Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/10/2021 Verze: 11.72

Do tisku etiket ´Štítky 3 x 6 x 65 mm x 47 mm LASER´ byla přidána možnost tisknout QR kód.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/10/2021 Verze: 11.72

V přehledu agendy ´Doklad´ přibyla nová kontrolní sestava ´Doklady, na kterých je technická chyba´. Sestava slouží ke zjištění, zda jsou uzavřené pohyby i doklad, zda nedošlo k vyskladnění před naskladněním a zda počet na výdeji odpovídá fifo počtu na příjmu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/10/2021 Verze: 11.72

V agendě ´Tisk etiket´ byla pro ovocnářské školky naprogramována možnost importovat data ve formátu Excel, která obsahují podklady z ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Portál farmáře). Uživatelé tak již nemusejí opisovat data pro tisk etiket, ale mohou je snadno importovat.

Aplikace: Organizace Datum: 19/10/2021 Verze: 3.00

V agendě ´Organizace´ byla upravena práce s položkami ´IBAN´ u běžného a devizového účtu. Při opouštění položky se automaticky smažou mezery, pokud nějaké uživatel do položky vložil. Tato vlastnost je potřebná při použití IBAN pro tisk QR platby.

Aplikace: Matrika Datum: 13/10/2021 Verze: 7.54

V přehledu agendy ´Kniha manželství´ byla naprogramována možnost hromadně vytisknout označené kopie oddacích listů.

Aplikace: Matrika Datum: 13/10/2021 Verze: 7.54

V přehledu agendy ´Kniha úmrtí´ byla naprogramována možnost hromadně vytisknout označené kopie úmrtních listů.

Aplikace: Matrika Datum: 13/10/2021 Verze: 7.54

V přehledu agendy ´Kniha registrovaného partnerství´ byla naprogramována možnost hromadně vytisknout označené kopie dokladů o registrovaném partnerství.

Aplikace: Matrika Datum: 13/10/2021 Verze: 7.54

V přehledu agendy ´Kniha narození´ byla naprogramována možnost hromadně vytisknout označené kopie rodných listů.

Aplikace: Matrika Datum: 12/10/2021 Verze: 7.53

V agendě ´Kniha manželství´ byl upraven tisk dotazníku k uzavření manželství. Přibyl parametr ´Na DUM tisknout pro církevní sňatek´: Nechat jiné místo prázdné / Do jiného místa tisknout církev. Je možné nastavit, zda se na dotazník k uzavření manželství má pro církevní sňatek do položky ´na jiném vhodném místě´ tisknout prázdná položka nebo hodnoty z položek ´církev´ nebo ´místo uzavření manželství´.

Aplikace: Manažer Datum: 12/10/2021 Verze: 4.64

V agendě ´Školení´ bylo naprogramováno hromadné přihlašování zaměstnanců na školení realizovaná prostřednictvím systému Elogio.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/10/2021 Verze: 11.71

V agendě ´Doklad´ přibyly položky SWIFT a IBAN, které slouží k tisku informací o účtu prostřednictvím QR platby na faktuře.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/10/2021 Verze: 11.71

Do tisku faktury byla přidána možnost tisknout QR platbu. QR platba usnadňuje placení faktur pomocí aplikací v mobilních telefonech. Tato nová forma placení zvyšuje pravděpodobnost, že platba bude provedena včas.

Aplikace: Organizace Datum: 10/10/2021 Verze: 2.99

V agendě ´Organizace´ byly přidány položky SWIFT a IBAN, které slouží k tisku informací o účtu prostřednictvím QR platby na faktuře.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/10/2021 Verze: 11.70

V agendě ´Zboží´ přibyla nová obchodní sestava ´Přehled přijatého zboží za období´. Sestava umožňuje zjistit podklady o množství a ceně přijímaného zboží. Tato informace je užitečná jako podklad pro odhad potřebných objednávek zboží na další období. Praktická je také možnost grupování sestavy po týdnech nebo měsících.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/10/2021 Verze: 11.69

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla na etiketách ´Provlékací etikety 250x38 mm LASER´ a ´Zapichovací etikety 135x52 mm LASER´ možnost tisknout samostatně položky ´Rod, druh´ a ´Kultivar / odrůda´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 05/10/2021 Verze: 1.96

V přehledu agendy ´Objednávky / Nabídky´ přibyla položka ´Číslo pracovní skupiny´.

Aplikace: Organizace Datum: 04/10/2021 Verze: 2.98

V agendě ´Organizace´ bylo přidáno rychlé vyhledávání podle položek ´IČO´ a ´Město´ nad přehledem. Tato vlastnost umožňuje snadněji předcházet duplicitám organizací.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/09/2021 Verze: 11.68

V agendě ´Tisk etiket´ na záložce ´Iniciály´ přibyla položka ´Registrační číslo (ÚKZÚZ)´. Tato položka umožňuje nadefinovat si v agendě ´Organizace´ více dodavatelů a tisknout jim etikety s odpovídajícím registračním číslem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/09/2021 Verze: 11.68

Pro vystavování převodek v agendě ´Doklad´ přibyl parametr ´Při převodu ze skladu na sklad kopírovat Int. pozn. 2´: Ano / Ne. Při převodu zboží ze skladu na sklad se kopíruje / nekopíruje interní poznámka 2.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 22/09/2021 Verze: 1.95

V agendě ´Objednávky / Nabídky´ byla rozšířena položka ´Závaznost´ o hodnotu ´Připravená k expedici´. Tato vlastnost umožňuje lepší komunikaci mezi uživateli, kteří mají na starosti komunikaci se zákazníky a přípravu zboží.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 22/09/2021 Verze: 1.95

V agendě ´Objednávky / Nabídky´ přibyla možnost tisknout etikety k ještě nevydanému zboží. Tato vlastnost umožňuje u postupně vyskladňovaných objednávek tisknout etikety pouze k vydávanému zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/09/2021 Verze: 11.67

V agendě ´Doklad´ bylo naprogramováno vyhledávání podle položky ´Celková cena s DPH´.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 20/09/2021 Verze: 1.30

V agendě ´Encyklopedie´ byla naprogramována konverze uvozovek na znak ´. Konverze se děje automaticky při uložení záznamu. Byla tím unifikována funkčnost s ostatními agendami Zeleného software.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/09/2021 Verze: 11.67

V agendě ´Zboží´ a všech odkazujících agendách byl zvětšen rozsah položky ´Název zboží´ na 90 znaků.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 20/09/2021 Verze: 1.94

V rozpisu agendy ´Objednávky / Nabídky´ byl zvětšen rozsah položky ´Název zboží´ na 90 znaků.

Aplikace: Pokladna Datum: 20/09/2021 Verze: 4.47

V pohybech agendy ´Pokladna´ byl zvětšen rozsah položky ´Název zboží´ na 90 znaků.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 20/09/2021 Verze: 1.30

V agendě ´Encyklopedie´ byl zvětšen rozsah položky ´Latinský název´ na 90 znaků.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/09/2021 Verze: 11.66

V přehledu agendy ´Zboží´ přibyl servisní nástroj ´Doplnit zákaznické názvy z názvosloví´. Tento nástroj umožňuje doplnit zákaznické názvy rostlin (české) z agendy ´Názvosloví´. Před spuštěním je nutné aktualizovat poslední verzi názvosloví ze stránek www.gsoft.info. České názvy jsou doplněny na základě latinských, pokud platí přesná shoda.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 15/09/2021 Verze: 1.93

Pro tisk etiket z objednávky přijaté přibyl parametr ´Na etikety zapsat do poznámky´: Číslo jednací / Číslo jednací a odběratele. Při tisku etiket z objednávky přijaté je možné do poznámky zapsat pouze číslo jednací nebo číslo jednací a zkrácený název odběratele.

Aplikace: Pokladna Datum: 09/09/2021 Verze: 4.46

V agendě ´Pokladna´ byla do sestavy ´Přehled pokladní knihy´ přidána možnost tisknout sloupec ´Poznámka 2´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 08/09/2021 Verze: 1.92

Při kopírování nabídky vydané do objednávky přijaté se kromě čísla jednacího okopíruje do poznámky na objednávce také poznámka z nabídky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/09/2021 Verze: 11.65

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla na etiketách ´Provlékací etikety 202x17 mm TERMO´ možnost tisknout QR kód.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/09/2021 Verze: 11.65

V přehledu agendy ´Zboží´ byla přidána možnost pomocí klávesové zkratky CTRL+N označit prodejné / neprodejné zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/09/2021 Verze: 11.65

Bylo upraveno načítání etiket ze souboru MS Excel. Do importu lze nyní začlenit také položky zákaznický název, odrůda a podnož.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 06/09/2021 Verze: 1.91

V agendě ´Objednávky přijaté´ byla přidána informace o EAN do hlášky o nedostatku zboží při výpočtu objednávky přijaté.

Aplikace: Matrika Datum: 06/09/2021 Verze: 7.52

V agendě ´Kniha narození´ byla pro zvláštní matriku odstraněna kontrola délky rodného čísla dětí na 10 znaků. Protože cizinci narození před rokem 1954 dostávají při přidělení státního občanství ČR devítimístná rodná čísla, nedává tato kontrola smysl na zvláštní matrice.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/09/2021 Verze: 11.64

V agendě ´Doklad´ při tisku přehledu dokladů (podrobné informace) přibyla možnost zobrazit přehled dalších rozpisů výdajových dodacích listů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/09/2021 Verze: 11.63

Pro tisk rostlinolékařských pasů na dokladech a etiketách přibyl parametr ´Logo EU tisknout´: Barevně / Černobíle. Barevné logo EU na rostlinolékařském pasu lépe vynikne na barevné tiskárně. Na černobílé tiskárně lépe vynikne inverzní černobílé logo.

Aplikace: Manažer Datum: 31/08/2021 Verze: 4.63

Ve všech sestavách aplikace Manažer, které používají aplikaci MS Word, byl naprogramován mechanismus, jenž před začátkem vyplňování jednotlivých položek uloží sestavu pod novým názvem. Toto preventivní opatření zamezuje přepsání výchozí šablony při chybné obsluze programu.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 31/08/2021 Verze: 2.28

V agendě ´Trvalý pobyt´ byl upraven tisk přední a zadní strany ´Potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu´.

Aplikace: Manažer Datum: 30/08/2021 Verze: 4.63

Ve všech sestavách aplikace Manažer, které se vytvářejí prostřednictvím aplikace MS Word, byl upraven formát ukládání na DOCX. Důvodem pro tuto úpravu je skutečnost, že pokud se soubor připojí k mailu, při použití starého formátu DOC antivirové programy takovéto soubory považují za potenciální hrozbu.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 30/08/2021 Verze: 2.28

V agendě ´Trvalý pobyt´ byl upraven tisk přední a zadní strany ´Potvrzení o občanském průkazu´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 27/08/2021 Verze: 1.90

V agendě ´Objednávky přijaté´ byla přidána nová sestava, která umožňuje zobrazit souhrnný nakládkový list. Pro zobrazení této sestavy je třeba v ´Přehledu rezervovaného zboží´ zadat třídění ´podle kategorie a názvu zboží (po skupinách)´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/08/2021 Verze: 11.62

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla na etiketách ´Štítky 2 x 45 mm x 35 mm TERMO´ možnost tisknout QR kód.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/08/2021 Verze: 11.60

Pro agendu ´Tisk etiket´ byla přidána hodnota parametru ´QR kód - formát´: Definovaný pomocí masky. QR kód může mít formát: Aplikace Zelený portál (obsahuje název zboží, kód zboží, kód dodavatele, cenu), www.zeleny-portal.cz (obsahuje odkaz na www.zeleny-portal.cz/nazev-rostliny), Definovaný pomocí masky (formát se definuje v parametru maska).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/08/2021 Verze: 11.60

Pro agendu ´Tisk etiket´ byl přidán parametr ´QR kód - maska´. Maska udává definici QR kódu pro nastavení QR kód - formát: Definovaný pomocí masky. Příklad hodnoty parametru: https://www.priklad.cz/zbozi.php?id=($POZN2$)

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/07/2021 Verze: 11.59

V agendě ´Zboží´ byla opravena chyba importu inventurního naskladnění z Excelu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/07/2021 Verze: 11.58

V agendě ´Zboží´ byla přidána položka ´Poznámka interní 2´, která je připravena pro speciální úlohy. Byl také naprogramován parametr ´Označení poznámky interní´. Parametr umožňuje definovat označení poznámek interních v agendě ´Zboží´ a ´Tisk etiket´ (v tomto okamžiku jsou dvě). Názvy jsou odděleny znakem ´I´. Pokud se použije klíčové slovo ´SKRYT´, je odpovídající poznámka interní skryta.

Aplikace: Matrika Datum: 22/07/2021 Verze: 7.51

V agendě ´Kniha manželství´ byla na záložce ´Protokol o uzavření manželství´ rozšířena velikost položky ´Tlumočník´ na 250 znaků.

Aplikace: Matrika Datum: 22/07/2021 Verze: 7.51

V číselníku ´Tlumočník´ byla rozšířena velikost položky ´Text tlumočníka´ na 250 znaků.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw