Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Matrika Datum: 23/05/2017 Verze: 6.55

V agendě ´Kniha narození´ byl upraven tisk sestavy dvojčat za období. Byla přidána dodatečná kontrola, která v případě, že se zadá velmi dlouhé období, dokáže odlišit dvojčata od běžných sourozenců jedné matky.

Aplikace: Pokladna Datum: 17/05/2017 Verze: 3.92

Pro agendu ´Pokladní kniha´ byl naprogramován parametr ´Povolit upravovat číslo poč./pokladny´: Ano / Ne. Běžně je nastavena hodnota ´Ne´. Pokud uživatelé potřebují například zadávat několik číselných řad příjmových pokladních dokladů pro různé pokladny z důvodu EET, je možné nastavit hodnotu ´Ano´.

Aplikace: Pokladna Datum: 17/05/2017 Verze: 3.92

V agendě ´Pokladna´ byla naprogramována sestava ´Přehled tržeb za období podle měny´. Sestavu využijí firmy, které kromě účtenek placených v Kč používají také platby v EURO.

Aplikace: Pokladna Datum: 12/05/2017 Verze: 3.91

Při zobrazení okna pro vrácení peněz nebo platbu kartou bylo naprogramováno posunutí okna do popředí. Tato vlastnost řeší například problémy při načítání dat z mobilního zařízení, kdy okno pro vrácení bylo překryto oknem pro komunikaci s mobilním zařízením.

Aplikace: Pokladna Datum: 12/05/2017 Verze: 3.91

Byl upraven tisk maloobchodní vrácenky. Pokud se vrácenka tiskne na tiskárně, která neumí tisknout české znaky, byl upraven převod popisů položek IČ, DIČ a datum vystavení do ´cestiny´.

Aplikace: Matrika Datum: 11/05/2017 Verze: 6.54

V agendě ´Státní občanství´ přibyl parametr ´Číslo jednací listin (o nabytí) vyplňovat´: Automaticky / Automaticky podle příjmení / Ručně / Listina jako osvědčení. Parametr umožňuje nastavit, zda se listině o nabytí přiřadí číslo jednací stejným způsobem, jako osvědčení, nebo zda mají listiny jiný režim přidělování čísel jednacích.

Aplikace: Matrika Datum: 11/05/2017 Verze: 6.54

V agendě ´Státní občanství´ byl přidán typ události ´Žádost o udělení státního občanství´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/05/2017 Verze: 9.82

V agendě ´Doklad´ byl upraven tisk faktury do ciziny, na které jsou připojeny výdajové dodací listy. Výpočet částky z výdajových dodacích listů v Eurech bere nyní ohled na nastavení měnového kurzu na výdajovém dodacím listu.

Aplikace: Matrika Datum: 10/05/2017 Verze: 6.53

V agendě ´Státní občanství´ byl upraven import informací o osobě z Centrálního registru obyvatel. Pokud se do místa narození načte obec ´Praha´, je načtena včetně čísla obvodu, tak jako je to v ostatních agendách.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/05/2017 Verze: 9.81

V agendě ´Mobilní zařízení´ byla naprogramována kontrolní sestava ´Kontrola konzistence dat pro používání mobilních zařízení´. Tato sestava slouží ke kontrole jednoznačnosti klíčových položek v agendách ´Organizace´, ´Osoba´ a ´Zboží´.

Aplikace: Matrika Datum: 02/05/2017 Verze: 6.52

Bylo upraveno zobrazování dotazu na číslo dokumentu při tisku matričních dokumentů na tiskárnu. Pro určité ovladače tiskáren docházelo ke skrytí dotazu jiným oknem. Nyní se periodicky vyvolává zobrazení okna dotazu.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 28/04/2017 Verze: 6.07

V tiskovém dialogu přibylo tlačítko pro export do PDF dokumentu. Toto tlačítko je funkční, pokud je na počítači ovladač pro tisk do PDF (Například ´Microsoft Print to PDF´ nebo ´PDF Creator´). Ovladač musí mít v názvu zkratku ´PDF´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/04/2017 Verze: 9.80

Byl upraven tisk etiket z agendy ´Doklad´. Při tisku etiket z faktury se položka ´Poznámka (netiskne se)´ přenese do položky ´Text na etikety´ v agendě ´Tisk etiket´ na záložce ´Iniciály´. Tato vlastnost umožňuje tisknout odběratelům stejnou poznámku na všechny etikety.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/04/2017 Verze: 9.80

Pro tisk etiket byla naprogramována možnost tisknout QR kódy. Tyto kódy jsou použitelné například pro rychlé nalezení fotografie a péče k rostlině na smartphonu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/04/2017 Verze: 9.79

Byl upraven formát tisku vrácenky. Na vrácenku se všechny částky tisknou s mínusem, aby bylo jasněji vidět, že se jedná o vrácenku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/04/2017 Verze: 9.79

Byl upraven formát tisku dakladů placených hotově a kartou. Do části věnované EET se nyní tiskne datum a čas odeslání informací do EET.

Aplikace: Matrika Datum: 24/04/2017 Verze: 6.52

Byla upravena komunikace aplikace Matrika s Centrálním registrem obyvatel přes rozhraní XZR (firmy Marbes Consulting). Do konfiguračního souboru soap_parametry.xml je třeba pro sekci ROB do parametru ServerAddress za adresu serveru přidat /XZR3 u stávajících instalací a /XZR u nových instalací.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/04/2017 Verze: 9.78

V agendě ´Mobilní zařízení´ přibyla položka ´Používané doklady´, která umožňuje konfigurovat, jaké doklady může terminál vystavovat (UCT,FAK,VDL,PDL,PRE,INV).

Aplikace: Pokladna Datum: 18/04/2017 Verze: 3.90

V přehledu agendy ´Pokladna´ byla naprogramována nová sestava ´Přehled tržeb za období po dnech / hodinách´. Sestava má tři typy: po dnech / po dnech a hodinách / po hodinách. Sestavu je možné filtrovat po jednotlivých pokladnách nebo ji zobrazovat za celou firmu. Užitečnost této grafické sestavy ocení hlavně zahradnická centra, která si pomocí ní mohou zmapovat, kdy dochází k největším obratům a je třeba posílit obsluhu nebo naopak, v kolik hodin tržba klesá a je možné omezit otvírací hodiny.

Aplikace: Pokladna Datum: 17/04/2017 Verze: 3.90

V agendě ´Pokladna´ bylo naprogramováno rychlé načítání nového zboží ze skladu aplikace ´Výroba a prodej´. Tato nová funkce je užitečná pro zahradnická centra, která v průběhu prodeje navážejí zboží a potřebují pouze načíst nové karty zboží pro maloobchodní prodej, ale nezdržovat se vyskladňováním a kontrolou neuzavřených účtenek.

Aplikace: Pokladna Datum: 13/04/2017 Verze: 3.89

Na účtenku bylo přidáno číslo pokladny na základě připomínek Finanční správy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/04/2017 Verze: 9.77

Do agendy ´Tisk etiket´ byla přidána sestava ´Štítky 4 x 11 x 48 mm x 25 mm LASER - 2.typ´.

Aplikace: Pokladna Datum: 13/04/2017 Verze: 3.89

Do agendy ´Pokladna´ přibyly parametry ´Po uzávěrce přenést data na centrálu´ a ´Číslo střediska centrály´. Tyto parametry umožňují nastavit při používání centrálního skladu, aby se po dokončení uzávěrky pokladny data účtenek a uzávěrek odeslala na centrální server.

Aplikace: Pokladna Datum: 10/04/2017 Verze: 3.88

V agendě ´Pokladna´ byl naprogramován nový způsob vystavení vrácenky. Vrácenka se vystavuje stejně jako účtenka, pouze se v menu vybere ´Změnit účtenka .. vrácenka´ (CTRL+R). Při uzavírání se potom místo uzavření otevře okno agendy ´Doklad´, kde je zobrazena již standardní vrácenka. Tento způsob má snadnější ovládání pro pokladní, které neumějí používat agendu ´Doklad´. Dále byl naprogramován parametr ´Formát vrácenky´: Jako účtenka / Jako příjmový dodací list. Vrácenku lze tisknout ve formátu účtenky na pokladní tiskárně nebo ve formátu příjmového dodacího listu na tiskárně A4.

Aplikace: Pokladna Datum: 06/04/2017 Verze: 3.87

Byla naprogramována úprava komunikace s EET. Byla odstraněna chyba, kdy po zavedení letního času byly účtenky v přehledech Finanční správy posunuty o hodinu.

Aplikace: Pokladna Datum: 06/04/2017 Verze: 3.87

Bylo upraveno počítání stavu pokladny a uzávěrky pokladny pro použité dárkové poukazy. Použité dárkové poukazy jsou odečteny ze stavu pokladny, ale účtenky mají započteno celé DPH.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 04/04/2017 Verze: 2.09

Pro tisk ´Voličských průkazů´ bylo naprogramováno používání čísla zúčtovatelného dokladu.

Aplikace: Pokladna Datum: 03/04/2017 Verze: 3.86

V přehledu agendy ´Pokladna´ byla naprogramována nová sestava ´Přehled prodaného zboží za období po kategoriích´.

Aplikace: Matrika Datum: 03/04/2017 Verze: 6.51

V agendě ´Vydané doklady´ byla naprogramována archivace záznamů. Pokud matrikář již vytiskl všechna čísla dokladů z daného rozmezí, je možné rozmezí zaarchivovat, aby se nepletlo při běžné práci.

Aplikace: Matrika Datum: 02/04/2017 Verze: 6.50

V ´Knize úmrtí´ byl naprogramován číselník poznámek na úmrtní list.

Aplikace: Matrika Datum: 02/04/2017 Verze: 6.50

V ´Knize manželství´ byl naprogramován číselník tlumočníků.

Aplikace: Matrika Datum: 02/04/2017 Verze: 6.50

Při tisku originálu matričních dokladů na tiskárnu bylo odstraněno skrývání dotazu na číslo dokladu za další formuláře.

Aplikace: Matrika Datum: 29/03/2017 Verze: 6.49

Pro tisk matričních knih byl upraven parametr ´V matriční knize tisknout matrikáře´. Nyní může nabývat hodnoty ´Podpisový vzor´. V tomto případě se tiskne pod zápis a do dodatečných záznamů hodnota položky ´Podpisový vzor´ z agendy ´Uživatelská práva´.

Aplikace: Matrika Datum: 29/03/2017 Verze: 6.49

Pro tisk matričních knih byl naprogramován parametr ´Tisknout slovo okres do matričních knih´: Ano / Ne. Do matričních knih se tiskne nebo netiskne slovo okres/okr. do místa narození a bydliště. Tisk formátu okr./okres udává parametr ´Tisknout slovo okres´.

Aplikace: Matrika Datum: 28/03/2017 Verze: 6.48

Pro tisk dohody o příjmení v ´Knize manželství´ (varianta: Nevěsta společné nepřechýlené a na druhém místě předchozí nepřechýlené) byl naprogramován parametr ´Dohoda o příjmení - rozšířená informace o přechýleném a nepřechýleném příjmení´: Ano / Ne. Do dohody o příjmení v knize manželství je možné pro variantu ´Nevěsta společné nepřechýlené a na druhém místě předchozí nepřechýlené´ do řádku ´spolu s příjmením společným ...´ uvádět příjmení ženy přechýlené i nepřechýlené.

Aplikace: Matrika Datum: 28/03/2017 Verze: 6.48

Pro tisk matričních knih byl přidán parametr ´Barva tečkovaného podtržení´. V případě potřeby tisku podtržení kvůli opravě chyb je možné podtrhávat červeně, černě nebo jakoukoliv jinou barvou.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/03/2017 Verze: 9.76

Pro agendu ´Doklad´ byl přidán parametr ´Předvyplnit interní členění dokladu´. Faktury, dobropisy, výdajové dodací listy a prodejky za hotové mohou mít číselnou řadu závislou na položce ´Členění´. Toto členění se může uživateli předvyplnit při založení dokladu.

Aplikace: Matrika Datum: 25/03/2017 Verze: 6.48

V ´Knize úmrtí´ byla položka ´Místo úmrtí - 1. řádek´ zvětšena na 140 znaků.

Aplikace: Matrika Datum: 25/03/2017 Verze: 6.48

Pro tisk formátu adresy ´ulice č.p. 1 č.o. 2´ na matriční doklady a do matričních knih byl upraven parametr ´Formát bydliště´. Může nabývat hodnot: ´Obec, část čp, ulice čo.´, ´Obec, ulice čp/čo.´ nebo ´Obec, ulice čp. čo.´.

Aplikace: Matrika Datum: 25/03/2017 Verze: 6.48

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl upraven parametr ´Před jméno uživatele tisknout´. Nyní může nabývat hodnot: Legalizaci/vidimaci provedl/a / Ověřující osoba / Nic. Na ověřovacím štítku se může zobrazovat před jméno uživatele text ´Legalizaci/Vidimaci provedl/a´, ´Ověřující osoba´ nebo nic. Po instalaci verze u stávajících uživatelů je třeba tento parametr nastavit, protože dříve nabýval trochu jiných hodnot!

Aplikace: Matrika Datum: 25/03/2017 Verze: 6.48

Pro tisk matričních dokladů byly naprogramovány parametry ´Tisknout pouze příjmení tučně´ a ´Tisknout pouze jméno tučně´. Na dokumenty je možné například tisknout tučně pouze jméno a příjmení. Rozen zůstane normální. Pro tento mód musejí mít položky takto tištěné přednastavený základní tisk normální.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/03/2017 Verze: 9.75

Při vytváření dokladu ´Prodejka za hotové´ z průvodního listu je doplněn způsob platby ´Hotově´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/03/2017 Verze: 9.74

Byla optimalizována rychlost tisku etiket, pokud se na ně dotahují informace z aplikace ´Encyklopedie´. Popisy z ´Encyklopedie´ jsou ukládány do zásobníku a nejsou při tisku každé etikety znovu natahovány z aplikačního serveru Encyklopedie.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 10/03/2017 Verze: 6.06

V nastavení všech agend přibyla položka ´Omezovat počty záznamů v přehledu´: Ano / Ne. Tato položka umožňuje v případě, že je nastaveno zobrazování omezeného počtu záznamů v přehledu kvůli pomalosti sítě, toto omezování pro určitou malou agendu zrušit.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/03/2017 Verze: 9.73

Při vystavování průvodních listů z lesních školek probíhá kontrola zůstatkového počtu. Při výdeji rostlin do mínusu v zůstatkovém počtu je zobrazeno upozornění.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/03/2017 Verze: 9.73

V agendě ´Doklad´ se názvy dokladů na formuláři a v přehledu zobrazují na základě nastavení parametrů. Například ´Faktura´ se může jmenovat ´Dodací list za hotové´.

Aplikace: Manažer Datum: 08/03/2017 Verze: 4.17

V agendě ´Hodnocení zaměstnance´ na záložce ´Pracovní schopnosti a chování´ přibyly položky: ´Dodržování pracovní kázně´, ´Výsledky vzdělávání´. Tyto položky jsou určeny pro zaměstnance oddělení zprostředkujícího subjekt ITI.

Aplikace: Matrika Datum: 07/03/2017 Verze: 6.47

V ´Knize úmrtí´ byl přidán číselník pro vyplnění dodatečných záznamů a oprav.

Aplikace: Matrika Datum: 07/03/2017 Verze: 6.47

Při protokolárním zničení dokladu je možné vyhledávat záznamy nejen v hlavní, ale také v pracovní knize. Tuto vlastnost je možné využít například při protokolárním zničení druhopisů, které byly vystaveny před rokem 2016.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 05/03/2017 Verze: 6.05

Byl naprogramován nový parametr ´Webový prohlížeč´: Internet Explorer / Google Chrome / Mozilla Firefox. Nastavený webový prohlížeč je použit v okamžiku, kdy Zelený software potřebuje zobrazit HTML stránku. Tuto novou vlastnost uvítají hlavně uživatelé, kteří měli problémy se starou verzí Internet Exploreru na svém počítači, který již neuměl zobrazit některé stránky naprogramované v moderních technologiích.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw