GSoft

optimista ve světě software

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.21

V agendě ´Kniha narození´ na záložce ´Určení otcovství´ bylo doplněno automatické doplňování položek ´Státní občanství´ a ´Svéprávnost ověřena dne´ u ´Muže, který tvrdí, že je otcem dítěte´. Také byl upraven formát položky ´Datum narození´.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.83

V agendě ´Výběrová řízení´ byly naprogramovány sestavy ´Analýza zdrojů informací - všichni uchazeči´ a ´Analýza zdrojů informací - úspěšní uchazeči´ v části ´Tisk statistik VŘ za období´. Sestavy slouží ke zobrazení informace za období o tom, z jakých zdrojů informací se uchazeči (všichni nebo jen úspěšní) dozvěděli o výběrovém řízení.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.20

V agendě ´Kniha narození´, ´Kniha manželství´, ´Kniha registrovaného partnerství´ a ´Kniha úmrtí´ byl upraven export dat pro eMatriku podle Národního standardu pro elektronické vedení matriky. Byla také naprogramována kontrolní sestava, která ověří, zda jsou data připravena pro budoucí export.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.73

Do přehledu agendy ´Průvodní list´ byly přidány dvě kontrolní sestavy, které zobrazují vazbu mezi průvodními listy a výdajovými dodacími listy nebo převodkami na jiné středisko.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.66

V agendě ´Pokladna´ byl upraven tisk stavu pokladny. Do sestavy bylo přidáno číslo pokladny.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.66

V agendě ´Pokladna´ byla naprogramována možnost změnit účtenku na úhynový doklad v agendě ´Doklad´. To umožňuje zahradnickým centrům snadněji dělat úhyny rostlin.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.66

V agendě ´Pokladna´ byl upraven tisk posledního odvodu tržeb. Do sestavy byl přidán čas tisku a číslo pokladny.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.19

V agendě ´Kniha narození´ bylo rozšířeno výběrové okno pro zadání záznamu před podpisem a dodatečného záznamu. Byl také rozšířen text v číselníku ´Před podpisem v knize narození´ na 255 znaků.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.18

V agendě ´Kniha registrovaného partnerství´ byl upraven tisk dokumentu ´Způsobilost k uzavření registrovaného partnerství´ do ciziny. Na dokument se nyní automaticky doplňuje položka ´Referenční číslo veřejné listiny´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.72

Pro agendu ´Zboží´ přibyl nový parametr ´Do kódu zboží použít´: Celý kód skladu / Poslední 2 číslice z kódu skladu. Pokud firma chce používat kratší kódy zboží (například kvůli Zelenému portálu), je třeba nastavit hodnotu ´Poslední 2 číslice z kódu skladu´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.71

V sestavě ´Přehled vybraného zboží´ v agendě ´Zboží´ přibyla možnost tisknout sloupec s podrobným rozpisem pořizovacích cen (proměnná 30).

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.17

V agendách ´Objednávky / Nabídky´ byla naprogramována nová sestava ´Přehled úspěšnosti nabídek´. Tato sestava umožňuje zobrazit přehled nabídek vydaných a k nim realizované objednávky přijaté. Sestavu lze filtrovat za období a za pracovní skupinu.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.12

V agendě ´Uživatelská práva´ byla naprogramována kontrola duplicity názvu uživatele.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.17

V agendě ´Kniha manželství´ byl upraven tisk dokumentu ´Způsobilost k uzavření manželství´ do ciziny. Na dokument se nyní automaticky doplňuje položka ´Referenční číslo veřejné listiny´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.17

Byl upraven tisk zalamování řádků ve všech sestavách. Znak ´uvozovka´ je nyní běžně tištěn spolu se slovem, které obaluje.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.70

V agendě ´Tisk etiket´ byla upravena sestava ´Štítky 4 x 11 x 48 mm x 25 mm LASER´. Na štítek je nyní možné tisknout také položku ´Prodejní cena 2 s DPH´.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.82

V agendě ´Zaměstnanec´ je možné načítat položku ´Jméno uživatele v doméně´ ze souboru, který vznikl exportem z Active Directory. CSV soubor musí obsahovat položky: jméno, příjmení a doménové jméno.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.16

V agendě ´Kniha registrovaného partnerství´ byla naprogramována nová sestava ´Žádost o povolení uzavření registrovaného partnerství mimo obřadní místnost´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.69

Pro tisk faktury a výdajového dodacího listu byl přidán parametr ´Na FAK a VDL tisknout části skladu´: Na školkařské knize / Na školkařské knize i skladu. Při tisku faktury a VDL se na řádku zboží zobrazuje k číslu skladu část školkařské knihy nebo také část běžného skladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.68

V agendě ´Zboží´ bylo upraveno vyhledávání podle částí skladu. Pokud je do vyhledávání přidána část, jsou tam přidány i podčásti.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.16

Tisk objednávky přijaté se nyní řídí parametrem ´Na FAK a VDL tisknout části skladu´: Na školkařské knize / Na školkařské knize i skladu. Při tisku objednávky přijaté se na řádku zboží zobrazuje část školkařské knihy nebo také část běžného skladu.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.64

Byla naprogramována nová vlastnost na záložce ´Hledání´ pro všechny agendy. V menu ´Hledání´ si nyní uživatel může uložit zadaná vyhledávací kritéria pro příští použití.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.65

V agendě ´Pokladna´ přibyl parametr ´Zobrazovat pouze zboží s nenulovým počtem´: Ano / Ne. Při aktualizaci skladu se při hodnotě ´Ano´ načítá do agendy ´Zboží pro maloobchodní prodej´ pouze zboží s nenulovým počtem.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.64

V agendě ´Pokladna´ bylo upraveno zobrazování informace o prodávaném zboží. Do vyhledávací tabulky přibyl sloupec ´Uložení´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.67

Pro tisk ´Průvodních listů´ v lesních školkách byly upraveny číselníky ´Karanténní škodlivý organismus´ a ´Hostitel´. ČR přestává být chráněnou zónou na ochranu před šířením původce korové nekrózy kaštanovníku (Cryphonectria parasitica). Rostliny dubu a kaštanovníku dovážené ze třetích zemí nebo dodávané z jiných členských států EU, a přemisťované na území České republiky, nebudou muset být opatřeny rostlinolékařským pasem pro chráněnou zónu. Kromě těchto změn pozbývá také statusu chráněné zóny ohledně původce bakteriální spály růžovitých (Erwinia amylovora) rovněž území Slovenska a Slovinska.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.63

V agendě ´Pokladna´ přibyl parametr ´Platební terminál - zapisovat způsob platby´: Zapisovat po platbě / Nezapisovat. Pokud chtějí uživatelé ručně ovládat nastavení ´Způsobu platby´ na účtence, je třeba nastavit hodnotu ´Nezapisovat´.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.62

V agendě ´Pokladna´ byla upravena možnost uzavřít a vytisknout účtenku i v okamžiku, když se ručně upravuje hlavička dokladu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.15

Pro tisk objednávky přijaté přibyla možnost tisknout do patičky součty kusů rozdělené podle DPH.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.15

V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha manželství´, ´Kniha registrovaného partnerství´ a ´Kniha úmrtí´ byly upraveny šablony formulářů pro zvláštní matriku podle aktuálních podkladů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.66

Pro tisk faktury v agendě ´Doklad´ přibyla možnost tisknout do patičky součty kusů rozdělené podle DPH.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.14

Byla aktualizována nová verze číselníku států z ČSÚ.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.14

V agendě ´Kniha narození´ na záložce ´Určení otcovství´ bylo doplněno automatické doplňování okresu na základě místa narození a místa bydliště. Po vyplnění místa narození a bydliště také proběhne kontrola správnosti pomocí číselníku obcí.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.65

Pro tisk dokladů v agendě ´Doklad´ přibyla možnost tisknout různé varianty firemního loga pro různá členění.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.13

V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha manželství´ a ´Kniha úmrtí´ byly upraveny šablony ´Hlášení o narození´, ´Hlášení o uzavření manželství´ a ´Hlášení o úmrtí´ podle aktuálních podkladů z ČSÚ.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.12

V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha manželství´ a ´Kniha úmrtí´ byla přidána do přehledu záznamů položka ´Popis´, ve které se zobrazuje státní občanství. Tato nová vlastnost umožňuje snadnější orientaci v záznamech cizích státních příslušníků pro export dat hlášení pro ČSÚ.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.81

V agendě ´Zaměstnanec´ byla doplněna kontrola vyplněnosti položek ´Jméno´ a ´Příjmení´ při ukládání záznamu.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.11

V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha manželství´ a ´Kniha úmrtí´ bylo naprogramováno hledání podle položky ´Státní občanství´, které umožňuje filtrovat záznamy cizích státních příslušníků pro export dat hlášení pro ČSÚ.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.11

V agendě ´Kniha registrovaného partnerství´ byl vytvořen nový cizojazyčný formulář ´Způsobilost k uzavření registrovaného partnerství´. Formulář zjednodušuje vyplnění hodnot z matriční agendy do formuláře, který je v originálu k dispozici na stránce e-justice.europa.eu.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.10

V agendě ´Kniha narození´ byl upraven formulář ´Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru´. Ve formuláři již se nevyznačuje důvod žádosti.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.80

V agendě ´Pracovní deník´ byla upravena kontrolní sestava práce techniky. Sestavu je nyní možné filtrovat pro jednu vybranou techniku.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.11

V agendě ´Organizace´ bylo upraveno vyhledávání pomocí nástroje ´Filtr hledání podle druhu´. V případě, že uživatel na základní úrovni použije pouze operátory ´OR´, dotaz se automaticky ´obalí závorkami´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.09

V agendě ´Kniha narození´ na záložce ´Určení otcovství´ byla přidána možnost načítat ´Muže, který tvrdí, že je otcem dítěte´ z centrálního registru obyvatel.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.64

V agendě ´Doklad´ byl opraven chybný tisk položky ´DPH´ na převodce.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.09

V agendě ´Kniha narození´ na záložce ´Určení otcovství´ byla upravena práce s položkami ´Muže, který tvrdí, že je otcem dítěte´. Položky RČ, datum narození a bydliště jsou uspořádány stejným způsobem, jako položky otce a matky na první záložce.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.10

V agendě ´Organizace´ byla naprogramována nová verze kontroly organizace s Administrativním registrem ekonomických subjektů (ARES).

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.06

V agendě ´Svazek´ byla opravena chyba při znovunačítání údajů z matriční knihy do rejstříku.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.05

Na základě matriční vyhlášky (ve znění účinném od 1. 1. 2024) byl upraven tisk formuláře ´Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství´. Na formuláři se podle nové vyhlášky neuvádí údaje o druhém partnerovi (příjmení, jméno, datum narození, místo narození, bydliště). Názvy těchto položek se přeškrtávají.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.05

Na základě matriční vyhlášky (ve znění účinném od 1. 1. 2024) byl upraven tisk cizojazyčného formuláře ´Způsobilost k uzavření manželství´. Na formuláři se podle nové vyhlášky neuvádí údaje o snoubenci / snoubence (příjmení, jméno, datum narození, místo narození, pohlaví, státní příslušnost, bytem). Údaje se proškrtávají.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.05

Na základě matriční vyhlášky (ve znění účinném od 1. 1. 2024) byla odstraněna v agendě ´Legalizace, vidimace´ možnost ověřit dokument na základě řidičského průkazu.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.05

Na základě matriční vyhlášky (ve znění účinném od 1. 1. 2024) byl upraven tisk formuláře ´Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství´. Na formuláři se podle nové vyhlášky neuvádí údaje o snoubenci / snoubence (příjmení, jméno, datum narození, místo narození, bydliště). Názvy těchto položek se přeškrtávají.

Odebírat: Nové vlastnosti SW