Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Organizace Datum: 14/09/2017 Verze: 2.63

V agendě ´Spis´ byla naprogramována kontrola vyplněnosti položek jméno, příjmení a obec při přidání vypravení.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/09/2017 Verze: 9.90

Byla upravena sestava ´Tisk rostlin, které potřebují rostlinolékařský pas´. Firmy, které mají členění podle středisek, mohou tuto sestavu filtrovat po střediscích.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/09/2017 Verze: 9.90

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla nová sestava ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO - EU certifikace´. Tyto etikety slouží k označování rostlin v ovocnářských školkách podle nových pravidel EU.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/09/2017 Verze: 9.90

Pro agendu ´Mobilní zařízení´ byl naprogramován nový parametr ´Android terminál - do terminálu exportovat´: Organizace / Osoby. Velkoobchodní prodej většinou používá agendu Organizace. Maloobchodní prodej většinou používá agendu Osoba.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 04/09/2017 Verze: 2.12

Byla upravena barevná navigace v okně pro převod dětí s rodičem (nebo do dospělých). Oranžová nebo červená barva nyní označuje provedené změny.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 03/09/2017 Verze: 1.45

Byl upraven tisk ´Objednávky přijaté´. Objednávku lze setřídit podle kategorií.

Aplikace: Pokladna Datum: 29/08/2017 Verze: 3.98

Byl upraven parametr ´Při uzávěrce pokladny´. Nyní může nabývat hodnot: Uživatel zadá částku / Uživatel nemůže měnit částku / Částka je předvyplněna. Při uzávěrce pokladny uživatel může: zadávat částku (umožňuje mu to regulovat zůstatek drobných v pokladně) / nemůže měnit částku (uživatel musí odvádět přesně částku, kterou přijal z účtenek) / částka je předvyplněna (je vypočítána z účtenek, ale uživatel ji může změnit).

Aplikace: Pokladna Datum: 28/08/2017 Verze: 3.97

Pro snadnější práci při uzávěrkách pokladen a odvodech tržeb byl naprogramován nový číselník ´Identifikátory pokladen´. Tento číselník umožňuje definovat čísla pokladen pro platby hotově a kartou.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 27/08/2017 Verze: 6.11

Do ´Generátoru tiskových sestav´ byla naprogramována nová vlastnost: tiskové položky nyní mohou mít nastaveno, že se jedná o ´Dynamicky vysoký test´. Tato nová vlastnost znamená, že například sestava aktivit obchodního oddělení může obsahovat rozsáhlé popisy. Tyto popisy se při tisku přehledu obchodních aktivit dynamicky uspořádají za sebe podle délky textu.

Aplikace: Pokladna Datum: 03/08/2017 Verze: 3.96

Do sestavy účtenky přibyla možnost tisknout do hlavičky a patičky texty z parametrů: text 1 v hlavičce, text 2 v hlavičce, text 3 v hlavičce, text 1 v patičce, text 2 v patičce, text 3 v patičce. Tyto texty mohou obsahovat například informace o www stránkách, telefonu, záruční a reklamační podmínky.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 03/08/2017 Verze: 2.11

Byla naprogramována ´Kontrola občanů města s daty v základním registru (pro účel voleb)´. Kontrola probíhá tak, že si uživatel stáhne soubor občanů ze základního registru (přes rozhraní Czech POINT) a následně provede kontrolu s daty občanů v lokální evidenci. Výsledkem jsou tři soubory: registr.txt (jedná se o data občanů, kteří jsou v ZR, ale nejsou v evidenci města), mesto.txt (jedná se o data občanů, kteří jsou v evidenci města, ale nejsou v ZR), mestoerr.txt (jedná se o data občanů, kteří jsou v obou evidencích, ale nesouhlasí číslo popisné nebo orientační).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/07/2017 Verze: 9.88

V agendě ´Sklad´ přibyla položka ´Typ skladu´, která určuje specifickou práci se skladem na různých dokladech. Dále tato položka umožňuje zobrazovat na různých místech specifické přehledy skladů. Může nabývat hodnot: Školkařská kniha, Velkoobchod, Maloobchod, Stavba, Označení.

Aplikace: Manažer Datum: 19/07/2017 Verze: 4.19

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ byla upravena práce s položkou ´Správní činnost´. Položku již nejde běžně editovat jako prostý text, ale je do ní možné přidávat pouze vybrané texty z číselníku. Dále je možné tyto texty mazat a měnit jejich pořadí.

Aplikace: Manažer Datum: 18/07/2017 Verze: 4.19

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ byl na záložce ´Kvalifikační předpoklady´ upraven číselník ´Správní činnost´.

Aplikace: Manažer Datum: 18/07/2017 Verze: 4.19

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ byly na záložce ´Kvalifikační předpoklady´ doplněny položky dalších kvalifikačních předpokladů: ´odborná způsobilost v řízení o přestupcích - dle zákona č. 250/2016 Sb. a vyhlášky č. 172/2017 Sb.´ a ´odborná způsobilost pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu - dle zákona č. 250/2016 Sb.´.

Aplikace: Manažer Datum: 18/07/2017 Verze: 4.19

V agendě ´Zaměstnanec´ byla upravena archivace a kopírování plánovaných školení. Pokud uživatel neoznačil žádné školení pro okopírování, je pro jistotu zobrazen dotaz, zda chce opravdu školení archivovat bez kopírování.

Aplikace: Matrika Datum: 18/07/2017 Verze: 6.62

V ´Knize narození´ byly upraveny šablony určení otcovství. Do poučení byl doplněn zákon: § 79a , odst. 1, písm. d) zákona č. 301/2000 Sb.

Aplikace: Matrika Datum: 18/07/2017 Verze: 6.62

V matričních knihách byly upraveny šablony žádostí o zápis do zvláštní matriky. Do poučení byl doplněn zákon: § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb.

Aplikace: Manažer Datum: 18/07/2017 Verze: 4.19

Při zobrazování informačního okna, které upozorňuje na neodeslaná hodnocení školení, se neberou v potaz neuskutečněná školení.

Aplikace: Manažer Datum: 18/07/2017 Verze: 4.19

V agendě ´Školení´ přibyla položka ´Odkaz´, do které je možné zapsat odkaz na www stránky školení. Přibylo také tlačítko s lupou, které umožňuje tuto stránku zobrazit.

Aplikace: Matrika Datum: 04/07/2017 Verze: 6.61

V ´Knize úmrtí´ byl umožněn tisk obálek (pohřeb vypravil) i v případě, že není připojena spisová služba.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 04/07/2017 Verze: 6.10

Ve všech agendách bylo upraveno chování menu. Není již možné pomocí kláves F7 a F8 spustit hledání nebo vyprázdnění položek pro hledání z jiné záložky, než ze záložky ´Hledání´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/07/2017 Verze: 9.87

Při kopírování dokladu v agendě ´Doklad´ nedochází k okopírování informací o EET. Na novém dokladu se tyto informace doplňují až při jeho zpracování.

Aplikace: Pokladna Datum: 04/07/2017 Verze: 3.95

Při kopírování účtenky v agendě ´Pokladna´ nedochází k okopírování informací o EET. Na nové účtence se tyto informace doplňují až při jejím zpracování.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/07/2017 Verze: 9.87

Byl upraven tisk faktury a výdajového dodacího listu. Do patičky obou dokladů přibyla položka ´proměnná 105´ - celkový počet vydaného zboží. Firmy, které například kompletují vozíky na nákladní auto, tak mohou překontrolovat snadno, zda je korektně zadaný počet zboží na dokladu. Pokud chce firma tuto položku používat, je ji třeba po konzultaci s techniky GSoftu ´zviditelnit´.

Aplikace: Organizace Datum: 28/06/2017 Verze: 2.62

V přehledu agendy ´Aktivita´ byla naprogramována sestava ´Přehled vybraných aktivit´. Sestava umožňuje uživateli v přehledu nastavit filtr na určité aktivity a ty si následně vytisknout nebo vyexportovat do Excelu včetně poznámky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/06/2017 Verze: 9.86

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla na sestavách ´Zapichovací etikety 115x25 mm TERMO´ a ´Zapichovací etikety 75x17 mm TERMO´ položka ´Odrůda´ (proměnná 65).

Aplikace: Matrika Datum: 27/06/2017 Verze: 6.60

V ´Knize narození´ přibyly položky ´Datum PM osvojení 2´ a ´Stav osvojení 2´. Tyto položky slouží ke kontrole zrušitelného a nezrušitelného osvojení v případě, že osvojení probíhá ve dvou etapách a je třeba evidovat dva datumy PM u zrušitelného osvojení.

Aplikace: Matrika Datum: 27/06/2017 Verze: 6.60

V ´Knize registrovaného partnerství´ přibyla možnost ´Změnit hodnotu aktuální položky - přímý zápis do Knihy registrovaného partnerství´. Při tisku Knihy registrovaného partnerství je tak snadnější podtrhávat položky, u kterých je opravena chyba. Tato vlastnost má nyní stejnou funkčnost, jakou už dříve měly ostatní matriční knihy.

Aplikace: Matrika Datum: 27/06/2017 Verze: 6.60

V ´Knize registrovaného partnerství´ je možné pomocí parametru ´Na formuláři nejdříve vyplnit RČ´ nastavit pořadí položek na formuláři tak, že na prvním místě se vyplňuje rodné číslo partnerů. Tato vlastnost má nyní stejnou funkčnost, jakou už dříve měly ostatní matriční knihy.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 20/06/2017 Verze: 2.10

V agendě ´Voličské průkazy´ byla upravena sestava ´Přehled voličských průkazů´.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 20/06/2017 Verze: 2.10

V agendě ´Volby´ byl upraven tisk voličských průkazů na volební seznamy.

Aplikace: Matrika Datum: 20/06/2017 Verze: 6.59

Bylo upraveno chybné zakládání nové číselné řady uživateli, který zahajuje práci s čísly zúčtovatelných tiskopisů.

Aplikace: Manažer Datum: 20/06/2017 Verze: 4.18

V agendě ´Zaměstnanec´ byla z číselníku ´Zdravotní prohlídka´ odstraněna hodnota ´Zaměstnanec nad 50 let - 36 měsíců´. Tato hodnota již není používána.

Aplikace: Manažer Datum: 20/06/2017 Verze: 4.18

Byly naprogramovány kontroly zdravotních prohlídek zaměstnanců, kteří dosáhli 50 let.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/06/2017 Verze: 9.85

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla položka ´Šarže´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/06/2017 Verze: 9.85

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla sestava ´Zapichovací etikety 75x17 mm TERMO´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/06/2017 Verze: 9.84

V agendě ´Školkařská kniha´ byla opravena chyba při zakládání nové karty. Dříve docházelo k chybnému okopírování části ´ČUJ´ z minulé karty.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/06/2017 Verze: 9.84

V agendě ´Školkařská kniha´ v sestavě ´Tisk přehledu práce´ přibyla položka středisko, která umožňuje větším firmám dělit tuto sestavu podle středisek.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/06/2017 Verze: 9.84

V agendě ´Zboží´ přibyla v menu ´Přehled´ možnost ´označit vše s nulovým počtem nepoužívané od data´. Tuto funkci využijí firmy, které mají sklad plný nepoužívaných skladových karet a chtějí v nich udělat rychle pořádek.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 15/06/2017 Verze: 6.09

Byl naprogramován parametr ´Zapisovat do logu informace o komunikaci s platebním terminálem´: Ano / Ne, který umožňuje zapisovat do logu průběh komunikace s platebním terminálem. Informace o komunikaci s platebním terminálem je užitečné zapisovat do logu při ladění komunikace. Pro běžný provoz je třeba mít zápis do logu vypnutý.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/06/2017 Verze: 9.84

Byl upraven přenos dat převodek na jiné středisko do SAPu. Pokud uživatel vyplní chybně příliš dlouhé číslo střediska, na které rostliny převádí, je toto číslo zkráceno na 3 znaky, aby přenos nespadl na chybu.

Aplikace: Pokladna Datum: 14/06/2017 Verze: 3.94

V agendě ´Pokladna´ byl upraven tisk účtenky. Na základě nového parametru ´Účtenka - tisknout: Před zaplacením / Po zaplacení´ se účtenka vytiskne v odpovídajícím okamžiku. Účtenku je vhodné tisknout před zaplacením v případě, že je pomalejší pokladní tiskárna a v průběhu placení probíhá tisk. Účtenku je vhodné tisknout po zaplacení v případě, že je rychlá pokladní tiskárna a na účtenku se tiskne způsob platby.

Aplikace: Matrika Datum: 13/06/2017 Verze: 6.58

V agendě ´Státní občanství´ přibyl parametr ´Předvyplňovat důvod osvědčení´. Do důvodu osvědčení je možné předvyplňovat nejčastěji používaný kód (paragrafu).

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2017 Verze: 6.57

Pro tisk ověřovacího štítku na vidimaci přibyl další parametr ´Na ověřovacím štítku počet stran tučně´: Ano / Ne. Tento parametr také ovlivňuje tučné zobrazení informace, zda listina obsahuje / neobsahuje viditelný zajišťovací prvek.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 12/06/2017 Verze: 6.08

V souvislosti v novým ´Creative Update´ Windows 10 byla opravena chyba zobrazení datumu v datumových rozbalovacích položkách. Byl naprogramován nový GDateEdit, který již není závislý na chybě nového updatu Windows 10.

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2017 Verze: 6.57

Pro tisk vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství přibyl parametr ´Tisknout okres i stát na vysv. o pr. zp.´: Ano / Ne. Parametr umožňuje nastavit, aby se do bydliště ženicha i nevěsty tisknul jak okres, tak stát.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/06/2017 Verze: 9.83

V agendě ´Zboží´ byla přejmenována položka ´Pořizovací cena´ na ´Běžná pořizovací cena´. Toto přejmenování by mělo pomoci uživatelům pochopit, že se na kartě zboží nezobrazuje pořizovací cena, pouze nejčastěji používaná hodnota pořizovací ceny. Dále v agendě ´Zboží´ přibylo tlačítko s lupou, které umožňuje zobrazit přehled pořizovacích a prodejních cen za posledních 5 let.

Aplikace: Matrika Datum: 01/06/2017 Verze: 6.56

V aplikaci ´Matrika´ bylo upraveno načítání adresy občana z Centrálního registru. Pokud má občan v adrese u čísla orientačního ještě znak, je načten i tento znak.

Aplikace: Pokladna Datum: 30/05/2017 Verze: 3.93

V agendě ´Pokladna´ byla upravena práce s EET v případě, kdy je třeba opětovně volat EET po neúspěšném pokusu. Pokud firma používá pro hlášení EET více čísel pokladen, je opětovné volání uskutečněno se stejným číslem, jako předchozí. Takto je zabráněno vzniku duplicit v hlášení.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw