GSoft

optimista ve světě software

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (neboli GDPR)

Od 25. května 2018 začne v celé EU platit Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (neboli GDPR - General Data Protection Regulation).

Firma GSoft připravila pro své uživatele základní příručku a vzorovou analýzu, které poskytuje zdarma. Protože kolem GDPR existuje mnoho nejasností a nezodpovězených otázek, tyto dokumenty se budou v průběhu času aktualizovat na základě zkušeností, které postupně budou přibývat.

Základní příručka: GDPR_prirucka.pdf 
Vzorová analýza: GDPR_analyza.xlsx

Zelený software připravuje úpravy týkající se agend: Uživatelská práva, Osoba, Organizace (fyzické osoby), Dárkové poukazy, Zaměstnanec, Výběrová řízení. Postupně budou nasazovány nástroje na vedení záznamů a informací, které vyhovují nařízení GDPR.

Firma GSoft nabízí konzultace, které mohou navázat na Vámi vypracovanou analýzu - co je třeba zavést a popsat v dokumentaci, eventuálně navrhnout úpravy postupů (vše dle platného ceníku pro rok 2018). Povinnost zajistit fungování GDPR v určité organizaci má tato organizace, dodavatel software má pouze roli konzultační a technickou (pro usnadnění vedení evidencí).