GSoft

optimista ve světě software

Videokurzy

Příjmový dodací list

Výdajový dodací list

Faktura

Založení nového zboží

Přidání na školkařskou knihu

Tisk etiket

 

Účtenka

Uzávěrka pokladny

Aktualizace skladu v agendě Pokladna


Příjem na školkařskou knihu od externího dodavatele


Příjem na školkařskou knihu z jiného střediska


Oprava dat - napojení interního naskladnění na příjmový doklad


Výdajový dodací list


Převod na jiné středisko - výdej


Založení nového střediska


Tisk inventurní sestavy - lesní školka


Tisk účetních sestav


Nárůst rostlin ve školkařské knize


Přesazení rotlin ve školkařské knize

Zapsání spotřeby/úhynu ve školkařské knize


Zapsání vzejití rostliny


Zapsání práce do pracovního deníku


Přidání nové stavby, zakázky


Přidání nového zaměstnance


Přidání nové techniky

 

Kontakt

Pro řešení akutních problémů použijte služby hotline:

Po–pá, 8–17 h na tel. čísle: +420 605 201 883

 

Kdykoli zasílejte své požadavky na podporu Zeleného software:

podpora@gsoft.info

 

Objednávky etiket a hardware, cenové nabídky aplikací:

obchod@gsoft.info

 

Vývoj software, datová analýza:

software@gsoft.info

Napište nám