/08/2018 Verze: 6.86

Bylo upraveno načítání údajů z agendy ´Změna jména/příjmení´ do agendy ´Spis´. Do položky ´Věc´ se načítají údaje o osobě na základě zaškrtnuté položky ´Změna jména/příjmení´.

Aplikace: Matrika Datum: 01/08/2018 Verze: 6.86

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl upraven tisk rozdělovníku pro nezletilého. Do rozdělovníku přibyla položka ´rodný list vydal´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 23/07/2018 Verze: 6.21

Byl upraven tisk uživatelských sestav, které se ukládají do souborů v adresáři ´Sestavy´. Zelený software nyní automaticky načte starý formát definice sestavy a uloží ho v novém XML formátu.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 23/07/2018 Verze: 6.21

Bylo upraveno načítání nových parametrů pro počítač, středisko a uživatele. Pokud po instalaci nové verze Zeleného software neexistuje některý z těchto parametrů, je načten v okamžiku, kdy je poprvé potřeba.

Aplikace: Pokladna Datum: 21/07/2018 Verze: 4.10

V přehledu agendy ´Pokladna´ byl naprogramován nový nástroj na tisk přehledových sestav pro městské úřady. Když uživatel spustí ´Přehled za oddělení´, je mu nabídnut výběr období, vedoucího oddělení a typ sestavy. Po výběru může vytisknout: Přehled tržeb - detail, Přehled tržeb - souhrn, Přehled prodaného zboží - detail, Přehled prodaného zboží - souhrn, Přehled odvodů - detail, Přehled odvodů - souhrn. Tyto sestavy slouží ke kontrole vybraných a odvedených peněz za celé oddělení. Pro fungování těchto sestav je třeba nakonfigurovat organizační strukturu oddělení v agendě ´Dokument, organizační struktura´.

Aplikace: Pokladna Datum: 19/07/2018 Verze: 4.09

V agendě ´Pokladna´ byla naprogramována aktualizace sloupce ´Poznámka´ při uzavírání účtenky.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 16/07/2018 Verze: 6.20

Byl upraven tisk sestav v případě, že je na počítači problém s nastavením defaultní tiskárny.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/07/2018 Verze: 6.19

Byl upraven způsob zalamování textu při tisku sestav pomocí ´Generátoru tiskových sestav´. Na konci řádku se již netisknou tzv. ´sirotci´. To znamená, že předložky ´k´, ´s´, ´v´, ´z´, ´o´, ´u´ a spojky ´a´ a ´i´ se automaticky vytisknou na dalším řádku.

Aplikace: Pokladna Datum: 12/07/2018 Verze: 4.08

V přehledu agendy ´Pokladní kniha´ přibyl sloupec, ve kterém se zobrazuje uživatel.

Aplikace: Pokladna Datum: 12/07/2018 Verze: 4.08

V přehledu agendy ´Pokladna´ přibyl sloupec, ve kterém se zobrazuje uživatel a poznámka.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Smlouvy´ byla zvětšena položka ´Podmínka na dobu určitou´ na 250 znaků. Položka byla také graficky rozšířena na formuláři.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ byla upravena šablona sestavy ´Návrh na změnu pracovní smlouvy´.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Smlouvy´ byla naprogramována nová sestava ´Dohoda o rozvázání pracovního poměru´.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Zdravotní prohlídky´ byl upraven číselník ´Zdravotní prohlídka´. Nyní může nabývat hodnot: 6 let (1. kategorie, do 50 let), 4 roky (1. kategorie, nad 50 let), 4 roky (2. kategorie, do 50 let), 2 roky (2. kategorie, nad 50 let), 2 roky (noční práce), 2 roky (řidič, do 50 let), 1 rok (řidič, nad 50 let).

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V přehledu agendy ´Zaměstnanec´ byla přidána kontrolní sestava ´Kontrola periody zdravotní prohlídky´. Sestava zobrazí zaměstnance, kteří mají nastavenu periodu zdravotní prohlídky ve starém formátu.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ byl přidán do sestavy ´Plánované zdravotní prohlídky´ sloupec ´Kategorizace´. V tomto sloupci se zobrazuje kategorizace prací ze záložky ´Rizika, lékařské hledisko´ v agendě ´Specifikace pracovního místa´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/06/2018 Verze: 10.34

V agendě ´Sklad´ byla upravena chyba zobrazování názvů archivních skladů a zakázek.

Aplikace: Matrika Datum: 28/06/2018 Verze: 6.85

Byl naprogramován nový parametr ´Data legalizace a vidimace zachovat (dny)´. Z důvodu GDPR je možné nastavit, jak dlouho se budou uchovávat data v agendě Legalizace, vidimace. Po uplynutí tohoto období budou data dávkově smazána. Dávkové mazání je třeba nastavit jako úlohu například v Plánovači úloh. Pokud je úloha spouštěna před půlnocí, je třeba počet dnů (zachování dat) snížit o jeden.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/06/2018 Verze: 10.33

V agendě ´Sklad´ bylo rozšířeno zobrazení položky ´Číslo zakázky´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/06/2018 Verze: 10.32

Byl naprogramován nový parametr ´Typ zaokrouhlení celkové částky na dokladu´: Nahoru / Matematicky. Na dokladech (např. faktura) je možné zaokrouhlovat celkovou částku nahoru nebo matematicky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/06/2018 Verze: 10.31

V agendě ´Doklad´ byl upraven tisk faktury a výdajového dodacího listu. Do informace o prodávaném zboží je možné zobrazit také šarži ze školkařské knihy.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 15/06/2018 Verze: 6.18

Byla upraven způsob ukládání tiskových sestav. Jednotlivé položky se nyní ukládají v XML formátu, takže je mnohem snadnější upravovat jednotlivé atributy položek.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 15/06/2018 Verze: 1.24

Byl naprogramován nový parametr ´Charakteristiky rostlin (péče) třídit podle´: Ručně zadaného pořadí / Typů péče. Charakteristiky rostlin je možné třídit podle pořadí zadaného v agendě Encyklopedie nebo podle typů péče (položky se řadí v pořadí: velikost, vzhled, světelné nároky, stanoviště, péče, použití, jiné).

Aplikace: Encyklopedie Datum: 15/06/2018 Verze: 1.24

Byl naprogramován nový parametr ´Charakteristiky rostlin (péče), které se tisknou na první pozici´. Charakteristiky rostlin, které se tisknou na etikety na první pozici, vytvářejí výjimku v běžném třídění.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 15/06/2018 Verze: 1.24

Byl naprogramován nový parametr ´Charakteristiky rostlin (péče), které se netisknou´. Tyto charakteristiky se netisknou na etikety.

Aplikace: Manažer Datum: 29/05/2018 Verze: 4.26

V agendě ´Výběrová řízení´ byla upravena sestava ´Přehled výběrových řízení za období´. Do patičky sestavy přibyly položky: Počet všech přihlášených uchazečů, Průměrný počet uchazečů na jedno výběrové řízení, Průměrná délka trvání výběrového řízení ve dnech, Průměrný věk přijatého uchazeče, Počet přijatých žen, Počet přijatých mužů.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw