Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/03/2019 Verze: 10.53

Pro vytváření faktur přibyl nový parametr ´Na FAK a VDL vybírat odběratele z agendy´: Organizace / Organizace a osoba. Běžně se faktury vystavují pouze odběratelům z agendy Organizace, kteří mají IČO. V případě e-shopů je třeba zasílat faktury i odběratelům z agendy Osoba. Tato nová vlastnost se promítá také do tisku odběratele na faktuře, kde bude možná potřeba dokonfigurovat v hlavičce tisk položek spojených s odběratelem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/03/2019 Verze: 10.53

Pro tisk výdajových dodacích listů do ciziny přibyl nový parametr ´Na VDL do ciziny tisknout ceny´: Ano / Ne.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/03/2019 Verze: 10.53

Pro přidělování čísel jednacích speciálním převodkám přibyl nový parametr ´Č.j. přidělovat odpisu, úhynu, nárůstu´: Společně / Podle typu pohybu. Udává, zda se má při uzavírání odpisu, úhynu, nárůstu přidělit číslo jednací všem dokladům společně nebo zda se má přidělovat podle typu prvního pohybu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 10/03/2019 Verze: 1.59

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo naprogramováno členění dokladů podle interních kódů. Tuto novou vlastnost využijí například firmy, které chtějí filtrovat objednávky po více střediscích.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/03/2019 Verze: 10.53

V agendě ´Zboží´ byla přidána položka ´Dodatečný popis´ do přehledu zboží. Do této položky firmy zapisují různé dodatečné informace: název zboží od dodavatele, číslo partie atd.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/03/2019 Verze: 10.53

Pro tisk faktury a výdajového dodacího listu přibyl nový parametr ´Na FAK a VDL tisknout dodatečný popis´: Ano / Ne. Na faktuře a výdajovém dodacím listu je užitečné tisknout dodatečný popis například v případě, že se do něj zapisuje číslo partie.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/03/2019 Verze: 10.53

V agendě ´Sklad, zakázka, stavba´ byla naprogramována pomocná vyhledávací tlačítka datumu pro položky: poptávka - datum požadované, nabídka - datum odeslání, stavba - datum plánovaného zahájení, datum zahájení, datum plánovaného ukončení, datum ukončení.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/03/2019 Verze: 10.53

V agendě ´Zboží´ byla naprogramována kontrolní sestava ´Kontrola chybně zadaných čárových kódů´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/03/2019 Verze: 10.52

V agendě ´Tisk etiket´ bylo upraveno načítání českého názvu rostlin. Pokud se z některé agendy načítají znaky ´???´, které upozorňují na nevyplněnost českého názvu rostliny, tyto znaky se netisknou na etiketu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/03/2019 Verze: 10.52

V agendě ´Tisk etiket´ byla naprogramována sestava ´Přehled etiket označených N´. Tato sestava slouží například ke zobrazení etiket, které má uživatel již vytištěné a je třeba je připravit k objednaným rostlinám.

Aplikace: Technika Datum: 07/03/2019 Verze: 2.34

V přehledu agendy ´Technika´ bylo naprogramováno rychlé hledání podle položek ´Název´ a ´Kód techniky´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 06/03/2019 Verze: 1.58

V přehledu objednávek jsou barevně zvýrazněny objednávky, které mají datum ukončení platnosti starší, než je aktuální datum.

Aplikace: Technika Datum: 28/02/2019 Verze: 2.33

V agendě ´Uzávěrka práce techniky´ bylo upraveno zadávání datumu při tisku sestav ´Jízdní výkaz stroje´, ´Jízdní výkaz stroje na stavbách´, ´Jízdní výkaz stroje za rok´ atd. Do datumu je možné zapsat tečky / čárky na numerické klávesnici v obou variantách.

Aplikace: Manažer Datum: 28/02/2019 Verze: 4.34

V agendě ´Deník realizace a údržby´ byla upravena hlavička sestavy ´Přehled jiných vstupů (celkové součty po zboží)´. V hlavičce se kromě názvu stavby zobrazuje i její číslo.

Aplikace: Organizace Datum: 27/02/2019 Verze: 2.78

V agendě ´Uživatelská práva´ přibyla nová funkce ´Hromadný převod rolí´. Tato funkce umožní snadnější změnu konfigurace rolí uživatelů například pro komunikaci se základními registry.

Aplikace: Manažer Datum: 25/02/2019 Verze: 4.33

V agendě ´Školení´ byla upravena chyba v sestavě ´Hodnocení školení - podrobně´. Již se v ní korektně zobrazuje položka ´Poznámka k úrovni organizačního zajištění´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/02/2019 Verze: 10.51

V agendě ´Doklad´ byl pro ´slučovací převodky´ naprogramován tisk míchacího protokolu. Tuto sestavu využijí například firmy, které míchají travní směsi.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/02/2019 Verze: 10.50

Byl upraven export hlášení pro ÚHÚL ve formátu XML. Plochy lesní školky se nyní zaokrouhlují na 3 desetinná místa.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/02/2019 Verze: 10.50

Při vytváření faktury z objednávky přijaté se do poznámky faktury přenese číslo jednací objednávky a poznámka z objednávky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/02/2019 Verze: 10.50

V agendě ´Zboží´ byla rozšířena položka atribut zboží na 30 znaků. V agendě ´Průvodní list´ byla rozšířena položka ´Věk, způsob pěstování´ na 30 znaků.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 15/02/2019 Verze: 6.25

Při tisku sestav může nyní uživatel nastavit položce, zda se bude tisknout s rámečkem. Dříve tuto vlastnost mohl nastavit pouze servisní technik.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 14/02/2019 Verze: 1.57

Na objednávku přijatou se do položky počet tiskne také jednotka.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/02/2019 Verze: 10.49

Pro tisk faktury přibyl nový parametr ´Na FAK zobrazit zboží z připojených VDL´: Ano / Ne / Neuvedeno. Pokud má parametr hodnotu ´Ano´, zobrazí se zboží z připojených výdajových dodacích listů také na faktuře. Parametr lze nastavit na úrovni organizace nebo uživatele.

Aplikace: Pokladna Datum: 04/02/2019 Verze: 4.15

Byla opravena chyba uzávěrky pokladny v případě, že se v módu ´Centrální sklad´ zapisují do pokladní knihy vrácenky. Vrácenky se již korektně zapisují do odpovídající knihy pro platby hotově, platební kartou nebo hotově v €.

Aplikace: Pokladna Datum: 01/02/2019 Verze: 4.15

Uzávěrka pokladny byla upravena tak, aby fungovala pro platby kartou i v módu po uživatelích. Tato nová vlastnost umožní i městským úřadům, aby používaly platby kartou.

Aplikace: Organizace Datum: 28/01/2019 Verze: 2.77

Do číselníku ´Druh organizace´ přibyla položka ´Pořadí´. Tato úprava umožňuje třídit číselník podle požadavků uživatelů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/01/2019 Verze: 10.48

V agendě ´Doklad´ se v menu zobrazuje informace, ke kterému datu byl uzavřen sklad. Uživatelé tak jsou informováni o tom, jak staré doklady ještě mohou uzavírat.

Aplikace: Pokladna Datum: 25/01/2019 Verze: 4.14

V agendě Pokladna byla do přehledu vyhledávaného zboží přidána položka ´Jednotka´. Tato položka přispěje ke snížení počtu záměn prodaného zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/01/2019 Verze: 10.47

V přehledu agendy ´Zboží´ přibyla položka ´Tisknout etikety´. Tato položka umožňuje i v přehledu zobrazit, zda má být při tisku etiket ke zboží předvyplněno ´Tisknout: Ano´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/01/2019 Verze: 10.47

V agendě ´Školkařská kniha´ byla opravena chyba tisku sestavy rostlin, které potřebují rostlinolékařský pas.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/01/2019 Verze: 10.47

V agendě ´Sklad, zakázka, stavba´ bylo upraveno rychlé hledání skladů podle názvu. V běžném provozu se nezobrazují archivované záznamy.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 21/01/2019 Verze: 1.26

V agendě ´Encyklopedie´ bylo upravena chyba při mazání obrázků. Pokud uživatel klikne v okamžiku mazání záznamu o obrázku na storno, není smazán záznam ani soubor obrázku.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 15/01/2019 Verze: 1.56

V agendě ´Objednávky přijaté´ byla upravena kontrola množství rezervovaného zboží na skladě. Nyní se porovnávají informace o volném počtu. Pokud je volný počet menší než nula, je zobrazena informace.

Aplikace: Manažer Datum: 07/01/2019 Verze: 4.32

V přehledu agendy ´Specifikace pracovního místa´ přibyl sloupec ´Držitel/é - poslední platný/í´. Pokud dojde k upravení organizační struktury, do sloupce ´Držitel/é´ se zapíše text ´Zaměstnanec nebyl nalezen.´ a původní iniciály zaměstnance zůstanou zapsané ve sloupci ´Držitel/é - poslední platný/í´.

Aplikace: Manažer Datum: 07/01/2019 Verze: 4.32

V přehledu agendy ´Specifikace pracovního místa´ se šedě obarví sloupec ´Název´ v případě, že ve sloupci ´Držitel/é´ je hodnota ´Zaměstnanec nebyl nalezen´.

Aplikace: Manažer Datum: 07/01/2019 Verze: 4.32

Pro vytváření spisu z agendy ´Výběrová řízení´ bylo naprogramováno načítání položek ´Věc´, ´Značka´ a adresy při vypravení.

Aplikace: Manažer Datum: 05/01/2019 Verze: 4.31

Pro agendu ´Analýza´ byly naprogramovány nové vlastnosti. Byla přidána nová dimenze, která umožňuje filtrovat a grupovat sestavy marží po střediscích. Byla přidána nová dimenze, která umožňuje zobrazit marži také v %. Byla doplněna možnost vybírat kategorie z přehledu kategorií zboží (dříve to šlo pouze zadáním kódu kategorie).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/01/2019 Verze: 10.46

V agendě ´Zboží´ byl upraven dialog pro tisk sestav úspěšnosti odběratelů. Byl naprogramován filtr po členění dokladů (například po střediscích).

Aplikace: Pokladna Datum: 03/01/2019 Verze: 4.13

V agendách Pokladna a Pokladní kniha byla upravena práce s číslem pokladny. Číselník ´Identifikátory pokladen´ udává čísla pokladen pro platby hotově, platby kartou a platby v €. Po instalaci nové verze je třeba tento číselník nakonfigurovat. V případě, že pokladny běžely s nastavením parametru ´Uzávěrka pokladny: Podle uživatelů´, je třeba také doplnit číslo pokladny do dříve pořízených dat. Dále je třeba také nastavit nově vzniklý parametr ´Prodávat pomocí platební karty´.

Aplikace: Pokladna Datum: 14/12/2018 Verze: 4.12

Pro tisk účtenek byl nastaven parametr ´oddělovače řádků také / - —´. Nastavení tohoto parametru zajišťuje korektní vytištění FIK a BKP pro EET.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/12/2018 Verze: 10.45

Byl upraven tisk výdajového dodacího listu. U počtu prodaného zboží se nyní zobrazují jednotky (stejně jako na faktuře).

Aplikace: Pokladna Datum: 11/12/2018 Verze: 4.11

V agendě ´Dárkové poukazy´ byla naprogramována práce s propadlými dárkovými poukazy.

Aplikace: Pokladna Datum: 11/12/2018 Verze: 4.11

Pro uzavírání pokladny a odvod tržeb přibyla nová hodnota parametru ´Při uzávěrce pokladny´: Částka kartou je předvyplněna. Při uzávěrce pokladny nyní uživatel může: zadávat částku (umožňuje mu to regulovat zůstatek drobných v pokladně) / nemůže měnit částku (uživatel musí odvádět přesně částku, kterou přijal z účtenek) / částka je předvyplněna (je vypočítána z účtenek, ale uživatel ji může změnit) / částka kartou je předvyplněna (je vypočítána z účtenek placených kartou, ale uživatel ji může změnit).

Aplikace: Matrika Datum: 10/12/2018 Verze: 6.92

V knize narození, manželství a úmrtí byla naprogramována možnost při načítání dat z ROB (registr obyvatel) přidat načítání také z AISEO (agendový informační systém evidence obyvatel). Pomocí funkcí aiseoCtiPodleUdaju2 (E172) a aiseoCtiAifo2 (E171) jsou načtena také rodná čísla a rodiče.

Aplikace: Manažer Datum: 03/12/2018 Verze: 4.30

Pro agendu ´Specifikace pracovního místa´ byl naprogramován nástroj pro nahrazování textů odpovědností.

Aplikace: Manažer Datum: 03/12/2018 Verze: 4.30

Byla napojena agenda ´Výběrová řízení´ na agendu ´Spisová služba´.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 21/11/2018 Verze: 2.22

V agendě ´Volby´ byl upraven ´Tisk seznamu voličů na adresách´. Do těchto seznamů je možné připojit tisk seznamu voličů s žádostí ZO a EP.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 21/11/2018 Verze: 2.22

Pro agendu ´Volby´ přibyly dva parametry ´Zobrazovat na vol.seznamu u voliče na žádost ZO´ a ´Zobrazovat na vol.seznamu u voliče na žádost EP´. Na seznamech voličů po adresách se zobrazí u voliče na svou žádost do ZO/EP tato poznámka.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/11/2018 Verze: 10.44

V agendě ´Tisk etiket´ byla zvětšena velikost položek: Název zboží (70 znaků), Popis zboží (60 znaků).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/11/2018 Verze: 10.44

V agendě ´Zboží´ byla upravena kontrola duplicity názvu a popisu zboží pro mód ´Název zboží načítat z agendy: Název zboží´.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw