Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 27/11/2020 Verze: 1.80

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl upraven tisk objednávky. Pokud je vyplněna ´Osoba´, je zobrazena v sekci ´Odběratel´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/11/2020 Verze: 11.25

V přehledu agendy ´Školkařská kniha´ se červeně orámuje položka ´Rezervovaný počet´, pokud v ní je nenulová hodnota. Přehled se tedy nyní chová stejně jako v agendě ´Zboží´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 25/11/2020 Verze: 1.79

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraveno načítání objednávky ze souboru ve formátu Excel. Pro výpočet datumu ukončení platnosti objednávky se nyní používá parametr ´Datum ukončení platnosti vypočítat přidáním dnů´ stejně jako v případě ručního zadávání objednávky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/11/2020 Verze: 11.24

Byl naprogramován nový parametr ´Oblasti trhu pro výpočet slev´. V agendě Organizace lze nastavit, zda jsou odběratelé zařazeni do jedné nebo dvou oblastí trhu. Na základě oblastí trhu jsou potom počítány slevy odpovídající oblasti.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/11/2020 Verze: 11.24

V číselníku ´Kategorie´ přibyla položka ´Oblast trhu´, která udává, do které oblasti kategorie patří. Na základě oblastí trhu jsou potom počítány slevy odpovídající oblasti.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/11/2020 Verze: 11.24

V číselníku ´Vzorec pro výpočet ceny´ přibyla položka ´Oblast trhu´, která udává, do které oblasti vzorec patří. Na základě oblastí trhu jsou potom počítány slevy odpovídající oblasti.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/11/2020 Verze: 11.24

Pro tisk rostlinolékařských pasů přibyl nový parametr ´Identifikace rostliny na rostlinolékařském pasu´: Číslo skladu + umístění / Číslo rostliny ve šk.k. Identifikace rostliny na rostlinolékařském pasu v sekci ´C´ může obsahovat: Číslo skladu a umístění ve školkařské knize / Číslo rostliny ve školkařské knize.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/11/2020 Verze: 6.45

V agendě ´Nastavení zařízení´ byl upraven přenos nastavení z jednoho zařízení na druhé. Nyní je možné přepsat existující hodnoty nového zařízení. Tuto novou vlastnost využijí administrátoři v okamžiku, kdy zapojí nové zařízení do Zeleného software a otestují jeho funkčnost. Následně na něj potřebují převést všechna nastavení a parametry z jiného existujícího zařízení. Protože již jsou uloženy nějaké ´testovací hodnoty´, je třeba je přepsat.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/11/2020 Verze: 11.23

V přehledu agendy ´Tisk etiket´ přibyl sloupec ´Odrůda klon´. Tato informace je užitečná při tisku etiket na vinnou révu.

Aplikace: Matrika Datum: 12/11/2020 Verze: 7.40

V agendě ´Kniha úmrtí´ přibyla položka ´Telefon´ v části ´Pohřeb vypravil´. Položka se může tisknout do poznámky na kopii úmrtního listu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/11/2020 Verze: 11.22

Pro export nabídky rostlin do Excelu přibyl parametr ´V nabídce grupovat stejné položky´: Ano / Ne. Tento parametr umožňuje při exportu grupovat položky se stejným názvem, popisem a cenou.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/11/2020 Verze: 11.22

Při exportu nabídky rostlin ze školkařské knihy do Excelu je možné nastavit filtr ´Kromě vybraných částí školky´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/11/2020 Verze: 11.21

V agendě ´Doklad´ byla opravena chyba při stornování dokladu placeného hotově. Program má odstraněné ´zatuhnutí´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/11/2020 Verze: 11.21

V agendě ´Tisk etiket´ byla do sestav ´Štítky 2 x 45 mm x 35 mm TERMO´ přidána položka ´Akce´, která umožňuje zobrazit na etiketě text akce, která právě na zboží probíhá.

Aplikace: Manažer Datum: 04/11/2020 Verze: 4.58

V agendě ´Zaměstnanec´ přibyla položka ´EOS - číslo zaměstnance´. Do položky se při volání EOS (aplikace Evidence organizační struktury od firmy Marbes Consulting) uloží číslo zaměstnance z této aplikace, aby mohlo být příště použito pro rychlejší volání.

Aplikace: Manažer Datum: 04/11/2020 Verze: 4.58

V agendě ´Školení´ přibyla položka ´Elogio - číslo školení´. Položka slouží pro komunikaci s aplikací Elogio od firmy Marbes Consulting.

Aplikace: Manažer Datum: 04/11/2020 Verze: 4.58

Pro agendu ´Školení´ přibyl nový parametr ´Připojený školící software´: Žádný / Elogio. Parametr nastavuje, zda agenda ´Školení´ bude komunikovat s aplikací Elogio od firmy Marbes Consulting.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/11/2020 Verze: 11.20

V agendě ´Školkařská kniha´ byla omezena práva na opravu velikosti rostliny. Běžný uživatel pro opravu musí použít například tlačítko ´Nárůst´. Pokud má uživatel roli ´Ruční opravy při práci ve školkařské knize´, může i nadále upravovat velikost rostlin ve školkařské knize.

Aplikace: Organizace Datum: 01/11/2020 Verze: 2.93

V průběhu aktualizace nové verze Zeleného software byla optimalizována rychlost nahrávání sestav. Rychlost nahrávání se zvýší až při druhé aktualizaci, protože při první se provádí optimalizace.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 31/10/2020 Verze: 1.78

V agendě ´Zboží od dodavatelů´ byl upraven dialog načítání nabídky ze souboru MS Excel. Názvy sloupců je možné zadávat pomocí písmen.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 30/10/2020 Verze: 11.19

Pro export nabídky ze školkařské knihy do Excelu přibyla volba ´Do počtu započítat´: Vše / Pouze prodejné / Prodejné a nenabízet.

Aplikace: Matrika Datum: 29/10/2020 Verze: 7.39

Na základě podkladů z Českého statistického úřadu byl upraven tisk ´Hlášení o narození´, ´Hlášení o uzavření manželství´ a ´Hlášení o úmrtí´ podle nových vzorů platných pro rok 2021.

Aplikace: Pokladna Datum: 28/10/2020 Verze: 4.40

Při práci s číselníkem ´Identifikátory pokladen´ byla upravena ergonomie. Uživateli se zobrazuje, pod jakým číslem uživatele bude pokladna používána. Jsou také aktualizovány parametry uživatele při ukládání záznamu číselníku.

Aplikace: Manažer Datum: 28/10/2020 Verze: 4.57

V agendě ´Pracovní deník´ byla přidána možnost hromadného zadávání práce zaměstnance na více zakázkách. Pokud uživatel v menu zvolí ´Nový hromadný zápis´, může zadat najednou práci jednoho zaměstnance na více zakázkách.

Aplikace: Pošta Datum: 27/10/2020 Verze: 1.38

Byl upraven export dat ze Zeleného software do GShopu. Konfigurační soubor drupal_*.xml může v sekci FTP obsahovat element DeleteTemporary, který říká, zda se má po provedení exportu na FTP smazat konfigurační soubor ftp_config.txt. Tato vlastnost je užitečná při testování nastavení FTP přenosů.

Aplikace: Organizace Datum: 25/10/2020 Verze: 2.92

V přehledu agendy ´Organizace´ přibyla možnost ´Nastavení - upravit organizacím Kód organizace´. Tento opravný proces projde data agendy Organizace a upraví všechny kódy, které začínají nulou nebo obsahují mezery. Data opraví také ve všech napojených agendách. Tímto postupem lze odstranit potíže při práci s terminály, které tuto položku potřebují převést na číselnou hodnotu.

Aplikace: Technika Datum: 21/10/2020 Verze: 2.38

Pro agendu ´Uzávěrka práce techniky´ přibyl parametr ´Provádět na konci měsíce kontrolu PHM´: Ano / Ne. Je tak možné nastavit, jestli se na konci měsíce provádí kontrola PHM v nádržích. Pokud ano, doplní se fyzický stav nádrže do položky ´PHM konec fyzicky´. Pokud ne, zůstává v položce ´PHM konec fyzicky´ hodnota nula.

Aplikace: Matrika Datum: 21/10/2020 Verze: 7.38

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl parametr ´Na ověř.štítek zobrazovat * pro nehodící´: Ano / Ne. Na ověřovacím štítku, pokud se zobrazují přeškrtnuté položky, je možné u přeškrtávaných položek zobrazovat znak ´*´ a ve spodní části štítku větu ´* Nehodící se škrtněte´.

Aplikace: Matrika Datum: 21/10/2020 Verze: 7.38

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyla na sestavách ´A4 2x4´, ´A4 2x5´, ´A4 2x6´, ´Termotransfer 100x38mm´ a ´Termotransfer 100x50mm´ možnost tisknout ve spodní části štítku větu ´* Nehodící se škrtněte´.

Aplikace: Manažer Datum: 19/10/2020 Verze: 4.56

V agendě ´Pracovní deník´ byla přidána sestava ´Tisk přehledu práce - přehled práce techniky na stavbách za období - celkem za stavbu´. Sestava umožňuje exportovat do Excelu souhrn práce techniky na všech stavbách.

Aplikace: Technika Datum: 19/10/2020 Verze: 2.37

V agendě ´Uzávěrka práce techniky´ byla naprogramována sestava ´Tisk jízdního výkazu - souhrn za více strojů´, která umožňuje zobrazit za určité období přehled ujetých km a mh ve vztahu ke spotřebě PHM.

Aplikace: Manažer Datum: 19/10/2020 Verze: 4.56

V agendě ´Pracovní deník´ byla přidána sestava ´Tisk přehledu práce - přehled práce techniky na stavbách za období - technika na stavbě´. Sestava umožňuje exportovat do Excelu přehled práce na všech stavbách.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/10/2020 Verze: 11.18

Pro tisk průvodního listu v lesních školkách přibyl parametr ´Oprávněná osoba pro tisk PL´. Pokud parametr není vyplněn, zobrazí se na průvodním listu jméno a příjmení přihlášeného uživatele.

Aplikace: Manažer Datum: 03/10/2020 Verze: 4.55

V agendě ´Zaměstnanec´ byla přidána sestava ´Nezúčastnili se školení´. Sestava umožňuje zobrazit zaměstnance, kteří se v daném období nezúčastnili určitého školení.

Aplikace: Manažer Datum: 02/10/2020 Verze: 4.55

V agendě ´Zaměstnanec´ byla upravena sestava ´Přehled plánovaných periodických školení´. Přibyla možnost filtrovat pouze jedno konkrétní školení.

Aplikace: Manažer Datum: 25/09/2020 Verze: 4.54

V agendě ´Zaměstnanec´ byly upraveny sestavy ´Pracovní smlouva´ a ´Dohoda o změně pracovní smlouvy´. Změny se týkají mimořádných událostí vyvolaných novým typem koronaviru SARS-CoV-2.

Aplikace: Manažer Datum: 25/09/2020 Verze: 4.54

V číselníku ´Zařazení´ byla upravena velikost položky ´Místo výkonu práce´ na 70 znaků.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/09/2020 Verze: 11.17

V přehledu agendy ´Hodnocení stavby´ přibyla možnost načíst / aktualizovat měsíční hodnocení ze souboru XLS. Tato nová vlastnost je užitečná pro usnadnění přenosu podkladů ve formátu Excel z účetnictví do sledování nákladů na zakázkách.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/09/2020 Verze: 11.17

Pro agendu ´Hodnocení stavby´ přibyl nový parametr ´Koeficient upřesnění mezd zaměstnanců´. Koeficient upřesnění mezd zaměstnanců násobí mzdu vypočítanou z pracovního deníku. Umožňuje tak zpřesnit výpočty nákladů za mzdy v hodnocení staveb na základě podkladů z mzdové účtárny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/09/2020 Verze: 11.17

Při exportu sestavy hodnocení staveb do Excelu se v případě, že stavba nemá uvedenu organizaci, zobrazí alespoň kontaktní osoba.

Aplikace: Manažer Datum: 15/09/2020 Verze: 4.53

V agendě ´Školení´ přibyla možnost zadat nový typ školení ´Školení periodické´. Pro tento typ školení je třeba také vyplnit položku ´Perioda´. Při zadávání těchto školení v agendě ´Zaměstnanec´ se v přehledu školení zobrazí modrou barvou. Stejně jako u zdravotních prohlídek se pro periodická školení zobrazuje datum příštího školení.

Aplikace: Manažer Datum: 15/09/2020 Verze: 4.53

V přehledu agendy ´Zaměstnanec´ přibyla sestava ´Plánovaná periodická školení´. Stejně jako u zdravotních prohlídek umožňuje tato sestava zobrazit pro vybrané období, kteří zaměstnanci by se měli účastnit nějakého periodického školení.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 10/09/2020 Verze: 2.27

Při zápisu registrovaného partnerství v agendě ´Občan´ bylo upraveno nastavení kódu rodinného stavu.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 10/09/2020 Verze: 2.27

Při tisku seznamu voličů byla upravena tlačítka pro tisk na tiskárnu a na obrazovku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/09/2020 Verze: 11.16

Pro agendu ´Tisk etiket´ přibyl nový parametr ´Na ovocnářských etiketách kontrolovat kategorii C/CAC´: Ano / Ne. Při tisku ovocnářských etiket je možné kontrolovat, zda si odpovídá kategorie C/CAC na jednotlivých etiketách a tisková šablona.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 07/09/2020 Verze: 2.26

Do přehledu agendy ´Občan´ byla přidána nová sestava ´Tisk adresních štítků 3 x 8 x 70 mm x 36 mm´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/09/2020 Verze: 11.15

V agendě ´Tisk etiket´ byly přidána sestava ´Přehled vytištěných ovocnářských etiket´. Tato sestava slouží při kontrolách pracovníků ÚKZÚZ ke zobrazení přehledu čísel vytištěných ovocnářských etiket typu C.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 03/09/2020 Verze: 2.25

V agendě ´Volby´ byl upraven export přehledu voličů do MS Excel. Do exportu je možné přidat položky ´Ulice včetně čísla domovního´ a ´Číslo domovní´. Tato nová vlastnost umožňuje uživatelům použít tento export jako podklad pro roznášku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/09/2020 Verze: 11.14

V agendě ´Tisk etiket´ byly přidány sestavy ´Provlékací etikety 254x25 mm TERMO - ÚKZÚZ C´, ´Provlékací etikety 254x25 mm TERMO - ÚKZÚZ CAC´. Tyto etikety slouží k označování ovocných rostlin podle pravidel ÚKZÚZ a EU pro prodej v České republice.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/09/2020 Verze: 11.13

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla možnost ´Okopírovat zápis´.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw