Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Ohlašovna Datum: 30/09/2002 Verze: 1.13

Při narození, přistěhování se nevyplňuje V evidenci od. Pouze při ukládání se kontroluje, zda byla položka zadána. To nutí uživatele zadat tuto položku ručně.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 30/09/2002 Verze: 4.04

Při ukládání histdat se aktualizuje také chdate. Tato chyba například způsobovala. že se na internetu neaktualizoval stav dokumentu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 25/09/2002 Verze: 1.03

Před tiskem nebo exportem nabídky zboží na internet se aktualizují rezervované počty a datumy z objedávek přijatých.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 25/09/2002 Verze: 1.03

Naprogramována nová sestava Informace o zboží. Spouští se z agendy Zboží aplikace Výroba, ale je nutné, aby byla nainstalována aplikace Objednávky a nabídky. Zobrazí počet zboží ve školkařské knize, objednávkách a nabídkách.

Aplikace: Organizace Datum: 24/09/2002 Verze: 1.14

Do agendy Organizace přibyla k položkám účet a devizový účet také položka město, ve kterém se banka nachází.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/09/2002 Verze: 3.21

Do agendy Doklad přibyla práce s rostlinolékařským pasem na faktuře.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/09/2002 Verze: 3.21

Na fakturu se tiskne také číslo odběratele, což usnadňuje případné pozdější dohledání odběratele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/09/2002 Verze: 3.21

Do agendy Školkařská kniha přibyly položky kód roubování/očkování a číslo rozhodnutí o uznání. Také přibyla tisková sestava Souhrn odrůd a podnoží neurčených k expedici.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/09/2002 Verze: 3.21

Do agendy Doklad přibyl nový podtyp dokladu Příjmový dodací list: Příjem ze Školkařské knihy

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/09/2002 Verze: 3.20

V agendě Školkařská kniha přibyla sestava Souhrn odrůd a podnoží k expedici.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 22/09/2002 Verze: 4.03

SystemManager má novou property Language, ve které je uloženo, v jakém jazyce systém běží (načítáno ze SysLocale Windows).

Aplikace: Organizace Datum: 22/09/2002 Verze: 1.13

Formát DIČ se automaticky načítá podle toho, zda systém běží v Čechách nebo na Slovensku.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 20/09/2002 Verze: 1.02

V agendě Objednávky a nabídky přibyl tisk Objednávky a nabídky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/09/2002 Verze: 3.19

Převodům je možné přidělovat číslo jednací dvěma způsoby: společně a nebo podle skladů, na které se naskladňuje.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 19/09/2002 Verze: 1.01

Naprogramována nová aplikace Objednávky a nabídky, která se stará o evidenci přijatých a vydaných objednávek a přijatých a vydaných nabídek.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/09/2002 Verze: 3.18

Výdajový dodací list je možné tisknout také pro cizinu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/09/2002 Verze: 3.17

Do agendy Vyhledání dokladu byly dodělány tyto úpravy: typ doklady je možné vybírat z rozbalovacího okna, je možné třídit agendu podle data a čísla jednacího, je možné dohledat dodavatele a odběratele přes tlačítka Dodavatel a Odběratel.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 18/09/2002 Verze: 4.02

Pokud není v g.ini uvedena hlavní databáze některé aplikace, pak se databáze pokusí připojit přes nastavení pro databázi aplikace Org.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 18/09/2002 Verze: 4.02

Při rychlém hledání ve formuláři je opraveno hledání podle datumových položek. Vyhledávač počká, až je vyplněna celá položka a nezkouší hledat dříve (program hlásil chybu převodu DateTime).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/09/2002 Verze: 3.17

Do agendy doklad přibyl nový typ dokladu: Dobropis. Umožňuje zákazníkovi vrátit (dobropisovat) zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/09/2002 Verze: 3.17

Když se v agendě Doklad vystavuje Převod, je možné nastavit parametr Tisknout převod v cenách Prodejních. Potom se při přeskladňování zboží objevuje dotaz na prodejní cenu s DPH na skladu, na který zboží převádíte. Rovněž v tisku převodu se potom objevují prodejní ceny místo jednotkových (skladových).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/09/2002 Verze: 3.16

Na fakturu se vytiskne věta - Faktura zároveň slouží jako dodací list - v případě, že tam nejsou spojené doklady.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/09/2002 Verze: 3.16

Byly naprogramovány tyto sestavy v agendě Školkařská kniha: Tisk vybrané části školkařské knihy, Souhrn odrůd a podnoží, Tisk části školky po řádcích.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/09/2002 Verze: 3.16

Byla naprogramována optimalizace čtení částí skladu na straně serveru i klienta. Uživatel si může ve společných parametrech nastavit, zda chce používat rychlejší mód nebo mód třídění podle abecedy.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 11/09/2002 Verze: 4.01

Naprogramováno zobrazování počtu licencí v okně O aplikacích.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/09/2002 Verze: 3.16

V agendě Školkařská kniha naprogramováno rychlé hledání podle názvu. Rychlé hledání podle místa nebude programováno. Pokud je třeba hledat podle místa, pak je třeba použít standardní záložku Hledání.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/09/2002 Verze: 3.16

Do přehledu agendy Školkařská kniha přibyla položka počet, ve které se zobrazuje poslední počet, který byl vyplněn v evidenci práce. Dále tam přibyla položka rouby/očka a podnož (podle podnože se dá také rychle vyhledávat).

Aplikace: Ohlašovna Datum: 11/09/2002 Verze: 1.12

Do exportu občanů bylo přidáno zjednoznačnění. To zamezí zdvojení občanů, pokud je nějaká nekorektnost v datech adres.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/09/2002 Verze: 3.16

Mezi typy práce ve školkařské knize přibylo Čištění.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 10/09/2002 Verze: 4.01

Byla naprogramována licenční politika systému G. V souboru GLic.CXML jsou zakódovány počty licencí jednotlivých aplikací.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 10/09/2002 Verze: 4.01

Instalační program umí odinstalovat systém. Rovněž bylo věnováno hodně úsilí instalaci LANGDRIVER pro Interbasi. Doufejme, že je to již hotové.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/09/2002 Verze: 3.15

Při exportu nabídky zboží a inventurní sestavy do Excelu se nezapisuje do čísel oddělovač tisíců, který způsoboval problémy. (Excel si myslel, že to není číslo)

Aplikace: Konference Datum: 04/09/2002 Verze: 1.02

Přidán hromadný tisk identifikačních kartiček z přehledu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/09/2002 Verze: 3.14

Do agendy doklad přibyla položka Placená záloha. Tato položka se také tiskne na faktuře.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/09/2002 Verze: 3.13

Je možné nastavit, zda bude číslo jednací stornovacího dokladu přiděleno nové, nebo zda bude okopírováno ze stornovaného dokladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/09/2002 Verze: 3.13

Do faktury byly přidány položky expedice, převzetí a poznámka.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/09/2002 Verze: 3.13

Na faktuře je možné také uvádět položky, které nejsou prodávány ze skladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/09/2002 Verze: 3.13

Při vystavování převodky nefungovalo automatické založení zboží na druhém skladu, pokud se zmáčklo v agendě Doklad pouze F4 - opraveno.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/08/2002 Verze: 3.12

Upraveno transakční zpracování zápisu čísla jednacího do dokladu a při stornování dokladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/08/2002 Verze: 3.12

Naprogramována faktura do ciziny (v Euro).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/08/2002 Verze: 3.12

Bylo naprogramováno rychlé naskladnění zboží a přeskladnění zboží z jiné velikosti.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/08/2002 Verze: 3.12

Na fakturu přibyl řádek: Celkem k proplacení

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/08/2002 Verze: 3.12

Při ukládání Typu zboží byla doplněna kontrala vyplněnosti Názvu zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/08/2002 Verze: 3.12

Parametr koeficient Základní marže byl změněn ze společného na individuální.

Aplikace: Organizace Datum: 28/08/2002 Verze: 1.12

Do agendy organizace přibyla položka Devizový účet.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 24/08/2002 Verze: 3.12

Pokud je agenda v módu vyhledávání, pak v přehledu klávesa Enter a dvojité kliknutí neznamenají přepnutí na formulář, ale vybrat a předat zápis do agendy, ze které to bylo voláno.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 24/08/2002 Verze: 3.12

Jestliže uživatel změní v přehledové tabulce agendy pořadí nebo šířku sloupců, toto nastavení se uloží v registry a je při příštím spuštění aplikace použito.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/08/2002 Verze: 3.12

Byl zrychlen tisk sestavy dokladu. Popis zboží se již nenapočítává na každé položce, ale je tištěn z položky popis.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 24/08/2002 Verze: 3.12

Pokud má uživatel práva jednatele (mohlo by být snadno zneužito proti firmě), pak může před tiskem upravovat tiskové sestavy (dvojité kliknutí v prohlížeči tiskových sestav na odpovídající položce).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/08/2002 Verze: 3.11

Naprogramováno zabezpečení zboží proti přepisu. Nyní je třeba nejprve stisknout příkaz Povolit opravu základních údajů.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw