GSoft

optimista ve světě software

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.07

V agendě ´Smlouvy´ bylo upraveno načítání smluv z CSV souboru (s oddělovačem středník). Tato vlastnost je užitečná pro firmy, které mají potíže s načítáním souboru ve formátu Excel.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.24

V agendě ´Mobilní zařízení´ byl upraven export dat do terminálu ´Unitech HT630´. Pokud jsou data pro terminál vytvořena na aplikačním serveru připojeném přes VPN, jsou následně přenesena na klientský počítač pomocí TCP/IP komunikace.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.54

Ve všech aplikacích byl upraven tisk sestav pomocí MS Wordu. Starý formát DOC byl ve všech sestavách nahrazen formátem DOCX. Ve všech sestavách je také nyní možné vytvořit šablonu upravenou pro konkrétní firmu / úřad.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.23

V agendě ´Tisk etiket´ byl upraven tisk sestav ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO´. Na sestavy přibyla možnost tisknout piktogramy z popisů v aplikaci Encyklopedie (proměnná 18).

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.81

V agendě ´Změna jména a příjmení´ bylo upraveno načítání dat ze základních registrů. Nyní se načítá také rodné číslo, stav, PSČ a doručovací adresa.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.80

V agendě ´Kniha manželství´ přibyla nová sestava ´Žádost o povolení uzavření manželství mimo obřadní místnost´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.22

V agendě ´Doklad´ bylo opraveno generování čísla jednacího příjmových pokladních dokladů faktur placených hotově nebo kartou. Hotovostní platba i platba kartou již mají nyní svou vlastní číselnou řadu.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.76

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Smlouvy´ byl upraven typ položky ´Platnost - text´ na hodnotu MEMO. To umožňuje zapisovat do položky delší texty podmínek platnosti pracovní smlouvy.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.06

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraveno počítání cen v případě, že má parametr ´Na FAK a VDL vycházet z cen´ hodnotu ´s DPH´ (parametr aplikace ´Výroba a prodej´). Ceny na objednávce přijaté se pak počítají obdobně, jako na faktuře.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.79

Pro agendu ´Legalizace, vidimace´ přibyly dva parametry ´Používat poplatek´ a ´Používat označení druhu listiny´. Po nastavení těchto parametrů na hodnotu ´Ano´ se na formuláři zobrazí položky ´Poplatek´ a ´Označení druhu listiny´. Hodnoty těchto položek je následně možné vytisknout na štítek do knihy (pokud se tiskne ve formě číslovaného seznamu).

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.78

V matričních agendách byl upraven tisk sestav pomocí MS Wordu. Starý formát DOC byl ve všech sestavách nahrazen formátem DOCX. Byl také naprogramován nástroj DocToDocx, který je schopen transformovat soubory šablon v celém adresáři do formátu DOCX.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.78

V matričních agendách byly prověřeny metody, které se používají pro načítání dat ze základních registrů (ROB, RUIAN a AISEO). Aktuálně se používají tyto metody: E05/IszrRobCtiPodleUdaju, E171/IszrAiseoCtiAifo2, E172/IszrAiseoCtiPodleUdaju2. Všechny tyto metody budou podporovány i po 1. lednu 2023. Dříve se používala ještě metoda E36/IszrRuianCtiAdresu, která přestane být funkční 31. prosince 2022. Proto je třeba na všech úřadech, které používají načítání ze základních registrů, instalovat do konce roku 2022 novou verzi aplikace Matrika.

Aplikace: Encyklopedie Datum: Verze: 1.31

V agendě ´Encyklopedie´ byl přidán další druh péče (piktogram): ´Teplota´. Umožňuje na etikety vytisknout obecnou informaci o teplotě například pro pokojové rostliny.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.75

V agendě ´Hodnocení zaměstnance´ byla přidána sekce ´Nástupnictví´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.77

V matričních agendách bylo upraveno volání ROB (registr obyvatel) a RUIAN (registr adres). Pokud volání vrátí více položek adres, je z nich vybrána ta, která odpovídá trvalému pobytu.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.53

Pro vytváření PDF dokumentů byl naprogramován nový parametr ´Čekací interval na vytvoření PDF souboru´. Parametr udává, jak dlouho bude aplikace čekat na vytvoření PDF souboru, než zahlásí chybu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.21

Pro agendu ´Průvodní listy´ přibyl parametr ´Číslo jednací průvodního listu´: Společná řada pro sadbu a semena / Samostatná řada pro sadbu i semena. Číslo jednací průvodního listu je možné vystavovat společně nebo samostatně pro sadební a semenný materiál.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.76

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla na ověřovací štítek ´A4 2x6´ přidána možnost tisknout nadpis ´OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI / VIDIMACI´ (proměnná 18).

Aplikace: Pošta Datum: Verze: 1.45

Byl upraven export dat ze Zeleného software do GShopu tak, aby se nepřenášela data v případě, kdy se jedná o ´prázdnou dávku´.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.07

V agendě ´Dokument, organizační struktura´ byla upravena velikost položky ´Poznámka´ na 150 znaků.

Aplikace: Ohlašovna Datum: Verze: 2.31

Pro agendu ´Voličské průkazy´ přibyl parametr ´Volební obvod´. Tento parametr se používá například při tisku voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR.

Aplikace: Archív Datum: Verze: 1.03

Byla naprogramována archivace tabulek agendy ´Zboží´ a ´Školkařská kniha´. Data těchto agend se při archivaci označují jako ´Skrytý archív´.

Aplikace: Ohlašovna Datum: Verze: 2.30

V agendě ´Trvalý pobyt´ byl upraven zápis informace o vystavených voličských průkazech. Pokud není žádný voličský průkaz vytištěn, je do informativní položky zapsána hodnota ´NULL´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.75

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla rozšířena velikost položky ´Město´ v adrese na 60 znaků.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.05

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraven export objednávky přijaté do Excelu. Pokud bližší specifikace obsahuje první znak ´rovná se´, je před něj přiřazena mezera. Pak již export do Excelu funguje korektně, protože si již Excel ´nemyslí´, že se jedná o vzorec.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.20

Byl upraven zápis stornovací faktury (platba hotově) do pokladní knihy. Stornovaný i stornovací doklad se zapisuje do stejné pokladní knihy, ačkoliv je proveden na různých zařízeních. Na stornovací fakturu se také přenáší položka členění ze stornovaného dokladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.20

Byl upraven export dokladů do SW Pohoda: stornovací faktury nyní obsahují informaci o DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.20

Byl upraven tisk stornovací faktury. Na stornovací faktuře byl upraven tisk rozpisu DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.19

V přehledech prodaného/vydaného zboží za období byla naprogramována možnost grupovat sestavy po týdnech nebo měsících. Tuto novou vlastnost použijí hlavně okrasné školky, které si tak mohou zobrazit prodejnost rostlin v určitých obdobích.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.19

V přehledech prodaného/vydaného zboží za období byla naprogramována možnost filtrovat sestavu pro více odběratelů najednou. V přehledu odběratelů je možné označit a následně přenést více odběratelů zároveň.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.18

Byla upravena vnitřní architektura aplikačních serverů Výroba a prodej, Pokladna. Byl vytvořen nový ServerCore (Jádro), který má na starosti transakční zpracování kombinovaných úloh (například uzavírání dokladu v aplikaci Výroba a prodej, aktualizace skladu z aplikace Pokladna).

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.74

V matričních agendách bylo upraveno volání ROB (registr obyvatel). Pokud volání skončí chybou, je uživateli nabídnuta možnost zkusit volání ROB znovu. Tato nová vlastnost je užitečná v případě, že ROB má příliš dlouhé časové prodlevy odpovědí.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.17

V agendě ´Tisk etiket´ byla přidána sestava ´Štítky 1 x 75 mm x 55 mm TERMO - 3.typ EU rl. pas´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.16

V agendě ´Průvodní list´ byl upraven tisk rostlinolékařského pasu na průvodním listu. Položky byly graficky zmenšeny tak, aby se rostlinolékařský pas vešel na jeden list i v případě, že na něm je 5 položek a tiskne se kombinovaná verze i pro chráněnou zónu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.15

V agendě ´Doklad´ byl naprogramován export faktury do formátu ISDOC a její odeslání mailem. ISDOC (Information System Document) je standard pro elektronickou fakturaci v ČR, který byl vytvořen sdružením ICT Unie. Podporu přislíbila většina výrobců ekonomických systémů v ČR, státní správa (MF ČR a MV ČR) a také velké firmy jako je SAP a Microsoft.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.14

Byl upraven export dat do SAP. Při zápisu výkonu k vzejití rostliny ve školkařské knize se výkon určuje na základě předchozí síje do fóliovníku nebo do volné půdy.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.73

V matričních agendách bylo upraveno volání ROB a RUIAN. Volání se již nerozděluje na zjištění informací ze základních registrů o občanovi a následně o adrese. Obě volání probíhají zároveň. Tato úprava zrychluje volání a také řeší problémy, kdy jeden registr odpověděl a druhý ne.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.52

Ve vyhledávacím okně, které umožňuje vybrat hodnotu z číselníku, byla naprogramována možnost: hledat text, kterým číselníková hodnota začíná / vyhledávat fulltextově. Pokud chce uživatel vyhledávat fulltextově, zadá na začátku vyhledávacího řetězce mezeru.

Aplikace: Ohlašovna Datum: Verze: 2.29

V agendě ´Trvalý pobyt´ byl upraven tisk ´Hlášení adresy pro doručování´. Byl opraven popisek ´Ulice´ v adrese pro doručování.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.74

V agendě ´Zaměstnanec´ byl upraven tisk ´Dohody o rozvázání pracovního poměru´. Na formulář přibyly položky ´odbor´ a ´oddělení´.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.06

V agendě ´Spis´ byla v tabulce ´Vypravení´ rozšířena velikost položky ´Příjmení´ na 50 znaků a položky ´Jméno´ na 30 znaků.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.72

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla do hromadného vytváření ověřovacích štítků pro legalizaci (tlačítko ´Nové č.j.´) přidána možnost vybrat ´elektronický podpis na elektronickém dokumentu uznal za vlastní´. Tato možnost byla již dříve přidána pro vytváření štítků jednotlivě.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.73

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Typ práce´ přibyla položka ´Skupina (přímý nadřízený)´, která umožňuje zaměstnanci přiřadit přímého nadřízeného. Tato vlastnost je následně využívaná při tisku přehledu prací.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.73

V agendě ´Pracovní deník´ byla přidána možnost filtrovat sestavy ´Přehled práce zaměstnanců na stavbách za období´ podle skupin. Na základě přiřazení zaměstnanců k přímým nadřízeným (v agendě Zaměstnanec), je možné tyto sestavy filtrovat po těchto skupinách.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.51

Byl naprogramován nový způsob aktualizace tenkých klientů Zeleného software. Nově vzniklá aplikace refresh.exe umožňuje, aby aktualizaci tenkého klienta byli schopni udělat i uživatelé s omezenými právy na administraci počítače.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.71

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl pro tisk ověřovacího štítku pro vidimaci přidán parametr ´Na ověř.štítku pro vid. tisknout otisk úř.razítka´: Ano / Ne. Pro tisk štítku pro vidimaci se dá nastavit, zda se má tisknout text ´Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby´. Tento parametr lze nastavit na úrovni organizace nebo střediska.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.70

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl upraven tisk ověřovací doložky pro legalizaci dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 154/2022 Sb. (účinné od 1. července 2022). Při zadávání legalizace je možné vybrat jeden ze tří typů: listinu podepsal / podpis na listině uznal za vlastní / el. podpis na el. dokumentu uznal za vlastní. Na základě této hodnoty je potom na ověřovací doložku vytištěn text: ´vlastnoručně podepsal´ / ´uznal podpis na listině za vlastní´ / ´uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní´. Ve spodní části všech šablon doložek pak přibyla možnost vytisknout proměnnou 24, která obsahuje text: ´Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby´ / ´Kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko´. Pro variantu tisku pouze ´nepřeškrtnuté varianty popisů´ je řešení snadné. Pro variantu tisku také ´přeškrtnuté varianty popisů´ vzniká problém s velkým množstvím textu, který se na doložku nevejde. V tomto případě doporučujeme vyvolat jednání s kontrolními orgány, aby schválily používání pouze ´nepřeškrtnuté varianty popisů´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.13

V agendě ´Sklad, zakázka, stavba´ byla přidána číselníková položka ´Segment 2´, která umožňuje podrobnější segmentaci zakázek.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.69

Pro tisk určení otcovství přibyl parametr ´Na určení otcovství u narozeného dítěte načítat´: Přechýlené příjmení z první záložky / Nepřechýlené příjmení ze záložky UO. Parametr udává, zda se při tisku určení otcovství pro již narozené dítě v případě nepřechýleného příjmení mají hodnoty načítat z první záložky nebo ze záložky určení otcovství.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.72

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Smlouvy´ přibyla možnost do položky ´Typ smlouvy´ vyplnit hodnotu ´Poznámka´. Tato možnost slouží k zápisu poznámky, která nemá vliv na ostatní funkčnost (datumu nástupu atd.). Ve spodní části přibyla také textová položka ´Poznámka´.

Odebírat: Nové vlastnosti SW