Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 22/01/2003 Verze: 4.10

Odstranněna chyba třídění agendy - do názvu třídící položky se přidává také název hlavní tabulky.

Aplikace: Manažer Datum: 12/12/2002 Verze: 1.05

Naprogramována agenda Pracovní deník.

Aplikace: Technika Datum: 09/12/2002 Verze: 2.02

Nová sestava Roční jízdní výkaz stroje.

Aplikace: Instalace Datum: 08/12/2002 Verze: 2.02

Naprogramována ochrana proti přeinstalování starou verzí.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 08/12/2002 Verze: 4.09

Při stisku minimalizačního tlačítka se minimalizuje celá aplikace, nejen vrchní formulář.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 04/12/2002 Verze: 1.22

Při přistěhování dítěte k rodičovi se kopíruje z karty rodiče minulý pobyt.

Aplikace: Instalace Datum: 04/12/2002 Verze: 2.02

Při načítání vlastností instalace se pouze aplikacím, které jsou uvedeny v licenčním souboru nastavuje, že se mají instalovat.

Aplikace: Instalace Datum: 04/12/2002 Verze: 2.02

Opravena chyba instalace, pokud nešel nakopírovat soubor.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 02/12/2002 Verze: 1.21

Do přehledu přibyl sloupec Poslední zápis dne.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 02/12/2002 Verze: 1.21

Byly vylepšeny tyto procesy: funkční tlačítko Cancel během zadávání přestěhování a odstěhování, při sňatku se zapisuje změna příjmení a datum do historie.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 29/11/2002 Verze: 1.20

Tabulky číselníků Stát a Rodinný stav byly přemístěny do základní aplikace Organizace, protože je používá také aplikace Manažer.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 18/11/2002 Verze: 1.18

Kontrola jednoznačnosti kódu domu, Třídění ve všech agendách, Děti zákaz úprav pobytu a dalších nepovolených akcí, Možnost převodu z trv.pobytu do archívu, Evidence nesvéprávných

Aplikace: Ohlašovna Datum: 04/11/2002 Verze: 1.17

Při ostěhování z obce se do pobytu zapisuje datum odstěhování stejně, jako při přestěhování v rámci obce.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 04/11/2002 Verze: 1.17

Při sňatku se vše zapíše do obou novomanželů. Je také zkontrolováno, zda partner není již ženatý.

Aplikace: Adresa Datum: 04/11/2002 Verze: 1.05

Byl přeuspořádán formulář adresy. Číslo popisné/evidenční se nachází za částí města. Číslo orientační se nachází za ulicí.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 31/10/2002 Verze: 1.16

Při odstěhování nebo úmrtí rodiče se objeví dotaz, co udělat s dětmi, nejsou jen automaticky převedeny do archívu.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 31/10/2002 Verze: 1.16

Ve formuláři občana se u partnera zobrazuje v případě rozvodu datum rozvodu.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 31/10/2002 Verze: 1.16

Přemístěny položky místo a okres narození za datum narození. Svéprávnost přemístěna až za povolání.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 30/10/2002 Verze: 1.16

V přehledu je barevně odlišen archív a trvalý pobyt (bílá - trvalý pobyt, šedá - změna v trv.pobytu, tmavě šedá - odstěhování nebo úmrtí). Přibyl parametr, který říká, zda se má při přistěhování automaticky doplňovat datum v evidenci od.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 30/10/2002 Verze: 1.16

Opravena chyba při vyhledávání podle adresy ve všech občanech.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 30/10/2002 Verze: 4.08

Do menu služby přibyl příkaz Vložit dnešní datum, který do aktuální položky vloží dnešní datum.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 30/10/2002 Verze: 1.16

Opravena chyba kontroly hodnot při ukládání občana.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 30/10/2002 Verze: 1.16

Nová tisková sestava Hlášení o stěhování.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 30/10/2002 Verze: 1.16

Při natažení partnera z evidence se doplní i místo narození.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/10/2002 Verze: 3.26

Na tisku přehledu dokladů upraveno chybné sčítání celkových částek (přidána hlavička sestavy, která inicializuje součty).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 21/10/2002 Verze: 4.07

Upraveno zadávání a vyhledávání datumových požek. Na české klávesnici se píše místo . znak , - a ten je automaticky programem opraven.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 21/10/2002 Verze: 1.15

Při vyplňování kolonek se jménem, příjmením nebo rodným příjmením je kontrolováno první písmeno velké a ostatní malá.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 21/10/2002 Verze: 1.15

Agendě vyhledání občana bylo přednastaveno rozsáhlá agenda.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 21/10/2002 Verze: 4.07

V jakékoliv agendě je možné po přepnutí na záložku Nápověda z menu Služby vytisknout aktuální stranu nápovědy.

Aplikace: Instalace Datum: 21/10/2002 Verze: 2.01

Byl naprogramován nový způsob instalace pomocí RAR souborů. Uživatel si nyní stáhne *.rar soubor a spustí setup.exe ze standardního adresáře. Instalace pak proběhne automaticky, aniž by uživatel něco musel rozbalovat nebo něco někam ukládat. Pro běh setup.exe je třeba unrar.dll.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 21/10/2002 Verze: 1.15

Při zadávání nového občana se změnilo pořadí kolonek na: Příjmení, Jméno, Rod.číslo, Datum nar., Rozený(á), což umožňuje u mužů automaticky vyplňovat Rozený.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 16/10/2002 Verze: 4.06

Byl naprogramován TranslateManager, který umožňuje překládat části aplikací (např. tiskové sestavy) do jiného jazyka. Zatím je připravena slovenština.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/10/2002 Verze: 3.25

Sestava Výdajový dodací list byla přeložena do slovenštiny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/10/2002 Verze: 3.25

Při vystavování výdajového dodacího listu je možné změnit prodejní cenu na záložce pohyb. Prodejní cena s DPH se dopočítá automaticky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/10/2002 Verze: 3.25

Byl naprogramován hromadný příjem na sklad ze školkařské knihy. Je možné najednou přijímat z více řádků školky ve více kategoriích třídění.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 13/10/2002 Verze: 4.05

Opravena procedura AddData, která do XML dokumentu již umí přidat i text, který obsahuje řídící znaky (např. &__´´).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/10/2002 Verze: 3.24

Opravena chyba při zadávání pohybu dokladu: není již dovoleno psát do kódu zboží. Tato chyba například způsobovala to, že pokud se uživatel překlepl, zadal něco do kódu zboží, pak bylo špatně dopočítáno DPH na dobropisu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/10/2002 Verze: 3.24

Na faktuře je po připojení výdajového dodacího listu ihned přepočítána celková cena. Nemusí se uzavírat doklad.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/10/2002 Verze: 3.23

Při prodeji z agendy Pokladna byl lépe ošetřen případ, kdy je zadán nesprávný EAN. Aplikace zkontroluje EAN ještě těsně před prodejem, takže se nestane případ, kdy uživatel zadá nesprávný EAN, aplikace nenajde zboží, proto zůstane zobrazeno předešlé zboží a následně je toto zboží prodáno.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/10/2002 Verze: 3.23

Naprogramována příjemka ze školkařské knihy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/10/2002 Verze: 3.22

Je možné nastavit celkovou částku, která je slevena na dokladu (dříve to šlo pouze procentem).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/10/2002 Verze: 3.22

Na fakturu a výdajový dodací list se tiskne na každý řádek informace o slevě. Na konci sestavy se vytiskne celková sleva.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 01/10/2002 Verze: 1.14

Dítě je možné převézt tak, aby mělo vlastní kartu. Je potom označeno v položce dítě jako P (polodospělý), neboť má vlastní pobyt (ne od rodiče).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2002 Verze: 3.22

Obchodní sestavy jsou nyní členěny podle typu dokladu, nejen podle typu pohybu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2002 Verze: 3.22

Sestava přehledu dokladů obsahuje také informaci o cenách.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 01/10/2002 Verze: 1.14

Na volební sestavy byla přidána položka číslo ve volebním okrsku.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 30/09/2002 Verze: 4.04

Pokud se uživatel přihlašuje pomocí NONE security a není přihlášen do Windows, pak se nezobrazuje chybová hláška.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 30/09/2002 Verze: 3.22

Byl upraven tisk faktury také pro Neplátce DPH.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 30/09/2002 Verze: 4.04

Charakteristiky systému (jméno systému, jméno a adresa firmy atd.) jsou uloženy v GlobGSoft.pas (připraveno na BPL pro každou, firmu, která bude chtít používat systém G).

Aplikace: Ohlašovna Datum: 30/09/2002 Verze: 1.13

V přehledu se zobrazuje formátované RČ a přibyla položka V evidenci od.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw