GSoft

optimista ve světě software

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.38

Pro tisk etiket typu ´Plant Passport´ přibyl parametr ´Pravděpodobný stát odběratele´. Tento parametr umožňuje při tisku etiket přidat na etikety do oblasti ´Plant Passport´ označení odpovídajícího ´Karanténního škodlivého organismu´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.37

Pro tisk ´Průvodních listů´ v lesních školkách přibyla možnost vytisknout na doklad razítko a podpis dodavatele. Položka je skrytá a v případě potřeby je třeba ji zviditelnit.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.88

V matričních agendách byly upraveny šablony formulářů žádostí o zápis do zvláštní matriky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.36

Pro agendu ´Zboží´ přibyl parametr ´Vzdělávací organizace s osvobozeným plněním DPH´: Ano / Ne. Vzdělávacím organizacím s osvobozeným plněním DPH se při výpočtu pořizovacích cen zobrazuje kalkulačka pro přepočet.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.54

Agendu ´Pokladna´ je možné propojit s platebním terminálem od firmy SaltPay (A920Pro). Platby účtenek kartou tak nyní mohou probíhat mnohem snadněji, bezpečněji a bez závislosti na konkrétní bance.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.54

V agendě ´Pokladna´ byla upravena funkce ´zobrazit aktuální cenu na zákaznický displej´. Pokud na účtence jsou použity dárkové poukazy, na zákaznický displej se zobrazuje částka ponížená o tyto poukazy.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.54

Pro tisk účtenky v agendě ´Pokladna´ přibyl parametr ´Účtenka - pokladní´: Příjmení / Jméno a příjmení. Na účtence je nyní možné tisknout pokladní ve formátu: Příjmení / Jméno a příjmení.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.35

Pro agendu ´Tisk etiket´ přibyl parametr ´Na ovocnářských etiketách předvyplnit kategorii C/CAC´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.35

V agendě ´Zboží´ byla přidána možnost označenému zboží nastavit hromadně položku Poznámka externí 2.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.77

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ na záložce ´Rizika, lékařské hledisko´ byla upravena položka ´Směnnost´. Může nyní nabývat hodnot: jednosměnný / dvousměnný / vícesměnný / nepřetržitý pracovní režim.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.77

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Školení / Zdravotní prohlídky / Plány´ byla upravena položka ´Zdravotní prohlídka´. Může nyní nabývat hodnot: Zaměstnanci, kategorie 3 / Práce v noci / Pečující osoba v dětské sk. / Řidič, do 50 let / Řidič, nad 50 let / bez prohlídky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.34

V agendě ´Akční ceny´ přibyla možnost tisknout etikety (po kusech / po skupinách) ke zboží v akci. Tato nová vlastnost urychlí práci při označování zboží v akci.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.33

V agendě ´Doklad´ byl upraven tisk faktury do ciziny. Pokud má dodavatel vyplněn SWIFT a IBAN, na faktuře do ciziny se tiskne QR platba (stejně jako na běžné faktuře).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.33

Pro agendu ´Doklad´ byl upraven parametr ´Č.j. stornovacích dokladů´. Nyní může tento parametr nabývat hodnot: ´Přidělovat´/ ´Kopírovat z dokladu´ / ´Přidělovat samostatně´. Hodnoty udávají, zda se má při vystavování stornovacího dokladu přidělit číslo jednací nové ve stejné číselné řadě, okopírovat ze stornovaného dokladu nebo přidělit číslo v samostatné číselné řadě.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.33

V agendě ´Tisk etiket´ byly upraveny sestavy ´Štítky 2 x 45 mm x 35 mm TERMO´ a ´Štítky 1 x 90 mm x 55 mm TERMO´. Na sestavách přibyly proměnné 25, 26 a 27 pro tisk akčních slev.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.87

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl upraven tisk štítku pro vidimaci. Informace o tom, že ´listina obsahuje / neobsahuje viditelný zajišťovací prvek´ se tiskne tučně na základě parametru. Tato vlastnost platí nyní i pro ´přeškrtávané´ štítky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.32

V agendě ´Doklad´ byl upraven tisk stornovací faktury. V případě, že je na faktuře zboží s DPH 10%, jsou již nyní korektně zobrazeny částky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.31

V agendě ´Tisk etiket´ byly upraveny sestavy ´Štítky 1 x 80 mm x 50 mm TERMO´. Na sestavách přibyly proměnné 91 (Měrná cena s DPH), 92 (Měrná cena 2 s DPH), 93 (Měrná cena 3 s DPH). Obsah proměnných záleží na hodnotách položek ´Měrná jednotka´ a ´Koeficient přepočtu´ v agendě ´Zboží´.

Aplikace: Encyklopedie Datum: Verze: 1.33

Pro agendu ´Encyklopedie´ byl rozšířen parametr ´Používané charakteristiky rostlin (péče)´. Nyní může obsahovat 12 typů charakteristik, které se zobrazují na záložce ´Péče - rychlé zadání´.

Aplikace: Ohlašovna Datum: Verze: 2.33

V agendě ´Volby´ byl upraven tisk ´Seznamu voličů´ tak, aby bylo možné tisknout více volebních okrsků najednou.

Aplikace: Ohlašovna Datum: Verze: 2.33

V agendě ´Trvalý pobyt´ byl upraven číselník ´Stav nesvéprávnosti´ na hodnoty: ´omezen´ a ´omezení volebního práva´. Tyto hodnoty lépe odpovídají zápisům o omezení svéprávnosti od soudu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.30

V agendě ´Zboží´ bylo opraveno umísťování ´našeptávače´ názvosloví rostlin v případě, že má agenda nastaveno zobrazování položek velkým fontem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.29

V nástroji na přecenění prodejních cen byla naprogramována možnost přecenit jen některé plochy školkařské knihy.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.58

Bylo naprogramováno spuštění PORTAL.EXE /INDEX. Pokud se Zelený software spustí s přepínačem /INDEX, jsou znovu vytvořeny indexy ke všem tabulkám. Pokud se za parametr /INDEX přidá ještě název aplikace (Př.: VYR), jsou indexy vytvořeny jen pro uvedenou aplikaci.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.86

Do agendy ´Změna jména/příjmení´ byla přidána položka ´Poznámka´, která umožňuje k záznamu přidat textový komentář.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.85

Byl upraven tisk ´Protokolu o uzavření manželství´. Pokud mají matrikáři uvedený titul, vytiskne se titul do kolonky ´Za přítomnosti matrikáře´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.28

V agendě ´Průvodní list´ byl přidán export hlášení pro ÚHÚL ve formátu CSV. Tato vlastnost je užitečná pro firmy, které nepoužívají MS Excel a chtějí si vytisknout pro kontrolu hlášení v tabulkovém formátu.

Aplikace: Encyklopedie Datum: Verze: 1.32

Pro agendu ´Encyklopedie´ přibyl parametr ´Adresář pro ukládání fotografií - pro jeden počítač´. Tento parametr umožňuje v případě, že jsou fotografie rostlin ukládány na OneDrive, nastavit odpovídající adresář pro každý počítač individuálně.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.27

V číselníku ´Bal zboží´ přibylo tlačítko pro změnu kódu balu zboží. Změněná hodnota je zapsána také do agendy ´Zboží´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.27

V agendě ´Průvodní list´ byl upraven export hlášení pro ÚHÚL ve formátu Excel. Na záložce ´Záznamy o oddílech sadebního materiálu, které má dodavatel v držení´ se sloupec ´plocha na které je oddíl pěstován´ zobrazuje v hektarech. Sloupec ´množství´ se zobrazuje v jednotkách ´tis.ks´ nebo ´kg´ podle toho, zda je na kartě evidováno osivo nebo již vzešlé rostliny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.26

V agendě ´Školkařská kniha´ bylo naprogramováno ´Okopírování zápisu´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.57

Při tisku sestavy prostřednictvím jiné šablony (než základní) se uloží informace o použité šabloně i při tisku na obrazovku. Dříve se ukládala pouze při tisku na tiskárnu.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.57

Od 1.1.2023 byl v aplikacích ´Výroba a prodej´ a ´Pokladna´ ukončen provoz EET.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.84

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla na ověřovací štítek ´A4 2x5´ přidána možnost tisknout nadpis ´OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI / VIDIMACI´ (proměnná 18).

Aplikace: Ohlašovna Datum: Verze: 2.32

Pro agendu ´Voličské průkazy´ přibyla možnost nastavit v číselné řadě sérii ´B´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.83

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl na základě doporučení dohlídky upraven tisk ověřovací doložky. Z věty ´...souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízena a tato listina...´ byla odstraněna čárka. Dále byl upraven text ´Jméno/a a příjmení ověřující osoby...´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.56

V nastavení ´Generátoru tiskových sestav´ přibyla možnost nastavit tisk přeškrtnutého textu slabou, normální nebo silnou čarou. Tato vlastnost je užitečná především pro tisk ověřovacích štítků při legalizaci a vidimaci.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.25

V agendě ´Doklad´ byl upraven způsob načítání loga a razítka na fakturu. V parametru, který odkazuje na obrázek loga nebo razítka je možné použít řetězec ($SERVERDIR$), který umožňuje říci aplikaci, že si má stáhnout obrázek ze serveru. Tento způsob nastavení se používá v případě, že aplikace běží na klientských počítačích, které nemají přímý přístup do serverových adresářů.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.82

V agendě ´Legalizace, vidimace´ bylo upraveno přidělování čísla jednacího ověřovacího štítku. Do masky číselné řady lze nyní přidat řetězec ($POZNAMKA$). Do tohoto místa se při vytváření čísla jednacího zapíše znak ´L´ pro legalizaci nebo znak ´V´ pro vidimaci.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.55

V aplikaci ´Pošta´ přibyl nový parametr ´Maska a adresář pro přenos dat do ext.software´. Maska na straně serveru a adresář na straně klienta jsou používány pro přenos dat do externího software (Př.: c:\gsoft\odeslano\*.xml_c:\money\import). Tento parametr se používá v případě, že je třeba pomocí příkazu PORTAL /MOVEFILESEXT přenést data na klientský počítač, který nemá přímý přístup do serverových adresářů.

Aplikace: Zákazník Datum: Verze: 1.16

V agendě ´Zákazník´ na záložce ´Zařízení u zákazníka´ byl naprogramován posun pořadí o 10 pozic.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.07

V agendě ´Smlouvy´ bylo upraveno načítání smluv z CSV souboru (s oddělovačem středník). Tato vlastnost je užitečná pro firmy, které mají potíže s načítáním souboru ve formátu Excel.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.24

V agendě ´Mobilní zařízení´ byl upraven export dat do terminálu ´Unitech HT630´. Pokud jsou data pro terminál vytvořena na aplikačním serveru připojeném přes VPN, jsou následně přenesena na klientský počítač pomocí TCP/IP komunikace.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.54

Ve všech aplikacích byl upraven tisk sestav pomocí MS Wordu. Starý formát DOC byl ve všech sestavách nahrazen formátem DOCX. Ve všech sestavách je také nyní možné vytvořit šablonu upravenou pro konkrétní firmu / úřad.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.23

V agendě ´Tisk etiket´ byl upraven tisk sestav ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO´. Na sestavy přibyla možnost tisknout piktogramy z popisů v aplikaci Encyklopedie (proměnná 18).

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.81

V agendě ´Změna jména a příjmení´ bylo upraveno načítání dat ze základních registrů. Nyní se načítá také rodné číslo, stav, PSČ a doručovací adresa.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.80

V agendě ´Kniha manželství´ přibyla nová sestava ´Žádost o povolení uzavření manželství mimo obřadní místnost´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.22

V agendě ´Doklad´ bylo opraveno generování čísla jednacího příjmových pokladních dokladů faktur placených hotově nebo kartou. Hotovostní platba i platba kartou již mají nyní svou vlastní číselnou řadu.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.76

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Smlouvy´ byl upraven typ položky ´Platnost - text´ na hodnotu MEMO. To umožňuje zapisovat do položky delší texty podmínek platnosti pracovní smlouvy.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.06

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraveno počítání cen v případě, že má parametr ´Na FAK a VDL vycházet z cen´ hodnotu ´s DPH´ (parametr aplikace ´Výroba a prodej´). Ceny na objednávce přijaté se pak počítají obdobně, jako na faktuře.

Odebírat: Nové vlastnosti SW