Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2020 Verze: 11.04

V sestavě ´Hodnocení staveb za období´ byl upraven formát zobrazovaných čísel. Všechna čísla obsahují mezeru jako oddělovač tisíců.

Aplikace: Manažer Datum: 19/05/2020 Verze: 4.49

V agendě ´Pracovní deník´ byla přidána kontrola položky ´Číslo skladu / stavby´. Pokud je stavba již uzavřená nebo v archívu, není na ni možné zapsat náklad.

Aplikace: Technika Datum: 19/05/2020 Verze: 2.35

V agendě ´Práce techniky´ byla přidána kontrola položky ´Sklad / stavba´. Pokud je stavba již uzavřená nebo v archívu, není na ni možné zapsat práci techniky.

Aplikace: Organizace Datum: 17/05/2020 Verze: 2.89

Bylo upraveno ukládání šablon sestav. Identifikace agendy sestavy byla upravena tak, aby fungovala korektně i na DB serveru Oracle. Ukládá se nyní převedená na velká písmena.

Aplikace: Matrika Datum: 17/05/2020 Verze: 7.27

Byl upraven tisk ´Hlášení o uzavření manželství´ pro ČSÚ. Parametr ´Tisknout na hl. o uz. manž. do místa události´ může nabývat nových hodnot ´Vše po č.p.´ a ´Pouze obec´. Tyto varianty umožňují vytisknout na hlášení vše po č.p. z položky ´Místo uzav. man.´ nebo pouze obec z položky ´Místo uzav. man.´.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2020 Verze: 7.26

Pro aplikaci ´Matrika´ přibyla nová samostatná role ´Změna jména a příjmení - úpravy dat´.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2020 Verze: 7.26

Pro volání základních registrů přibyl nový parametr ´Jednoznačný identifikátor firmy/organizace´ v aplikaci ´Organizace´. Parametr je používán například při volání základních registrů (první čtyři znaky). Pokud není vyplněn, je použita hodnota z parametru ´Název šablon XML, HTML a DOC dokumentů´ (také první čtyři znaky). Tento parametr řeší problémy při volání základních registrů z důvodu nejednoznačnosti prvních čtyř znaků používaných pro názvy šablon.

Aplikace: Matrika Datum: 14/05/2020 Verze: 7.25

Do parametru ´V matriční knize tisknout matrikáře´ přibyla možnost vybrat hodnotu ´Netisknout nic´. Parametr slouží k nastavení tisku matrikáře do záznamu před podpisem a dodatečného záznamu do matričních knih.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/05/2020 Verze: 11.03

V agendě ´Zboží´ byla přidána kontrola vyplněnosti položky DPH. Kontrola se provádí při ukládání zboží, pokud firma je plátce DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/05/2020 Verze: 11.02

V agendě ´Doklad´ byl upraven postup při změně typu neuzavřeného dokladu z faktury na výdajový dodací list. Pokud je nastaven parametr ´Na VDL a PHO používat další rozpis´ na hodnotu ´Ano´, není při změně smazán další rozpis dokladu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 11/05/2020 Verze: 1.75

Bylo upraveno zobrazování rezervací v den ukončení platnosti objednávek přijatých. Objednávky přijaté i rezervované počty v agendách ´Zboží´ a ´Školkařská kniha´ se nyní konzistentně zobrazují jako platné ještě v den ukončení platnosti objednávky.

Aplikace: Matrika Datum: 11/05/2020 Verze: 7.24

V agendě ´Státní občanství´ byly upraveny parametry ´Číslo jednací osvědčení, listin a dokladů vyplňovat´ a ´Číslo jednací listin (o nabytí) vyplňovat´. Oběma parametrům přibyla možnost ´Automaticky podle uživatelů´. Tato varianta se používá na úřadech, kde mají jednotliví uživatelé samostatné číselné řady v agendě ´Státní občanství´.

Aplikace: Pokladna Datum: 07/05/2020 Verze: 4.37

V sestavě ´Přehled dárkových poukazů za období´ bylo upraveno filtrování období. Kromě datumu bylo přidáno filtrování také podle času.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/05/2020 Verze: 11.01

V agendě ´Doklad´ byla přidána do tisku přehledu dokladů možnost filtrovat doklady podle členění.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 06/05/2020 Verze: 6.41

V aplikaci GSQL byl naprogramován nový způsob úprav souboru G.INI v sekci ´Administrace´. Všechny parametry a jejich hodnoty byly popsány v souboru DefSysPrm.XML, takže administrátor Zeleného software má pomocí tohoto nástroje snadno přehled o všech možnostech nastavení.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/05/2020 Verze: 11.00

V agendě ´Tisk etiket´ byla přidána kontrola položky ´EAN kód zboží´. Pokud uživatelé například udělají chybu při opisování čárového kódu, aplikace je upozorní na chybu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/05/2020 Verze: 11.00

V agendě ´Zboží´ bylo upraveno ukládání záznamu. Pokud latinský nebo český název obsahuje znak ´|´, je tento znak nahrazen znakem ´I´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 04/05/2020 Verze: 6.40

Byla odstraněna chyba při vytváření mailu v aplikaci MS Outlook ze Zeleného software. Chyba nastává z důvodu změny rozhraní Outlooku, která se dostala postupně při automatických aktualizacích na PC uživatelů.
Volání rozhraní aplikace Outlook bylo upraveno podle nového standardu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 30/04/2020 Verze: 1.74

Do načítání objednávky přijaté ze souboru ve formátu MS Excel přibyla možnost identifikovat zboží pomocí sloupce s čárovým kódem (EAN). Tato nová vlastnost je užitečná například pro firmy, které dostávají objednávky z vlastního e-shopu ve formě souboru ve formátu MS Excel.

Aplikace: Organizace Datum: 30/04/2020 Verze: 2.88

Byla upravena práce s aktualizací číselníku států. Tento číselník byl zařazen mezi číselníky, které se aktualizují z dat poskytovaných ČSÚ. Je tedy součástí balíčku G_CIS.RAR.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 28/04/2020 Verze: 1.73

Do přehledu objednaného zboží v agendě ´Objednávky přijaté´ přibyla položka ´Bližší specifikace´. Uživatel se tak snadněji může orientovat v přehledu objednaného zboží, aniž by musel zobrazovat jeho detail kliknutím na daný řádek.

Aplikace: Pokladna Datum: 27/04/2020 Verze: 4.36

V agendě ´Pokladna´ byl upraven přehled EET. V sestavě je možné zobrazit také základy a DPH rozepsané po jednotlivých hladinách. Položky jsou skryté a je praktické z nich vytvořit druhou šablonu přehledu EET.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/04/2020 Verze: 10.99

V agendě ´Tisk etiket´ byla přidána sestava ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO - ÚKZÚZ CAC´. Tyto etikety slouží k označování ovocných rostlin podle pravidel ÚKZÚZ a EU pro prodej CAC rostlinného materiálu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/04/2020 Verze: 10.99

V agendě ´Doklad´ byla upravena sestava ´Příjmový dodací list´. Na sestavu přibyla položka marže, která zobrazuje marži na přijímaném zboží v %. Položka je skrytá a v případě zájmu je možné zapnout její zobrazování.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 24/04/2020 Verze: 6.39

Bylo upraveno fungování instalačního programu Setup.exe. Adresář, do kterého program instaluje nové verze aplikací Zeleného software je nastaven umístěním programu Setup.exe. Je tedy možné na počítač umístit do dvou různých adresářů instalaci produkční a testovací verze.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 23/04/2020 Verze: 1.72

Do tisku ´Objednávky přijaté´ byla přidána možnost tisknout jednotkovou i celkovou cenu včetně DPH.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 23/04/2020 Verze: 1.72

Do tisku ´Objednávky přijaté´ byla přidána možnost tisknout celkový rezervovaný počet z agendy ´Zboží´ nebo ´Školkařská kniha´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/04/2020 Verze: 10.98

V agendě ´Zboží´ bylo upraveno přeskladnění z jiné velikosti. Byly přidány sloupce s informací o počtu a prodejní ceně přeskladňovaného zboží.

Aplikace: Pokladna Datum: 21/04/2020 Verze: 4.35

V agendě ´Pokladna´ byla naprogramována možnost změnit účtenku na fakturu nebo výdajový dodací list v agendě ´Doklad´. To umožňuje zahradnickým centrům snadněji obsloužit velkoobchodní zákazníky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/04/2020 Verze: 10.98

Pro agendu ´Doklad´ přibyl parametr ´Na VDL a PHO používat další rozpis´: Ano / Ne. Na výdajovém dodacím listu a prodejce za hotové se běžně další rozpis nepoužívá. Tento parametr je užitečný pro firmy, které na objednávkách přijatých mají položky nenavázané na skladovou kartu, které chtějí převádět do výdajových dodacích listů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/04/2020 Verze: 10.98

V agendě ´Doklad´ přibyla možnost načíst prodejku za hotové z objednávky přijaté.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 17/04/2020 Verze: 1.71

Při načítání položek v agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraveno vynulování rezervace ve školkařské knize, pokud je přepsán záznam načtený ze školkařské knihy záznamem ze zboží.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 17/04/2020 Verze: 1.71

V agendě ´Nabídky vydané´ je možné hromadně přepočítat prodejní ceny všech záznamů na dokladu při změně hladiny.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 17/04/2020 Verze: 1.71

V přehledu agendy ´Objednávky přijaté´ bylo přidáno rychlé hledání podle položek: Číslo jednací, Č. j. od odběratele, Č. j. z e-shopu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/04/2020 Verze: 10.97

Pro agendu ´Doklad´ přibyl parametr ´Základní vzorec´: První / Druhý / Třetí. Základní vzorec udává, který vzorec bude použit, pokud není známý vzorec z karty odběratele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/04/2020 Verze: 10.96

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno vytváření faktury nebo výdajového dodacího listu z objednávky přijaté. V přehledu zboží je přidána položka ´Specifikace´. Dále je možné zaškrtnout, jestli se specifikace z objednávky mají okopírovat do dokladu.

Aplikace: Pokladna Datum: 14/04/2020 Verze: 4.34

V agendě ´Pokladna´ byla upravena funkce ´Platební terminál´. Před ručním odesláním částky přes platební terminál je zobrazen dotaz na částku. Předvyplněna je částka z poslední účtenky, uživatel ale může tuto částku změnit.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/04/2020 Verze: 10.95

Bylo upraveno chování drobných dialogových oken. Pokud se okno zobrazuje, je vyvoláno přenesení okna do popředí, aby nebylo překryto jinými okny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/04/2020 Verze: 10.95

V přehledu agendy ´Zboží´ byla zvětšena položka ´Rezervace´ na 250 znaků. Je tak možné zobrazit rozsáhlejší informaci o rezervacích.

Aplikace: Matrika Datum: 06/04/2020 Verze: 7.23

V matričních knihách bylo naprogramováno hromadné uzavírání zápisů z přehledu. Tato nová vlastnost umožňuje na velkých matričních úřadech najednou uzavřít zápisy za určité období a zobrazit protokol o provedení kontroly dat.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 06/04/2020 Verze: 6.38

Bylo upraveno fungování služby GTimer, která se stará o časové spouštění procesů Zeleného software. V případě, že administrátor udělá chybu v konfiguračním souboru GTimer.xml, aplikace GTimer tuto chybu lépe detekuje a nevyvolá vznik opakované chyby, která se zapisuje do logu Windows.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/04/2020 Verze: 10.94

V agendě ´Zboží´ byla naprogramována nová funkce ´Převést do archívu a napojení přesměrovat´. Slouží k archivaci duplicitního zboží a vyřešení vazeb na školkařskou knihu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/04/2020 Verze: 10.94

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla možnost tisknout na etikety název odběratele a číslo zakázky pro více objednávek najednou. Na ´Provlékací etikety 248x19 mm LASER´ přibyla proměnná 98 (Odběratel - název) a proměnná 99 (Odběratel - zakázka).

Aplikace: Organizace Datum: 03/04/2020 Verze: 2.87

Pro zobrazování názvu organizace na etiketách byl naprogramován nový parametr ´Pro zkrácený název organizace použít´: Obchodní název nebo první slovo názvu / Obchodní název nebo celý název. Pro tisk zkráceného názvu organizace se použije obchodní název. Pokud není obchodní název vyplněn, je možné použít první slovo z názvu nebo celý název organizace.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/04/2020 Verze: 10.93

Při tisku etiket z agendy ´Doklad´ se zobrazuje dotaz, zda se mají již existující etikety v agendě ´Tisk etiket´ ponechat nebo smazat. To umožňuje soutisk více dokladů na jeden arch etiket. Tato vlastnost je užitečná například při tisku na laserových tiskárnách, protože šetří náklady za nepoužité etikety.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 01/04/2020 Verze: 1.70

Při tisku etiket z agendy ´Objednávky přijaté´ se zobrazuje dotaz, zda se mají již existující etikety v agendě ´Tisk etiket´ ponechat nebo smazat. To umožňuje soutisk více objednávek na jeden arch etiket. Tato vlastnost je užitečná například při tisku na laserových tiskárnách, protože šetří náklady za nepoužité etikety.

Aplikace: Matrika Datum: 31/03/2020 Verze: 7.22

V agendě ´Kniha manželství´ byly přidány položky pro tisk dohody o příjmení na ´Protokol o uzavření manželství´. Položky ´Žena žádá, aby příjmení´ a ´Bylo zapsáno v mužském tvaru´ umožňují předvyplnit hodnoty dohody o příjmení pro použití v cizině. Pokud je třeba, matrikář může tyto položky upravit. Teprve potom se vytisknou na protokol.

Aplikace: Matrika Datum: 30/03/2020 Verze: 7.22

Byl upraven tisk cizojazyčného oddacího listu - položky týkající se dohody o příjmení.

Aplikace: Matrika Datum: 30/03/2020 Verze: 7.22

Byl upraven tisk cizojazyčného úmrtního listu. Přibyla další varianta tisku do parametru ´Formát trvalého pobytu na cizojazyčném úmrtním listu´: Tisknout jen město a stát včetně ČR. V tomto případě se do místa trvalého pobytu bude tisknout pouze položka město a stát (pokud není vyplněn stát, vytiskne se Česká republika).

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 29/03/2020 Verze: 1.69

V agendách ´Objednávky přijaté´, ´Objednávky vydané´, ´Nabídky přijaté´ a ´Nabídky vydané´ bylo upraveno zobrazování dat na formuláři. Pokud se uživatel přepne z jedné do druhé agendy, není zobrazen záznam z předešlé agendy, ale prázdný formulář.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw