Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Ohlašovna Datum: 10/09/2020 Verze: 2.27

Při tisku seznamu voličů byla upravena tlačítka pro tisk na tiskárnu a na obrazovku.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 10/09/2020 Verze: 2.27

Při zápisu registrovaného partnerství v agendě ´Občan´ bylo upraveno nastavení kódu rodinného stavu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/09/2020 Verze: 11.16

Pro agendu ´Tisk etiket´ přibyl nový parametr ´Na ovocnářských etiketách kontrolovat kategorii C/CAC´: Ano / Ne. Při tisku ovocnářských etiket je možné kontrolovat, zda si odpovídá kategorie C/CAC na jednotlivých etiketách a tisková šablona.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 07/09/2020 Verze: 2.26

Do přehledu agendy ´Občan´ byla přidána nová sestava ´Tisk adresních štítků 3 x 8 x 70 mm x 36 mm´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/09/2020 Verze: 11.15

V agendě ´Tisk etiket´ byly přidána sestava ´Přehled vytištěných ovocnářských etiket´. Tato sestava slouží při kontrolách pracovníků ÚKZÚZ ke zobrazení přehledu čísel vytištěných ovocnářských etiket typu C.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 03/09/2020 Verze: 2.25

V agendě ´Volby´ byl upraven export přehledu voličů do MS Excel. Do exportu je možné přidat položky ´Ulice včetně čísla domovního´ a ´Číslo domovní´. Tato nová vlastnost umožňuje uživatelům použít tento export jako podklad pro roznášku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/09/2020 Verze: 11.14

V agendě ´Tisk etiket´ byly přidány sestavy ´Provlékací etikety 254x25 mm TERMO - ÚKZÚZ C´, ´Provlékací etikety 254x25 mm TERMO - ÚKZÚZ CAC´. Tyto etikety slouží k označování ovocných rostlin podle pravidel ÚKZÚZ a EU pro prodej v České republice.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/09/2020 Verze: 11.13

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla možnost ´Okopírovat zápis´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/09/2020 Verze: 11.13

V přehledu agendě ´Tisk etiket´ přibyly položky ´Identifikace partie´ a ´Kategorie´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/09/2020 Verze: 11.12

V agendě ´Zboží´ bylo upraveno třídění rostlin podle velikostí.

Aplikace: Technika Datum: 01/09/2020 Verze: 2.36

V agendě ´Práce techniky´ byl naprogramován nový parametr ´Práci techniky zapisovat´: Pomocí koncových stavů tachometru / Pomocí ujetých km. Parametr umožňuje zvolit, zda se bude práce zapisovat pomocí koncových stavů tachometru nebo pomocí ujetých kilometrů / motohodin.

Aplikace: Technika Datum: 01/09/2020 Verze: 2.36

V agendě ´Práce techniky´ bylo naprogramováno okopírování zápisu.

Aplikace: Technika Datum: 01/09/2020 Verze: 2.36

V agendě ´Práce techniky´ byla přidána položka ´Typ platby´, která umožňuje evidovat, jakým způsobem byla provedena platba za pohonné hmoty.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/08/2020 Verze: 11.11

V agendě ´Tisk etiket´ byla upravena sestava ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO - ÚKSÚP cert. 1. typ´. Tyto etikety slouží k označování ovocných rostlin podle pravidel ÚKSÚP a EU pro prodej na Slovensku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/08/2020 Verze: 11.11

V agendě ´Tisk etiket´ byly upraveny sestavy ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO - ÚKZÚZ cert.´, ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO - ÚKZÚZ CAC´, ´Provlékací etikety 202x17 mm TERMO - ÚKZÚZ CAC´. Tyto etikety slouží k označování ovocných rostlin podle pravidel ÚKZÚZ a EU pro prodej v České republice.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 25/08/2020 Verze: 6.44

Byl upraven export přehledu agendy do souboru MS Excel. Pokud v přehledu jsou záporná čísla, jsou přeformátována tak, aby jim rozhraní MS Excel rozumělo.

Aplikace: Matrika Datum: 24/08/2020 Verze: 7.37

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla upravena položka ´Osvobozeno od správního poplatku´. Položka nyní může obsahovat také informaci o písmenu §8 zák. 634/2004 Sb., odst. 2, podle kterého bylo ověření osvobozeno od poplatku. V rozbalovacím okénku se zobrazuje v závorce nápověda, která umožňuje snadněji vybrat písmeno.

Aplikace: Manažer Datum: 19/08/2020 Verze: 4.52

Do sestavy ´Přehled výročí (50,60) za období´ v agendě ´Zaměstnanec´ byla přidána položka ´Odbor´.

Aplikace: Matrika Datum: 17/08/2020 Verze: 7.36

V ´Knize registrovaného partnerství´ byla naprogramována sestava ´Tisk cizojazyčného dokladu o registrovaném partnerství´. Tato sestava odpovídá formuláři z ´Portálu evropské e-Justice´, ale obsahuje také předvyplněná konkrétní data registrovaných partnerů.

Aplikace: Matrika Datum: 17/08/2020 Verze: 7.36

V ´Knize manželství´ byla naprogramována sestava ´Tisk cizojazyčné způsobilosti k uzavření manželství´. Tato sestava odpovídá formuláři z ´Portálu evropské e-Justice´, ale obsahuje také předvyplněná konkrétní data snoubenců.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/08/2020 Verze: 6.43

Do aplikace GSQL bylo naprogramováno zálohování nastavení jedné sestavy do souboru a import této zálohy ze souboru. Tato nová vlastnost je užitečná pro administrátory při šíření upravené verze šablon k dalším uživatelům.

Aplikace: Matrika Datum: 13/08/2020 Verze: 7.35

V ´Knize registrovaného partnerství´ byla naprogramována možnost načítat údaje z AISEO (Agendový informační systém evidence obyvatel). Kromě základních údajů z ROB (Registr obyvatel) se načtou také další informace o rodném čísle, stavu a rodičích registrovaných partnerů. Pro správné fungování je třeba nakonfigurovat v souboru soap_parametry.xml odpovídající řádky AgendaRePaAiseo a AgendovaRoleRePaAiseo.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 30/07/2020 Verze: 11.11

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla položka ´Odběratel - stát´. Tato položka se používá například při tisku rostlinolékařského pasu k určení chráněné zóny. Pokud jsou etikety tištěny z faktury nebo výdajového dodacího listu, je tato položka automaticky vyplněna z odběratele na dokladu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 23/07/2020 Verze: 1.77

V sestavě objednávky / nabídky přibyla možnost tisknout položku ´Počet v balení´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/07/2020 Verze: 11.10

V přehledu agendy ´Školkařská kniha´ přibyla nová sestava ´Kontrola počtů rostlin ve šk.knize´. Sestava slouží ke kontrole, zda si odpovídá počet rostlin v přehledu a v tabulce prací.

Aplikace: Organizace Datum: 16/07/2020 Verze: 2.91

V číselníku ´Komunikace se spisovou službou´ přibyla nová položka ´K novému dokumentu založit automaticky spis´. Tato položka nahrazuje dříve používaný parametr ´K novému dokumentu založit automaticky spis´. Nyní lze tuto vlastnost nastavit samostatně pro každou agendu, která je propojena se spisovou službou.

Aplikace: Manažer Datum: 15/07/2020 Verze: 4.51

Byla naprogramována komunikace agendy ´Zaměstnanec´ se ´Spisovou službou´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/07/2020 Verze: 11.09

V agendě ´Doklad´ je možné nastavit konkrétnímu uživateli, která firma bude na dokladech automaticky předvyplněna. Byl proto přidán nový parametr ´Kód firmy - pro uživatele´. Tuto vlastnost použijí firmy, které například prodávají rostliny jako fyzická osoba a zároveň jako s.r.o.

Aplikace: Pokladna Datum: 13/07/2020 Verze: 4.39

V agendě ´Pokladna´ bylo upraveno uzavírání dokladu, tisk a placení. Pokud uživatel rychle po sobě stiskne klávesy F9 a F10, provede se korektně uzavření, tisk i platba kartou.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/07/2020 Verze: 11.08

V agendě ´Doklad´ je možné nastavit obarvování členění v přehledu dokladů. Pokud se v nastavení členění jednotlivým položkám přiřadí barvy, tyto barvy se potom zobrazují ve sloupci ´Číslo jednací´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 08/07/2020 Verze: 1.76

V agendě ´Objednávky´ je možné nastavit obarvování členění v přehledu dokladů. Pokud se v nastavení členění jednotlivým položkám přiřadí barvy, tyto barvy se potom zobrazují ve sloupci ´Číslo jednací´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/07/2020 Verze: 11.08

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována možnost upravovat další rozpis na uzavřených výdajových dodacích listech a prodejkách za hotové. Tato možnost platí pouze v případě, že má firma v parametrech nastaveno ´Na VDL a PHO používat další rozpis´: Ano.

Aplikace: Matrika Datum: 03/07/2020 Verze: 7.34

V agendě ´Změna jména / příjmení´ přibyla v položce ´Souhlas´ možnost vybrat hodnotu ´Manžela / Manželky´.

Aplikace: Pokladna Datum: 03/07/2020 Verze: 4.38

V agendě ´Pokladna´ byl upraven způsob načítání jednoznačných hodnot do identifikátoru účtenky a pohybu. Načítání bylo urychleno prostřednictvím paměťového zásobníku.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2020 Verze: 4.50

V agendě ´Pracovní deník´ bylo optimalizováno zobrazení přehledu vyhledávaných zaměstnanců, techniky nebo jiných vstupů. Tabulce se automaticky nastaví výška podle velikosti obrazovky.

Aplikace: Matrika Datum: 02/07/2020 Verze: 7.33

Při načítání dat z AISEO do matričních knih se načtou také položky ´Rozený/á´ a ´Stav´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/07/2020 Verze: 11.07

Byl upraven tisk faktury. Pokud firma chce tisknout na faktuře ceny u zboží včetně DPH, použije se toto pravidlo i při tisku dalšího rozpisu faktury.

Aplikace: Matrika Datum: 15/06/2020 Verze: 7.32

V agendě ´Státní občanství´ byla do číselníku ´Důvod nabytí´ přidána položka ´§ 28 zák. č. 186/2013 Sb.´.

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2020 Verze: 7.31

Byl upraven tisk ověřovacích štítků do knihy ´Termotransfer 100x50 mm´ pro vidimaci. Na štítku přibyla položka pro zobrazení popisu doložky pro vidimaci.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/06/2020 Verze: 11.06

Byl upraven algoritmus uzavírání dokladů. Využívá nyní optimalizovaný ´Job Manager´, který řadí tyto úlohy do fronty a je prevencí proti zasekávání aplikací při přetížení.

Aplikace: Matrika Datum: 10/06/2020 Verze: 7.30

Pro tisk ´Hlášení o úmrtí´ pro ČSÚ přibyl nový parametr ´Na hlášení o úmrtí pro ČSÚ tisknout při nevyplnění okresu´: Stát z adresy / Nic. Na hlášení o úmrtí pro ČSÚ se při nevyplnění okresu tiskne ´stát z adresy´ (pokud je vyplněn) nebo nic.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/06/2020 Verze: 11.06

Byl upraven tisk sestav ´Přehled prodaného/vydaného zboží za období´. Sestavy je nyní možné třídit také podle počtu prodaného zboží. Dále je možné sestavy filtrovat podle názvu zboží (nebo jeho části - například jeden rod).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/05/2020 Verze: 11.05

V sestavách etiket ´Štítky 1 x 80 mm x 50 mm TERMO´ přibyly položky pro zobrazení ´Kč´ (další položka) a textů z parametrů aplikace Výroba a prodej ´Text na etikety 1 - 4´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 29/05/2020 Verze: 6.42

Byl upraven algoritmus načítání jednoznačné hodnoty do tabulek. Všechny agendy nyní využívají optimalizovaný ´Job Manager´, který řadí tyto úlohy do fronty a je prevencí proti zasekávání aplikací při přetížení.

Aplikace: Matrika Datum: 21/05/2020 Verze: 7.29

V nastavení aplikace ´Matrika´ přibyla sestava ´Seznam vystavených dokladů po uživatelích´. Tato sestava umožňuje za určité období vybrat typ dokladu (nebo více typů) a následně zobrazit seznam vytištěných dokladů s informací o datumu tisku, uživateli a poznámkou o záznamu.

Aplikace: Matrika Datum: 20/05/2020 Verze: 7.28

V agendě ´Státní občanství´ byla přidána položka ´Pohlaví´.

Aplikace: Matrika Datum: 20/05/2020 Verze: 7.28

Pro agendu ´Kniha narození´ byl upraven parametr ´Číslo jednací určení otcovství generovat´: Po uživatelích / Společně / Po druhu určení. Udává, zda se při generování čísla jednacího pro určení otcovství používá: číselná řada členěná po uživatelích / společná číselná řada pro celý úřad / číselná řada členěná zvlášť pro narozené a nenarozené děti.

Aplikace: Matrika Datum: 20/05/2020 Verze: 7.28

Při vytváření zápisů do zvláštní matriky byl upraven adresář, kam se soubory vygenerované ve Wordu uloží. Nyní se uloží do stejného lokálního adresáře, jako všechny ostatní dokumenty.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2020 Verze: 11.04

V agendě ´Sklad, zakázka, stavba´ byla přidána položka ´stavba uzavřena´. Jakmile je tato položka ´zaškrtnuta´, přestane se stavba zobrazovat v číselníku staveb pří zápisu nákladů na stavbu. V přehledu agendy je uzavřená stavba označena oranžovým čtverečkem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2020 Verze: 11.04

V sestavě ´Hodnocení staveb za období´ se uzavřená stavba zvýrazní oranžovou barvou.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw