Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/01/2021 Verze: 11.33

V agendě ´Zboží´ bylo přidáno zobrazení poznámky z objednávky přijaté/vydané v podrobném přehledu rezervací.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/01/2021 Verze: 11.32

V agendě ´Tisk etiket´ byla upravena sestava ´Přehled vytištěných ovocnářských etiket´. Pokud organizace tiskne ovocnářské etikety také pro jiné firmy, sestava je rozčleněna podle jejich registračních čísel.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 20/01/2021 Verze: 1.83

V agendě ´Objednávky přijaté´ byla naprogramována možnost úpravy DPH zboží na objednávce přijaté pro realizační zakázku.

Aplikace: Technika Datum: 19/01/2021 Verze: 2.40

V agendě ´Práce techniky´ se na formuláři zobrazuje kontrolní součet motohodin, které technika odpracovala v daném měsíci.

Aplikace: Organizace Datum: 15/01/2021 Verze: 2.95

V přehledu agendy ´Organizace´ byla naprogramována možnost ´Označit vše v přehledu´.

Aplikace: Organizace Datum: 15/01/2021 Verze: 2.95

V přehledu agendy ´Organizace´ byla naprogramována možnost ´Označeným organizacím nastavit úroveň´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 14/01/2021 Verze: 1.82

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraveno načítání objednávek přijatých z Excelu. Import zvládne i soubory, které mají ´děravé záznamy´. Také bylo upraveno řazení importovaného zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/01/2021 Verze: 11.31

V agendě ´Tisk etiket´ byla do sestav ´Zapichovací etikety 115x25 mm TERMO´ a ´Zapichovací etikety 100x25 mm TERMO - ÚKZÚZ CAC´ přidána položka ´Piktogramy / text z encyklopedie´, která umožňuje zobrazit na etiketě piktogramy.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 12/01/2021 Verze: 1.29

V agendě ´Encyklopedie´ byl přidán další druh péče (piktogram): ´Pálivá´. Umožňuje na etikety vytisknout pálivost paprik ve stupnici SHU.

Aplikace: Organizace Datum: 08/01/2021 Verze: 2.94

Byly aktualizovány číselníky Stát, Kraj, Okres a Obec. Pro načtení nových hodnot je třeba spustit aktualizaci číselníků z www.gsoft.info.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/01/2021 Verze: 11.30

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována možnost pracovat se dvěma oblastmi slevových hladin. Aktuální úrovně pro obě oblasti se zobrazují po načtení odběratele. Dále jsou tyto úrovně zobrazeny v rozbalovacích oknech na záložce ´Pohyby pro doklad´, kde se na základě oblastí počítá prodejní cena zboží.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 07/01/2021 Verze: 1.81

V agendě ´Objednávky přijaté´ byla naprogramována možnost pracovat se dvěma oblastmi slevových hladin. Aktuální úrovně pro obě oblasti se zobrazují v rozbalovacích oknech na záložce ´Rozpis objednávky´, kde se na základě oblastí počítá prodejní cena zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/12/2020 Verze: 11.29

Pro tisk samostatných rostlinolékařských pasů byl upraven formát zobrazení registračního čísla organizace v nadpisu. Registrační číslo se nyní tiskne ve formátu CZ-1234 stejně, jako v sekci ´B´ uvnitř rámečku.

Aplikace: Manažer Datum: 28/12/2020 Verze: 4.59

V agendě ´Pracovní deník´ byl upraven export přehledu práce zaměstnanců / techniky na stavbách do Excelu. Při exportu je možné nastavit, na které ose budou zobrazeni zaměstnanci / technika a na které budou stavby. To umožňuje optimalizovat tisk na tiskárně. Také je možné konfigurovat, zda se budou tisknout hodiny práce i částky nebo pouze hodiny.

Aplikace: Technika Datum: 28/12/2020 Verze: 2.39

V agendě ´Práce techniky´ se na formuláři zobrazuje kontrolní součet kilometrů, které technika ujela v daném měsíci.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/12/2020 Verze: 11.29

V agendě ´Doklad´ byla přidána položka ´Rostlinolékařský pas vystaven´. Při tisku rostlinolékařského pasu je položka vyplněna automaticky podle toho, zda jsou na dokladu rostliny, které potřebují rostlinolékařský pas.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/12/2020 Verze: 11.29

V přehledu agendy ´Doklad´ přibyla sestava ´Přehled vydaných rostlinolékařských pasů za období´. Sestava zobrazuje faktury a výdajové dodací listy, které zároveň sloužily jako rostlinolékařské pasy, protože pomocí nich byly prodány rostliny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/12/2020 Verze: 11.29

V nastavení aplikace ´Výroba a prodej´ je možné spustit úlohu ´Nastavení - Aktualizace přehledů - Aktualizovat rostlinolékařské informace na dokladech´. Tato úloha od zadaného datumu projde všechny doklady a aktualizuje položku ´Rostlinolékařský pas vystaven´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/12/2020 Verze: 11.29

Pro tisk rostlinolékařských pasů na faktuře nebo výdajovém dodacím listu byl upraven formát zobrazení registračního čísla organizace v nadpisu. Registrační číslo se nyní tiskne ve formátu CZ-1234 stejně, jako v sekci ´B´ uvnitř rámečku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/12/2020 Verze: 11.28

Pro tisk rostlinolékařských pasů na etikety přibyl nový parametr ´Název rostlinolékařského pasu na etiketách´: Krátký / Dlouhý. Název rostlinolékařského pasu na etiketách je možné tisknout ve zkrácené anglické verzi (Plant Passport) nebo dlouhé česko-anglické verzi (Rostlinolékařský pas / Plant Passport).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/12/2020 Verze: 11.27

V agendě ´Školkařská kniha´ byla naprogramována nová sestava, která zobrazuje přehled nakoupených rostlin od dodavatelů. Součástí sestavy jsou i informace o prodaných rostlinách a zůstatkových počtech.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/12/2020 Verze: 11.26

V přehledu agendy ´Doklad´ se rozšířilo zobrazení informací ve sloupci ´Popis dokladu´. Do popisu přibyla také hodnota z položky ´Poznámka´.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 11/12/2020 Verze: 1.28

V agendě ´Encyklopedie´ byl přidán další druh péče (piktogram): ´Rok uvedení na trh´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 27/11/2020 Verze: 1.80

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraveno načítání odběratele. Při načtení se načte také e-mail, pokud již není vyplněn.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 27/11/2020 Verze: 1.80

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl upraven tisk objednávky. Pokud je vyplněna ´Osoba´, je zobrazena v sekci ´Odběratel´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/11/2020 Verze: 11.25

V přehledu agendy ´Školkařská kniha´ se červeně orámuje položka ´Rezervovaný počet´, pokud v ní je nenulová hodnota. Přehled se tedy nyní chová stejně jako v agendě ´Zboží´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 25/11/2020 Verze: 1.79

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraveno načítání objednávky ze souboru ve formátu Excel. Pro výpočet datumu ukončení platnosti objednávky se nyní používá parametr ´Datum ukončení platnosti vypočítat přidáním dnů´ stejně jako v případě ručního zadávání objednávky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/11/2020 Verze: 11.24

Byl naprogramován nový parametr ´Oblasti trhu pro výpočet slev´. V agendě Organizace lze nastavit, zda jsou odběratelé zařazeni do jedné nebo dvou oblastí trhu. Na základě oblastí trhu jsou potom počítány slevy odpovídající oblasti.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/11/2020 Verze: 11.24

V číselníku ´Kategorie´ přibyla položka ´Oblast trhu´, která udává, do které oblasti kategorie patří. Na základě oblastí trhu jsou potom počítány slevy odpovídající oblasti.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/11/2020 Verze: 11.24

V číselníku ´Vzorec pro výpočet ceny´ přibyla položka ´Oblast trhu´, která udává, do které oblasti vzorec patří. Na základě oblastí trhu jsou potom počítány slevy odpovídající oblasti.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/11/2020 Verze: 11.24

Pro tisk rostlinolékařských pasů přibyl nový parametr ´Identifikace rostliny na rostlinolékařském pasu´: Číslo skladu + umístění / Číslo rostliny ve šk.k. Identifikace rostliny na rostlinolékařském pasu v sekci ´C´ může obsahovat: Číslo skladu a umístění ve školkařské knize / Číslo rostliny ve školkařské knize.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/11/2020 Verze: 6.45

V agendě ´Nastavení zařízení´ byl upraven přenos nastavení z jednoho zařízení na druhé. Nyní je možné přepsat existující hodnoty nového zařízení. Tuto novou vlastnost využijí administrátoři v okamžiku, kdy zapojí nové zařízení do Zeleného software a otestují jeho funkčnost. Následně na něj potřebují převést všechna nastavení a parametry z jiného existujícího zařízení. Protože již jsou uloženy nějaké ´testovací hodnoty´, je třeba je přepsat.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/11/2020 Verze: 11.23

V přehledu agendy ´Tisk etiket´ přibyl sloupec ´Odrůda klon´. Tato informace je užitečná při tisku etiket na vinnou révu.

Aplikace: Matrika Datum: 12/11/2020 Verze: 7.40

V agendě ´Kniha úmrtí´ přibyla položka ´Telefon´ v části ´Pohřeb vypravil´. Položka se může tisknout do poznámky na kopii úmrtního listu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/11/2020 Verze: 11.22

Pro export nabídky rostlin do Excelu přibyl parametr ´V nabídce grupovat stejné položky´: Ano / Ne. Tento parametr umožňuje při exportu grupovat položky se stejným názvem, popisem a cenou.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/11/2020 Verze: 11.22

Při exportu nabídky rostlin ze školkařské knihy do Excelu je možné nastavit filtr ´Kromě vybraných částí školky´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/11/2020 Verze: 11.21

V agendě ´Doklad´ byla opravena chyba při stornování dokladu placeného hotově. Program má odstraněné ´zatuhnutí´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/11/2020 Verze: 11.21

V agendě ´Tisk etiket´ byla do sestav ´Štítky 2 x 45 mm x 35 mm TERMO´ přidána položka ´Akce´, která umožňuje zobrazit na etiketě text akce, která právě na zboží probíhá.

Aplikace: Manažer Datum: 04/11/2020 Verze: 4.58

V agendě ´Zaměstnanec´ přibyla položka ´EOS - číslo zaměstnance´. Do položky se při volání EOS (aplikace Evidence organizační struktury od firmy Marbes Consulting) uloží číslo zaměstnance z této aplikace, aby mohlo být příště použito pro rychlejší volání.

Aplikace: Manažer Datum: 04/11/2020 Verze: 4.58

V agendě ´Školení´ přibyla položka ´Elogio - číslo školení´. Položka slouží pro komunikaci s aplikací Elogio od firmy Marbes Consulting.

Aplikace: Manažer Datum: 04/11/2020 Verze: 4.58

Pro agendu ´Školení´ přibyl nový parametr ´Připojený školící software´: Žádný / Elogio. Parametr nastavuje, zda agenda ´Školení´ bude komunikovat s aplikací Elogio od firmy Marbes Consulting.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/11/2020 Verze: 11.20

V agendě ´Školkařská kniha´ byla omezena práva na opravu velikosti rostliny. Běžný uživatel pro opravu musí použít například tlačítko ´Nárůst´. Pokud má uživatel roli ´Ruční opravy při práci ve školkařské knize´, může i nadále upravovat velikost rostlin ve školkařské knize.

Aplikace: Organizace Datum: 01/11/2020 Verze: 2.93

V průběhu aktualizace nové verze Zeleného software byla optimalizována rychlost nahrávání sestav. Rychlost nahrávání se zvýší až při druhé aktualizaci, protože při první se provádí optimalizace.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 31/10/2020 Verze: 1.78

V agendě ´Zboží od dodavatelů´ byl upraven dialog načítání nabídky ze souboru MS Excel. Názvy sloupců je možné zadávat pomocí písmen.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 30/10/2020 Verze: 11.19

Pro export nabídky ze školkařské knihy do Excelu přibyla volba ´Do počtu započítat´: Vše / Pouze prodejné / Prodejné a nenabízet.

Aplikace: Matrika Datum: 29/10/2020 Verze: 7.39

Na základě podkladů z Českého statistického úřadu byl upraven tisk ´Hlášení o narození´, ´Hlášení o uzavření manželství´ a ´Hlášení o úmrtí´ podle nových vzorů platných pro rok 2021.

Aplikace: Pokladna Datum: 28/10/2020 Verze: 4.40

Při práci s číselníkem ´Identifikátory pokladen´ byla upravena ergonomie. Uživateli se zobrazuje, pod jakým číslem uživatele bude pokladna používána. Jsou také aktualizovány parametry uživatele při ukládání záznamu číselníku.

Aplikace: Manažer Datum: 28/10/2020 Verze: 4.57

V agendě ´Pracovní deník´ byla přidána možnost hromadného zadávání práce zaměstnance na více zakázkách. Pokud uživatel v menu zvolí ´Nový hromadný zápis´, může zadat najednou práci jednoho zaměstnance na více zakázkách.

Aplikace: Pošta Datum: 27/10/2020 Verze: 1.38

Byl upraven export dat ze Zeleného software do GShopu. Konfigurační soubor drupal_*.xml může v sekci FTP obsahovat element DeleteTemporary, který říká, zda se má po provedení exportu na FTP smazat konfigurační soubor ftp_config.txt. Tato vlastnost je užitečná při testování nastavení FTP přenosů.

Aplikace: Organizace Datum: 25/10/2020 Verze: 2.92

V přehledu agendy ´Organizace´ přibyla možnost ´Nastavení - upravit organizacím Kód organizace´. Tento opravný proces projde data agendy Organizace a upraví všechny kódy, které začínají nulou nebo obsahují mezery. Data opraví také ve všech napojených agendách. Tímto postupem lze odstranit potíže při práci s terminály, které tuto položku potřebují převést na číselnou hodnotu.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw