Informujeme

Platební terminály – 20. 11. 2015

Proběhla certifikace Zeleného software u firmy "Global Payments Europe, s.r.o." pro komunikaci s platebními terminály "INGENICO Telium ICT 220 a 250" (zatím pro komunikaci přes COM port).

Byla vyvinuta aplikace, která komunikuje přímo s platebním terminálem. Pokladní tak při prodeji v aplikaci Pokladna nemusí opisovat částku do terminálu ručně.

Propojení Zeleného software s platebním terminálem probíhá za přítomnosti našeho technika a technika banky, která terminál poskytuje.

Stránky