GSoft

optimista ve světě software

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.48

V nástroji GSQL pro práci s databází byl upraven export čísel do MS Excel. Číslům je před odesláním do Excelu upraven formát desetinné tečky a oddělovače tisíců.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 1.97

Pro tisk objednávky přibyl nový parametr ´Poznámka na konci objednávky´, který umožňuje umístit na konec objednávky text.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.02

V agendě ´Organizace´ byla zpřísněna kontrola dat před smazáním záznamu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.84

V přehledu agendy ´Školkařská kniha´ přibyla možnost ´Nastavit přihlášený počet na nulu označeným´.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.66

V agendě ´Pracovní deník´ bylo upraveno nastavení na položku ´Číslo skladu / stavby´ po přidání nového zápisu.

Aplikace: Technika Datum: Verze: 2.42

V agendě ´Práce techniky´ bylo upraveno zadávání práce techniky v případě, že je třeba rozlišovat km ujeté s přívěsem a bez přívěsu.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.66

V agendě ´Pracovní deník´ přibylo tlačítko pro vyhledání skladu / stavby podle názvu.

Aplikace: Technika Datum: Verze: 2.42

V agendě ´Práce techniky´ bylo rozšířeno pole pro zobrazení názvu techniky.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.66

Při tisku ´Sestav plánů a práce´ byly opraveny kolize při filtrování staveb, techniky atd.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.60

V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha manželství´, ´Kniha registrovaného partnerství´ a ´Kniha úmrtí´ byla rozšířena možnost tisku přehledu událostí. V dialogu je nyní možné vybrat filtrování událostí: Datum zápisu od / Dodatečný záznam od / Jakákoliv změna od / Označené záznamy. Takto filtrované události jde následně vyexportovat do excelu, vytisknout k nim matriční knihy nebo kopie matričních dokladů.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.59

V agendě ´Kniha narození´ byla na záložce ´Určení otcovství´ přidána položka ´Nepřechýlené příjmení´. Pokud uživatel tuto položku vyplní, bude automaticky při tisku ´Určení otcovství´ a ´Určení otcovství k nenarozenému dítěti´ přidán text ´a současně žádají, aby při zápisu narození dítěte ženského pohlaví bylo toto příjmení uvedeno v mužském tvaru: ...´. Tento text se přidává do proměnné E041 (za příjmením je automaticky přidán volný řádek) a proměnné E145 (tuto proměnnou je třeba přidat na matrikách, které na určení otcovství k nenarozenému dítěti používají vzor podle Brna). Při úpravách šablon je také třeba vypustit slovo ´razítko´ v textu ´razítko a podpis tlumočníka´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.58

V sestavě ´Tisk určení otcovství za období´ přibyly sloupce ´Datum tisku´ a ´Matrikář/ka´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.58

Pro hromadný tisk kopií matričních dokladů přibyl nový parametr ´Při hromadném tisku kopií dokladů tisknout matrikáře´: Matrikář, co vystavil originály / Matrikář, co tiskl originály.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.65

V agendě ´Školení´ byla přidána možnost ´Načíst údaje o uskutečněných školeních z Elogia´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.57

Pro tisk ověřovacích štítků přibyla možnost nastavit pro středisko tyto parametry: ´Na ověř.štítku pro leg.poř.č.na vlastní řádek´, ´Na ověř.štítku za názvem úřadu zalomit řádek´, ´Na ověř.štítku přesně podle vyhlášky´, ´Na ověř.štítku pro leg.popis dokladu´ a ´Před jméno uživatele tisknout´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.57

Podle platného znění částí vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., byl upraven tisk ´Dotazníku k uzavření manželství´ a ´Protokolu o uzavření manželství´. Z obou formulářů byl odstraněn důvod žádosti o používání příjmení v mužském tvaru.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.49

Pro výpočet slev na účtenkách přibyl parametr ´Zaokrouhlení jednotkové prodejní ceny s DPH při slevě´: Na halíře / Na desetníky. Parametr udává, zda se má při počítání slev zaokrouhlovat jednotková prodejní cena s DPH na halíře nebo na desetníky.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.56

Byl upraven tisk ověřovacích štítků do knihy ´Termotransfer 100x50 mm´. Na štítku přibyla možnost tisknout ´Číslovaný seznam do knihy´ (proměnná 30).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.83

Na záložce číselníku ´Skupina zboží´ přibyly možnosti ´Zapsat pořizovací ceny všech skupin do zboží´ a ´Zapsat prodejní ceny všech skupin do zboží´.

Aplikace: Pošta Datum: Verze: 1.44

Byl upraven export dat ze Zeleného software do GShopu ve verzi Drupal 9.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.82

Na sestavu ´Přehled příjmů a prodejů za dodavatele´ byla přidána možnost tisknout čárový kód.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.82

V agendách ´Zboží´ a ´Školkařská kniha´ bylo upraveno počítání ´Volného počtu´ pomocí rozdělení parametrů ´Počet na cestě započítat do volného počtu ve zboží´ a ´Počet na cestě započítat do volného počtu ve šk.k.´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.81

V agendě ´Školkařská kniha´ byly naprogramovány nástroje pro kontrolu a korekci výrobních cen.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.80

V agendě ´Tisk etiket´ byla upravena sestava ´Štítky 1 x 70 mm x 110 mm TERMO - ÚKZÚZ cert. réva´. Byl upraven tisk položek ´Odrůda´ a ´Podnož´ v případě, kdy obsahují rozsáhlejší texty.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.80

V agendě ´Tisk etiket´ byly přidány sestavy ´Štítky 3 x 11 x 67 mm x 25 mm LASER - EU rl. pas´ a ´Provlékací etikety 210x19 mm LASER - EU rl. pas´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.80

V agendě ´Tisk etiket´ byla pro ovocnářské školky naprogramována možnost importovat data ve formátu Excel, která obsahují podklady z ÚKZÚZ pro podnožové řízky révy vinné.

Aplikace: Pošta Datum: Verze: 1.43

Byl upraven export dat ze Zeleného software do účetnictví Pohoda v případě, že se DPH na faktuře vypočítává shora.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.79

Byl upraven export dat do účetnictví K2. Do exportních souborů byla přidána položka ´datum splatnosti dokladu´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.78

V agendě ´Doklad´ byla přidána možnost vytvořit fakturu do ciziny z objednávky přijaté.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.77

V agendě ´Akční ceny´ byla rozšířena informace o zboží v akci o položky: EAN, prodejní cena s DPH, prodejní cena bez DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.77

Byl upraven tisk inventurních sestav pro lesní školky. Zobrazení počtů v daném čase se nyní řídí i vteřinami. Dříve bylo počítání prováděno jen v minutách. Tato nová vlastnost řeší potíže při posunech prací do posledního dne v minulém měsíci.

Aplikace: Adresa Datum: Verze: 1.16

V agendě ´Adresa´ byla naprogramována funkce ´Aktualizovat PSČ všem adresám v přehledu´. Uživatel si například nastaví do filtru jednu ulici nebo městskou část. Po spuštění aktualizace se na základě obce, ulice a čísla popisného aktualizuje ve všech adresách PSČ prostřednictvím komunikace s aplikací České pošty.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.01

V agendě ´Organizace´ přibylo tlačítko pro načtení PSČ. Po zadání obce, ulice a čísla popisného může uživatel kliknout na toto tlačítko a prostřednictvím komunikace s aplikací České pošty se mu načte PSČ.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.55

Byl upraven tisk ´Cizojazyčného dokladu o registrovaném partnerství´ na zvláštní matrice. Byla vyřešena potíž s tiskem položky ´Místo a země registrace partnerství´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.76

V agendě ´Tisk etiket´ byl rozšířen import etiket z Excelu o položku ´Země původu´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.75

Pro agendu ´Doklad´ byl upraven parametr ´V dalším rozpisu povolit úpravu´: Pouze jedn.ceny / Povolit vše / Pouze jedn.ceny s DPH. V dalším rozpisu je možné uživateli povolit úpravu: Pouze jednotkové ceny / Povolit upravovat vše / Pouze jednotkové ceny s DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.74

Při exportu dat do účetnictví Pohoda byl upraven export stornovacích dokladů. Do textového popisu se zapisuje informace o stornovacím dokladu. Bylo upraveno počítání částky na stornovacích dokladech.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.73

V agendě ´Tisk etiket´ byl rozšířen import etiket z Excelu o položky: ´Identifikace partie´, ´Ovocnářská kategorie´ a ´Počet rostlin´. Tyto položky používají ovocnářské školky.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.48

Pro použití dárkových poukazů v agendě ´Pokladna´ přibyl nový parametr ´Dárkové poukazy dovolit použít´: Pouze vydané / Včetně nevydaných. Parametr udává, zda je možné použít na účtence pouze již vydané dárkové poukazy nebo zda je možné použít také nevydané. Přísnější kontrola snižuje nebezpečí chyb obsluhy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.73

Do přehledu agendy ´Zboží´ byl přidán sloupec ´Poznámka interní 2´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.73

Při tisku příjmového pokladního dokladu k faktuře byl upraven tisk odběratele. Tisk nyní probíhá v pořádku i v případě, že odběratel není organizace, ale osoba.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.72

V agendě ´Tisk etiket´ byla pro ovocnářské školky naprogramována možnost importovat data ve formátu Excel, která obsahují podklady z ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Portál farmáře). Uživatelé tak již nemusejí opisovat data pro tisk etiket, ale mohou je snadno importovat.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.72

Do tisku etiket ´Štítky 3 x 6 x 65 mm x 47 mm LASER´ byla přidána možnost tisknout QR kód.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.72

V přehledu agendy ´Doklad´ přibyla nová kontrolní sestava ´Doklady, na kterých je technická chyba´. Sestava slouží ke zjištění, zda jsou uzavřené pohyby i doklad, zda nedošlo k vyskladnění před naskladněním a zda počet na výdeji odpovídá fifo počtu na příjmu.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.00

V agendě ´Organizace´ byla upravena práce s položkami ´IBAN´ u běžného a devizového účtu. Při opouštění položky se automaticky smažou mezery, pokud nějaké uživatel do položky vložil. Tato vlastnost je potřebná při použití IBAN pro tisk QR platby.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.54

V přehledu agendy ´Kniha narození´ byla naprogramována možnost hromadně vytisknout označené kopie rodných listů.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.54

V přehledu agendy ´Kniha registrovaného partnerství´ byla naprogramována možnost hromadně vytisknout označené kopie dokladů o registrovaném partnerství.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.54

V přehledu agendy ´Kniha manželství´ byla naprogramována možnost hromadně vytisknout označené kopie oddacích listů.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.54

V přehledu agendy ´Kniha úmrtí´ byla naprogramována možnost hromadně vytisknout označené kopie úmrtních listů.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.53

V agendě ´Kniha manželství´ byl upraven tisk dotazníku k uzavření manželství. Přibyl parametr ´Na DUM tisknout pro církevní sňatek´: Nechat jiné místo prázdné / Do jiného místa tisknout církev. Je možné nastavit, zda se na dotazník k uzavření manželství má pro církevní sňatek do položky ´na jiném vhodném místě´ tisknout prázdná položka nebo hodnoty z položek ´církev´ nebo ´místo uzavření manželství´.

Odebírat: Nové vlastnosti SW

Kontakt

Pro řešení akutních problémů použijte služby hotline:

Po–pá, 8–17 h na tel. čísle: +420 605 201 883

 

Kdykoli zasílejte své požadavky na podporu Zeleného software:

podpora@gsoft.info

 

Objednávky etiket a hardware, cenové nabídky aplikací:

obchod@gsoft.info

 

Vývoj software, datová analýza:

software@gsoft.info

Napište nám