GSoft

optimista ve světě software

ON-LINE ZELENÁ BURZA 2023

Ve spolupráci se Svazem školkařů České republiky zajišťuje firma GSoft Society s.r.o. technické zabezpečení kontraktační prodejní výstavy ON-LINE Zelená burza.
 


  Zadávání nabídky a kontrola názvosloví rostlin

Pro hladký průběh výstavy v roce 2023 pokračuje vývoj aplikace pro zadávání nabídky rostlin vystavovatelů.
Vzorová nabídka firmy: vzor_zelenaburza2023.xlsx (POZOR: není možné použít šablonu z minulých let)
Nápověda: zelenaburza.pdf 
Aplikace pro zadávání nabídky vystavovatelů: burza.gsoft.info (na základě přihlášení vystavovatelé dostanou přístupové údaje do aplikace; do té doby doporučujeme si připravit nabídku rostlin ve výše uvedeném formátu) 

Data nabídky je třeba mít zadaná a překontrolovaná do 5. prosince 2022


  Přidávání fotografií rostlin do nabídky

Pro zdárný průběh ON-LINE Zelené burzy je třeba ke všem rostlinám přidat fotografie. Jakmile bude dokončena předchozí fáze zadávání a kontroly názvosloví rostlin, obdrží vystavovatelé přístup do aplikace pro přidávání fotografií.
Nápověda pro vystavovatele: napoveda_zeleny_portal_fotografie.pdf 
Aplikace Zelený portál pro přidávání fotografií: burza.zeleny-portal.cz 

Fotografie rostlin je třeba mít zadané do 26. prosince 2022


  Pro návštěvníky je připravena webová aplikace burza.zeleny-portal.cz

Po zahájení výstavy mohou návštěvníci pomocí této aplikace objednávat rostliny od všech vystavovatelů zeleného materiálu a prohlížet nabídky doplňkového sortimentu.

Souhrnné informace pro návštěvníky: informace_zelena_burza_navstevnik.pdf 
Nápověda aplikace pro návštěvníky: napoveda_zeleny_portal_navstevnik.pdf 
Nápověda aplikace pro vystavovatele: napoveda_zeleny_portal_vystavovatel.pdf 
Kompletní nabídka rostlin 2023: zelena_burza_2023_nabidka_rostlin.xlsx
Zelený portál pro objednávání rostlin: burza.zeleny-portal.cz 

Datum otevření burzy 9. ledna 2023 v 10 hodin
Datum ukončení burzy 31. ledna 2023 v 16 hodin