Videokurzy

Příjmový dodací list

Výdajový dodací list

Faktura

Založení nového zboží

Přidání na školkařskou knihu

Tisk etiket

 

Účtenka

Uzávěrka pokladny

Aktualizace skladu v agendě Pokladna

Příjem na školkařskou knihu od externího dodavatele

Příjem na školkařskou knihu z jiného střediska

Oprava dat - napojení interního naskladnění na příjmový doklad

Výdajový dodací list

Převod na jiné středisko - výdej

Založení nového střediska

Tisk inventurní sestavy - lesní školka

Tisk účetních sestav

Nárůst rostlin ve školkařské knize

Přesazení rotlin ve školkařské knize

Zapsání spotřeby/úhynu ve školkařské knize

Zapsání vzejití rostliny

Zapsání práce do pracovního deníku

Přidání nové stavby, zakázky

Přidání nového zaměstnance

Přidání nové techniky