Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Manažer Datum: 03/09/2019 Verze: 4.44

Pro agendu ´Zaměstnanec´ přibyl nový parametr ´Používat dohody o PP a PČ´: Ano / Ne. Tento základní parametr ovlivňuje zobrazení dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti na formulářích a v menu.

Aplikace: Manažer Datum: 03/09/2019 Verze: 4.44

V agendě ´Zaměstnanec´ přibyla hodnota ´bez prohlídky´ v rozbalovacím okně ´Zdravotní prohlídka´. Tato nová hodnota se objevuje pouze v případě, že se používají dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Aplikace: Matrika Datum: 02/09/2019 Verze: 7.10

V matričních knihách bylo dokončeno programování tisku cizojazyčného rodného, oddacího a úmrtního listu. Tisk ovlivňuje pět parametrů ´Formát místa narození na cizojazyčném rodném listu´, ´Formát místa narození na cizojazyčném oddacím listu´, ´Formát místa narození na cizojazyčném úmrtním listu´, ´Formát trvalého pobytu na cizojazyčném úmrtním listu´ a ´Formát místa úmrtí na cizojazyčném úmrtním listu´. První čtyři parametry lze nastavit na tyto hodnoty: ´Tisknout okres´ - vytiskne se stejné místo narození/trvalého pobytu, jako na originální doklad; ´Netisknout okres´ - do místa narození/trvalého pobytu se nebude tisknout položka okres (pokud je vyplněn stát, vytiskne se stát); ´Tisknout stát včetně ČR´ - do místa narození/trvalého pobytu se nebude tisknout položka okres, ale bude se vždy tisknout stát (pokud není vyplněn stát, vytiskne se Česká republika). Parametr ´Formát místa úmrtí lze nastavit na tyto hodnoty: ´Netisknout stát´ - vytiskne se stejné místo úmrtí, jako na originální doklad; ´Tisknout stát včetně ČR´ - do místa úmrtí se přidá text Česká republika.

Aplikace: Pokladna Datum: 20/08/2019 Verze: 4.26

Pro komunikaci s platebním terminálem z agendy ´Pokladna´ přibyl nový parametr ´Platební terminál - pro počítač´: Žádný / GPE payment terminal| / Není vybrán. Je tak nyní možné nastavit typ připojeného platebního terminálu na úrovni celé organizace nebo jen jednoho počítače.

Aplikace: Manažer Datum: 19/08/2019 Verze: 4.43

V přehledu agendy ´Specifikace pracovního místa´ přibyla položka ´Zkratka´, ve které se zobrazuje zkratka funkčního místa z organizační struktury.

Aplikace: Manažer Datum: 19/08/2019 Verze: 4.43

Do menu přehledu agendy ´Výběrová řízení´ přibyla položka ´Tisk statistik VŘ za období´. Slouží k tisku statistických analýz v agendě ´Výběrová řízení´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/08/2019 Verze: 10.67

Při importu dokladů z mobilního zařízení se do položky ID pokladny (pro EET) načte položka ID terminálu. Tato úprava umožní, aby bylo stejné nastavení pro volání EET z terminálu a z PC (pokud je nutné opětovné volání, protože se z terminálu nepodařilo).

Aplikace: Matrika Datum: 15/08/2019 Verze: 7.09

Pro agendu ´Legalizace, vidimace´ přibyl individuální parametr ´Používat samostatný svazek pro legal.a vidim. - pro uživatele´: Ano / Ne / Nezadáno. Pro legalizaci a vidimaci je možné používat samostatný svazek nebo jeden svazek dohromady. Nyní lze tento parametr nastavit na úrovni organizace, střediska nebo uživatele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/08/2019 Verze: 10.67

V agendě ´Mobilní zařízení´ byla přidána do nastavení položka ´ID provozovny pro EET´. Pokud má mobilní zařízení vyplněnu tuto položku, při exportu konfigurace do zařízení se použije tato hodnota místo ID provozovny nastavené v parametrech aplikace ´Výroba a prodej´. Tato nová vlastnost umožňuje nastavit pro mobilní prodej jiné ID provozovny, než jaké platí pro prodej v kamenné prodejně.

Aplikace: Matrika Datum: 14/08/2019 Verze: 7.08

V matričních knihách byl naprogramován tisk cizojazyčného rodného, oddacího a úmrtního listu. V tomto okamžiku je možné tisknout cizojazyčnou verzi matričních dokladů v těchto jazycích: angličtina, bulharština, francouzština, chorvatština, italština, maďarština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, řečtina, rumunština, španělština.

Aplikace: Matrika Datum: 12/08/2019 Verze: 7.07

V matričních knihách a v agendě ´Legalizace, vidimace´ bylo při tisku ´Skupin sestav´ upraveno zobrazení tiskárny, na kterou se bude tisknout. Při tisku na obrazovku se v okně zobrazí stejná tiskárna, která je nastavena v základním okně pro tisk skupin sestav.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/08/2019 Verze: 10.66

V agendě ´Školkařská kniha´ bylo upraveno zadávání datumu a času při obalování rostlin. Datum a čas je řízen serverovým časem (ne datumem a časem na PC uživatele). Tato úprava zlepšuje synchronizaci prací nad jednou rostlinou ve školkařské knize.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/08/2019 Verze: 10.66

Při exportu dat prací ve školkařské knize do aplikace SAP byl optimalizován výpočet množství rostlin. Pokud je ve školkařské knize zadána ´změna počtu´, je použita tato položka. Pokud není vyplněna, je množství doplněno výpočtem z předchozího počtu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/08/2019 Verze: 10.66

V agendě ´Školkařská kniha´ bylo upraveno vyhledávání. Na záložce ´Hledání´ je možné v menu zaškrtnout ´Zobrazit pouze počet je menší než rezervovaný počet´. Pokud uživatel tuto možnost zaškrtne, v přehledu se zobrazují pouze položky, které mají počet menší než rezervovaný počet.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/08/2019 Verze: 10.65

V agendě ´Školkařská kniha´ byla opravena chyba vyhledávání rostlin s větší velikostí při ´Nárůstu´. Chyba nastávala ve speciálním případě, kdy název rostliny (rod, druh nebo kultivar) na 4 pozici obsahoval písmeno ´ch´. Nyní již je tato situace vyřešena tak, že je do vyhledávání použito 5 písmen.

Aplikace: Pokladna Datum: 02/08/2019 Verze: 4.25

V agendě ´Pokladní kniha´ byla odstraněna chyba při uzávěrce poklady, která eviduje platby platební kartou. Chyba byla způsobena nezapočítáním faktur placených kartou do uzávěrky pokladny.

Aplikace: Matrika Datum: 02/08/2019 Verze: 7.06

Byl naprogramován nový parametr ´Vybírat okres zrychleně´. Po zadání názvu obce se standardně načte odpovídající okres z číselníku. Pokud se jedná o obec s duplicitním názvem v ČR, je možné v tomto parametru nastavit výjimku, která urychlí zadávání. Názvy obcí a okresů je třeba oddělit oddělovačem ´I´. Příklad: HraniceIPřerov.

Aplikace: Matrika Datum: 02/08/2019 Verze: 7.06

Byla upravena práce s číselníkem vzdělání. Pokud se do číselníku přidá hodnota ´bez vzdělání´, je tato hodnota vypuštěna při tisku hlášení pro ČSÚ, ve kterém nepatří mezi povolené možnosti.

Aplikace: Matrika Datum: 02/08/2019 Verze: 7.06

Byla zvětšena velikost položky ´Text´ v číselníku ´Dodatečný záznam v knize úmrtí´. Položka je nyní typu ´Memo´, takže do ní lze zapsat libovolně dlouhý text.

Aplikace: Matrika Datum: 22/07/2019 Verze: 7.05

Pro zvláštní matriku Brno byla do knihy registrovaného partnerství naprogramována možnost do místa prohlášení (2. řádek) na klávesu CTRL+F zobrazit a načíst hodnotu z číselníku států. Již dříve byla tato možnost na 1. řádku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/07/2019 Verze: 10.64

V agendě ´Zboží´ byl do přehledu přidán sloupec ´Počet v balení´.

Aplikace: Matrika Datum: 18/07/2019 Verze: 7.04

V agendě ´Kniha registrovaného partnerství´ přibyl tisk sestavy ´Doložka k doslovnému výpisu´. Tato sestava již dříve existovala v ostatních matričních knihách, nyní byla přidána i do registrovaného partnerství.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/07/2019 Verze: 10.64

V agendě ´Doklad´ byl upraven export dokladu do formátu XML. Do souboru byla přidána položka ´Měrná jednotka´. Tuto úpravu využijí například uživatelé, kteří chtějí exportovat data do aplikace WinShop.

Aplikace: Organizace Datum: 15/07/2019 Verze: 2.82

V agendě ´Tisk obálek´ byla přidána sestava ´Tisk obálek s doručenkou C5 228x162´, která umožňuje tisk na nový větší formát obálek C5. Tyto obálky je třeba tisknout otočené o 90°.

Aplikace: Manažer Datum: 15/07/2019 Verze: 4.42

V agendě ´Výběrová řízení´ přibyla do položky ´Výsledek´ hodnota ´Nikdo nepodal přihlášku´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/07/2019 Verze: 10.63

V agendě ´Školkařská kniha´ byl upraven tisk sestav přehledů práce. Do poznámky k rostlině přibyl údaj o datumu vytvoření záznamu ve školkařské knize.

Aplikace: Pokladna Datum: 08/07/2019 Verze: 4.24

Při uzavírání účtenky v agendě ´Pokladna´ byla vyřešena chyba uzavírání v případě, že uživatel do poznámky vložil znaky uvozovka nebo apostrof.

Aplikace: Pokladna Datum: 08/07/2019 Verze: 4.24

V agendě ´Pokladna´ byla odstraněna chyba vyhledání prodávaného zboží. Chyba nastávala v případě, že uživatel nejprve napsal mezeru a začal tak vyhledávat podle názvu. Pokud následně naskenoval čárový kód, jehož počátek byl obsažen v názvu nějakého zboží, došlo k chybnému prodání tohoto zboží.

Aplikace: Pokladna Datum: 03/07/2019 Verze: 4.23

Při uzávěrce pokladny, odvodu tržeb a příjmu hotovosti v agendě ´Pokladna´ je možné zapsat poznámku, která se zobrazí v agendě ´Pokladní kniha´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 02/07/2019 Verze: 1.64

V agendě ´Objednávky / Nabídky´ byla upravena hláška informující o nedostatku zboží na skladě. V hlášce přibyla informace o umístění ve školkařské knize (pokud je zboží rezervováno ve školkařské knize). Hláška se zobrazuje při vypočítávání objednávky nebo načítání objednávky z Excelu.

Aplikace: Matrika Datum: 25/06/2019 Verze: 7.03

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyla sestava ověřovacích štítků ´A4 2x6´ do knihy.

Aplikace: Manažer Datum: 21/06/2019 Verze: 4.41

Při vytváření dokumentů ve spisové službě z agendy ´Výběrová řízení´ byl upraven způsob popisování spisu a dokumentu. Do položky věc spisu se zapisuje číslo výběrového řízení. Do popisu dokumentu se zapisuje jméno uchazeče. Je tak snadnější přehled o dokumentech ve spisu. Při tisku pozvánky, odpovědi a dopisu se automaticky do dokumentu natahuje číslo jednací ze spisové služby.

Aplikace: Matrika Datum: 21/06/2019 Verze: 7.02

Na ověřovací štítky ´A4 2x5´ a ´A4 2x7´ přibyla proměnná 30, ve které se zobrazuje číslovaný seznam do knihy. Používá se pro zobrazení nového formátu informací do ověřovací knihy ve formě číslovaného seznamu.

Aplikace: Organizace Datum: 19/06/2019 Verze: 2.81

V číselníku ´Komunikace se spisovou službou´ přibyla položka ´Druh zásilky´. Tato položka umožňuje konfigurovat druh zásilky při vytváření vypravení ve spisové službě.

Aplikace: Manažer Datum: 18/06/2019 Verze: 4.40

Při tisku obálek účastníkům výběrových řízení se na obálku tiskne také oslovení a titul.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 17/06/2019 Verze: 6.29

V aplikaci GSQL bylo upraveno ´zálohování´ a ´obnova ze zálohy´ nastavení sestav uživatelů. Zálohy nyní používají nový XML formát popisu položek sestav.

Aplikace: Organizace Datum: 17/06/2019 Verze: 2.80

V agendě ´Uživatelská práva´ bylo naprogramováno rychlé hledání v přehledu podle položek: Název uživatele, Příjmení, Jméno a Funkční místo.

Aplikace: Organizace Datum: 17/06/2019 Verze: 2.80

V agendě ´Uživatelská práva´ bylo naprogramováno vyhledávání uživatelů s určitou rolí.

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2019 Verze: 7.02

Na ověřovací štítky ´Termotransfer 87x40 mm´ přibyla proměnná 27, ve které se zobrazuje poznámka. Položku je možné použít na štítku do knihy i na dokument. Používá se pro zobrazení textové informace o druhu listiny.

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2019 Verze: 7.02

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla opravena chyba tisku ověřovacích štítků na termotransferové tiskárny. Chyba se projevovala nevytištěním prvního štítku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2019 Verze: 10.62

V agendě ´Sklad, zakázka, stavba´ bylo upraveno načítání dat z agendy ´Zaměstnanec´. Když se vyhledává ´Obchodní zástupce´, ´Referent obchodu´ nebo ´Odpovědný zaměstnanec´, je možné z agendy ´Zaměstnanec´ načíst také externí zaměstnance.

Aplikace: Manažer Datum: 06/06/2019 Verze: 4.39

Při zápisu dat do agendy ´Školkařský deník´ bylo rozčleněno, zda data byla zapisována přes příjmový dodací list (prvotní naskladnění) nebo přes pracovní deník (rozpouštění nákladů). Tato informace je následně využívána při zobrazování nákladů nad školkařskou knihou.

Aplikace: Manažer Datum: 06/06/2019 Verze: 4.39

Při zápisu dat do agend ´Pracovní deníky´ z aplikace ´Technika´ a ´Výroba a prodej´ bylo upraveno zobrazování doplňkových informací v přehledu pracovního deníku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2019 Verze: 10.62

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno zobrazování kontrolních sestav nad školkařskou knihou. V části ´Rozpuštění nákladů´ se nyní zobrazují také ´Jiné vstupy´: náklady za materiál a rostliny rozpuštěné do školkařské knihy přes školkařský deník.

Aplikace: Pokladna Datum: 05/06/2019 Verze: 4.22

V agendě ´Pokladna´ byla pro tisk výčetky platidel a stavu pokladny naprogramována možnost vybrat systémovou tiskárnu.

Aplikace: Matrika Datum: 03/06/2019 Verze: 7.01

V agendě ´Legalizace, vidimace´ bylo naprogramováno nastavení tisku ověřovacích štítků při tisku na laserové tiskárně. Uživatel si může vybrat, od kterého štítku na archu bude tisknout.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 31/05/2019 Verze: 10.61

V agendě ´Doklad´ přibyla na záložce ´Pohyby pro doklad´ položka ´Bližší specifikace´. Pokud je položka vyplněná, vytiskne se na fakturu nebo výdajový dodací list na samostatný řádek. Specifikace slouží například k zápisu informací o záměně rostliny.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 31/05/2019 Verze: 1.63

V agendě ´Objednávky / Nabídky´ přibyla na záložce ´Rozpis obj. / nab.´ položka ´Bližší specifikace´. Pokud je položka vyplněná, vytiskne se na objednávku nebo nabídku na samostatný řádek. Specifikace slouží například k zápisu informací o záměně rostliny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 31/05/2019 Verze: 10.61

Při vytváření faktury z objednávky přijaté jsou do faktury přeneseny také ´Bližší specifikace´ o zboží z objednávky přijaté.

Aplikace: Pokladna Datum: 30/05/2019 Verze: 4.21

V agendě ´Pokladna´ přibyl do přehledu prodávaného zboží sloupec ´Volný počet´. Ve sloupci se zobrazuje počet na skladě mínus rezervovaný počet.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw