GSoft

optimista ve světě software

Roční uživatelská podpora (RUP)

Dlouhodobé servisní služby jsou poskytovány po zaplacení RUP.

RUP obsahuje

1. telefonickou podporu (hotline na telefonu 605 201 883) v pracovní dny od 8 do 17 h pro pracovníky odběratele
2. poskytování vzdálené pomoci (technologie TeamViewer)
3. úpravy software v rámci legislativních změn
4. možnost stáhnout si nové verze aplikací Zeleného software z www.gsoft.info
5. možnost zaslat ke standardizaci vlastní rostliny a následně standard rostlin stáhnout z www.gsoft.info
6. možnost exportovat nabídku vlastních rostlin do společné nabídky na www.zelene.info

Podmínky poskytování RUP od 1. 1. 2023

Dodavatel bude evidovat veškerý čas telefonické podpory, vzdálené pomoci nebo práce v sídle odběratele. Na konci každého měsíce dodavatel vyhodnotí množství odvedené práce. Pokud doba odvedené práce přesáhne předplacený objem (dle druhu RUP), vystaví fakturu na částku, která podle standardního ceníku odpovídá objemu práce nad limitem daným RUP.

Druhy RUP

Druh sazba RUP na 1 rok Předplacený objem práce
MINI RUP 1000 Kč 1 h
RUP 2300 Kč 3 h

Vysvětlení

Jednotný přístup k RUP umožňuje nejprve vyčerpat objem práce, který je obsažen v předplacené částce. Další práce jsou fakturovány dle standardního ceníku. Součástí faktury je výpis provedených prací, včetně těch, které byly předplaceny. Tento transparentní způsob vede ke zpřesnění a lepšímu využití možností RUP ze strany odběratelů i ze strany dodavatele software.