Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2020 Verze: 4.50

V agendě ´Pracovní deník´ bylo optimalizováno zobrazení přehledu vyhledávaných zaměstnanců, techniky nebo jiných vstupů. Tabulce se automaticky nastaví výška podle velikosti obrazovky.

Aplikace: Matrika Datum: 02/07/2020 Verze: 7.33

Při načítání dat z AISEO do matričních knih se načtou také položky ´Rozený/á´ a ´Stav´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/07/2020 Verze: 11.07

Byl upraven tisk faktury. Pokud firma chce tisknout na faktuře ceny u zboží včetně DPH, použije se toto pravidlo i při tisku dalšího rozpisu faktury.

Aplikace: Matrika Datum: 15/06/2020 Verze: 7.32

V agendě ´Státní občanství´ byla do číselníku ´Důvod nabytí´ přidána položka ´§ 28 zák. č. 186/2013 Sb.´.

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2020 Verze: 7.31

Byl upraven tisk ověřovacích štítků do knihy ´Termotransfer 100x50 mm´ pro vidimaci. Na štítku přibyla položka pro zobrazení popisu doložky pro vidimaci.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/06/2020 Verze: 11.06

Byl upraven algoritmus uzavírání dokladů. Využívá nyní optimalizovaný ´Job Manager´, který řadí tyto úlohy do fronty a je prevencí proti zasekávání aplikací při přetížení.

Aplikace: Matrika Datum: 10/06/2020 Verze: 7.30

Pro tisk ´Hlášení o úmrtí´ pro ČSÚ přibyl nový parametr ´Na hlášení o úmrtí pro ČSÚ tisknout při nevyplnění okresu´: Stát z adresy / Nic. Na hlášení o úmrtí pro ČSÚ se při nevyplnění okresu tiskne ´stát z adresy´ (pokud je vyplněn) nebo nic.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/06/2020 Verze: 11.06

Byl upraven tisk sestav ´Přehled prodaného/vydaného zboží za období´. Sestavy je nyní možné třídit také podle počtu prodaného zboží. Dále je možné sestavy filtrovat podle názvu zboží (nebo jeho části - například jeden rod).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/05/2020 Verze: 11.05

V sestavách etiket ´Štítky 1 x 80 mm x 50 mm TERMO´ přibyly položky pro zobrazení ´Kč´ (další položka) a textů z parametrů aplikace Výroba a prodej ´Text na etikety 1 - 4´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 29/05/2020 Verze: 6.42

Byl upraven algoritmus načítání jednoznačné hodnoty do tabulek. Všechny agendy nyní využívají optimalizovaný ´Job Manager´, který řadí tyto úlohy do fronty a je prevencí proti zasekávání aplikací při přetížení.

Aplikace: Matrika Datum: 21/05/2020 Verze: 7.29

V nastavení aplikace ´Matrika´ přibyla sestava ´Seznam vystavených dokladů po uživatelích´. Tato sestava umožňuje za určité období vybrat typ dokladu (nebo více typů) a následně zobrazit seznam vytištěných dokladů s informací o datumu tisku, uživateli a poznámkou o záznamu.

Aplikace: Matrika Datum: 20/05/2020 Verze: 7.28

Při vytváření zápisů do zvláštní matriky byl upraven adresář, kam se soubory vygenerované ve Wordu uloží. Nyní se uloží do stejného lokálního adresáře, jako všechny ostatní dokumenty.

Aplikace: Matrika Datum: 20/05/2020 Verze: 7.28

V agendě ´Státní občanství´ byla přidána položka ´Pohlaví´.

Aplikace: Matrika Datum: 20/05/2020 Verze: 7.28

Pro agendu ´Kniha narození´ byl upraven parametr ´Číslo jednací určení otcovství generovat´: Po uživatelích / Společně / Po druhu určení. Udává, zda se při generování čísla jednacího pro určení otcovství používá: číselná řada členěná po uživatelích / společná číselná řada pro celý úřad / číselná řada členěná zvlášť pro narozené a nenarozené děti.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2020 Verze: 11.04

V agendě ´Sklad, zakázka, stavba´ byla přidána položka ´stavba uzavřena´. Jakmile je tato položka ´zaškrtnuta´, přestane se stavba zobrazovat v číselníku staveb pří zápisu nákladů na stavbu. V přehledu agendy je uzavřená stavba označena oranžovým čtverečkem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2020 Verze: 11.04

V sestavě ´Hodnocení staveb za období´ se uzavřená stavba zvýrazní oranžovou barvou.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2020 Verze: 11.04

V sestavě ´Hodnocení staveb za období´ byl upraven formát zobrazovaných čísel. Všechna čísla obsahují mezeru jako oddělovač tisíců.

Aplikace: Manažer Datum: 19/05/2020 Verze: 4.49

V agendě ´Pracovní deník´ byla přidána kontrola položky ´Číslo skladu / stavby´. Pokud je stavba již uzavřená nebo v archívu, není na ni možné zapsat náklad.

Aplikace: Technika Datum: 19/05/2020 Verze: 2.35

V agendě ´Práce techniky´ byla přidána kontrola položky ´Sklad / stavba´. Pokud je stavba již uzavřená nebo v archívu, není na ni možné zapsat práci techniky.

Aplikace: Matrika Datum: 17/05/2020 Verze: 7.27

Byl upraven tisk ´Hlášení o uzavření manželství´ pro ČSÚ. Parametr ´Tisknout na hl. o uz. manž. do místa události´ může nabývat nových hodnot ´Vše po č.p.´ a ´Pouze obec´. Tyto varianty umožňují vytisknout na hlášení vše po č.p. z položky ´Místo uzav. man.´ nebo pouze obec z položky ´Místo uzav. man.´.

Aplikace: Organizace Datum: 17/05/2020 Verze: 2.89

Bylo upraveno ukládání šablon sestav. Identifikace agendy sestavy byla upravena tak, aby fungovala korektně i na DB serveru Oracle. Ukládá se nyní převedená na velká písmena.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2020 Verze: 7.26

Pro aplikaci ´Matrika´ přibyla nová samostatná role ´Změna jména a příjmení - úpravy dat´.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2020 Verze: 7.26

Pro volání základních registrů přibyl nový parametr ´Jednoznačný identifikátor firmy/organizace´ v aplikaci ´Organizace´. Parametr je používán například při volání základních registrů (první čtyři znaky). Pokud není vyplněn, je použita hodnota z parametru ´Název šablon XML, HTML a DOC dokumentů´ (také první čtyři znaky). Tento parametr řeší problémy při volání základních registrů z důvodu nejednoznačnosti prvních čtyř znaků používaných pro názvy šablon.

Aplikace: Matrika Datum: 14/05/2020 Verze: 7.25

Do parametru ´V matriční knize tisknout matrikáře´ přibyla možnost vybrat hodnotu ´Netisknout nic´. Parametr slouží k nastavení tisku matrikáře do záznamu před podpisem a dodatečného záznamu do matričních knih.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/05/2020 Verze: 11.03

V agendě ´Zboží´ byla přidána kontrola vyplněnosti položky DPH. Kontrola se provádí při ukládání zboží, pokud firma je plátce DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/05/2020 Verze: 11.02

V agendě ´Doklad´ byl upraven postup při změně typu neuzavřeného dokladu z faktury na výdajový dodací list. Pokud je nastaven parametr ´Na VDL a PHO používat další rozpis´ na hodnotu ´Ano´, není při změně smazán další rozpis dokladu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 11/05/2020 Verze: 1.75

Bylo upraveno zobrazování rezervací v den ukončení platnosti objednávek přijatých. Objednávky přijaté i rezervované počty v agendách ´Zboží´ a ´Školkařská kniha´ se nyní konzistentně zobrazují jako platné ještě v den ukončení platnosti objednávky.

Aplikace: Matrika Datum: 11/05/2020 Verze: 7.24

V agendě ´Státní občanství´ byly upraveny parametry ´Číslo jednací osvědčení, listin a dokladů vyplňovat´ a ´Číslo jednací listin (o nabytí) vyplňovat´. Oběma parametrům přibyla možnost ´Automaticky podle uživatelů´. Tato varianta se používá na úřadech, kde mají jednotliví uživatelé samostatné číselné řady v agendě ´Státní občanství´.

Aplikace: Pokladna Datum: 07/05/2020 Verze: 4.37

V sestavě ´Přehled dárkových poukazů za období´ bylo upraveno filtrování období. Kromě datumu bylo přidáno filtrování také podle času.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/05/2020 Verze: 11.01

V agendě ´Doklad´ byla přidána do tisku přehledu dokladů možnost filtrovat doklady podle členění.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 06/05/2020 Verze: 6.41

V aplikaci GSQL byl naprogramován nový způsob úprav souboru G.INI v sekci ´Administrace´. Všechny parametry a jejich hodnoty byly popsány v souboru DefSysPrm.XML, takže administrátor Zeleného software má pomocí tohoto nástroje snadno přehled o všech možnostech nastavení.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/05/2020 Verze: 11.00

V agendě ´Tisk etiket´ byla přidána kontrola položky ´EAN kód zboží´. Pokud uživatelé například udělají chybu při opisování čárového kódu, aplikace je upozorní na chybu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/05/2020 Verze: 11.00

V agendě ´Zboží´ bylo upraveno ukládání záznamu. Pokud latinský nebo český název obsahuje znak ´|´, je tento znak nahrazen znakem ´I´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 04/05/2020 Verze: 6.40

Byla odstraněna chyba při vytváření mailu v aplikaci MS Outlook ze Zeleného software. Chyba nastává z důvodu změny rozhraní Outlooku, která se dostala postupně při automatických aktualizacích na PC uživatelů.
Volání rozhraní aplikace Outlook bylo upraveno podle nového standardu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 30/04/2020 Verze: 1.74

Do načítání objednávky přijaté ze souboru ve formátu MS Excel přibyla možnost identifikovat zboží pomocí sloupce s čárovým kódem (EAN). Tato nová vlastnost je užitečná například pro firmy, které dostávají objednávky z vlastního e-shopu ve formě souboru ve formátu MS Excel.

Aplikace: Organizace Datum: 30/04/2020 Verze: 2.88

Byla upravena práce s aktualizací číselníku států. Tento číselník byl zařazen mezi číselníky, které se aktualizují z dat poskytovaných ČSÚ. Je tedy součástí balíčku G_CIS.RAR.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 28/04/2020 Verze: 1.73

Do přehledu objednaného zboží v agendě ´Objednávky přijaté´ přibyla položka ´Bližší specifikace´. Uživatel se tak snadněji může orientovat v přehledu objednaného zboží, aniž by musel zobrazovat jeho detail kliknutím na daný řádek.

Aplikace: Pokladna Datum: 27/04/2020 Verze: 4.36

V agendě ´Pokladna´ byl upraven přehled EET. V sestavě je možné zobrazit také základy a DPH rozepsané po jednotlivých hladinách. Položky jsou skryté a je praktické z nich vytvořit druhou šablonu přehledu EET.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/04/2020 Verze: 10.99

V agendě ´Tisk etiket´ byla přidána sestava ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO - ÚKZÚZ CAC´. Tyto etikety slouží k označování ovocných rostlin podle pravidel ÚKZÚZ a EU pro prodej CAC rostlinného materiálu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/04/2020 Verze: 10.99

V agendě ´Doklad´ byla upravena sestava ´Příjmový dodací list´. Na sestavu přibyla položka marže, která zobrazuje marži na přijímaném zboží v %. Položka je skrytá a v případě zájmu je možné zapnout její zobrazování.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 24/04/2020 Verze: 6.39

Bylo upraveno fungování instalačního programu Setup.exe. Adresář, do kterého program instaluje nové verze aplikací Zeleného software je nastaven umístěním programu Setup.exe. Je tedy možné na počítač umístit do dvou různých adresářů instalaci produkční a testovací verze.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 23/04/2020 Verze: 1.72

Do tisku ´Objednávky přijaté´ byla přidána možnost tisknout celkový rezervovaný počet z agendy ´Zboží´ nebo ´Školkařská kniha´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 23/04/2020 Verze: 1.72

Do tisku ´Objednávky přijaté´ byla přidána možnost tisknout jednotkovou i celkovou cenu včetně DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/04/2020 Verze: 10.98

V agendě ´Zboží´ bylo upraveno přeskladnění z jiné velikosti. Byly přidány sloupce s informací o počtu a prodejní ceně přeskladňovaného zboží.

Aplikace: Pokladna Datum: 21/04/2020 Verze: 4.35

V agendě ´Pokladna´ byla naprogramována možnost změnit účtenku na fakturu nebo výdajový dodací list v agendě ´Doklad´. To umožňuje zahradnickým centrům snadněji obsloužit velkoobchodní zákazníky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/04/2020 Verze: 10.98

Pro agendu ´Doklad´ přibyl parametr ´Na VDL a PHO používat další rozpis´: Ano / Ne. Na výdajovém dodacím listu a prodejce za hotové se běžně další rozpis nepoužívá. Tento parametr je užitečný pro firmy, které na objednávkách přijatých mají položky nenavázané na skladovou kartu, které chtějí převádět do výdajových dodacích listů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/04/2020 Verze: 10.98

V agendě ´Doklad´ přibyla možnost načíst prodejku za hotové z objednávky přijaté.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 17/04/2020 Verze: 1.71

Při načítání položek v agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraveno vynulování rezervace ve školkařské knize, pokud je přepsán záznam načtený ze školkařské knihy záznamem ze zboží.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 17/04/2020 Verze: 1.71

V agendě ´Nabídky vydané´ je možné hromadně přepočítat prodejní ceny všech záznamů na dokladu při změně hladiny.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 17/04/2020 Verze: 1.71

V přehledu agendy ´Objednávky přijaté´ bylo přidáno rychlé hledání podle položek: Číslo jednací, Č. j. od odběratele, Č. j. z e-shopu.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw