Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Manažer Datum: 18/06/2019 Verze: 4.40

Při tisku obálek účastníkům výběrových řízení se na obálku tiskne také oslovení a titul.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 17/06/2019 Verze: 6.29

V aplikaci GSQL bylo upraveno ´zálohování´ a ´obnova ze zálohy´ nastavení sestav uživatelů. Zálohy nyní používají nový XML formát popisu položek sestav.

Aplikace: Organizace Datum: 17/06/2019 Verze: 2.80

V agendě ´Uživatelská práva´ bylo naprogramováno rychlé hledání v přehledu podle položek: Název uživatele, Příjmení, Jméno a Funkční místo.

Aplikace: Organizace Datum: 17/06/2019 Verze: 2.80

V agendě ´Uživatelská práva´ bylo naprogramováno vyhledávání uživatelů s určitou rolí.

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2019 Verze: 7.02

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla opravena chyba tisku ověřovacích štítků na termotransferové tiskárny. Chyba se projevovala nevytištěním prvního štítku.

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2019 Verze: 7.02

Na ověřovací štítky ´Termotransfer 87x40 mm´ přibyla proměnná 27, ve které se zobrazuje poznámka. Položku je možné použít na štítku do knihy i na dokument. Používá se pro zobrazení textové informace o druhu listiny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2019 Verze: 10.62

V agendě ´Sklad, zakázka, stavba´ bylo upraveno načítání dat z agendy ´Zaměstnanec´. Když se vyhledává ´Obchodní zástupce´, ´Referent obchodu´ nebo ´Odpovědný zaměstnanec´, je možné z agendy ´Zaměstnanec´ načíst také externí zaměstnance.

Aplikace: Manažer Datum: 06/06/2019 Verze: 4.39

Při zápisu dat do agendy ´Školkařský deník´ bylo rozčleněno, zda data byla zapisována přes příjmový dodací list (prvotní naskladnění) nebo přes pracovní deník (rozpouštění nákladů). Tato informace je následně využívána při zobrazování nákladů nad školkařskou knihou.

Aplikace: Manažer Datum: 06/06/2019 Verze: 4.39

Při zápisu dat do agend ´Pracovní deníky´ z aplikace ´Technika´ a ´Výroba a prodej´ bylo upraveno zobrazování doplňkových informací v přehledu pracovního deníku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2019 Verze: 10.62

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno zobrazování kontrolních sestav nad školkařskou knihou. V části ´Rozpuštění nákladů´ se nyní zobrazují také ´Jiné vstupy´: náklady za materiál a rostliny rozpuštěné do školkařské knihy přes školkařský deník.

Aplikace: Pokladna Datum: 05/06/2019 Verze: 4.22

V agendě ´Pokladna´ byla pro tisk výčetky platidel a stavu pokladny naprogramována možnost vybrat systémovou tiskárnu.

Aplikace: Matrika Datum: 03/06/2019 Verze: 7.01

V agendě ´Legalizace, vidimace´ bylo naprogramováno nastavení tisku ověřovacích štítků při tisku na laserové tiskárně. Uživatel si může vybrat, od kterého štítku na archu bude tisknout.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 31/05/2019 Verze: 10.61

V agendě ´Doklad´ přibyla na záložce ´Pohyby pro doklad´ položka ´Bližší specifikace´. Pokud je položka vyplněná, vytiskne se na fakturu nebo výdajový dodací list na samostatný řádek. Specifikace slouží například k zápisu informací o záměně rostliny.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 31/05/2019 Verze: 1.63

V agendě ´Objednávky / Nabídky´ přibyla na záložce ´Rozpis obj. / nab.´ položka ´Bližší specifikace´. Pokud je položka vyplněná, vytiskne se na objednávku nebo nabídku na samostatný řádek. Specifikace slouží například k zápisu informací o záměně rostliny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 31/05/2019 Verze: 10.61

Při vytváření faktury z objednávky přijaté jsou do faktury přeneseny také ´Bližší specifikace´ o zboží z objednávky přijaté.

Aplikace: Pokladna Datum: 30/05/2019 Verze: 4.21

V agendě ´Pokladna´ přibyl do přehledu prodávaného zboží sloupec ´Volný počet´. Ve sloupci se zobrazuje počet na skladě mínus rezervovaný počet.

Aplikace: Matrika Datum: 28/05/2019 Verze: 7.00

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl nový typ dokladu ´Pobytová karta rodinného příslušníka občana EU´ pro tisk ověřovacího štítku.

Aplikace: Manažer Datum: 26/05/2019 Verze: 4.38

V agendě ´Zaměstnanec´ byl přidán ´Stav zaměstnance´: externí zaměstnanec. Zaměstnancům s tímto stavem lze zadat práci v pracovních denících, ale běžně se nezobrazují v přehledu agendy ´Zaměstnanec´.

Aplikace: Manažer Datum: 26/05/2019 Verze: 4.38

Pro agendu ´Zaměstnanec´ přibyl parametr ´Typ práce v agendě Zaměstnanec´. V agendě Zaměstnanec je možné v položce Typ práce zobrazovat pouze vstupy určitého typu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 24/05/2019 Verze: 1.62

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl upraven tisk objednávky v případě, že se na ni tiskne objednaná velikost pomoci rozpisu kvality. V tomto případě se na objednávku netiskne velikost, kterou aktuálně rostliny mají, ale pouze objednávaná velikost.

Aplikace: Pošta Datum: 23/05/2019 Verze: 1.37

Byl upraven export dat ze Zeleného software do SAP. Již se nepřenášejí data o aktivacích cen.

Aplikace: Manažer Datum: 23/05/2019 Verze: 4.37

V agendě ´Výběrová řízení´ byla upravena komunikace s eSpis. Bylo naprogramováno vytváření dokumentu a vypravení pomocí zástupu - jiného uživatele.

Aplikace: Manažer Datum: 20/05/2019 Verze: 4.37

V agendě ´Výběrová řízení´ byla naprogramována komunikace s eSpis.

Aplikace: Pokladna Datum: 17/05/2019 Verze: 4.20

V agendě ´Pokladna´ přibyl parametr ´Při uzávěrce pokladny kontrolovat datum účtenek´. Pokud má parametr hodnotu ´Ano´, při uzávěrce pokladny se kontroluje, zda datum účtenek odpovídá měsíci, ve kterém je uzávěrka prováděna.

Aplikace: Pokladna Datum: 17/05/2019 Verze: 4.20

V agendě ´Pokladna´ byla upravena kontrola nedostatku zboží při prodeji ze školkařské knihy.

Aplikace: Pokladna Datum: 17/05/2019 Verze: 4.20

V agendě ´Pokladna´ přibyl parametr ´Účtenka - povolit storno účtenky placené kartou´: Ano / Ne. Některé prodejny na účtenky placené kartou umožňují pouze vystavit vrácenky. Není je možné stornovat.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/05/2019 Verze: 10.60

Pro export do mobilních terminálů HT630 přibyly nové parametry ´Doba čekání na okopírování SKK.TXT´ a ´Doba čekání na okopírování ORG.TXT´. Parametry udávají dobu, po kterou se čeká na okopírování souboru SKK.TXT nebo ORG.TXT z aplikačního serveru na klienta.

Aplikace: Pokladna Datum: 16/05/2019 Verze: 4.20

V agendě ´Pokladna´ bylo upraveno chování aplikace v případě, že prodavačka zároveň označí prodej v EURO a pomocí bankovního terminálu. Účtenka je v takovém označena pouze jako placená pomocí bankovního terminálu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/05/2019 Verze: 10.59

V agendách ´Doklad´ a ´Průvodní listy´ bylo upraveno generování průvodních listů z výdajových dodacích listů. Pokud nejsou počty rostlin na celé kusy, již se neobjeví chyba při vytváření průvodního listu.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2019 Verze: 6.99

Do knihy registrovaného partnerství byla naprogramována možnost okopírovat příjmení rodičů od partnerů, kteří prohlašují vstup do registrovaného partnerství. Před příjmením rodičů se nyní zobrazuje tlačítko s šipkou, které příjmení okopíruje, aniž by se muselo příjmení znovu vypisovat. Tato vlastnost snižuje pravděpodobnost vzniku chyb hlavně u cizinců, kde je příjmení často těžké zapsat.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2019 Verze: 6.99

Pro zvláštní matriku Brno byla do knihy registrovaného partnerství naprogramována možnost do místa prohlášení na klávesu CTRL+F zobrazit a načíst hodnotu z číselníku států.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2019 Verze: 6.99

Pro tisk ověřovacího štítku v agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl parametr ´Formát datumu na ověř.štítku´: 01.01.2000 / 01. 01. 2000 / 1.1.2000 / 1. 1. 2000.

Aplikace: Manažer Datum: 14/05/2019 Verze: 4.36

V agendě ´Deník realizace a údržby´ přibyla v menu možnost: Načíst práci zaměstnance z CSV. Tato možnost slouží pro načítání podkladů o vzdálené práci u zákazníka pomocí aplikace TeamViewer.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/05/2019 Verze: 6.28

V komponentě ´RTF Editor´ byl upraven tisk na tiskárnu. Zobrazovaný RTF dokument se vytiskne na tiskárnu uvedenou v parametru ´Systémové sestavy tisknout na tiskárnu´. Tento parametr je možné nastavit pomocí menu ´Vybrat tiskárnu´ (dříve se dokument tiskl na defaultní tiskárnu Windows, to ale nebyl vyhovující stav).

Aplikace: Pokladna Datum: 06/05/2019 Verze: 4.19

V agendě ´Pokladní kniha´ byla upravena možnost ´Rekonstrukce uzávěrek od aktuálního záznamu´. Tato funkce je kompatibilní s novým způsobem číslování pokladen. Funkci je doporučeno používat pouze ve spolupráci s techniky firmy GSoft. Slouží k napočítání počátečních a koncových stavů uzávěrek po ručním zásahu do dat pokladní knihy.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 29/04/2019 Verze: 2.23

Bylo upraveno generování volebního seznamu. Voliči na svou žádost ZO / EP se vygenerují do seznamu jen v jedné z variant podle nastavení.

Aplikace: Matrika Datum: 26/04/2019 Verze: 6.98

Do knihy narození, manželství a úmrtí byla naprogramována nová sestava ´Doložka k doslovnému výpisu´. Před tiskem sestavy musí uživatel ručně doplnit počet stran fotokopie a účel.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/04/2019 Verze: 10.58

V agendě ´Doklad´ byly rozšířeny možnosti úprav uzavřeného dokladu. Na uzavřeném dokladu je možné změnit také položky ´Způsob platby´ a ´Fakturováno´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/04/2019 Verze: 10.58

V agendě ´Tisk etiket´ byly rozšířeny možnosti tisku sestav ´Zapichovací etikety 135x52 mm LASER´ (1. - 3. typ). Na sestavách je možné zobrazit proměnnou 40, která obsahuje informaci o aktuálních rezervacích zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/04/2019 Verze: 10.57

V přehledu agendy ´Doklad´ bylo naprogramováno rychlé hledání podle položek ´Typ dokladu´, ´Číslo jednací´, ´Organizace´, ´Var. symbol´ a ´Číslo dokladu´. Pokud má uživatel na záložce Hledání zadán filtr na období, je tento filtr zachován i při rychlém hledání.

Aplikace: Matrika Datum: 18/04/2019 Verze: 6.97

V části ´Sestavy a nastavení´ byla naprogramována možnost ´Znovu vygenerovat dohody o příjmení v knize manželství´. Tato možnost znovu vygeneruje texty dohod o příjmení v knize manželství, na oddacím listu a na protokolu o uzavření manželství. Před spuštěním generování se zobrazí dotaz na období, za které budou dohody znovu vytvořeny. Tuto novou možnost by měli spouštět pouze ve výjimečných případech technici firmy GSoft. Příkladem použití je například okamžik po namigrování dat z jiného matričního software.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/04/2019 Verze: 10.57

V přehledu agendy ´Zboží´ bylo upraveno zobrazování podrobné informace o rezervacích. Pokud je objednávka částečně vydaná, nezobrazuje se v přehledu zboží informace o objednávce, pokud je dané zboží z objednávky už zcela vydané.

Aplikace: Pokladna Datum: 16/04/2019 Verze: 4.18

V agendě ´Pokladna´ se u vybraného zboží může po prodání zboží objevit dotaz na cenu. Tato nová možnost je užitečná například v prodejnách květin, kde se cena kytice určuje až po uvázání. Nastavení toho, že se dotaz na cenu objeví, je možné udělat v agendě ´Zboží´ nastavením hodnoty ´Ano´ do položky ´Dotaz na cenu´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/04/2019 Verze: 10.56

V agendě ´Tisk etiket´ bylo upraveno načítání názvu odběratele, které se tiskne na etikety. Pokud má odběratel v agendě ´Organizace´ uveden obchodní název, je dána přednost obchodnímu názvu před celým názvem organizace.

Aplikace: Matrika Datum: 12/04/2019 Verze: 6.96

V knize registrovaného partnerství byl upraven tisku rodinného stavu na ´Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství´. Stav se nyní korektně proškrtává na základě pohlaví partnerů.

Aplikace: Matrika Datum: 12/04/2019 Verze: 6.96

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyla samostatná tlačítka pro nový zápis legalizace / vidimace. Uživatel tak ušetří jedno kliknutí, protože po vytvoření nového zápisu už nemusí vybírat typ.

Aplikace: Matrika Datum: 12/04/2019 Verze: 6.96

V knize narození byla upravena kontrola datumu právní moci osvojení a zrušitelnosti / nezrušitelnosti osvojení. Při spouštění knihy narození se zobrazí informace o potřebě nastavit nezrušitelnost pouze u případů, které mají datum právní moci osvojení po 1. lednu 2014 (odkdy platí vyhláška). Starší záznamy se nekontrolují.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/04/2019 Verze: 10.55

Ve formuláři agendy ´Doklad´ přibyla na záložce ´Pohyby pro doklad´ do menu možnost ´Tisk etikety´ (CTRL+T). Po výběru této možnosti se zobrazí agenda ´Tisk etiket´, do které je načten popis zboží z právě editovaného pohybu. Tuto možnost využijí uživatelé, kteří při naskladňování pomocí příjmového dodacího listu tisknou etikety například na označovací lince.

Aplikace: Pokladna Datum: 11/04/2019 Verze: 4.17

V agendě ´Pokladna´ se při ´Rychlé aktualizaci skladu´ zaktualizují také hodnoty položek ´rezervovaný počet´ a ´prodejní ceny´.

Aplikace: Pokladna Datum: 09/04/2019 Verze: 4.16

V agendě ´Pokladna´ se v přehledu vyhledávaného zboží zobrazuje barva skladu pouze v módu ´Místní sklad´. V módu ´Centrální sklad´ se barva skladu nezobrazuje z důvodu optimalizace komunikace s centrálním serverem, na kterém běží aplikace ´Výroba a prodej´.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw