Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/11/2018 Verze: 10.43

V agendě ´Tisk etiket´ byl přidán tisk etiket ´Štítky 3 x 7 x 63 mm x 38 mm LASER - 1.typ´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/11/2018 Verze: 10.43

V agendě ´Tisk etiket´ byl přidán tisk etiket ´Provlékací etikety 210x14 mm LASER - 20 ks´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/11/2018 Verze: 10.43

V agendě ´Zboží´, pokud je název zboží předvyplňován z agendy ´Název zboží´, se na základě zahradnické kategorie (uváděné v agendě ´Název zboží´) vyplní nebo nabídne k výběru položka kategorie.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/11/2018 Verze: 10.43

V agendě ´Název zboží´ je možné vyplnit položku ´Zahradnická kategorie´ pomocí výběrového okna.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/11/2018 Verze: 10.43

V agendě ´Kategorie´ je možné vyplnit položku ´Zahradnická kategorie´ pomocí výběrového okna.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/11/2018 Verze: 10.42

V agendě ´Tisk etiket´ bylo naprogramováno načítání etiket z agendy ´Název zboží´.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 05/11/2018 Verze: 2.21

V agendě ´Volby´ byl upraven ´Tisk seznamu voličů po okrscích´. Do těchto seznamů je možné připojit tisk seznamu voličů s žádostí ZO a EP. Také se do patičky této sestavy napočítá počet voličů z těchto připojených sestav.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 04/11/2018 Verze: 1.55

V agendě ´Zboží od dodavatelů´ se při načítání nabídky z Excelu na základě latinského názvu rostliny načte také zahradnická kategorie. Toto umožňuje firmám, které nepoužívají Zelený software, mít ve společné nabídce na www.zelene.info rostliny členěné podle kategorií.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 31/10/2018 Verze: 10.41

Pro agendu ´Zboží´ byl naprogramován nový parametr ´Název zboží načítat z agendy´: Typ zboží / Název zboží. Agendu ´Typ zboží´ používají k načítání názvů hlavně firmy, které rostliny pěstují, protože obsahuje školkařskou normu. Agendu ´Název zboží´ používají k načítání názvů hlavně firmy, které s rostlinami obchodují, protože je jednodušší.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/10/2018 Verze: 10.40

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována možnost upravovat popis prodávaného zboží. Tuto možnost mají uživatelé, kterým byla přidělena role ´Výroba a prodej - úpravy popisu zboží při výdeji´ (Vyr_upravy_popis). Nová vlastnost je užitečná pro firmy, které na skladě nedokážou dostatečně rychle upravit velikosti rostlin a chtějí to udělat při prodeji.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 26/10/2018 Verze: 1.54

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl naprogramován import objednávky přijaté ze souboru ve formátu MS Excel. Tato nová vlastnost je užitečná pro firmy, které posílají nabídky ve formátu MS Excel, které obsahují sloupce ´Objednávám´ a ´Kód zboží´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/10/2018 Verze: 10.39

Byl upraven nástroj pro generování nabídky zboží ze školkařské knihy do Excelu. Do Excelu je možné vybrat rostliny s volným počtem větším než 30. Nabídku je možné třídit podle kategorie, šarže, velikosti a názvu. Tuto variantu použijí firmy, které pěstují a expedují rostliny po šaržích.

Aplikace: Matrika Datum: 24/10/2018 Verze: 6.91

V knize narození byl naprogramován tisk formuláře ´Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru´ a přílohy k této žádosti (čestného prohlášení).

Aplikace: Matrika Datum: 23/10/2018 Verze: 6.91

V matričních knihách a agendách ´Státní občanství´ a ´Legalizace, vidimace´ byla naprogramována možnost načítat číselníky obcí a okresů při vyplňování odpovídajících položek (klávesa CTRL+F).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/10/2018 Verze: 10.38

Pro agendy ´Doklad´ a ´Zboží´ byl naprogramován nový parametr ´Kontrolovat kód skladu´. Kód skladu je kontrolován při zadávání nové karty zboží a při vystavování příjmového dodacího listu. Pokud je třeba vyplnit více skladů, je možné použít oddělovač | (Př.: 10010|10020).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/10/2018 Verze: 10.38

V agendě ´Doklad´ byl naprogramován nový parametr ´Kontrolovat interní členění dokladu´. Faktury, dobropisy, výdajové dodací listy, prodejky za hotové, příjmové dodací listy a převodky mezi středisky mohou mít číselnou řadu závislou na položce ´Členění´. Vyplněnost tohoto členění se může uživateli kontrolovat při ukládání dokladu. Parametr lze vyplnit ve dvou variantách. První varianta: hodnota je stejná pro všechny doklady (Př.: 1,2). Druhá varianta: hodnoty se nastavují samostatně pro jednotlivé typy dokladů (Př.: FAK|1,2|VDL|1,2|PDL|2|PRE|2). Nový parametr zamezí chybovosti obsluhy při vystavování nových dokladů pro položku členění a následně číselná řada.

Aplikace: Manažer Datum: 16/10/2018 Verze: 4.29

V agendě ´Zaměstnanec´ byla naprogramována automatická archivace uživatele na základě archivace zaměstnance.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 16/10/2018 Verze: 2.20

V agendě ´Občan´ byla přidána druhá položka ´Typ voliče´ pro zadávání ´Volič na svou žádost EP´.

Aplikace: Matrika Datum: 15/10/2018 Verze: 6.90

V matričních knihách byla upravena práce s nastavením odrážek v poznámkách. Nastavení se nyní ukládá do databáze.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/10/2018 Verze: 10.37

Byl upraven nástroj pro generování nabídky zboží do Excelu. Do Excelu je možné přidat sloupec ´Objednávám´. Je v plánu tyto soubory importovat do aplikace Objednávky a nabídky a vytvářet z nich objednávky přijaté.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/10/2018 Verze: 10.37

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla šablona ´Provlékací etikety 202x17 mm TERMO - ovoc. šk. 2. typ´.

Aplikace: Matrika Datum: 08/10/2018 Verze: 6.89

V ´Knize manželství´ přibyl nový druh dohody o příjmení novomanželů ´Nevěsta společné přechýlené a na druhém místě předchozí nepřechýlené´. Položka ovlivňuje tisk sestav: dotazník k uzavření manželství, protokol o uzavření manželství, oddací list, kniha manželství.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 04/10/2018 Verze: 6.24

Při tisku sestavy je možné nastavit, zda se mají řádky automaticky zalamovat také na znacích ´/´, ´–´, ´—´. Zalamování je užitečné při tisku některých sestav při ověřování dokumentů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/10/2018 Verze: 10.36

V kontrolních sestavách ´Všechny doklady nad skladem´ přibyl pro kontrolní sestavu nad školkařskou knihou sloupec ´Převod na prodejní sklad´. Do tohoto sloupce se zapíší převody ze školkařské knihy na sklad, který je uveden v nově přidaném parametru ´Kód skladu prodeje ze šk. knihy´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2018 Verze: 10.36

V agendě ´Školkařská kniha´ byla naprogramována konfigurace tlačítek a menu prací. V menu ´Práce s rostlinou - Nastavit používané práce´ je možné nastavit, která tlačítka a položky menu se budou uživateli zobrazovat. Pokud je užitečné tuto konfiguraci nastavit všem uživatelům, pak v ´Organizace - Nastavení - Nastavení prostředí a sdílení´ je třeba položce ´Školkařská kniha - používané práce´ nastavit sdílení nastavení pro celou organizaci.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/10/2018 Verze: 10.36

V agendě ´Školkařská kniha´ byly přidány práce: Zapsat spotřebu, Zapsat výmět, Zapsat výmět - neprodáno, Opravit velikost, Opravit počet. Práce ´Zapsat spotřebu´, ´Zapsat výmět´, ´Zapsat výmět - neprodáno´ pouze zrychlují zadávání. Práce ´Opravit velikost´ přidá jeden řádek do prací, ve kterém je možné uvést opravenou velikost. Práce ´Opravit počet´ opraví počet v poslední zadávané práci (je to možné ale udělat pouze v den, kdy byla práce zapsána, aby nedošlo k problémům s exportem dat do účetnictví).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 12/09/2018 Verze: 6.23

Nový způsob ukládání tiskových sestav byl optimalizován také pro práci s databázovým serverem ORACLE.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

V agendě Zaměstnanec byl upraven číselník periody zdravotních prohlídek. Byly odstraněny již nepoužívané hodnoty.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

V agendě Zaměstnanec bylo naprogramováno automatické doplňování uživatelského jména při ukládání zápisu. Toto uživatelské jméno je pak používáno při zobrazování informací uživateli na základě jeho přihlášení do Windows.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

V přehledu agendy Zaměstnanec bylo naprogramováno doplňování nevyplněných názvů uživatelů.

Aplikace: Manažer Datum: 11/09/2018 Verze: 4.28

Do prohlížečky údajů o zaměstnanci byly přidány údaje o skupinách profilů a základních profilech.

Aplikace: Organizace Datum: 05/09/2018 Verze: 2.76

Byla naprogramována aktualizace číselníků kraj, okres, obec a vazebních číselníků z Českého statistického úřadu. Pro aktualizaci těchto číselníků je třeba nainstalovat novou verzi setup.exe, která umí z www.gsoft.info stáhnout soubor g_cis.rar, který obsahuje aktuální hodnoty číselníků, a následně číselníky aktualizovat v databázi.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 04/09/2018 Verze: 6.22

Byl upraven způsob zalamování textu při tisku sestav pomocí ´Generátoru tiskových sestav´. Na konci řádku se již nezalomí: měrná jednotka (například: 1 mm, 1 cm, 1m), desetinná částka (například: 1,25), znaky pomlčka a spojovník (například: 10-20 m, Praha – nádraží).

Aplikace: Matrika Datum: 04/09/2018 Verze: 6.88

Pro tisk dodatečných záznamů v matričních knihách přibyl parametr ´Do dodatečného záznamu tisknout datum provedení´: Zápisu matriční události / Dodatečného záznamu. Parametr se uplatní v případě, že má parametr ´V matriční knize tisknout datum a jméno´ hodnotu ´S rozsáhlým popisem´. Tento parametr je třeba nastavit na matričních úřadech v okolí Přerova. Parametr se nachází v sekci ´Společné parametry - organizace - Formát tisku´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 02/09/2018 Verze: 1.53

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl naprogramován tisk ještě nevydaného zboží na objednávce přijaté. Tato nová vlastnost je užitečná pro firmy, které postupně expedují rozsáhlé objednávky odběratelů.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 31/08/2018 Verze: 1.25

V přehledu agendy ´Encyklopedie´ přibyla nová sestava ´Tisk rostlin z přehledu - český rejstřík´.

Aplikace: Organizace Datum: 30/08/2018 Verze: 2.75

V číselníku obcí byl upraven kód obce ´Pardubice´ na hodnotu ´555134´, což odpovídá hodnotě v základním registru obyvatel.

Aplikace: Matrika Datum: 29/08/2018 Verze: 6.87

V agendě ´Legalizace, vidimace´ bylo upraveno nastavování čísla jednacího. Pokud uživatel při nastavování čísla jednacího klikne na tlačítko ´Storno´, není již nastavena číselná řada od jedničky.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 13/08/2018 Verze: 1.52

V agendě ´Objednávky přijaté´ na záložce ´Rozpis´ přibyla možnost třídit podle ´pořadí zápisu´ nebo ´názvu zboží´. Po kliknutí na tlačítko ´Nastavit třídění´ se objednávka setřídí na formuláři i při tisku. Firmy, které pracují s velkým množstvím drobných položek, ocení tuto možnost pro zpřehlednění objednávky.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 13/08/2018 Verze: 1.52

V agendě ´Objednávky přijaté´ na záložce ´Rozpis´ přibyla klávesová zkratka CTRL+K pro přístup do agendy Zboží.

Aplikace: Matrika Datum: 03/08/2018 Verze: 6.86

Na moravských matrikách je na základě dohlídek často třeba upravit formát tisku matričních knih. Je třeba nastavit parametry v sekci Formát tisku: V matriční knize tisknout datum a jméno: S rozsáhlým popisem; Do dodatečného záznamu tisknout popis iniciál tučně: Ne; Do dodatečného záznamu tisknout datum provedení: Dodatečného záznamu. Dále je třeba v nastavení tisku matriční knihy v části ´Záznamy a opravy před podpisem´ skrýt textové popisy: Datum provedení zápisu, Datum provedení zápisu pomocí výpočetní techniky, Podpis matrikáře a Identifikační údaj matrikáře. Dále je potřeba položkám Proměnná 91 a 96 nastavit levý okraj 23, položkám Proměnná 93 a 97 nastavit levý okraj 104. Všem položkám Proměnná 91, 93, 96 a 97 je třeba nastavit šířku 80.

Aplikace: Matrika Datum: 02/08/2018 Verze: 6.86

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl upraven tisk rozhodnutí pro nezletilého. Do rozhodnutí přibyla doručovací adresa souhlasu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/08/2018 Verze: 10.35

Při tisku etiket byla upravena chyba, kdy se při konfiguraci sestavy neukládal typ zobrazení: Piktogram / Textový popis / Piktogram a text.

Aplikace: Matrika Datum: 01/08/2018 Verze: 6.86

Na základě informací ze Správy základních registrů (SZR) byla upravena komunikace aplikace Matrika se Základním registrem obyvatel (ROB). Byl vypuštěn dotaz na položky: DatumUmrti, DatumPravniMociUmrti, MistoUmrti, Obcanstvi. Na tyto položky nemá právo uživatel například při legalizaci a vidimaci. Navíc tyto položky ani nejsou potřebné.

Aplikace: Matrika Datum: 01/08/2018 Verze: 6.86

Bylo upraveno načítání údajů z agendy ´Změna jména/příjmení´ do agendy ´Spis´. Do položky ´Věc´ se načítají údaje o osobě na základě zaškrtnuté položky ´Změna jména/příjmení´.

Aplikace: Matrika Datum: 01/08/2018 Verze: 6.86

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl upraven tisk rozdělovníku pro nezletilého. Do rozdělovníku přibyla položka ´rodný list vydal´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 23/07/2018 Verze: 6.21

Byl upraven tisk uživatelských sestav, které se ukládají do souborů v adresáři ´Sestavy´. Zelený software nyní automaticky načte starý formát definice sestavy a uloží ho v novém XML formátu.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 23/07/2018 Verze: 6.21

Bylo upraveno načítání nových parametrů pro počítač, středisko a uživatele. Pokud po instalaci nové verze Zeleného software neexistuje některý z těchto parametrů, je načten v okamžiku, kdy je poprvé potřeba.

Aplikace: Pokladna Datum: 21/07/2018 Verze: 4.10

V přehledu agendy ´Pokladna´ byl naprogramován nový nástroj na tisk přehledových sestav pro městské úřady. Když uživatel spustí ´Přehled za oddělení´, je mu nabídnut výběr období, vedoucího oddělení a typ sestavy. Po výběru může vytisknout: Přehled tržeb - detail, Přehled tržeb - souhrn, Přehled prodaného zboží - detail, Přehled prodaného zboží - souhrn, Přehled odvodů - detail, Přehled odvodů - souhrn. Tyto sestavy slouží ke kontrole vybraných a odvedených peněz za celé oddělení. Pro fungování těchto sestav je třeba nakonfigurovat organizační strukturu oddělení v agendě ´Dokument, organizační struktura´.

Aplikace: Pokladna Datum: 19/07/2018 Verze: 4.09

V agendě ´Pokladna´ byla naprogramována aktualizace sloupce ´Poznámka´ při uzavírání účtenky.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw