GSoft

optimista ve světě software

ZELENÁ BURZA 2022, ON-LINE

Ve spolupráci se Svazem školkařů České republiky zajišťuje firma GSoft Society s.r.o. technické zabezpečení kontraktační prodejní výstavy ON-LINE Zelená burza.
 


  Zadávání nabídky a kontrola názvosloví rostlin

Pro hladký průběh výstavy v roce 2022 pokračuje vývoj aplikace pro zadávání nabídky rostlin vystavovatelů.
Vzorová nabídka firmy: vzor_zelenaburza2022.xlsx (POZOR: není možné použít šablonu z roku 2021)
Nápověda: zelenaburza.pdf 
Aplikace pro zadávání nabídky vystavovatelů: burza.gsoft.info (na základě přihlášení vystavovatelé dostanou přístupové údaje do aplikace; do té doby doporučujeme si připravit nabídku rostlin ve výše uvedeném formátu) 

Data nabídky je třeba mít zadaná a překontrolovaná do 30. listopadu 2021


  Přidávání fotografií rostlin do nabídky

Pro zdárný průběh ON-LINE Zelené burzy je třeba ke všem rostlinám přidat fotografie. Jakmile bude dokončena předchozí fáze zadávání a kontroly názvosloví rostlin, obdrží vystavovatelé přístup do aplikace pro přidávání fotografií.
Nápověda pro vystavovatele: napoveda_zeleny_portal_fotografie.pdf 
Aplikace Zelený portál pro přidávání fotografií: burza.zeleny-portal.cz 

Fotografie rostlin je třeba mít zadané do 7. prosince 2021


  Pro návštěvníky je připravena webová aplikace burza.zeleny-portal.cz

Po zahájení výstavy mohou návštěvníci pomocí této aplikace objednávat rostliny od všech vystavovatelů zeleného materiálu a prohlížet nabídky doplňkového sortimentu.

Souhrnné informace pro návštěvníky: informace_zelena_burza_navstevnik.pdf 
Nápověda aplikace pro návštěvníky: napoveda_zeleny_portal_navstevnik.pdf 
Nápověda aplikace pro vystavovatele: napoveda_zeleny_portal_vystavovatel.pdf 
Zelený portál pro objednávání rostlin: burza.zeleny-portal.cz 

Kompletní nabídka rostlin 2022 (ke stažení): zelena_burza_2022_nabidka_rostlin.xlsx

Datum zahájení registrace na burzu 4. ledna 2022
Datum otevření burzy 10. ledna 2022 v 9 hodin
Datum ukončení burzy 31. ledna 2022 v 16 hodin