Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Matrika Datum: 08/10/2018 Verze: 6.89

V ´Knize manželství´ přibyl nový druh dohody o příjmení novomanželů ´Nevěsta společné přechýlené a na druhém místě předchozí nepřechýlené´. Položka ovlivňuje tisk sestav: dotazník k uzavření manželství, protokol o uzavření manželství, oddací list, kniha manželství.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 04/10/2018 Verze: 6.24

Při tisku sestavy je možné nastavit, zda se mají řádky automaticky zalamovat také na znacích ´/´, ´–´, ´—´. Zalamování je užitečné při tisku některých sestav při ověřování dokumentů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/10/2018 Verze: 10.36

V kontrolních sestavách ´Všechny doklady nad skladem´ přibyl pro kontrolní sestavu nad školkařskou knihou sloupec ´Převod na prodejní sklad´. Do tohoto sloupce se zapíší převody ze školkařské knihy na sklad, který je uveden v nově přidaném parametru ´Kód skladu prodeje ze šk. knihy´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2018 Verze: 10.36

V agendě ´Školkařská kniha´ byly přidány práce: Zapsat spotřebu, Zapsat výmět, Zapsat výmět - neprodáno, Opravit velikost, Opravit počet. Práce ´Zapsat spotřebu´, ´Zapsat výmět´, ´Zapsat výmět - neprodáno´ pouze zrychlují zadávání. Práce ´Opravit velikost´ přidá jeden řádek do prací, ve kterém je možné uvést opravenou velikost. Práce ´Opravit počet´ opraví počet v poslední zadávané práci (je to možné ale udělat pouze v den, kdy byla práce zapsána, aby nedošlo k problémům s exportem dat do účetnictví).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2018 Verze: 10.36

V agendě ´Školkařská kniha´ byla naprogramována konfigurace tlačítek a menu prací. V menu ´Práce s rostlinou - Nastavit používané práce´ je možné nastavit, která tlačítka a položky menu se budou uživateli zobrazovat. Pokud je užitečné tuto konfiguraci nastavit všem uživatelům, pak v ´Organizace - Nastavení - Nastavení prostředí a sdílení´ je třeba položce ´Školkařská kniha - používané práce´ nastavit sdílení nastavení pro celou organizaci.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 12/09/2018 Verze: 6.23

Nový způsob ukládání tiskových sestav byl optimalizován také pro práci s databázovým serverem ORACLE.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

V agendě Zaměstnanec byl upraven číselník periody zdravotních prohlídek. Byly odstraněny již nepoužívané hodnoty.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

V agendě Zaměstnanec bylo naprogramováno automatické doplňování uživatelského jména při ukládání zápisu. Toto uživatelské jméno je pak používáno při zobrazování informací uživateli na základě jeho přihlášení do Windows.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

V přehledu agendy Zaměstnanec bylo naprogramováno doplňování nevyplněných názvů uživatelů.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

Do prohlížečky údajů o zaměstnanci byly přidány údaje o skupinách profilů a základních profilech.

Aplikace: Organizace Datum: 05/09/2018 Verze: 2.76

Byla naprogramována aktualizace číselníků kraj, okres, obec a vazebních číselníků z Českého statistického úřadu. Pro aktualizaci těchto číselníků je třeba nainstalovat novou verzi setup.exe, která umí z www.gsoft.info stáhnout soubor g_cis.rar, který obsahuje aktuální hodnoty číselníků, a následně číselníky aktualizovat v databázi.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 04/09/2018 Verze: 6.22

Byl upraven způsob zalamování textu při tisku sestav pomocí ´Generátoru tiskových sestav´. Na konci řádku se již nezalomí: měrná jednotka (například: 1 mm, 1 cm, 1m), desetinná částka (například: 1,25), znaky pomlčka a spojovník (například: 10-20 m, Praha – nádraží).

Aplikace: Matrika Datum: 04/09/2018 Verze: 6.88

Pro tisk dodatečných záznamů v matričních knihách přibyl parametr ´Do dodatečného záznamu tisknout datum provedení´: Zápisu matriční události / Dodatečného záznamu. Parametr se uplatní v případě, že má parametr ´V matriční knize tisknout datum a jméno´ hodnotu ´S rozsáhlým popisem´. Tento parametr je třeba nastavit na matričních úřadech v okolí Přerova. Parametr se nachází v sekci ´Společné parametry - organizace - Formát tisku´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 02/09/2018 Verze: 1.53

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl naprogramován tisk ještě nevydaného zboží na objednávce přijaté. Tato nová vlastnost je užitečná pro firmy, které postupně expedují rozsáhlé objednávky odběratelů.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 31/08/2018 Verze: 1.25

V přehledu agendy ´Encyklopedie´ přibyla nová sestava ´Tisk rostlin z přehledu - český rejstřík´.

Aplikace: Organizace Datum: 30/08/2018 Verze: 2.75

V číselníku obcí byl upraven kód obce ´Pardubice´ na hodnotu ´555134´, což odpovídá hodnotě v základním registru obyvatel.

Aplikace: Matrika Datum: 29/08/2018 Verze: 6.87

V agendě ´Legalizace, vidimace´ bylo upraveno nastavování čísla jednacího. Pokud uživatel při nastavování čísla jednacího klikne na tlačítko ´Storno´, není již nastavena číselná řada od jedničky.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 13/08/2018 Verze: 1.52

V agendě ´Objednávky přijaté´ na záložce ´Rozpis´ přibyla možnost třídit podle ´pořadí zápisu´ nebo ´názvu zboží´. Po kliknutí na tlačítko ´Nastavit třídění´ se objednávka setřídí na formuláři i při tisku. Firmy, které pracují s velkým množstvím drobných položek, ocení tuto možnost pro zpřehlednění objednávky.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 13/08/2018 Verze: 1.52

V agendě ´Objednávky přijaté´ na záložce ´Rozpis´ přibyla klávesová zkratka CTRL+K pro přístup do agendy Zboží.

Aplikace: Matrika Datum: 03/08/2018 Verze: 6.86

Na moravských matrikách je na základě dohlídek často třeba upravit formát tisku matričních knih. Je třeba nastavit parametry v sekci Formát tisku: V matriční knize tisknout datum a jméno: S rozsáhlým popisem; Do dodatečného záznamu tisknout popis iniciál tučně: Ne; Do dodatečného záznamu tisknout datum provedení: Dodatečného záznamu. Dále je třeba v nastavení tisku matriční knihy v části ´Záznamy a opravy před podpisem´ skrýt textové popisy: Datum provedení zápisu, Datum provedení zápisu pomocí výpočetní techniky, Podpis matrikáře a Identifikační údaj matrikáře. Dále je potřeba položkám Proměnná 91 a 96 nastavit levý okraj 23, položkám Proměnná 93 a 97 nastavit levý okraj 104. Všem položkám Proměnná 91, 93, 96 a 97 je třeba nastavit šířku 80.

Aplikace: Matrika Datum: 02/08/2018 Verze: 6.86

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl upraven tisk rozhodnutí pro nezletilého. Do rozhodnutí přibyla doručovací adresa souhlasu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/08/2018 Verze: 10.35

Při tisku etiket byla upravena chyba, kdy se při konfiguraci sestavy neukládal typ zobrazení: Piktogram / Textový popis / Piktogram a text.

Aplikace: Matrika Datum: 01/08/2018 Verze: 6.86

Na základě informací ze Správy základních registrů (SZR) byla upravena komunikace aplikace Matrika se Základním registrem obyvatel (ROB). Byl vypuštěn dotaz na položky: DatumUmrti, DatumPravniMociUmrti, MistoUmrti, Obcanstvi. Na tyto položky nemá právo uživatel například při legalizaci a vidimaci. Navíc tyto položky ani nejsou potřebné.

Aplikace: Matrika Datum: 01/08/2018 Verze: 6.86

Bylo upraveno načítání údajů z agendy ´Změna jména/příjmení´ do agendy ´Spis´. Do položky ´Věc´ se načítají údaje o osobě na základě zaškrtnuté položky ´Změna jména/příjmení´.

Aplikace: Matrika Datum: 01/08/2018 Verze: 6.86

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl upraven tisk rozdělovníku pro nezletilého. Do rozdělovníku přibyla položka ´rodný list vydal´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 23/07/2018 Verze: 6.21

Byl upraven tisk uživatelských sestav, které se ukládají do souborů v adresáři ´Sestavy´. Zelený software nyní automaticky načte starý formát definice sestavy a uloží ho v novém XML formátu.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 23/07/2018 Verze: 6.21

Bylo upraveno načítání nových parametrů pro počítač, středisko a uživatele. Pokud po instalaci nové verze Zeleného software neexistuje některý z těchto parametrů, je načten v okamžiku, kdy je poprvé potřeba.

Aplikace: Pokladna Datum: 21/07/2018 Verze: 4.10

V přehledu agendy ´Pokladna´ byl naprogramován nový nástroj na tisk přehledových sestav pro městské úřady. Když uživatel spustí ´Přehled za oddělení´, je mu nabídnut výběr období, vedoucího oddělení a typ sestavy. Po výběru může vytisknout: Přehled tržeb - detail, Přehled tržeb - souhrn, Přehled prodaného zboží - detail, Přehled prodaného zboží - souhrn, Přehled odvodů - detail, Přehled odvodů - souhrn. Tyto sestavy slouží ke kontrole vybraných a odvedených peněz za celé oddělení. Pro fungování těchto sestav je třeba nakonfigurovat organizační strukturu oddělení v agendě ´Dokument, organizační struktura´.

Aplikace: Pokladna Datum: 19/07/2018 Verze: 4.09

V agendě ´Pokladna´ byla naprogramována aktualizace sloupce ´Poznámka´ při uzavírání účtenky.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 16/07/2018 Verze: 6.20

Byl upraven tisk sestav v případě, že je na počítači problém s nastavením defaultní tiskárny.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/07/2018 Verze: 6.19

Byl upraven způsob zalamování textu při tisku sestav pomocí ´Generátoru tiskových sestav´. Na konci řádku se již netisknou tzv. ´sirotci´. To znamená, že předložky ´k´, ´s´, ´v´, ´z´, ´o´, ´u´ a spojky ´a´ a ´i´ se automaticky vytisknou na dalším řádku.

Aplikace: Pokladna Datum: 12/07/2018 Verze: 4.08

V přehledu agendy ´Pokladna´ přibyl sloupec, ve kterém se zobrazuje uživatel a poznámka.

Aplikace: Pokladna Datum: 12/07/2018 Verze: 4.08

V přehledu agendy ´Pokladní kniha´ přibyl sloupec, ve kterém se zobrazuje uživatel.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Zdravotní prohlídky´ byl upraven číselník ´Zdravotní prohlídka´. Nyní může nabývat hodnot: 6 let (1. kategorie, do 50 let), 4 roky (1. kategorie, nad 50 let), 4 roky (2. kategorie, do 50 let), 2 roky (2. kategorie, nad 50 let), 2 roky (noční práce), 2 roky (řidič, do 50 let), 1 rok (řidič, nad 50 let).

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V přehledu agendy ´Zaměstnanec´ byla přidána kontrolní sestava ´Kontrola periody zdravotní prohlídky´. Sestava zobrazí zaměstnance, kteří mají nastavenu periodu zdravotní prohlídky ve starém formátu.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ byl přidán do sestavy ´Plánované zdravotní prohlídky´ sloupec ´Kategorizace´. V tomto sloupci se zobrazuje kategorizace prací ze záložky ´Rizika, lékařské hledisko´ v agendě ´Specifikace pracovního místa´.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Smlouvy´ byla zvětšena položka ´Podmínka na dobu určitou´ na 250 znaků. Položka byla také graficky rozšířena na formuláři.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ byla upravena šablona sestavy ´Návrh na změnu pracovní smlouvy´.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Smlouvy´ byla naprogramována nová sestava ´Dohoda o rozvázání pracovního poměru´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/06/2018 Verze: 10.34

V agendě ´Sklad´ byla upravena chyba zobrazování názvů archivních skladů a zakázek.

Aplikace: Matrika Datum: 28/06/2018 Verze: 6.85

Byl naprogramován nový parametr ´Data legalizace a vidimace zachovat (dny)´. Z důvodu GDPR je možné nastavit, jak dlouho se budou uchovávat data v agendě Legalizace, vidimace. Po uplynutí tohoto období budou data dávkově smazána. Dávkové mazání je třeba nastavit jako úlohu například v Plánovači úloh. Pokud je úloha spouštěna před půlnocí, je třeba počet dnů (zachování dat) snížit o jeden.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/06/2018 Verze: 10.33

V agendě ´Sklad´ bylo rozšířeno zobrazení položky ´Číslo zakázky´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/06/2018 Verze: 10.32

Byl naprogramován nový parametr ´Typ zaokrouhlení celkové částky na dokladu´: Nahoru / Matematicky. Na dokladech (např. faktura) je možné zaokrouhlovat celkovou částku nahoru nebo matematicky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/06/2018 Verze: 10.31

V agendě ´Doklad´ byl upraven tisk faktury a výdajového dodacího listu. Do informace o prodávaném zboží je možné zobrazit také šarži ze školkařské knihy.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 15/06/2018 Verze: 6.18

Byla upraven způsob ukládání tiskových sestav. Jednotlivé položky se nyní ukládají v XML formátu, takže je mnohem snadnější upravovat jednotlivé atributy položek.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 15/06/2018 Verze: 1.24

Byl naprogramován nový parametr ´Charakteristiky rostlin (péče) třídit podle´: Ručně zadaného pořadí / Typů péče. Charakteristiky rostlin je možné třídit podle pořadí zadaného v agendě Encyklopedie nebo podle typů péče (položky se řadí v pořadí: velikost, vzhled, světelné nároky, stanoviště, péče, použití, jiné).

Aplikace: Encyklopedie Datum: 15/06/2018 Verze: 1.24

Byl naprogramován nový parametr ´Charakteristiky rostlin (péče), které se tisknou na první pozici´. Charakteristiky rostlin, které se tisknou na etikety na první pozici, vytvářejí výjimku v běžném třídění.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 15/06/2018 Verze: 1.24

Byl naprogramován nový parametr ´Charakteristiky rostlin (péče), které se netisknou´. Tyto charakteristiky se netisknou na etikety.

Aplikace: Manažer Datum: 29/05/2018 Verze: 4.26

V agendě ´Výběrová řízení´ byla upravena sestava ´Přehled výběrových řízení za období´. Do patičky sestavy přibyly položky: Počet všech přihlášených uchazečů, Průměrný počet uchazečů na jedno výběrové řízení, Průměrná délka trvání výběrového řízení ve dnech, Průměrný věk přijatého uchazeče, Počet přijatých žen, Počet přijatých mužů.

Aplikace: Manažer Datum: 29/05/2018 Verze: 4.26

V přehledu agendy ´Výběrová řízení´ bylo naprogramováno barevné zvýrazňování archivovaných záznamů.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw