Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Matrika Datum: 19/02/2020 Verze: 7.21

Byl naprogramován nový parametr ´Tisknout prefix rozen na cizojazyčném dokladu´: Ano / Ne. Na cizojazyčném dokladu je možné nastavit, zda se má tisknout roz. před rodné příjmení.

Aplikace: Matrika Datum: 19/02/2020 Verze: 7.21

Byl naprogramován nový parametr ´Tisknout poznámky na cizojazyčném dokladu´: Ano / Ne. Na cizojazyčném dokladu je možné nastavit, zda se má tisknout poznámka.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/02/2020 Verze: 10.81

V agendě ´Průvodní listy´ byl upraven tisk sestavy průvodního listu. Byla vytvořena varianta průvodního listu - rostlinolékařského pasu také pro chráněnou zónu. Pro tisk této varianty přibyly položky ´Do chráněné zóny´ a ´Karanténní škodlivý organismus´.

Aplikace: Matrika Datum: 10/02/2020 Verze: 7.20

V ´Knize manželství´ byla upravena velikost položky ´Osvědčení pro uzavření církevního sňatku - číslo jednací´ na 40 znaků.

Aplikace: Manažer Datum: 10/02/2020 Verze: 4.48

V agendě ´Zaměstnanec´ byla upravena položka ´Odchod do´. Byla přidána hodnota ´Úmrtí´.

Aplikace: Matrika Datum: 10/02/2020 Verze: 7.20

V ´Knize manželství´ byl upraven tisk sestavy ´Osvědčení pro uzavření církevního sňatku´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/01/2020 Verze: 10.80

V agendě ´Průvodní listy´ byl upraven tisk sestavy průvodního listu podle nových pravidel EU pro tisk plant passportů.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 22/01/2020 Verze: 6.34

Bylo upraveno ukládání lokálních nastavení do souboru GSettings.xml. Soubor se nachází buď v adresáři c:\gsoft (standardní úložiště na lokálním počítači) nebo v adresáři, kde je nainstalovaný tenký klient (pokud je v souboru G.INI v sekci System nastaven parametr ClientBaseDir na hodnotu 1).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/01/2020 Verze: 10.79

V agendě ´Školkařská kniha´ přibyla možnost vyhledávat záznamy filtrované podle počtu rostlin ve školkařské knize.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 07/01/2020 Verze: 6.33

Byl naprogramován nový parametr ´Zařízení identifikovat podle´: Názvu zařízení / Názvu uživatele / Názvu zařízení a uživatele. Nastavení zařízení se ukládá do agendy ´Nastavení zařízení´. Zařízení se v této agendě běžně identifikují podle názvu zařízení načteného z Windows. Pokud je používán například terminálový server (názvy zařízení se mění), je třeba zařízení identifikovat podle názvu uživatele. Třetí variantou je identifikovat zařízení pomocí názvu zařízení i uživatele (pokud by různí uživatelé na jednom zařízení chtěli mít odlišná nastavení).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 19/12/2019 Verze: 6.32

Byla naprogramována nová vlastnost tisku sestav. V tiskovém okně je nyní možné použít pro jednu sestavu více šablon. Nastavení šablon může na základě přidělených práv měnit uživatel nebo administrátor.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 19/12/2019 Verze: 6.32

Bylo upraveno ukládání nastavení prostředí. Lokální nastavení, které se dříve ukládalo do registru Windows, se nyní ukládá do databáze. Tato nová vlastnost umožňuje mít uloženu zálohu všech lokálních nastavení spolu se zálohou databáze.

Aplikace: Matrika Datum: 16/12/2019 Verze: 7.19

V ´Knize narození´ byl rozšířen rozsah položek ´Určení otcovství - rodný list´, ´Otec - rodný list´, ´Matka - rodný list´ na 120 znaků. Položky slouží pro tisk formulářů určení otcovství a určení otcovství k nenarozenému dítěti.

Aplikace: Matrika Datum: 16/12/2019 Verze: 7.19

V ´Knize manželství´ byl rozšířen rozsah položek ´muž / žena předložil/a doklady´: ´Rodný list´, ´Pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list´ na 150 znaků. Položky slouží pro tisk formuláře ´Dotazník k uzavření manželství´.

Aplikace: Pokladna Datum: 09/12/2019 Verze: 4.32

V agendě ´Pokladna´ byla opravena chyba počítání stavu pokladny pro případ stornované faktury placené platební kartou.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 28/11/2019 Verze: 6.31

Přibyl nový parametr ´Komunikovat se ZR podle středisek´: Ano / Ne. Komunikace se základním registrem standardně neprobíhá podle středisek. Pokud je ale například na velkém městě třeba nastavit různé parametry komunikace pro různé městské části, pak je nutné nastavit hodnotu parametru na ´Ano´. Konfigurační soubory soap_parametry.xml pak je třeba očíslovat podle středisek.

Aplikace: Manažer Datum: 28/11/2019 Verze: 4.47

V agendě ´Zaměstnanec´ v sestavě ´Zdravotní prohlídka´ byl upraven tisk druhu práce. Již se korektně zobrazují druhy práce i v případě dohod o změně pracovní smlouvy.

Aplikace: Matrika Datum: 28/11/2019 Verze: 7.18

Pro formátování tisku adresy přibyl parametr ´Tisknout č.ev.´: č.ev. / E. Číslo evidenční je možné tisknout ve formátu ´č.ev.123´ nebo ´123E´.

Aplikace: Matrika Datum: 18/11/2019 Verze: 7.17

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl nový typ dokladu ´Identifikační průkaz vydaný MZV´.

Aplikace: Matrika Datum: 14/11/2019 Verze: 7.16

Byl upraven tisk rodinného stavu na matričních dokladech. Pokud má občan stav ´zaniklé partnerství rozhodnutím´ nebo ´zaniklé partnerství smrtí´ na matriční doklad se tiskne pouze ´zaniklé partnerství´. Tato vlastnost lépe odpovídá například potřebám tisku občanských průkazů. Pro potřeby Českého statistického úřadu stále zůstávají v číselníku rodinných stavů položky ´zaniklé partnerství rozhodnutím´ nebo ´zaniklé partnerství smrtí´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/11/2019 Verze: 10.78

V agendě ´Zboží´ přibyly nové parametry ´Přehled zboží - barva komisní zboží´, ´Přehled zboží - barva nakoupené zboží´ a ´Přehled zboží - barva není v ceníku´. Parametry slouží k nastavení barvy, kterou se v přehledu označí zboží, které je ´KOMISNÍ´, ´NAKOUPENÉ´ nebo ´NENÍ V CENÍKU´. Pokud v přehledu nechce uživatel tuto vlastnost zobrazovat, zadá hodnotu: $FFFFFF.

Aplikace: Manažer Datum: 07/11/2019 Verze: 4.46

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ přibyla v položce ´Platová třída´ nová hodnota ´14´.

Aplikace: Manažer Datum: 07/11/2019 Verze: 4.46

V agendě ´Zaměstnanec´ přibyly položky pro uložení vazby na mzdovou aplikaci: Číslo zaměstnance, Status.

Aplikace: Pokladna Datum: 07/11/2019 Verze: 4.31

Na sestavě ´Příjmový pokladní doklad´ přibyla položka pro tisk informace o způsobu platby.

Aplikace: Pokladna Datum: 07/11/2019 Verze: 4.31

V agendě ´Pokladní kniha´ byla naprogramována možnost ´Znovu zapsat uzávěrku do Navision po chybě´. V případě, že uzávěrka pokladny proběhla korektně v agendě ´Pokladní kniha´, ale nastala chyba v zápisu do Navision, může administrátor spustit samostatně tuto druhou část procedury.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/11/2019 Verze: 10.77

V agendě ´Školkařská kniha´ byla upravena ergonomie práce s přihlášenými počty. Bylo přejmenováno tlačítko na úpravu přihlášeného počtu a bylo optimalizováno zobrazení posledního přihlášeného počtu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/11/2019 Verze: 10.76

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno zaokrouhlování na bezhotovostních dokladech. Zaokrouhlení není rozpočítáváno do základu daně stejně jako u hotovostních plateb. Na základě vyjádření finanční správy z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.

Aplikace: Pokladna Datum: 03/11/2019 Verze: 4.30

V agendě ´Pokladna´ bylo upraveno zaokrouhlování na účtenkách placených kartou. Zaokrouhlení není rozpočítáváno do základu daně stejně jako u hotovostních plateb. Na základě vyjádření finanční správy z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.

Aplikace: Matrika Datum: 31/10/2019 Verze: 7.15

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl nový typ dokladu ´Řidičský průkaz´. Ověřování na základě předložení řidičského dokladu je nyní možné podle změny zákona o ověřování, čl. III, §18.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/10/2019 Verze: 10.75

V agendě ´Doklad´ byl upraven tisk zaokrouhlení na dokladech. Pokud je doklad placen převodním příkazem nebo platební kartou, je třeba zaokrouhlení zdanit. Informace o tomto zdanění je nyní zobrazována na dokladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/10/2019 Verze: 10.75

Byl upraven přenos dat do SW ABRA. Pokud je doklad placen převodním příkazem nebo platební kartou a je třeba zaokrouhlení zdanit, je tato informace zapsána do přenosového XML souboru do rozpisu dokladu.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 22/10/2019 Verze: 1.27

V agendě ´Encyklopedie´ byly přidány další druhy péčí (piktogramů) pro ovocné rostliny: ´Sprašnost´ (cizosprašná / samosprašná / částečně samosprašná), ´Doba skladování´, ´Doba konzumace´ a ´Teplotní zóna pro květ´ (chladnější pěstitelská oblast / střední pěstitelská oblast / teplá a chráněná pěstitelská oblast).

Aplikace: Matrika Datum: 21/10/2019 Verze: 7.14

Při načítání údajů z AISEO do matričních knih se nyní načítá také položka ´rodné příjmení´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 10/10/2019 Verze: 1.65

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl upraven ´Tisk přehledu rezervovaného zboží za období´. Do filtru podle kategorií je nyní možné načítat kategorie včetně podkategorií. Přibylo také tlačítko pro vyprázdnění filtru kategorií.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/10/2019 Verze: 10.74

Pro zpracování převodek na mobilním terminálu Android přibyla v agendě ´Mobilní zařízení´ položka ´Převodky zpracovat jako´: Převodky / Převodky na jiné středisko. Při práci s mobilním terminálem Android může uživatel zadat typ dokladu ´Převodka´. Tato převodka se potom po nahrání do počítače interpretuje jako: převodka ze skladu na sklad nebo převodka na jiné středisko.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/10/2019 Verze: 10.73

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla nová sestava ´Provlékací etikety 202x17 mm TERMO - ÚKZÚZ cert.´. Tento typ etiket odpovídá novým pravidlům, která zavádí ÚKZÚZ pro tisk ovocnářských etiket. Šestiprodukce (202x17 mm) je prozatímním řešením pro přechodné období. V roce 2020 bude pravděpodobně možné tisknout pouze na čtyřprodukci (202x25 mm).

Aplikace: Pokladna Datum: 04/10/2019 Verze: 4.29

V agendě ´Pokladna´ byl upraven tisk účtenky. Kódy pro EET (BKP, PKP a FIK) se lépe zalamují do řádků podle šířky účtenky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/10/2019 Verze: 10.72

V agendě ´Zboží´ bylo upraveno zobrazování barevných značek v přehledu. K barvám přibyla písmena, která lépe vysvětlují druh označení. V menu ´Služby´ přibyla také možnost ´Zobrazit barevnou legendu´, která ukáže přehled barev a písmen, která jsou v přehledu používána.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/10/2019 Verze: 10.72

V agendě ´Školkařská kniha´ bylo upraveno zobrazování barevných značek v přehledu. K barvám přibyla písmena, která lépe vysvětlují druh označení. V menu ´Služby´ přibyla také možnost ´Zobrazit barevnou legendu´, která ukáže přehled barev a písmen, která jsou v přehledu používána.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2019 Verze: 10.71

V agendě ´Školkařská kniha´ přibyla položka ´V ceníku´. Pomocí této položky je možné označit a následně filtrovat a vytisknout ceník zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2019 Verze: 10.71

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla nová sestava ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO - ÚKZÚZ cert.´. Tento typ etiket odpovídá novým pravidlům, která zavádí ÚKZÚZ pro tisk ovocnářských etiket.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2019 Verze: 10.71

V agendě ´Zboží´ přibyla položka ´V ceníku´. Pomocí této položky je možné označit a následně filtrovat a vytisknout ceník zboží.

Aplikace: Pokladna Datum: 27/09/2019 Verze: 4.28

V agendě ´Pokladna´ byla upravena funkce Platební terminál. Při spuštění této funkce je nyní možné uskutečnit opětovnou platbu účtenky přes platební terminál.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 27/09/2019 Verze: 2.24

V agendě ´Trvalý pobyt´ byl upraven tisk ´Potvrzení o trvalém pobytu´. Potvrzení je nyní možné nastavovat odlišně pro jednotlivé úřady.

Aplikace: Manažer Datum: 27/09/2019 Verze: 4.45

V agendě ´Výběrová řízení´ byl upraven tisk šablony ´Oznámení - byl vybrán´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/09/2019 Verze: 10.70

V agendě ´Doklad´ byl upraven výpočet zaokrouhlování DPH podle novely zákona o DPH, která nabyla účinnosti 1. 4. 2019. Daň již není možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně. Při platbách v hotovosti je možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně na celé koruny vyloučit ze základu daně.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/09/2019 Verze: 4.27

V agendě ´Pokladna´ byl upraven výpočet zaokrouhlování DPH podle novely zákona o DPH, která nabyla účinnosti 1. 4. 2019. Koeficienty pro výpočet daně z částky včetně daně se již nezaokrouhlují na 4 desetinná místa. Daň již není možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně. Při platbách v hotovosti je možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně na celé koruny vyloučit ze základu daně.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/09/2019 Verze: 4.27

V agendě ´Pokladna´ přibyl nový parametr ´Zaokrouhlení na účtence kartou´: Na halíře / Na desetníky / Na koruny. Parametr udává, jak se má při uzavírání účtenky placené kartou zaokrouhlovat celková částka.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/09/2019 Verze: 4.27

V agendě ´Pokladna´ bylo upraveno chování aplikace při uzavírání dokladu a platbě kartou. Po úspěšném zaplacení účtenky kartou se hned spustí tisk účtenky a nečeká se na kliknutí uživatele.

Aplikace: Organizace Datum: 23/09/2019 Verze: 2.83

V agendě ´Osoba´ na záložce ´Hledání´ přibyla možnost ´Zobrazit pouze označené´.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw