GSoft

optimista ve světě software

ZELENÁ BURZA 2024 S ON-LINE OBJEDNÁVÁNÍM

Ve spolupráci se Svazem školkařů České republiky zajišťuje firma GSoft Society s.r.o. technické zabezpečení kontraktační prodejní výstavy Zelená burza.
 


  Pro vystavovatele: zadávání nabídky a kontrola názvosloví rostlin

Pro hladký průběh výstavy v roce 2024 pokračuje vývoj aplikace pro zadávání nabídky rostlin vystavovatelů.
Vzorová nabídka firmy: vzor_zelenaburza2024.xlsx (POZOR: není možné použít šablonu z minulých let)
Nápověda: zelenaburza.pdf 
Aplikace pro zadávání nabídky vystavovatelů: burza.gsoft.info (na základě přihlášení vystavovatelé dostanou přístupové údaje do aplikace; do té doby doporučujeme si připravit nabídku rostlin ve výše uvedeném formátu) 

Data nabídky je třeba mít zadaná a překontrolovaná do 15. listopadu 2023


  Pro vystavovatele: přidávání fotografií rostlin do nabídky

Pro zdárný průběh ON-LINE Zelené burzy je třeba ke všem rostlinám přidat fotografie. Jakmile bude dokončena předchozí fáze zadávání a kontroly názvosloví rostlin, obdrží vystavovatelé přístup do aplikace pro přidávání fotografií.
Nápověda pro vystavovatele: napoveda_zeleny_portal_fotografie.pdf 
Aplikace Zelený portál pro přidávání fotografií: burza.zeleny-portal.cz 

Fotografie rostlin je třeba mít zadané do 30. listopadu 2023


  Pro vystavovatele: zpracování objednávek prostřednictvím burza.zeleny-portal.cz

Nápověda webové aplikace pro vystavovatele: napoveda_zeleny_portal_vystavovatel.pdf 


  Pro návštěvníky: objednávky rostlin pomocí mobilní a webové aplikace burza.zeleny-portal.cz

Výstava proběhla v novém areálu Školek Montano v Přerově nad Labem 9. ledna od 9 do 17 hodin a 10. ledna od 9 do 14 hodin.
On-line burza proběhla od 9. ledna 2024 od 9 hodin do 31. ledna 2024 do 16 hodin.

Souhrnné informace pro návštěvníky naleznete zde.