Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/05/2021 Verze: 11.53

Pro tisk etiket na révu přibyla do položky ´Kategorie´ varianta ´E - elita´.

Aplikace: Matrika Datum: 21/05/2021 Verze: 7.46

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl upraven tisk štítků do knihy ve formátu číslovaného seznamu. Do bodu 8 přibyla informace o tom, zda listina obsahuje nebo neobsahuje viditelný zajišťovací prvek.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2021 Verze: 11.52

Byl naprogramován import podkladů pro tisk etiket na révu z Excelu (podklady dodává ÚKZÚZ).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2021 Verze: 11.52

Pro import podkladů pro tisk etiket na révu z Excelu přibyl parametr ´Na ovocnářských etiketách pro révu předvyplnit počet rostlin´. Při tisku ovocnářských etiket pro révu je možné předvyplnit počet rostlin. Parametr se používá při načítání podkladů z ÚKZÚZ prostřednictvím Excelu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2021 Verze: 11.52

Pro tisk etiket na révu přibyla položka ´Typ materiálu´, která umožňuje na etikety tisknout informaci, zda se jedná o ´Sazenice révy´ nebo ´Očka révy´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/05/2021 Verze: 11.51

Byl upraven export nabídky ze školkařské knihy do Excelu. Nabídka nyní může obsahovat také položku ´Počet na cestě´.

Aplikace: Matrika Datum: 11/05/2021 Verze: 7.45

V ´Knize úmrtí´ přibyla položka ´Poznámka na úmrtní list - zadní strana´. Tato položka slouží k tisku nové sestavy ´Úmrtní list - zadní strana´.

Aplikace: Manažer Datum: 06/05/2021 Verze: 4.61

Do sestav ´Přehled hodin práce zaměstnance´, ´Přehled km a hodin práce techniky´ a ´Přehled jiných vstupů´ přibyla položka ´Stavba´. Tyto kontrolní sestavy tak umožňují zobrazovat přehled práce zaměstnance / techniky / jiných vstupů na více stavbách.

Aplikace: Pokladna Datum: 03/05/2021 Verze: 4.43

V agendě ´Pokladna´ bylo optimalizováno uzavírání účtenky. Pro uzavírání se nyní používá asynchronní algoritmus (podobně jako v agendě ´Doklad´).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 30/04/2021 Verze: 11.50

Byl upraven export dat do SW Pohoda. Export obsahuje kromě faktur také možnost exportovat prodejky za hotové.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/04/2021 Verze: 11.49

Bylo upraveno načítání zboží z objednávky vydané na příjmový dodací list. V okně pro načítání položek lze měnit šířku a pořadí sloupců. Přibyl také sloupec ´Datum předpokládaného dodání´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/04/2021 Verze: 11.48

Do tisku etiket byla přidána nová šablona ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO - ÚKSÚP C 3. typ´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/04/2021 Verze: 11.47

Pro tisk rostlinolékařského pasu na etikety byl přidán parametr ´Identifikace rostliny na rostlinolékařském pasu při příjmu´: Nevyplněna / Zkratka dodavatele + týden. Identifikace rostliny na rostlinolékařském pasu při příjmu v sekci ´C´ může obsahovat: Nevyplněnou hodnotu / Zkratku dodavatele a týden. Nastavení se týká tisku etiket z příjmových dodacích listů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/04/2021 Verze: 11.46

Pro agendu ´Zboží´ přibyl parametr ´Rezervace ve školkařské knize počítat´: Spolu se skladem / Samostatně. Rezervovaný a volný počet ve školkařské knize je možné započítávat spolu s rezervacemi a počty na skladě nebo samostatně pro školkařskou knihu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 16/04/2021 Verze: 1.88

V agendě ´Objednávky vydané´ přibyla možnost zrušit platnost starých objednávek. Dříve to šlo pouze v agendě ´Objednávky přijaté´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 15/04/2021 Verze: 6.46

Byl optimalizován tisk obrázků na etikety. Pokud je třeba obrázek otočit, je otočený obrázek ukládán do dočasného adresáře a je použit při příštím tisku. Tato vlastnost výrazně zrychluje tisk barevných zapichovacích etiket na OKI LED tiskárnách.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 12/04/2021 Verze: 1.87

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraveno načítání způsobu platby při hledání odběratele v agendě ´Organizace´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/04/2021 Verze: 11.45

V agendě ´Tisk etiket´ byly přidána funkce ´Uložit etikety do agendy Zboží´. Tato nová funkce umožňuje firmám, které doposud pracovaly pouze s agendou ´Tisk etiket´, přenést názvy a popisy zboží do agendy ´Zboží´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/04/2021 Verze: 11.44

V agendě ´Tisk etiket´ byly přidány dva nové klony sestavy ´Barevná maloobchodní popiska A6 LASER´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 06/04/2021 Verze: 1.86

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraveno zobrazení informace o nedostatku zboží na skladě / ve školce. Nejprve jsou zobrazeny informace o nedostatku na skladě, pak až ve školce.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 30/03/2021 Verze: 11.43

Pro agendu ´Školkařská kniha´ přibyl nový parametr ´Ve šk.knize povinně vyplnit původ´: Ano / Ne. Lze tak nastavit, zda je povinné vyplnit číselníkovou položku ´Původ´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 30/03/2021 Verze: 11.43

Pro agendu ´Školkařská kniha´ přibyly nové parametry ´Ve šk.knize předvyplnit původ´: Nezadáno / Nechat prázdné / Vlastní / Komisní / Nakoupené. Tuto položku je možné nastavit pro všechny uživatele nebo pro středisko. Hodnota ´Nechat prázdné´ ve vazbě na parametr ´Ve šk.knize povinně vyplnit původ´ přinutí uživatele zamyslet se nad výběrem hodnoty. Hodnota ´Nezadáno´ na úrovni střediska znamená, že se použije nastavení pro celou organizaci.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/03/2021 Verze: 4.42

V agendě ´Pokladna´ bylo naprogramováno používání akčních cen. Uživatel tak může určitému zboží nastavit období, po které bude mít akční cenu...

Aplikace: Matrika Datum: 16/03/2021 Verze: 7.44

V ´Knize narození´ bylo rozšířeno předvyplnění aktuálním datumem položek ´Svéprávnost ověřena dne - otce / matky´ při zápisu určení otcovství.

Aplikace: Matrika Datum: 15/03/2021 Verze: 7.44

V ´Knize narození´ byla rozšířena kontrola hodnot zadávaných do položky rodné číslo. V hlavní knize musí být tato položka dlouhá 10 znaků.

Aplikace: Manažer Datum: 12/03/2021 Verze: 4.60

Pro personální agendy přibyl nový parametr ´Kontrolovat periodická školení za období´. Pokud má uživatel nastavenu hodnotu větší než 0, pak je mu při přihlášení do agendy Zaměstnanec zobrazena informace o zaměstnancích, kteří potřebují periodické školení. Číslo udává počet dnů, za které je kontrola prováděna.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 04/03/2021 Verze: 1.85

V agendě ´Objednávky přijaté´ byla naprogramována možnost třídit sestavy ´Rezervovaného zboží za období´ podle kategorie a názvu zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/03/2021 Verze: 11.42

V agendě ´Zboží´ byl upraven tisk obchodních sestav. Nyní je možné tyto sestavy grupovat podle položky ´Bal´.

Aplikace: Matrika Datum: 02/03/2021 Verze: 7.43

Do kontroly konzistence matričních dat byla přidána kontrola duplicit položek sestav. Tato kontrola umožňuje zjistit problémy tisku sestav vzniklé při dřívějších instalacích sestav na DB serverech ORACLE.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/03/2021 Verze: 11.41

Na sestavu ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO´ byla přidána možnost tisknout položku ´Poznámka interní´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/02/2021 Verze: 11.40

Pro agendu ´Doklad´ byl naprogramován parametr ´Variabilní symbol přenášet z objednávky´: Nepřenášet / Přenášet č.j. z e-shopu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/02/2021 Verze: 11.40

Bylo upraveno posílání faktury mailem z agendy ´Doklad´. Pokud je odběratel osoba (ne organizace), je název odběratele a mailová adresa načtena z agendy ´Osoba´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/02/2021 Verze: 11.39

V agendě ´Školkařská kniha´ byl naprogramován přenos výrobních nákladů z jedné rostliny na druhou. Příkaz se nachází v menu ´Výrobní cena - přesunout na jinou rostlinu´.

Aplikace: Matrika Datum: 24/02/2021 Verze: 7.42

V agendě ´Státní občanství´ přibyl parametr ´Tisknout na osvědčení nové bydliště, pokud je vyplněno´: Ano / Ne. Na osvědčení je možné do kolonky ´Bydliště´ přednostně tisknout položku ´Nové bydliště´, pokud je vyplněna.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/02/2021 Verze: 11.38

Pro počítání volného počtu v agendě ´Zboží´ a ´Školkařská kniha´ byl přidán parametr ´Počet na cestě započítat do volného počtu´: Ano / Ne. Pokud má parametr hodnotu ´Ano´, započítává se ´Počet na cestě´ do položky ´Volný počet´.

Aplikace: Pokladna Datum: 21/02/2021 Verze: 4.41

Pro tisk účtenky ve formátu A4 byl přidán parametr ´Rostlinolékařský pas tisknout na účtence´: Ano / Ne. Účtenka ve formátu A4 může sloužit jako rostlinolékařský pas.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 21/02/2021 Verze: 1.84

V agendě ´Objednávky přijaté´ byla naprogramována možnost zobrazit počty na skladě nebo ve školkařské knize přímo v přehledu objednaného zboží. Z důvodu časové optimalizace zobrazování přehledu je třeba zapnout tuto funkci pomocí položky menu ´Zobrazovat počet na skladě´.

Aplikace: Organizace Datum: 21/02/2021 Verze: 2.96

Ve formuláři agendy ´Organizace´ přibyla položka ´Datum vytvoření´. Tato položka umožňuje zobrazit a filtrovat organizace na základě datumu zahájení spolupráce.

Aplikace: Technika Datum: 21/02/2021 Verze: 2.41

V agendě ´Práce techniky´ bylo upraveno zadávání práce techniky v případě, že není třeba rozlišovat km ujeté s přívěsem a bez přívěsu. Byl přidán parametr ´Při práci techniky rozlišovat použití přívěsu´: Ano / Ne.

Aplikace: Matrika Datum: 16/02/2021 Verze: 7.41

V ´Knize manželství´ byla upravena sestava ´Tisk cizojazyčné způsobilosti k uzavření manželství´. Na sestavě byl upraven tisk zaškrtávacích políček pro rodinný stav a pohlaví.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/02/2021 Verze: 11.37

Pro export nabídky na internet byl přidán parametr ´Adresář souboru nabídky´. Při exportu souborů nabídky na internet ve formátu HTML, HTML po kategoriích, TXT a TXT s oddělovači je možné nastavit adresář, kam se soubory nahrávají. Pokud parametr není vyplněn pak je použit adresář ($BASEDIR$)\Odeslano.

Aplikace: Pošta Datum: 10/02/2021 Verze: 1.41

Byl upraven export zboží ze Zeleného software do e-shopu. V případě, že se má aktualizovat volný počet také na základě prodaného zboží na pokladně, je aktualizována informace o změně na kartě zboží, aby se zboží zařadilo do změnového exportu.

Aplikace: Pošta Datum: 10/02/2021 Verze: 1.41

Byl upraven export zboží ze Zeleného software do e-shopu. Export může mít nyní nastavenou položku ´Archiv´ na základě hodnoty v položce ´V ceníku´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/02/2021 Verze: 11.36

Pro agendu ´Zboží´ byl přidán parametr ´Předvyplnit položku V ceníku´: Ano / Ne. Při zakládání karty v agendě Zboží je možné předvyplnit do položky ´V ceníku´: Ano / Ne.

Aplikace: Pošta Datum: 05/02/2021 Verze: 1.40

Byl upraven import objednávek z e-shopu do Zeleného software. Import může nyní používat FTP rozhraní e-shopu. Lze také snadno konfigurovat, jaký importní XML soubor objednávky je používán.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/02/2021 Verze: 11.35

Pro agendu ´Tisk etiket´ byl přidán parametr ´QR kód - cenová hladina´: Prodejní cena / Prodejní cena 2 / Prodejní cena 3. Parametr udává, kterou cenovou hladinu QR kód tištěný na etikety obsahuje.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/01/2021 Verze: 11.34

V agendě ´Zboží´ byla upravena sestava ´Přehled příjmů a prodejů zboží za dodavatele´. V sestavě přibyl sloupec ´Vydáno jiné středisko´. Tato úprava umožňuje oddělit prodané zboží (pomocí faktur, výdajových dodacích listů a prodejek za hotové) a zboží převedené na jiná střediska.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/01/2021 Verze: 11.34

V agendě ´Tisk etiket´ byla do sestav ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO´ přidána položka ´QR kód´, která umožňuje prodávat zboží pomocí aplikace ´Zelený portál´.

Aplikace: Pošta Datum: 29/01/2021 Verze: 1.39

Byl upraven export dat ze Zeleného software do GShopu. Konfigurační soubor drupal_*.xml může pro Action ´VYR_VOLNYPOCET´ obsahovat Condition ´ODECISTNEVYSKLADNENO´, která umožňuje při exportu volného počtu do GShopu odečítat právě prodané (ještě nevyskladněné) zboží na pokladně.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/01/2021 Verze: 11.33

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována úprava počítání pořizovacích cen při stornování příjmových dokladů na sklad. V případě stornování těchto dokladů se použije výjimka z FIFO pravidla pro vyskladňování. Vyskladní se primárně stornovaný příjmový dodací list (pokud na něm je dostatek zboží). To způsobí, že stornovaný i stornovací doklad povýší a poníží sklad o stejnou skladovou cenu.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw