Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/07/2021 Verze: 11.59

V agendě ´Zboží´ byla opravena chyba importu inventurního naskladnění z Excelu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/07/2021 Verze: 11.58

V agendě ´Zboží´ byla přidána položka ´Poznámka interní 2´, která je připravena pro speciální úlohy. Byl také naprogramován parametr ´Označení poznámky interní´. Parametr umožňuje definovat označení poznámek interních v agendě ´Zboží´ (v tomto okamžiku jsou dvě). Názvy jsou odděleny znakem ´I´. Pokud se použije klíčové slovo ´SKRYT´, je odpovídající poznámka interní skryta.

Aplikace: Matrika Datum: 22/07/2021 Verze: 7.51

V agendě ´Kniha manželství´ byla na záložce ´Protokol o uzavření manželství´ rozšířena velikost položky ´Tlumočník´ na 250 znaků.

Aplikace: Matrika Datum: 22/07/2021 Verze: 7.51

V číselníku ´Tlumočník´ byla rozšířena velikost položky ´Text tlumočníka´ na 250 znaků.

Aplikace: Matrika Datum: 22/07/2021 Verze: 7.51

Byl upraven tisk sestavy ´Hlášení o dodatečném záznamu do sbírky listin´. Do sloupců datum události a jméno a příjmení se nyní tisknou hodnoty z poslední vrstvy matriční knihy.

Aplikace: Matrika Datum: 21/07/2021 Verze: 7.50

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyla na štítku ´A4 2x4´ možnost tisknout text ´Ověřovací doložka pro legalizaci / vidimaci´.

Aplikace: Matrika Datum: 21/07/2021 Verze: 7.50

V agendě ´Kniha narození´ byl upraven tisk knihy narození pro stejnopohlavní páry. Při tisku data narození a rodného čísla druhého rodiče se doplní zalomení na další řádek.

Aplikace: Matrika Datum: 21/07/2021 Verze: 7.50

V agendě ´Kniha narození´ byl upraven tisk knihy narození pro stejnopohlavní páry. Když není vyplněno rodné příjmení, datum narození nebo rodné číslo, kolonky jsou v tomto případě proškrtnuty podobně, jako je to na rodném listě.

Aplikace: Matrika Datum: 21/07/2021 Verze: 7.50

V agendě ´Kniha narození´ byla upravena kontrola rodných čísel a pohlaví pro stejnopohlavní páry.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 20/07/2021 Verze: 1.89

Při kopírování nabídky vydané do objednávky přijaté se do poznámky okopíruje číslo nabídky. Poznámka z objednávky se pak následně při vytváření faktury přenese do poznámky na faktuře a přidá se k ní ještě číslo objednávky. Tento postup umožňuje dosledovat celou historii komunikace se zákazníkem.

Aplikace: Matrika Datum: 15/07/2021 Verze: 7.49

V agendě ´Kniha narození´ byl upraven tisk knihy narození a rodného listu pro stejnopohlavní páry. Po instalaci nové verze je třeba donastavit na rodném listu a kopii rodného listu tisk kolonek 120, 121, 122, 130, 131, 132 pro tisk druhého sloupce.

Aplikace: Matrika Datum: 15/07/2021 Verze: 7.49

V agendě ´Kniha narození´ byl upraven tisk zápisu do zvláštní matriky pro stejnopohlavní páry.

Aplikace: Pošta Datum: 13/07/2021 Verze: 1.42

Byl naprogramován export dat ze Zeleného software do účetnictví K2.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/06/2021 Verze: 11.57

V agendě ´Zboží´ byl naprogramován ´našeptávač názvu zboží´ v případě, že je napojena agenda ´Názvosloví´. Tato nová vlastnost umožňuje uživatelům začít psát název zboží a nechat program automaticky dohledat, zda se jedná o název ze standardu a nabídnout ho. Není třeba tedy klikat na tlačítko s dalekohledem a otevírat samostatnou agendu s názvoslovím.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/06/2021 Verze: 11.56

Pro agendu ´Doklad´ přibyl nový parametr ´Při převodu na jiné středisko kontrolovat vyplněnost smlouvy´: Ano / Ne. Parametr udává, zda se má při převodu na jiné středisko kontrolovat vyplněnost smlouvy (SPP) a kódu sadebního materiálu (SAMA). Kontrola se používá u lesních školek, které mají nasmlouvané zakázky s LČR.

Aplikace: Manažer Datum: 18/06/2021 Verze: 4.62

V agendě ´Školení´ bylo naprogramováno zasílání informací o přihlášení na školení mailem.

Aplikace: Manažer Datum: 18/06/2021 Verze: 4.62

V agendě ´Výběrová řízení´ byl upraven tisk čísla jednacího na obálky.

Aplikace: Matrika Datum: 18/06/2021 Verze: 7.48

V agendě ´Kniha narození´ byly přidány položky pro zápis typu rodiče. Důvodem jsou páry dvou mužů nebo dvou žen, které se starají o děti.

Aplikace: Organizace Datum: 18/06/2021 Verze: 2.97

V číselníku ´Komunikace se spisovou službou´ byla zvětšena velikost položky ´Způsob zacházení´ na 100 znaků.

Aplikace: Pokladna Datum: 16/06/2021 Verze: 4.45

V agendě ´Pokladna´ bylo upraveno počítání akčních cen. Akční slevy v procentech se nyní počítají z hladiny stanovené parametrem ´Základní hladina prodejních cen na účtence´.

Aplikace: Pokladna Datum: 15/06/2021 Verze: 4.44

V agendě ´Pokladna´ bylo naprogramováno používání akčních cen i pro mód ´Centrální sklad´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 10/06/2021 Verze: 6.47

Byl upraven postup aktualizace Zeleného software v případě, že jednotliví uživatelé mají instalovaného tenkého klienta na svém vlastním počítači. Při aktualizaci se vytvoří scriptové soubory, kterým se při prvním spuštění nastaví administrátorské právo. Při dalších aktualizacích pak už uživatel nemusí zadávat administrátorské heslo, pouze potvrdí, že chce setup.exe spustit s administrátorskými právy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/06/2021 Verze: 11.55

V agendě ´Průvodní list´ bylo naprogramováno zadávání a tisk ´Průvodních listů pro semenný materiál´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 31/05/2021 Verze: 11.54

Při opravě uzavřeného dokladu, který vydává zboží ze školkařské knihy, se korektně posunou datumy a počty také ve školkařské knize.

Aplikace: Matrika Datum: 24/05/2021 Verze: 7.47

Pro tisk štítku v agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl parametr ´Na ověřovacím štítku za názvem úřadu zalomit řádek´: Ano / Ne. Toto nastavení lze použít pouze na velkých ověřovacích štítcích, protože texty jsou rozsáhlé a nevejdou se na malý štítek.

Aplikace: Matrika Datum: 24/05/2021 Verze: 7.47

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl upraven tisk štítků ´A4 2x4´, ´A4 2x5´ a ´A4 2x6´ na laserových tiskárnách. Na štítky přibyla možnost tisknout položky ´Podpis ověřující osoby´, ´Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby´ a ´Osvobozeno od poplatku´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/05/2021 Verze: 11.53

Pro tisk etiket na révu přibyla do položky ´Kategorie´ varianta ´E - elita´.

Aplikace: Matrika Datum: 21/05/2021 Verze: 7.46

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl upraven tisk štítků do knihy ve formátu číslovaného seznamu. Do bodu 8 přibyla informace o tom, zda listina obsahuje nebo neobsahuje viditelný zajišťovací prvek.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2021 Verze: 11.52

Byl naprogramován import podkladů pro tisk etiket na révu z Excelu (podklady dodává ÚKZÚZ).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2021 Verze: 11.52

Pro import podkladů pro tisk etiket na révu z Excelu přibyl parametr ´Na ovocnářských etiketách pro révu předvyplnit počet rostlin´. Při tisku ovocnářských etiket pro révu je možné předvyplnit počet rostlin. Parametr se používá při načítání podkladů z ÚKZÚZ prostřednictvím Excelu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2021 Verze: 11.52

Pro tisk etiket na révu přibyla položka ´Typ materiálu´, která umožňuje na etikety tisknout informaci, zda se jedná o ´Sazenice révy´ nebo ´Očka révy´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/05/2021 Verze: 11.51

Byl upraven export nabídky ze školkařské knihy do Excelu. Nabídka nyní může obsahovat také položku ´Počet na cestě´.

Aplikace: Matrika Datum: 11/05/2021 Verze: 7.45

V ´Knize úmrtí´ přibyla položka ´Poznámka na úmrtní list - zadní strana´. Tato položka slouží k tisku nové sestavy ´Úmrtní list - zadní strana´.

Aplikace: Manažer Datum: 06/05/2021 Verze: 4.61

Do sestav ´Přehled hodin práce zaměstnance´, ´Přehled km a hodin práce techniky´ a ´Přehled jiných vstupů´ přibyla položka ´Stavba´. Tyto kontrolní sestavy tak umožňují zobrazovat přehled práce zaměstnance / techniky / jiných vstupů na více stavbách.

Aplikace: Pokladna Datum: 03/05/2021 Verze: 4.43

V agendě ´Pokladna´ bylo optimalizováno uzavírání účtenky. Pro uzavírání se nyní používá asynchronní algoritmus (podobně jako v agendě ´Doklad´).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 30/04/2021 Verze: 11.50

Byl upraven export dat do SW Pohoda. Export obsahuje kromě faktur také možnost exportovat prodejky za hotové.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/04/2021 Verze: 11.49

Bylo upraveno načítání zboží z objednávky vydané na příjmový dodací list. V okně pro načítání položek lze měnit šířku a pořadí sloupců. Přibyl také sloupec ´Datum předpokládaného dodání´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/04/2021 Verze: 11.48

Do tisku etiket byla přidána nová šablona ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO - ÚKSÚP C 3. typ´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/04/2021 Verze: 11.47

Pro tisk rostlinolékařského pasu na etikety byl přidán parametr ´Identifikace rostliny na rostlinolékařském pasu při příjmu´: Nevyplněna / Zkratka dodavatele + týden. Identifikace rostliny na rostlinolékařském pasu při příjmu v sekci ´C´ může obsahovat: Nevyplněnou hodnotu / Zkratku dodavatele a týden. Nastavení se týká tisku etiket z příjmových dodacích listů.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 16/04/2021 Verze: 1.88

V agendě ´Objednávky vydané´ přibyla možnost zrušit platnost starých objednávek. Dříve to šlo pouze v agendě ´Objednávky přijaté´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/04/2021 Verze: 11.46

Pro agendu ´Zboží´ přibyl parametr ´Rezervace ve školkařské knize počítat´: Spolu se skladem / Samostatně. Rezervovaný a volný počet ve školkařské knize je možné započítávat spolu s rezervacemi a počty na skladě nebo samostatně pro školkařskou knihu.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 15/04/2021 Verze: 6.46

Byl optimalizován tisk obrázků na etikety. Pokud je třeba obrázek otočit, je otočený obrázek ukládán do dočasného adresáře a je použit při příštím tisku. Tato vlastnost výrazně zrychluje tisk barevných zapichovacích etiket na OKI LED tiskárnách.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 12/04/2021 Verze: 1.87

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraveno načítání způsobu platby při hledání odběratele v agendě ´Organizace´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/04/2021 Verze: 11.45

V agendě ´Tisk etiket´ byly přidána funkce ´Uložit etikety do agendy Zboží´. Tato nová funkce umožňuje firmám, které doposud pracovaly pouze s agendou ´Tisk etiket´, přenést názvy a popisy zboží do agendy ´Zboží´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/04/2021 Verze: 11.44

V agendě ´Tisk etiket´ byly přidány dva nové klony sestavy ´Barevná maloobchodní popiska A6 LASER´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 06/04/2021 Verze: 1.86

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraveno zobrazení informace o nedostatku zboží na skladě / ve školce. Nejprve jsou zobrazeny informace o nedostatku na skladě, pak až ve školce.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 30/03/2021 Verze: 11.43

Pro agendu ´Školkařská kniha´ přibyl nový parametr ´Ve šk.knize povinně vyplnit původ´: Ano / Ne. Lze tak nastavit, zda je povinné vyplnit číselníkovou položku ´Původ´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 30/03/2021 Verze: 11.43

Pro agendu ´Školkařská kniha´ přibyly nové parametry ´Ve šk.knize předvyplnit původ´: Nezadáno / Nechat prázdné / Vlastní / Komisní / Nakoupené. Tuto položku je možné nastavit pro všechny uživatele nebo pro středisko. Hodnota ´Nechat prázdné´ ve vazbě na parametr ´Ve šk.knize povinně vyplnit původ´ přinutí uživatele zamyslet se nad výběrem hodnoty. Hodnota ´Nezadáno´ na úrovni střediska znamená, že se použije nastavení pro celou organizaci.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/03/2021 Verze: 4.42

V agendě ´Pokladna´ bylo naprogramováno používání akčních cen. Uživatel tak může určitému zboží nastavit období, po které bude mít akční cenu...

Aplikace: Matrika Datum: 16/03/2021 Verze: 7.44

V ´Knize narození´ bylo rozšířeno předvyplnění aktuálním datumem položek ´Svéprávnost ověřena dne - otce / matky´ při zápisu určení otcovství.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw