GSoft

optimista ve světě software

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.09

V agendě ´Doklad´ přibyl nový parametr ´Kontrolovat datum dokladu v měsíci´: Ano / Ne. Kontrola datumu dokladu v měsíci umožňuje zobrazit při ukládání dokladu upozornění na to, že datum dokladu je v minulém měsíci. Kontrola je měkká, nebrání uložení dokladu.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.66

Pro tisk originálů a kopií matričních dokladů (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list) přibyla položka (proměnná 104), která umožňuje tisknout proškrtnutí při nevyplněném pořadovém čísle v matriční knize. Tato položka je skrytá. Je možné zapnout její tisk a skrýt dříve používanou položku ´porcis´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.09

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla možnost tisknout položku ´QR kód´ na ´Štítky 1 x 45 mm x 35 mm TERMO´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.08

V agendě ´Tisk etiket´ byl naprogramován překladový slovník do slovenštiny pro tisk piktogramů s popisky k rostlinám.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.07

V agendě ´Doklad´ se při načítání faktury z objednávky přijaté přenese číslo jednací objednávky od odběratele do bližší specifikace zboží na faktuře. Tato vlastnost je užitečná v případě, že má odběratel více objednávek a je třeba identifikovat, ze které objednávky zboží pochází.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.07

V agendě ´Doklad´ byl na záložku ´Pohyby pro doklad´ přidán text s informací o procentuální slevě odběratele. Pokud jsou k výpočtu prodejní ceny používány vzorce, jsou v případě, že má odběratel vyplněn vzorec, a ještě procentuální slevu, použity oba nástroje pro výpočet prodejní ceny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.07

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla možnost tisknout položku ´Odběratel - doklad´ na ´Zapichovací etikety 115x25 mm TERMO´. Položka ´Odběratel - doklad´ se používá při tisku etiket z ´Objednávek přijatých´, pokud chce uživatel označit etikety tak, aby obsahovaly číslo objednávky od odběratele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.06

V agendě ´Tisk etiket´ přibyly nové šablony pro tisk štítků na termotransferových tiskárnách: ´Štítky 1 x 50 mm x 30 mm TERMO - EU rl. pas´, ´Štítky 1 x 75 mm x 55 mm TERMO - EU rl. pas´ a ´Štítky 1 x 80 mm x 50 mm TERMO - EU rl. pas´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.03

Pro import ´Objednávky přijaté´ přibyl nový parametr ´Při importu přepočítat prodejní cenu podle odběratele´: Ano / Ne. Při importu objednávek z Excelu nebo z e-shopu je možné přepočítat prodejní ceny podle úrovně / vzorce odběratele. Podmínkou jsou vyplněné údaje o odběrateli.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.05

V agendě ´Doklad´ přibyla možnost i po uzavření dokladu změnit způsob platby: hotově / převodním příkazem. Akce se spouští z menu ´Další možnosti - změnit způsob platby´. Aby uživatel mohl tuto akci uskutečnit, musí mít roli ´Výroba a prodej - úpravy způsobu platby´ (Vyr_upravy_plakod).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.04

Na formuláři agendy ´Doklad´ přibyly šipky pro nastavení šířky přehledu pohybu zboží na dokladu.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.53

V agendě ´Pokladní kniha´ byla upravena práce se záznamem. Dokud záznam uživatel neuzavře, může ho upravovat a mazat.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.52

V agendě ´Pokladna´ byla upravena kontrola uzavření účtenky nad 10 000 Kč pro variantu, kdy se odběratelé načítají z agendy ´Organizace´ nebo ´Osoba´. Pro uzavření účtenky stačí, aby byla doplněna osoba, nemusí být doplněna organizace s IČem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.03

V agendě ´Doklad´ bylo naprogramováno odeslání ´Opravného daňového dokladu odběrateli´ mailem z Outlooku ve formátu PDF.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.65

Pro tisk dotazníku k uzavření manželství byl upraven parametr ´Na DUM tisknout pro církevní sňatek´. Na dotazník k uzavření manželství se pro církevní sňatek do položky ´na jiném vhodném místě´ může tisknout: 1. prázdná položka 2. hodnoty z položek ´církev´ nebo ´místo uzavření manželství´ 3. sloučené hodnoty z položek ´místo uzavření manželství´ a ´církev´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.65

Byla upravena práce s číselníky ´Místo uzavření manželství´ a ´Církev´. Číselníky je nyní možné setřídit, zobrazují se ve větším okně a je možné nad nimi vyhledávat fulltextově.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.02

Na formuláři agendy ´Objednávky přijaté´ přibyla informace o kontaktech na odběratele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.02

Při vytváření prodejky za hotové z objednávky přijaté se předvyplní vždy způsob platby ´Hotově´. Dříve se načítal způsob platby z objednávky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.02

Na formuláři agendy ´Doklad´ přibyla informace o kontaktech na odběratele.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.02

Na formuláři agendy ´Objednávky přijaté´ přibyly šipky pro nastavení šířky přehledu rozpisu zboží na objednávce.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.04

V agendě ´Organizace´ byly přesunuty položky ´Adresa pro písemný styk´ na první záložku.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.02

V agendě ´Objednávky přijaté´ byla zvětšena šířka přehledu s rozpisem zboží na objednávce. Do přehledu přibyla položka jednotková cena.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.02

Pro agendu ´Objednávky přijaté´ přibyl parametr ´Přepočítat hladiny při načtení odběratele´: Ano / Ne. Pokud má parametr hodnotu ´Ano´, pak se po načtení odběratele zobrazí dotaz na přepočítání hladin cen. Tento parametr je užitečný, když organizace používá Zelený portál a různé hladiny prodejních cen pro různé odběratele.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.01

V agendě ´Objednávky přijaté´ přibyla položka ´Způsob vystavení´. Slouží k zápisu informace, zda objednávka vznikla ručně nebo importem z Excelu, e-shopu, Zeleného portálu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.01

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl naprogramován import objednávek přijatých ze Zeleného portálu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.01

Byl upraven export nabídky rostlin na www.zelene.info. Export nyní funguje i z jakéhokoliv počítače klienta.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.00

V agendě ´Průvodní list´ byl upraven tisk rostlinolékařského pasu na průvodním listu. Pokud se jedná o rostliny do chráněné zóny: před karanténní škodlivý organismus se tiskne A:; popisy sloupců obsahují B, C, D, E místo standardních A, B, C, D; ve vysvětlivkách je upravený text.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.00

Byla upravena chyba exportu dat do SAP HANA. Při exportu se nyní korektně rozlišují zalesňovací a školkařská střediska.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.99

Bylo upraven export nabídky ze školkařské knihy do Excelu. Pokud se zobrazují v nabídce i nulové počty, je korektně dopočítán ´Počet na cestě´ a ´Volný počet´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.64

V agendě ´Kniha úmrtí´ bylo upraveno načítání dat z AISEO. Pokud má občan uvedenu položku ´Rodné číslo´, je z něj doplněna také položka ´Pohlaví´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.63

Pro tisk sestavy ´Určení otcovství´ byl naprogramován nový parametr ´Na určení otcovství škrtat dohodu o nepřechýleném příjmení´: Ano / Ne. Parametr udává, zda se na určení otcovství má při nevyplnění položky škrtnout nebo nevytisknout věta o nepřechýleném příjmení.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.69

V agendě ´Pracovní deník´ byl upraven export práce techniky do Excelu. Techniku je možné filtrovat podle odpovědných zaměstnanců.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.62

Bylo upraveno volání ISZR z matričních agend. Pokud je ISZR voláno přímo (nepoužívá se XZR ani Javlin), byla upravena pravidla konfigurace volání. Pokud je v soap_parametry.xml uvedeno ServerAddress, je použita jeho hodnota. Pokud není uvedeno, je použita hodnota ´https://iszr.cms2.cz/prod´. Tato nová funkčnost je požadována správci pro zlepšení zabezpečení volání.

Aplikace: Technika Datum: Verze: 2.43

V agendě ´Technika´ přibyla položka ´Odpovědný zaměstnanec´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.98

V agendě ´Hodnocení staveb´ bylo upraveno načítání měsíčního hodnocení za souboru XLS. Pokud soubor obsahuje více řádků k jedné stavbě, tato data jsou sečtena a zapsána souhrnným zápisem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.98

Bylo upraveno generování sestavy hodnocení staveb do MS Excel. Položky ´Náklady celkem´ a ´Zisk´ jsou nyní vypočítávané vzorcem Excelu. Tato vlastnost umožňuje drobné úpravy dat ve finální tabulce.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.98

Bylo upraveno generování sestavy hodnocení staveb do MS Excel. Položky % jsou počítány na základě položky ´Fakturace - skutečnost´ (již ne ´Fakturace - plán´).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.98

Pro posílání faktur mailem v PDF formátu přibyl nový parametr ´Složka faktur - pro jednoho uživatele´. Tato složka se používá pro ukládání faktur. Pokud není parametr vyplněn, použije se parametr ´Složka lokálních dokumentů´. V parametru je možné použít systémovou proměnnou ($YYYY$).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.97

Pro automatickou aktualizaci nabídky rostlin na Zeleném portálu byla naprogramována možnost spustit ´PORTAL.EXE /ZPZBO´. Aplikace pak exportuje všechna změněná data o rostlinách od posledního exportu.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.68

V agendě ´Zaměstnanec´ přibylo tlačítko pro opětovné načtení čísla zaměstnance z EOS.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.68

Pro agendu ´Pracovní deník´ byl přidán nový parametr ´Stavbu zadávat pomocí´: Čísla stavby / Názvu stavby. Při zadávání práce v pracovním deníku je nyní možné jako první položku nového zápisu nastavit číslo nebo název stavby.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.96

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno posílání faktury mailem v PDF formátu. Při vytváření je název vytvářeného souboru předvyplněn do clipboardu Windows. Uživatel pak snadno (CTRL+V) tento název doplní do dotazu ovladače ´Microsoft Print to PDF´. Následně je pak připraven mail s odkazem na tento soubor v aplikaci Microsoft Outlook. Tato nová vlastnost výrazně zjednoduší a zrychlí odesílání faktury mailem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.96

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno vytváření výdajového dodacího listu z objednávky přijaté. Při vyhledávání objednávky přijaté jsou použity filtry pro položky číslo jednací a interní členění, pokud je má uživatel nastaveny v agendě ´Objednávky přijaté´.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.51

V agendě ´Pokladna´ přibyla položka ´Variabilní symbol´. Zobrazení této položky na formuláři je dáno parametrem ´Používat variabilní symbol´: Ano / Ne. V číselných řadách je pak možné nastavit masku pro generování variabilního symbolu na základě účtu uvedeného na první položce příjmového pokladního dokladu. Na vytištěný příjmový pokladní doklad lze následně zobrazit QR platbu (obsahuje číslo účtu ve formátu IBAN, variabilní symbol a celkovou částku).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.95

Byl upraven tisk příjmového pokladního dokladu. Na dokladu je nyní možné předtisknout razítko a podpis uživatele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.95

V agendě ´Školkařská kniha´ bylo upraveno vyhledávání zboží při opravě. Pokud na kartě ve ´Školkařské knize´ je již zadáno ´Zboží´, je po kliknutí na dalekohled zobrazena agenda ´Zboží´ s filtrem nastaveným podle názvu rostliny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.94

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno načítání zboží na příjmový dodací list z objednávky vydané. Při zadávání je možné zadat položku ´Poznámka interní 2´. Do této položky je možné zapisovat například umístění ve školce. Pokud se použije oddělovač ´,´, program automaticky zajistí jednoznačnost přidávání čísel řádků.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.94

Pro agendu ´Zboží´ je možné spustit výpočet kalkulovaných počtů z příkazové řádky pomocí příkazu ´portal /updatecalcpocet´. Tuto vlastnost využijí například školky, které mají nastavenou automatickou aktivaci skladového počtu rostlin po určité době po naskladnění.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.94

V agendě ´Tisk etiket´ byla upravena sestava ´Zapichovací etikety 115x25 mm TERMO´. Přibyla možnost tisknout položku ´Poznámka interní 2´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.49

V okně ´O aplikacích´ přibylo tlačítko ´Prostředí´, které umožňuje zobrazit nastavení lokálních adresářů Windows a Zeleného software.

Odebírat: Nové vlastnosti SW

Kontakt

Pro řešení akutních problémů použijte služby hotline:

Po–pá, 8–17 h na tel. čísle: +420 605 201 883

 

Kdykoli zasílejte své požadavky na podporu Zeleného software:

podpora@gsoft.info

 

Objednávky etiket a hardware, cenové nabídky aplikací:

obchod@gsoft.info

 

Vývoj software, datová analýza:

software@gsoft.info

Napište nám