Informujeme

Co je „Elektronická evidence tržeb“ (EET)? - 8. 8. 2016

Zákonná povinnost EET spočívá v tom, že Finanční správa eviduje každou platbu v hotovosti nebo platební kartou, šekem, poukázkou apod. Zároveň se jedná o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob, nejde-li o ojedinělý příjem platby.
Nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím zařízení s internetovým připojením na server Finanční správy (FS), kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi a bude vytištěn na účtenku.

Od kdy?
Od 1. 3. 2017 se EET stává povinností pro maloobchod i velkoobchod.
Od 1. 3. 2018 se zapojí podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti  tj. např. svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), dopravu či zemědělství, s výjimkou těch, které jsou zařazeny do čtvrté fáze od 1. 6. 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti)

Co potřebuji?
Datové připojení (internet nebo mobilní internetové připojení) umožňující se ve chvíli přijetí platby spojit s FS. FS do 2 sekund vygeneruje a zašle fiskální identifikační kód k vytištění na účtenku. K tomuto je nutné mít zařízení (přístroj) včetně softwaru nebo aplikace, které umožní platbu (tržbu) zaevidovat, spojit se s FS, přijmout fiskální identifikační kód, údaje odeslat a též vytisknout kupujícímu účtenku.
Dále je nutné se registrovat - autentizovat. Autentizace slouží k přístupu na server FS. Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje. Ty získá buď osobně na finančním úřadě, nebo prostřednictvím webového portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky, má-li ji. Autentizace bude možná v předstihu, a to od 1. 9. 2016.

Řešení problémů s připojením nebo zařízením:
Území je mimo signál: žádá se o výjimku z povinnosti evidovat tržby. Na základě této výjimky bude evidovat tržby ve zjednodušeném (off-line) režimu, tj. zašle údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby

Dojde k přerušení spojení se serverem EET: např. při poruše pokladního zařízení, dočasném výpadku internetového spojení nebo proudu, příp. k překročení mezní doby odezvy (tj. časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů a přijetím fiskálního identifikačního kódu do 2 sekund), nemusí poplatník:
1.    na vydané účtence uvádět fiskální identifikační kód. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je však povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.
2.    zaslat nejpozději v okamžiku uskutečnění tržby údaje o evidované tržbě; tyto údaje je však povinen zaslat bezodkladně po pominutí příčiny, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění tržby.
3.    SW řešení – pokladní zařízení se automaticky připojí, jakmile je spojení obnoveno, a odešle data ke všem tržbám, které se v této prodlevě realizovaly.

V případě, že z důvodu větší poruchy na straně poplatníka (např. porouchanou pokladnu nelze do dvou dnů opravit), je poplatník povinen o okolnostech co nejpodrobněji uvědomit správce daně, resp. prokázat, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.

Na zavedení EET je možno žádat JEDNORÁZOVOU SLEVU na dani ve výši 5.000,- pro fyzické osoby na pořízení evidenčního zařízení.

Co Vám nabízíme?
-    Zelený software připravený na EET (pro agendy Pokladna, Doklad)
-   na EET bude připraven také nově vzniklý software pro mobilní terminály s operačním systémem Android, ať už pracující přímo, nebo spolupracující se Zeleným software. Nabízíme také mobilní terminály s tiskárnou umožňující prodej v terénu.

V případě zájmu Vám rádi dodáme software i zařízení.
 

GShop – 27. 7. 2016

Byl vyvinut nový produkt "GShop". Jedná se o speciálně upravený e-shop pro zahradnické firmy. E-shop je vyvinut v technologii Drupal a je možné ho graficky i funkčně upravovat "na míru zákazníka".

Je automaticky propojen s agendami "Organizace", "Zboží / Školkařská kniha", "Encyklopedie" a "Objednávky přijaté".

Rostlinolékařské pasy - 13. 5. 2016

Na základě nařízení ÚKZÚZ ze dne 28. 1. 2016 byla doplněna databáze Zeleného software o požadované rody a druhy rostlin, které potřebují rostlinolékařské pasy.

Pokud firma vystavuje rostlinolékařské pasy a má zájem o aktualizaci, je třeba kontaktovat dodavatele software a domluvit se s ním na aktualizaci.

Platební terminály – 20. 11. 2015

Proběhla certifikace Zeleného software u firmy "Global Payments Europe, s.r.o." pro komunikaci s platebními terminály "INGENICO Telium ICT 220 a 250" (zatím pro komunikaci přes COM port).

Byla vyvinuta aplikace, která komunikuje přímo s platebním terminálem. Pokladní tak při prodeji v aplikaci Pokladna nemusí opisovat částku do terminálu ručně.

Propojení Zeleného software s platebním terminálem probíhá za přítomnosti našeho technika a technika banky, která terminál poskytuje.

Stránky