Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/07/2019 Verze: 10.64

V agendě ´Zboží´ byl do přehledu přidán sloupec ´Počet v balení´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/07/2019 Verze: 10.64

V agendě ´Doklad´ byl upraven export dokladu do formátu XML. Do souboru byla přidána položka ´Měrná jednotka´. Tuto úpravu využijí například uživatelé, kteří chtějí exportovat data do aplikace WinShop.

Aplikace: Organizace Datum: 15/07/2019 Verze: 2.82

V agendě ´Tisk obálek´ byla přidána sestava ´Tisk obálek s doručenkou C5 228x162´, která umožňuje tisk na nový větší formát obálek C5. Tyto obálky je třeba tisknout otočené o 90°.

Aplikace: Manažer Datum: 15/07/2019 Verze: 4.42

V agendě ´Výběrová řízení´ přibyla do položky ´Výsledek´ hodnota ´Nikdo nepodal přihlášku´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/07/2019 Verze: 10.63

V agendě ´Školkařská kniha´ byl upraven tisk sestav přehledů práce. Do poznámky k rostlině přibyl údaj o datumu vytvoření záznamu ve školkařské knize.

Aplikace: Pokladna Datum: 08/07/2019 Verze: 4.24

Při uzavírání účtenky v agendě ´Pokladna´ byla vyřešena chyba uzavírání v případě, že uživatel do poznámky vložil znaky uvozovka nebo apostrof.

Aplikace: Pokladna Datum: 08/07/2019 Verze: 4.24

V agendě ´Pokladna´ byla odstraněna chyba vyhledání prodávaného zboží. Chyba nastávala v případě, že uživatel nejprve napsal mezeru a začal tak vyhledávat podle názvu. Pokud následně naskenoval čárový kód, jehož počátek byl obsažen v názvu nějakého zboží, došlo k chybnému prodání tohoto zboží.

Aplikace: Pokladna Datum: 03/07/2019 Verze: 4.23

Při uzávěrce pokladny, odvodu tržeb a příjmu hotovosti v agendě ´Pokladna´ je možné zapsat poznámku, která se zobrazí v agendě ´Pokladní kniha´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 02/07/2019 Verze: 1.64

V agendě ´Objednávky / Nabídky´ byla upravena hláška informující o nedostatku zboží na skladě. V hlášce přibyla informace o umístění ve školkařské knize (pokud je zboží rezervováno ve školkařské knize). Hláška se zobrazuje při vypočítávání objednávky nebo načítání objednávky z Excelu.

Aplikace: Matrika Datum: 25/06/2019 Verze: 7.03

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyla sestava ověřovacích štítků ´A4 2x6´ do knihy.

Aplikace: Manažer Datum: 21/06/2019 Verze: 4.41

Při vytváření dokumentů ve spisové službě z agendy ´Výběrová řízení´ byl upraven způsob popisování spisu a dokumentu. Do položky věc spisu se zapisuje číslo výběrového řízení. Do popisu dokumentu se zapisuje jméno uchazeče. Je tak snadnější přehled o dokumentech ve spisu. Při tisku pozvánky, odpovědi a dopisu se automaticky do dokumentu natahuje číslo jednací ze spisové služby.

Aplikace: Matrika Datum: 21/06/2019 Verze: 7.02

Na ověřovací štítky ´A4 2x5´ a ´A4 2x7´ přibyla proměnná 30, ve které se zobrazuje číslovaný seznam do knihy. Používá se pro zobrazení nového formátu informací do ověřovací knihy ve formě číslovaného seznamu.

Aplikace: Organizace Datum: 19/06/2019 Verze: 2.81

V číselníku ´Komunikace se spisovou službou´ přibyla položka ´Druh zásilky´. Tato položka umožňuje konfigurovat druh zásilky při vytváření vypravení ve spisové službě.

Aplikace: Manažer Datum: 18/06/2019 Verze: 4.40

Při tisku obálek účastníkům výběrových řízení se na obálku tiskne také oslovení a titul.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 17/06/2019 Verze: 6.29

V aplikaci GSQL bylo upraveno ´zálohování´ a ´obnova ze zálohy´ nastavení sestav uživatelů. Zálohy nyní používají nový XML formát popisu položek sestav.

Aplikace: Organizace Datum: 17/06/2019 Verze: 2.80

V agendě ´Uživatelská práva´ bylo naprogramováno rychlé hledání v přehledu podle položek: Název uživatele, Příjmení, Jméno a Funkční místo.

Aplikace: Organizace Datum: 17/06/2019 Verze: 2.80

V agendě ´Uživatelská práva´ bylo naprogramováno vyhledávání uživatelů s určitou rolí.

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2019 Verze: 7.02

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla opravena chyba tisku ověřovacích štítků na termotransferové tiskárny. Chyba se projevovala nevytištěním prvního štítku.

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2019 Verze: 7.02

Na ověřovací štítky ´Termotransfer 87x40 mm´ přibyla proměnná 27, ve které se zobrazuje poznámka. Položku je možné použít na štítku do knihy i na dokument. Používá se pro zobrazení textové informace o druhu listiny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2019 Verze: 10.62

V agendě ´Sklad, zakázka, stavba´ bylo upraveno načítání dat z agendy ´Zaměstnanec´. Když se vyhledává ´Obchodní zástupce´, ´Referent obchodu´ nebo ´Odpovědný zaměstnanec´, je možné z agendy ´Zaměstnanec´ načíst také externí zaměstnance.

Aplikace: Manažer Datum: 06/06/2019 Verze: 4.39

Při zápisu dat do agendy ´Školkařský deník´ bylo rozčleněno, zda data byla zapisována přes příjmový dodací list (prvotní naskladnění) nebo přes pracovní deník (rozpouštění nákladů). Tato informace je následně využívána při zobrazování nákladů nad školkařskou knihou.

Aplikace: Manažer Datum: 06/06/2019 Verze: 4.39

Při zápisu dat do agend ´Pracovní deníky´ z aplikace ´Technika´ a ´Výroba a prodej´ bylo upraveno zobrazování doplňkových informací v přehledu pracovního deníku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2019 Verze: 10.62

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno zobrazování kontrolních sestav nad školkařskou knihou. V části ´Rozpuštění nákladů´ se nyní zobrazují také ´Jiné vstupy´: náklady za materiál a rostliny rozpuštěné do školkařské knihy přes školkařský deník.

Aplikace: Pokladna Datum: 05/06/2019 Verze: 4.22

V agendě ´Pokladna´ byla pro tisk výčetky platidel a stavu pokladny naprogramována možnost vybrat systémovou tiskárnu.

Aplikace: Matrika Datum: 03/06/2019 Verze: 7.01

V agendě ´Legalizace, vidimace´ bylo naprogramováno nastavení tisku ověřovacích štítků při tisku na laserové tiskárně. Uživatel si může vybrat, od kterého štítku na archu bude tisknout.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 31/05/2019 Verze: 10.61

V agendě ´Doklad´ přibyla na záložce ´Pohyby pro doklad´ položka ´Bližší specifikace´. Pokud je položka vyplněná, vytiskne se na fakturu nebo výdajový dodací list na samostatný řádek. Specifikace slouží například k zápisu informací o záměně rostliny.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 31/05/2019 Verze: 1.63

V agendě ´Objednávky / Nabídky´ přibyla na záložce ´Rozpis obj. / nab.´ položka ´Bližší specifikace´. Pokud je položka vyplněná, vytiskne se na objednávku nebo nabídku na samostatný řádek. Specifikace slouží například k zápisu informací o záměně rostliny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 31/05/2019 Verze: 10.61

Při vytváření faktury z objednávky přijaté jsou do faktury přeneseny také ´Bližší specifikace´ o zboží z objednávky přijaté.

Aplikace: Pokladna Datum: 30/05/2019 Verze: 4.21

V agendě ´Pokladna´ přibyl do přehledu prodávaného zboží sloupec ´Volný počet´. Ve sloupci se zobrazuje počet na skladě mínus rezervovaný počet.

Aplikace: Matrika Datum: 28/05/2019 Verze: 7.00

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl nový typ dokladu ´Pobytová karta rodinného příslušníka občana EU´ pro tisk ověřovacího štítku.

Aplikace: Manažer Datum: 26/05/2019 Verze: 4.38

V agendě ´Zaměstnanec´ byl přidán ´Stav zaměstnance´: externí zaměstnanec. Zaměstnancům s tímto stavem lze zadat práci v pracovních denících, ale běžně se nezobrazují v přehledu agendy ´Zaměstnanec´.

Aplikace: Manažer Datum: 26/05/2019 Verze: 4.38

Pro agendu ´Zaměstnanec´ přibyl parametr ´Typ práce v agendě Zaměstnanec´. V agendě Zaměstnanec je možné v položce Typ práce zobrazovat pouze vstupy určitého typu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 24/05/2019 Verze: 1.62

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl upraven tisk objednávky v případě, že se na ni tiskne objednaná velikost pomoci rozpisu kvality. V tomto případě se na objednávku netiskne velikost, kterou aktuálně rostliny mají, ale pouze objednávaná velikost.

Aplikace: Pošta Datum: 23/05/2019 Verze: 1.37

Byl upraven export dat ze Zeleného software do SAP. Již se nepřenášejí data o aktivacích cen.

Aplikace: Manažer Datum: 23/05/2019 Verze: 4.37

V agendě ´Výběrová řízení´ byla upravena komunikace s eSpis. Bylo naprogramováno vytváření dokumentu a vypravení pomocí zástupu - jiného uživatele.

Aplikace: Manažer Datum: 20/05/2019 Verze: 4.37

V agendě ´Výběrová řízení´ byla naprogramována komunikace s eSpis.

Aplikace: Pokladna Datum: 17/05/2019 Verze: 4.20

V agendě ´Pokladna´ přibyl parametr ´Při uzávěrce pokladny kontrolovat datum účtenek´. Pokud má parametr hodnotu ´Ano´, při uzávěrce pokladny se kontroluje, zda datum účtenek odpovídá měsíci, ve kterém je uzávěrka prováděna.

Aplikace: Pokladna Datum: 17/05/2019 Verze: 4.20

V agendě ´Pokladna´ byla upravena kontrola nedostatku zboží při prodeji ze školkařské knihy.

Aplikace: Pokladna Datum: 17/05/2019 Verze: 4.20

V agendě ´Pokladna´ přibyl parametr ´Účtenka - povolit storno účtenky placené kartou´: Ano / Ne. Některé prodejny na účtenky placené kartou umožňují pouze vystavit vrácenky. Není je možné stornovat.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/05/2019 Verze: 10.60

Pro export do mobilních terminálů HT630 přibyly nové parametry ´Doba čekání na okopírování SKK.TXT´ a ´Doba čekání na okopírování ORG.TXT´. Parametry udávají dobu, po kterou se čeká na okopírování souboru SKK.TXT nebo ORG.TXT z aplikačního serveru na klienta.

Aplikace: Pokladna Datum: 16/05/2019 Verze: 4.20

V agendě ´Pokladna´ bylo upraveno chování aplikace v případě, že prodavačka zároveň označí prodej v EURO a pomocí bankovního terminálu. Účtenka je v takovém označena pouze jako placená pomocí bankovního terminálu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/05/2019 Verze: 10.59

V agendách ´Doklad´ a ´Průvodní listy´ bylo upraveno generování průvodních listů z výdajových dodacích listů. Pokud nejsou počty rostlin na celé kusy, již se neobjeví chyba při vytváření průvodního listu.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2019 Verze: 6.99

Do knihy registrovaného partnerství byla naprogramována možnost okopírovat příjmení rodičů od partnerů, kteří prohlašují vstup do registrovaného partnerství. Před příjmením rodičů se nyní zobrazuje tlačítko s šipkou, které příjmení okopíruje, aniž by se muselo příjmení znovu vypisovat. Tato vlastnost snižuje pravděpodobnost vzniku chyb hlavně u cizinců, kde je příjmení často těžké zapsat.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2019 Verze: 6.99

Pro zvláštní matriku Brno byla do knihy registrovaného partnerství naprogramována možnost do místa prohlášení na klávesu CTRL+F zobrazit a načíst hodnotu z číselníku států.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2019 Verze: 6.99

Pro tisk ověřovacího štítku v agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl parametr ´Formát datumu na ověř.štítku´: 01.01.2000 / 01. 01. 2000 / 1.1.2000 / 1. 1. 2000.

Aplikace: Manažer Datum: 14/05/2019 Verze: 4.36

V agendě ´Deník realizace a údržby´ přibyla v menu možnost: Načíst práci zaměstnance z CSV. Tato možnost slouží pro načítání podkladů o vzdálené práci u zákazníka pomocí aplikace TeamViewer.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/05/2019 Verze: 6.28

V komponentě ´RTF Editor´ byl upraven tisk na tiskárnu. Zobrazovaný RTF dokument se vytiskne na tiskárnu uvedenou v parametru ´Systémové sestavy tisknout na tiskárnu´. Tento parametr je možné nastavit pomocí menu ´Vybrat tiskárnu´ (dříve se dokument tiskl na defaultní tiskárnu Windows, to ale nebyl vyhovující stav).

Aplikace: Pokladna Datum: 06/05/2019 Verze: 4.19

V agendě ´Pokladní kniha´ byla upravena možnost ´Rekonstrukce uzávěrek od aktuálního záznamu´. Tato funkce je kompatibilní s novým způsobem číslování pokladen. Funkci je doporučeno používat pouze ve spolupráci s techniky firmy GSoft. Slouží k napočítání počátečních a koncových stavů uzávěrek po ručním zásahu do dat pokladní knihy.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 29/04/2019 Verze: 2.23

Bylo upraveno generování volebního seznamu. Voliči na svou žádost ZO / EP se vygenerují do seznamu jen v jedné z variant podle nastavení.

Aplikace: Matrika Datum: 26/04/2019 Verze: 6.98

Do knihy narození, manželství a úmrtí byla naprogramována nová sestava ´Doložka k doslovnému výpisu´. Před tiskem sestavy musí uživatel ručně doplnit počet stran fotokopie a účel.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw