GSoft

optimista ve světě software

ON-LINE ZELENÁ BURZA 2022

Ve spolupráci se Svazem školkařů České republiky zajišťuje firma GSoft Society s.r.o. technické zabezpečení kontrakční prodejní výstavy Zelená burza. Letos se bude konat 11. ročník. Kvůli opatřením spojeným s COVID proběhne opět v ON-LINE verzi. Více informací k aplikaci pro zadávání sortimentu dodavatelů (včetně nového vzoru XLSX souboru pro import nabídky) najdete zde.

Nové číslo Zeleného newsletteru - 08. 11. 2021

Zelený software umí načítat podklady z ÚKZÚZ pro tisk ovocnářských etiket.
V agendě ‚Tisk etiket‘ přibyla možnost importu podkladů generovaných na stránkách ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Portál farmáře) ve formátu MS Excel. Pokud se chcete dovědět více, klikněte na tento odkaz.

Nové číslo Zeleného newsletteru - 19. 10. 2021

QR kódy přicházejí!
Jistě jste si všimli přibývajících čtverečků (QR kódů) ve vašem okolí. Také do zahradnického světa si čtverečky začínají hledat cestu. Pokud se chcete dovědět více, klikněte na tento odkaz.

Nové číslo Zeleného newsletteru - 21. 06. 2021

Vážení uživatelé,
rádi bychom Vám představili nový profesionální responzivní e-shop, který odpovídá českým podmínkám a je dostupným řešením pro Vaše potřeby a požadavky.
Kliknutím na tento odkaz se Vám zobrazí PDF dokument.

Úprava tisku knihy narození, rodného listu a zápisu do zvláštní matriky pro stejnopohlavní páry - 15. 7. 2021

Na základě informace č. 9/2021, kterou Ministerstvo vnitra České republiky rozeslalo 7. června 2021, byl v agendě ´Kniha narození´ upraven tisk knihy narození, rodného listu a zápisu do zvláštní matriky pro stejnopohlavní páry.

Stručný popis úprav:

 • Formulář ´Kniha narození´: na formuláři přibyla dvě rozbalovací okénka, pomocí kterých lze nastavit, zda se jedná o otce nebo matku. U stejnopohlavního páru se tedy vyplní stejné hodnoty v obou okéncích.  
 • Sestava ´Kniha narození´: na základě údajů na formuláři se vytiskne stejnopohlavní pár do sekce otec nebo matka. Údaje o obou jsou odděleny středníkem a třemi mezerami.
 • Sestava ´Rodný list´: na základě údajů na formuláři se vytiskne stejnopohlavní pár do sekce otec nebo matka. Údaje o obou jsou uvedeny v samostatném sloupci. Po instalaci nové verze je třeba donastavit na rodném listu a kopii rodného listu tisk kolonek 120, 121, 122, 130, 131, 132 pro tisk druhého sloupce.
 • Sestava ´Zápis do zvláštní matriky´: na základě údajů na formuláři se vytiskne stejnopohlavnímu páru odpovídající text otec nebo matka do nadpisu sekce.

V následujícím období budeme postupně instalovat novou verzi aplikace Matrika na jednotlivé úřady. Pokud budete mít o tuto novou vlastnost velký zájem a budete chtít instalaci uspíšit, kontaktujte techniky firmy GSoft zde.

Nové číslo Zeleného newsletteru - 21. 06. 2021

Vážení uživatelé,
rádi bychom Vám představili nový profesionální responzivní e-shop, který odpovídá českým podmínkám a je dostupným řešením pro Vaše potřeby a požadavky.
Kliknutím na tento odkaz se Vám zobrazí PDF dokument.

On-line Školkařské dny 2021 - 06. 04. 2021

On-line odborný seminář Školkařské dny 2021, které připravil Svazu školkařů České repuliky, je věnovaný aktuální problematice v sektoru školkařství. Je rozdělen do tří částí: odborné přednášky z virtuálního studia firmy Profipress, mluvené prezentace a následně powerpointové prezentace. Součástí je i přednáška věnovaná Zelenému portálu, na jehož vývoji se firma GSoft podílí (tento příspěvek začíná přibližně po 1 hodině a 15 minutách pořadu). On-line seminář můžete sledovat na TV Zemědělec na tomto odkazu.

Nové číslo Matričního newsletteru - 13. 01. 2021

Vážení matrikáři,
právě vyšlo nové číslo Matričního newsletteru věnované především aktualizaci číselníků okresů a obcí.
Kliknutím na tento odkaz se Vám zobrazí PDF dokument.

 

10. jubilejní NETRADIČNÍ ON-LINE ZELENÁ BURZA 2021

  Ve spolupráci se Svazem školkařů České republiky zajišťuje firma GSoft Society s.r.o. technické zabezpečení kontrakční prodejní výstavy Zelená burza. Letos se bude konat 10. jubilejní ročník. Kvůli opatřením spojeným s COVID-19 proběhle netradičně v ON-LINE verzi. Více informací k aplikaci pro zadávání sortimentu dodavatelů (včetně nového vzoru XLSX souboru pro import nabídky) najdete zde.

Nové číslo Matričního newsletteru - 25. 08. 2020

Vážení matrikáři,
právě vyšlo nové číslo Matričního newsletteru věnované především novým cizojazyčným dokladům.
Kliknutím na tento odkaz se Vám zobrazí PDF dokument.

 

Pomáháme zajistit rozestupy mezi klienty - 15. 05. 2020

Vážení uživatelé,
rádi bychom nabídli pomoc zahradnickým centrům a matričním úřadům při zajištění informování o společenském odstupu mezi klienty pomocí bezplatně dodaných médií.

 


POMOC JE K DISPOZICI ZDARMA
Kliknutím na tento odkaz se Vám zobrazí PDF dokument s podrobnými informacemi o akci.

Nové číslo Zeleného newsletteru - 25. 03. 2020

Vážení uživatelé,
v této nesnadné jarní době se Vám snažíme pomoci a společně řešit přicházející problémy. Přinášíme souhrn novinek, které jsme pro Vás připravili: 
•    tisk rostlinolékařských pasů ve formě dokumentů nebo etiket
•    přehled nových šablon etiket podle pravidel EU a ÚKZÚZ
•    akční nabídku tiskáren OKI, která platí do 31. března 2020
Kliknutím na tento odkaz se Vám zobrazí PDF dokument.

Nové číslo Zeleného newsletteru - 16. 12. 2019

Toto číslo je věnováno novému fytosanitárnímu režimu EU. Na základě spolupráce firem GSoft, OKI a Floralabels vzniklo řešení, které vyhovuje těmto novým požadavkům a přináší také velkou cenovou úsporu.
Kliknutím na tento odkaz se Vám zobrazí PDF dokument.

Zelená burza 2020

  Ve spolupráci se Svazem školkařů České republiky zajišťuje firma GSoft Society s.r.o. technické zabezpečení kontrakční prodejní výstavy Zelená burza. Více informací k aplikaci pro zadávání sortimentu dodavatelů (včetně nového vzoru XLSX souboru pro import nabídky) najdete zde.

Finanční správa vydala oficiální vyjádření k výpočtu DPH a zaokrouhlování - 31. 10. 2019

„Do základu daně není zahrnována částka vzniklá zaokrouhlením celkové úhrady (úplaty) při platbě v hotovosti (§37 písm. b) bod 1 novely ZDPH). Novela ZDPH zároveň výslovně neupravuje postup zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením v případě úplaty za zdanitelné plnění provedené formou bezhotovostních plateb. Důvodem je předpoklad, že v bezhotovostním styku není nezbytné zaokrouhlovat na celé koruny, protože lze podle ustanovení § 13 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, částky k úhradě uvádět na dvě desetinná místa. Smyslem a cílem úpravy novely ZDPH je odstranit doposud možné opakované zaokrouhlování a dále zamezit případům, aby pouze a jen z důvodu zaokrouhlovacího rozdílu docházelo k přepočtení základu daně a výše daně.
Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.
Pro doplnění uvádíme, že zaokrouhlením je ve všech případech hotovostní i bezhotovostní úplaty míněno pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu. Pokud by plátce provedl zaokrouhlení vyšší, pak tento rozdíl u hotovostních i bezhotovostních plateb vždy vstoupí do základu daně (dochází k tzv. přepočtení na nový základ daně a výši daně).“

Odkaz na web Finanční zprávy

Prakticky to tedy znamená, že většinu úprav, které jsme programovali v minulých dvou měsících, musíme vrátit do původního stavu :)

Nové číslo Zeleného newsletteru - 29. 10. 2019

Vyšlo nové číslo informačního newsletteru pro uživatele a správce aplikací Zeleného software.
Toto číslo je věnováno novým pravidlům ohledně používání rostlinolékařských pasů v EU, obnově EET certifikátů a končící podpoře Windows 7.
Kliknutím na tento odkaz se Vám zobrazí PDF dokument.

Otázky, na které je třeba si připravit odpovědi ohledně nastavení zaokrouhlení DPH - 25. 9. 2019

Podle novely zákona o DPH z 1. 4. 2019 je třeba upravit zaokrouhlování DPH na dokladech. Při instalaci nové verze Zeleného software budou technici firmy GSoft potřebovat znát Vaše odpovědi na tyto otázky:

Aplikace: VÝROBA A PRODEJ

Zaokrouhlení na dokladu (například faktura) placeném převodním příkazem: Na koruny / Na halíře?
Pro nastavení “Na koruny” hovoří fakt, že když bude odběratel zadávat příkaz k platbě v elektronickém bankovnictví, nebude muset opisovat i halíře. Často také odběratel cenu sám upraví na celé koruny a Váš účetní pak v účetním programu musí částky, které si neodpovídají, párovat ručně. Dále je zaokrouhlení na koruny vhodné nastavit, pokud firma zasílá zboží na dobírku.
Pro nastavení „Na halíře“ hovoří například fakt, že když organizace čerpající dotace platí faktury, nemohou při tom zaokrouhlovat a dochází k odmítnutí zaplacení faktury z důvodu zaokrouhlení na faktuře.

Dále je třeba překontrolovat, že “Zaokrouhlení DPH na dokladu” je nastaveno “Na halíře”.

Aplikace: POKLADNA

Zaokrouhlení na účtence placené kartou: Na koruny / Na halíře?
Nastavení “Na koruny” je vhodné v případě, že bankovní terminál není automaticky propojen se Zeleným softwarem. Obsluha pak nemusí zadávat halíře do bankovního terminálu. Typ platby musí být na účtence zadán před jejím tiskem, kvůli výpočtu DPH a odeslání do EET. Tedy je v tomto případě vhodné napřed provést platbu přes terminál a až poté uzavírat a tisknout účtenku.
Nastavení „Na halíře“ se při platbách kartou běžně používá v supermarketech. Pokud je bankovní terminál automaticky propojen se Zeleným softwarem, je lepší nastavit tuto variantu. Toto nastavení je také lepší s ohledem na zákon na ochranu spotřebitele, který se snaží chránit spotřebitele před zbytečným placením zaokrouhlených částek.

Účtenka – tisknout: Před zaplacením / Po zaplacení?
Doporučené je tisknout účtenku až po zaplacení, protože na dokladu je provedeno jinak zaokrouhlení (a výpočet DPH) při platbě kartou a hotově. Navíc pak lze na účtenku tisknout způsob platby. Pokud má firma pomalejší jehličkovou tiskárnu, doporučujeme ji vyměnit za rychlejší termo tiskárnu.

Dále je třeba překontrolovat, že “Zaokrouhlení DPH na účtence” je nastaveno “Na halíře”.

První číslo Zeleného newsletteru - 23. 9. 2019

Vyšlo první vydání informačního newsletteru pro uživatele a správce aplikací Zeleného software.
Toto číslo je věnováno novým pravidlům ohledně zaokrouhlování DPH
Kliknutím na tento odkaz se Vám zobrazí PDF dokument.

Nová pravidla ohledně používání rostlinolékařských pasů v EU - 31. 8. 2019

Na základě spolupráce s firmou Floralabels, jejíž etikety na označování rostlin dovážíme do České republiky, uveřejňujeme několik odpovědí na často kladené otázky ohledně nových, více omezujících pravidel používání rostlinolékařských pasů Evropské Unie, které vejdou v platnost od 14. prosince 2019.

1. Co je rostlinolékařský pas?

Rostlinolékařský pas je oficiální etiketa, která ukazuje, že rostliny a rostlinné produkty byly podrobeny úřední kontrole na místě produkce a nebyli u nich nalezeni škůdci v karanténě EU ani regulovaní škůdci mimo karanténu (RNQP). V legislativě je uvedeno zhruba 250 takovýchto škůdců. Rostlinolékařský pas musí následovat rostliny, rostlinné produkty a jiné objekty, které jsou přesouvány mezi společnostmi na území EU. Obecné pravidlo je takové, že se rostlinolékařský pas používá ve všech firemních etapách, ale v některých případech (například prodej přes internet) musí pas následovat rostliny až ke koncovému uživateli.

2. Které rostliny a rostlinné produkty musí mít rostlinolékařský pas?

Do 14. prosince 2019 se řiďte aktuálně platnými pravidly. Od 14. prosince 2019 se seznam rostlin a rostlinných produktů, které musí být doprovázeny rostlinolékařským pasem, změní na následující:
Dodatek 12 obsahuje seznam rostlin a rostlinného materiálu, ke kterému musí být poskytnut rostlinolékařský pas v rámci prodeje do EU.
Dodatek 13 obsahuje seznam rostlin a rostlinného materiálu, ke kterému musí být poskytnut rostlinolékařský pas v rámci prodeje do chráněných zón.
Zatím nepřipojujeme tyto dodatky, protože seznamy v nich nejsou konečné.

Přechodná opatření:
Pas rostlin, které jím již byly opatřeny a byly přemístěny před 14. prosincem 2019, bude stále platný až do 14. prosince 2023. Máte také možnost používat nový formát před 14. prosincem 2019 a zároveň zachovat starý rostlinolékařský pas, tedy používat po určitou dobu dvě značení. Popřípadě můžete použít nový formát a mimo rámec přidat informace, které jsou vyžadovány dnes, ale po 14. prosinci 2019 již vyžadovány nebudou. O tom, zda má k rostlině být dodán rostlinolékařský pas, rozhoduje to, jestli se prodává pro komerční využití, zda se prodává koncovému uživateli nebo přes internet, a také pro jakého škůdce je daná rostlina hostitelem. Pro většinu druhů rostlin jsou rostlinolékařské pasy vyžadovány pouze při prodeji pro komerční využití, avšak rostliny některých druhů musí být doprovázeny rostlinolékařským pasem i při prodeji koncovému spotřebiteli. Je tomu tak, protože jsou to hostitelské rostliny pro obzvláště nebezpečné škůdce v karanténě nebo je země / oblast, do které jsou rostliny prodávány, chráněnou zónou pro daného škůdce. V případě internetových obchodů platí požadavek na rostlinolékařský pas až ke konečnému spotřebiteli, pokud internetový obchod dodává rostliny k zasazení.

Prodej pro obchodní použití: Všechny rostliny určené pro zasazení (včetně hotových produktů a prodejů krajinářům, ale vyjímaje semena) by obvykle měly být doprovázeny rostlinolékařským pasem, když jsou přemisťovány mezi společnostmi (tedy pro komerční využití včetně přeprodeje).

Prodej konečnému spotřebiteli: Určité rostliny a rostlinné produkty musí být doprovázeny rostlinolékařským pasem až ke konečnému spotřebiteli, protože mohou být hostitelskou rostlinou obzvláště nebezpečných škůdců.

Prodej přes internet: V případě internetového obchodu platí stejná pravidla jako při prodeji pro obchodní využití, a to i při prodeji konečnému spotřebiteli, tedy že ke všem rostlinám určeným pro zasazení musí být dodán rostlinolékařský pas.

Přemisťování uvnitř společnosti: Rostlinolékařské pasy nejsou vyžadovány při přesunu rostlin, rostlinolékařských produktů a jiných objektů uvnitř nebo mezi objekty patřícími ke stejnému registrovanému provozovateli. Přesun mezi odděleními stejné společnosti, která se nacházejí v rozdílných státech EU, vyžaduje rostlinolékařský pas.

Obchodní převod:
Rostlinolékařské pasy jsou vyžadovány při přesunu rostlin mezi společnostmi. To zajišťuje dohledatelnost a dokumentuje splnění zdravotních požadavků rostlin.

3. Kdo může vydávat rostlinolékařské pasy?

Společnosti a jedinci, kteří zažádali "Ústřední kontrolní a zkušební ústav v zemědělství" o povolení vydávat rostlinolékařské pasy a získali jej, mohou vydávat a dodávat rostliny s rostlinolékařskými pasy.
K získání tohoto povolení je nutné splnit množství požadavků a podmínek.

4. Jak by měl rostlinolékařský pas vypadat?

Podle nové směrnice musí rostlinolékařské pasy splňovat uniformní požadavky: Rostlinolékařský pas musí obsahovat vlajku Unie, splňovat informační požadavky, dodržovat pořadí informací a informace ve dvou ze čtyř typů rostlinolékařských pasů (modely A a B) musí být označeny písmeny. Také poskytují příležitost k použití nových dohledávacích technik, například QR kódů nebo čárových kódů.

Forma a obsah
Rostlinolékařský pas musí být obdélníkový nebo čtvercový a informace na něm musí být orámované nebo jasně oddělené od ostatních informací na nálepce, balíkovém letáku atd.. Rostlinolékařský pas musí být viditelný a společnost bude moci zvolit velikost a typ písma, za předpokladu že písmo bude čitelné a nesmazatelné.
Na rostlinolékařském pasu musí být vlajka Unie: Musí být vytištěna barevně (modrá se žlutými hvězdami) nebo černobíle s bílými hvězdami na černém pozadí nebo naopak. V dodatku je možné vidět, které informace by rostlinolékařský pas měl obsahovat a je také možné vidět vzory, podle kterých může být rostlinolékařský pas navržen. Prosím podívejte se na následující odkaz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2313&qid=1517921381453&from=EN. Zaměřte se na článek 1.1 odkazující na vzory v části A:
Článek 1.1, část A: přemisťování uvnitř EU: naše zaměření, nejčastější typy rostlinolékařských pasů
Článek 1.2, část B: přemisťování do a z chráněných zón (zvláštní oblasti se škůdci, kteří se obvykle nevyskytují v EU)
Článek 1.3, část C: přemisťování ověřených brambor a semen uvnitř EU
Článek 1.4, část D: přemisťování ověřených brambor a semen do a z chráněných zón

Typický příklad štítku, který byl vytvořen pro OKI a dánského zákazníka podle článku 1.1, části A:
 
Pokud jsou na štítku jiné informace než informace týkající se rostlinolékařského pasu, musí být orámované.

5. Kde by měl být rostlinolékařský pas umístěn?

Rostlinolékařský pas musí být umístěn na obchodní jednotku před přesunem v rámci území Unie. Pokud jsou rostliny nebo rostlinolékařské produkty přemisťovány v balících, svazcích, pytlích nebo jiných nádobách, rostlinolékařský pas musí být umístěn na daný balík, svazek nebo nádobu. Rostlinolékařský pas musí být vyplněn bezprostředně před přesunem. Informace nemusí být opakovány na dodacích listech nebo na fakturách. 

6. Jak dlouho by se dokumentace měla uchovávat?

Při vydávání rostlinolékařského pasu uchovejte následující dokumentaci po dobu minimálně tří let pro zajištění dohledatelnosti:
1. Informace o provozovateli, který obchodní jednotku dodal, pokud jste ji sami nevyprodukovali.
2. Informace o provozovateli, kterému jste obchodní jednotku dodali.
3. Informace obsažené v rostlinolékařském pasu.

7. Právní základ

Popis instrukcí k požadavkům pro rostlinolékařské pasy má následující právní základ:
Nařízení o zdraví rostlin 2016/3031 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031 Články 69 a 78-95.
Požadavky na rostlinolékařské pasy jsou popsány v https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32017R2313
Odkazy na seznamy, které budou zahrnuty v budoucích Dodatku 12 ‚Sázení rostlin‘ a Dodatku 13 ‚Sázení rostlin v chráněných zónách‘ budou dodány později.

Nové cizojazyčné formuláře v aplikaci Matrika - 28. 8. 2019

Do agend ´Kniha narození´, ´Kniha úmrtí´ a ´Kniha manželství´ byla přidána funkce tisku cizojazyčných formulářů, které slouží jako překladová pomůcka u listin, které mají být předloženy orgánům jiného členského státu Evropské unie. Formuláře se generují podle pravidel používaných na Portálu evropské e-Justice. Výhohou námi dodávaných tisků je, že do formulářů se automaticky načítají údaje z příslušných knih, což urychlí jejich vyhotovení a sníží množství překlepů. Formuláře je možné vygenerovat v těchto jazycích:

angličtina, němčina, nizozemština, polština, francouzština, rumunština, italština, portugalština, chorvatština, bulharština, řečtina, maďarština, dánština, španělština, estonština, finština, irština, litevština, lotyšština, maltština, slovenština, slovinština a švédština

Při tvorbě formulářů jsme ve verzi Evropské Unie nalezli a odstranili několik chyb:

 • litevština - narození - 3.7.1 - znak "|" navíc
 • rumunština - manželství - 6A - český výraz navíc
 • irština - narození - 4.7 - 4.1 - znak "(" navíc
 • maltština - narození - 4.7 - 4.1 - znak "(" navíc
 • maltština - 5. - 5.6 - znaky "..." navíc
 • maltština - SMRT přeložená do angličtiny
 • slovinština - narození - úvodní prohlášení o článku EU začíná malým písmenem

Pro generování formulářů lze nastavit několik parametrů, které ovlivní tisk:

 • Formát místa narození na cizojazyčném rodném listu
 • Formát místa narození na cizojazyčném oddacím listu
 • Formát místa narození na cizojazyčném úmrtním listu
 • Formát trvalého pobytu na cizojazyčném úmrtním listu
 • Formát místa úmrtí na cizojazyčném úmrtním listu

První čtyři parametry lze nastavit na tyto hodnoty:

 • ´Tisknout okres´ - vytiskne se stejné místo narození/trvalého pobytu, jako na originální doklad.
 • ´Netisknout okres´ - do místa narození/trvalého pobytu se nebude tisknout položka okres (pokud je vyplněn stát, vytiskne se stát).
 • ´Tisknout stát včetně ČR´ - do místa narození/trvalého pobytu se nebude tisknout položka okres, ale bude se vždy tisknout stát (pokud není vyplněn stát, vytiskne se Česká republika).

Parametr 'Formát místa úmrtí lze nastavit na tyto hodnoty:

 • ´Netisknout stát´ - vytiskne se stejné místo úmrtí, jako na originální doklad.
 • ´Tisknout stát včetně ČR´ - do místa úmrtí se přidá text Česká republika.

V následujícím období budeme postupně instalovat novou verzi aplikace Matrika na jednotlivé úřady. Pokud budete mít o tuto novou vlastnost velký zájem a budete chtít instalaci uspíšit, kontaktujte techniky firmy GSoft zde.

Zelená burza 2019

  Ve spolupráci se Svazem školkařů České republiky zajišťuje firma GSoft Society s.r.o. technické zabezpečení kontrakční prodejní výstavy Zelená burza
 

Pro hladký průběh výstavy v roce 2019 pokračuje vývoj aplikace pro zadávání nabídky rostlin vystavovatelů.

Pro odběratele bude již druhým rokem nasazena mobilní aplikace pro pořizování objednávek pomocí QR kódů. Aplikace bude dostupná pro mobilní telefony s OS Android. 

Více informací k aplikaci pro zadávání sortimentu dodavatelů najdete zde.

 

PF 2019

Vážení kolegové,
přejeme Vám v roce 2019 mnoho příležitostí ke spolupráci.
Věříme, že spolupráce je klíčem k vnitřnímu klidu a štěstí.

Proto jsme na příští rok připravili několik inspirací pro zahradnické firmy:
• 16. ledna se s Vámi rádi setkáme v Brně na kontraktační prodejní výstavě Zelená burza, kde zajišťujeme IT podporu.
• Svaz školkařů právě vydává publikaci Medonosné dřeviny, která je pomocí QR kódů propojena s nově vznikajícím Zeleným portálem.
• Pokud na Vašich prodejních plochách chcete označit rostliny etiketami s QR kódem, který je také napojen na Zelený portál, ozvěte se našim technikům.
• Chcete více nákupů na Vašem zahradnickém centru? Od jara startuje v ostré verzi zahradnický portál Garlo.cz pro maloobchodní trh. Zahrádkářům pomáhá s výběrem rostlin a poradí, v jakém zahradnictví je seženou. Může zde být jednoduše a ZDARMA i Vaše zahradnictví nebo školka. Minulý rok navštívilo tento web 180 605 uživatelů! Napište raději ihned na adam@garlo.cz a přidáme tam zdarma i Vás.

A několik inspirací pro města:
• Napojili jsme aplikaci Matrika kromě registru ROB (registr obyvatel) také na AISEO (agendový informační systém evidence obyvatel).
• Připravujeme nové rozhraní komunikace s eSpis.
• Připravujeme připojování vícejazyčných formulářů k matričním dokladům dle nařízení EU 2016/1191.

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) - 25. 5. 2018

Dovolte nám, abychom vás informovali, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Na odkaze Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s přihlédnutím k nové normě platné od 25. 5. 2018, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jako „GDPR“), vše v platném znění.

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (neboli GDPR)

Od 25. května 2018 začne v celé EU platit Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (neboli GDPR - General Data Protection Regulation). Aktuální informace týkající se GDPR a Zeleného software naleznete zde.

Hortulanus 2018 - prezentace mobilních technologií pro Svaz zakládání a údržby zeleně

8. února 2018 proběhla v rámci akce Hortulanus 2018 v Třešti prezentace mobilních technologií. V případě zájmu  najdete obrázky z prezentace zde.

PF 2018Vážení kolegové,
přejeme Vám v roce 2018 dostatek vláhy pro Vaše rostliny a fungující počítače pro Váš klid.

Chceme Vás zároveň informovat o malé organizační změně.
V příštím roce budeme postupně veškeré aktivity převádět na firmu:

GSoft Society s.r.o.
Pod Lipami 2511/64
130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 14889358
DIČ: CZ14889358
 

Zelená burza 2018

  Ve spolupráci se Svazem školkařů České republiky zajišťuje firma GSoft technické zabezpečení kontrakční prodejní výstavy Zelená burza
 

Pro hladký průběh výstavy v roce 2018 je naprogramována nová aplikace pro zadávání nabídky rostlin vystavovatelů.

Pro odběratele je naplánováno nasazení mobilní aplikace pro pořizování objednávek pomocí QR kódů. Aplikace bude zatím dostupná pro mobilní telefony s OS Android. 

Více informací k aplikaci pro zadávání sortimentu dodavatelů najdete zde.

 

EET - zahájena instalace produkční verze - 9. 2. 2017

Vážení uživatelé Zeleného software,
byla dokončena produkční verze komunikace s EET (Elektronická evidence tržeb). Na Finanční správu je možné posílat data účtenek, faktur, prodejek za hotové, dobropisů a vrácenek.
Od 9. 2. 2017 vás budeme kontaktovat a domlouvat termíny instalace nové verze.
V případě dotazů se obracejte na e-mail podpora@gsoft.info nebo na hotline 605 201 883 (po - pá od 8 do 17 hodin).

Další informace nalezenete na následujících odkazech:
Prezentace EET (klikněte pro stažení)
Podrobné informace o EET z webu Finanční správy (klikněte pro stažení)

Nová verze aplikace Matrika se zapracovanou novelou vyhlášky - 28. 12. 2016

Podle novely prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, byly naprogramovány úpravy aplikace Matrika.
Technici firmy GSoft budou postupně kontaktovat jednotlivé matriční úřady a domlouvat instalaci nové verze. Pokud potřebujete zajistit dřívější termín, kontaktuje firmu GSoft na e-mailové adrese podpora@gsoft.info.
 
Popis úprav:
 
Tisk ´Dotazníku k uzavření manželství´
Úprava se týká tisku znění dohody o příjmení a dokladu o státním občanství. Dále byl naprogramován nový parametr ´Dotazník k uz. manž. tisknout´: A3 / A4. Dotazník k uzavření manželství je možné tisknout na velké tiskárně ve formátu A3, nebo nyní také na malé tiskárně ve formátu A4.
 
Tisk ´Protokolu o uzavření manželství´
Úprava se týká tisku znění dohody o příjmení.
 
Tisk ´Dotazníku k registrovanému partnerství´
Úprava se týká tisku informací k dokladu o státním občanství.
 
Načítání místa narození do matričních knih z Centrálního registru obyvatel a z místních registrů obyvatel
Pokud se v místě narození načítá například Praha 10, není číslice 10 oříznuta, protože místo narození nyní obsahuje také informaci o obvodech města Prahy. To následně umožňuje lépe dohledávat matriční úřady, kterých je v Praze více.
 
 

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách - 19. 12. 2016

14. prosince 2016 byly matriční úřady informovány o novele prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách. Touto vyhláškou se mění formát Dotazníku k uzavření manželství, Protokolu o uzavření manželství, ale také zápis místa matriční události (přesné znění). Účinnost je od 1. ledna 2017.  V týdnu od 19. do 23. prosince bude firma GSoft provádět analýzu nasazení novely na několika velkých matričních úřadech. Do 31. prosince se pokusíme naprogramovat upravenou verzi aplikace Matrika, která bude tyto nové vlastnosti obsahovat. Od 2. ledna 2017 se bude nová verze postupně instalovat na matriční úřady. V průběhu ledna pak pravděpodobně budou vydány upravené verze aplikace Matrika, až se vše odzkouší v praxi. Bohužel bylo znění novely opět uveřejněno velmi pozdě, takže je nutné postupovat provizorním zrychleným způsobem. (více na www.matriky.info)

Kontakt

Pro řešení akutních problémů použijte služby hotline:

Po–pá, 8–17 h na tel. čísle: +420 605 201 883

 

Kdykoli zasílejte své požadavky na podporu Zeleného software:

podpora@gsoft.info

 

Objednávky etiket a hardware, cenové nabídky aplikací:

obchod@gsoft.info

 

Vývoj software, datová analýza:

software@gsoft.info

Napište nám