Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 16/07/2018 Verze: 6.20

Byl upraven tisk sestav v případě, že je na počítači problém s nastavením defaultní tiskárny.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/07/2018 Verze: 6.19

Byl upraven způsob zalamování textu při tisku sestav pomocí ´Generátoru tiskových sestav´. Na konci řádku se již netisknou tzv. ´sirotci´. To znamená, že předložky ´k´, ´s´, ´v´, ´z´, ´o´, ´u´ a spojky ´a´ a ´i´ se automaticky vytisknou na dalším řádku.

Aplikace: Pokladna Datum: 12/07/2018 Verze: 4.08

V přehledu agendy ´Pokladna´ přibyl sloupec, ve kterém se zobrazuje uživatel a poznámka.

Aplikace: Pokladna Datum: 12/07/2018 Verze: 4.08

V přehledu agendy ´Pokladní kniha´ přibyl sloupec, ve kterém se zobrazuje uživatel.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Smlouvy´ byla zvětšena položka ´Podmínka na dobu určitou´ na 250 znaků. Položka byla také graficky rozšířena na formuláři.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ byla upravena šablona sestavy ´Návrh na změnu pracovní smlouvy´.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Smlouvy´ byla naprogramována nová sestava ´Dohoda o rozvázání pracovního poměru´.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Zdravotní prohlídky´ byl upraven číselník ´Zdravotní prohlídka´. Nyní může nabývat hodnot: 6 let (1. kategorie, do 50 let), 4 roky (1. kategorie, nad 50 let), 4 roky (2. kategorie, do 50 let), 2 roky (2. kategorie, nad 50 let), 2 roky (noční práce), 2 roky (řidič, do 50 let), 1 rok (řidič, nad 50 let).

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V přehledu agendy ´Zaměstnanec´ byla přidána kontrolní sestava ´Kontrola periody zdravotní prohlídky´. Sestava zobrazí zaměstnance, kteří mají nastavenu periodu zdravotní prohlídky ve starém formátu.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2018 Verze: 4.27

V agendě ´Zaměstnanec´ byl přidán do sestavy ´Plánované zdravotní prohlídky´ sloupec ´Kategorizace´. V tomto sloupci se zobrazuje kategorizace prací ze záložky ´Rizika, lékařské hledisko´ v agendě ´Specifikace pracovního místa´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/06/2018 Verze: 10.34

V agendě ´Sklad´ byla upravena chyba zobrazování názvů archivních skladů a zakázek.

Aplikace: Matrika Datum: 28/06/2018 Verze: 6.85

Byl naprogramován nový parametr ´Data legalizace a vidimace zachovat (dny)´. Z důvodu GDPR je možné nastavit, jak dlouho se budou uchovávat data v agendě Legalizace, vidimace. Po uplynutí tohoto období budou data dávkově smazána. Dávkové mazání je třeba nastavit jako úlohu například v Plánovači úloh. Pokud je úloha spouštěna před půlnocí, je třeba počet dnů (zachování dat) snížit o jeden.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/06/2018 Verze: 10.33

V agendě ´Sklad´ bylo rozšířeno zobrazení položky ´Číslo zakázky´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/06/2018 Verze: 10.32

Byl naprogramován nový parametr ´Typ zaokrouhlení celkové částky na dokladu´: Nahoru / Matematicky. Na dokladech (např. faktura) je možné zaokrouhlovat celkovou částku nahoru nebo matematicky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/06/2018 Verze: 10.31

V agendě ´Doklad´ byl upraven tisk faktury a výdajového dodacího listu. Do informace o prodávaném zboží je možné zobrazit také šarži ze školkařské knihy.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 15/06/2018 Verze: 6.18

Byla upraven způsob ukládání tiskových sestav. Jednotlivé položky se nyní ukládají v XML formátu, takže je mnohem snadnější upravovat jednotlivé atributy položek.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 15/06/2018 Verze: 1.24

Byl naprogramován nový parametr ´Charakteristiky rostlin (péče) třídit podle´: Ručně zadaného pořadí / Typů péče. Charakteristiky rostlin je možné třídit podle pořadí zadaného v agendě Encyklopedie nebo podle typů péče (položky se řadí v pořadí: velikost, vzhled, světelné nároky, stanoviště, péče, použití, jiné).

Aplikace: Encyklopedie Datum: 15/06/2018 Verze: 1.24

Byl naprogramován nový parametr ´Charakteristiky rostlin (péče), které se tisknou na první pozici´. Charakteristiky rostlin, které se tisknou na etikety na první pozici, vytvářejí výjimku v běžném třídění.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 15/06/2018 Verze: 1.24

Byl naprogramován nový parametr ´Charakteristiky rostlin (péče), které se netisknou´. Tyto charakteristiky se netisknou na etikety.

Aplikace: Manažer Datum: 29/05/2018 Verze: 4.26

V agendě ´Výběrová řízení´ byla upravena sestava ´Přehled výběrových řízení za období´. Do patičky sestavy přibyly položky: Počet všech přihlášených uchazečů, Průměrný počet uchazečů na jedno výběrové řízení, Průměrná délka trvání výběrového řízení ve dnech, Průměrný věk přijatého uchazeče, Počet přijatých žen, Počet přijatých mužů.

Aplikace: Manažer Datum: 29/05/2018 Verze: 4.26

V přehledu agendy ´Výběrová řízení´ bylo naprogramováno barevné zvýrazňování archivovaných záznamů.

Aplikace: Organizace Datum: 29/05/2018 Verze: 2.72

Při tisku vypravení v agendě ´Spis´ bylo upraveno rozlišení tisku osoby / organizace. Dříve se objevovala chyba v případě, že se k jednomu dokumentu vytvořilo více vypravení pro osobu i organizaci.

Aplikace: Matrika Datum: 28/05/2018 Verze: 6.84

V matričních knihách se při výběru z číselníku matrikářů třídí záznamy podle abecedy.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/05/2018 Verze: 4.07

V agendě ´Pokladna´ bylo naprogramováno obarvování skladů ve vyhledávači zboží.

Aplikace: Manažer Datum: 23/05/2018 Verze: 4.25

V agendě ´Analýza´ byl přidán druhý základní SQL příkaz, kterým je možné plnit data. Tato vlastnost je užitečná například při sestavování dotazů, které čerpají data kategorií rozpisu na dokladu z pohybů a z dalších rozpisů zároveň.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/05/2018 Verze: 4.07

V agendě ´Pokladna´ byla do přehledu přidána položka ´Datum a čas´.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/05/2018 Verze: 4.07

Pokud v agendě ´Pokladna´ není na účtence požadován zápis do EET, není požadován ani na případné stornovací účtence.

Aplikace: Pokladna Datum: 22/05/2018 Verze: 4.06

V agendě ´Pokladna´ byl přidán parametr ´Do poznámky účtenky předvyplnit´. Tento parametr využijí například úřady, které podle GDPR nechtějí na pokladní doklad tisknout jméno a adresu občana, ale pouze univerzální text.

Aplikace: Pokladna Datum: 22/05/2018 Verze: 4.06

V agendě ´Pokladna´ byl upraven parametr ´Povolit měnit odběratele po uzavření účtenky´. Nyní může nabývat hodnot: Měnit, pokud nebyl vyplněn / Neměnit / Měnit vždy. Existují tedy tři možnosti, jak na uzavřené účtence uživatel může měnit odběratele: měnit, pokud nebyl odběratel vyplněn (zamezuje uživatelům maskovat prodeje ´kamarádům´) / odběratele není možné změnit (v případě chyby je třeba účtenku stornovat) / měnit vždy (zodpovědnost je ponechána na uživateli).

Aplikace: Pokladna Datum: 21/05/2018 Verze: 4.05

V agendě ´Pokladna´ bylo upraveno volání EET serveru při spouštění agendy. Časová prodleva čekání na server je nyní 2 minuty. Tato nová vlastnost byla naprogramována z důvodu možnosti nastavit v soap_parametry.xml kratší prodlevu pro běžné volání EET serveru a delší prodlevu pro inicializační volání nechat delší (2 minuty).

Aplikace: Matrika Datum: 17/05/2018 Verze: 6.83

V ´Knize narození´ bylo naprogramováno automatické zvětšování prvního písmene (v závislosti na stavu parametru ´Automaticky upravovat velká/malá písmena´) na záložce ´Určení otcovství´ na položkách: ´Původní jméno a příjmení´ a ´Příjmení a jméno nenarozeného dítěte (chlapec i děvče)´.

Aplikace: Matrika Datum: 17/05/2018 Verze: 6.83

V agendě ´Státní občanství´ bylo naprogramováno okopírování zápisu. Tuto funkci využijí uživatelé například v případě, že občanství nabývá celá rodina. Kopírují se všechny položky kromě položek: jméno, rodné číslo, datum narození, typ události a číslo jednací.

Aplikace: Organizace Datum: 16/05/2018 Verze: 2.71

V agendě ´Organizace´ bylo naprogramováno hromadné odesílání mailů pomocí aplikace Outlook. Uživatel si může vybrat organizace v přehledu, určit kolik mailových adres bude v jednom mailu, připojit soubor a následně vygenerovat maily do aplikace Outlook. Na uživateli potom je, aby dané maily posílal z Outlooku po delších intervalech tak, jak mu dovoluje jeho poskytovatel mailhostingu. Doporučení: tato funkce slouží pro poslání stovek mailů, pokud bude třeba poslat tisíce mailů, je nutné použít pokročilejší technologie.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/05/2018 Verze: 10.30

V agendě ´Zboží´ byla upravena chyba zobrazování popisu z aplikace ´Encyklopedie´. Po vytvoření nebo úpravě dat v aplikaci ´Encyklopedie´ se tyto údaje ihned aktualizují na kartě zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/05/2018 Verze: 10.29

Pro tisk faktury nebo výdajového dodacího listu přibyla nová hodnota parametru ´Na dokladu identifikovat zboží pomocí´ : Čárového kódu ze šk.k. Tato vlastnost umožňuje zobrazovat na dokladu čárové kódy ze školkařské knihy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/05/2018 Verze: 10.28

V agendě ´Tisk etiket´ byl upraven import etiket ze souboru ve formátu XLSX (Excel). Bylo naprogramováno dialogové okno, ve kterém může uživatel nastavit, které položky se budou importovat ze kterých sloupců. Nastavení si uživatel může uložit do šablony.

Aplikace: Organizace Datum: 09/05/2018 Verze: 2.70

V agendě ´Spis´ byla upravena práce s dokumentem pro spisovou službu eSpis od firmy ICZ. Nově uživatel vytvoří dokument vlastněný agendovým systémem, pak do něj přidá vypravení a následně předá dokument spisové službě. Tyto kroky musely být naprogramovány z důvody změny rozhraní eSpisu, který již nedovoluje přidávat vypravení dokumentům, které nejsou ve vlastnictví agendového systému. Pro předání dokumentu spisové službě přibylo tlačítko vedle položky ´Vlastník´.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 30/04/2018 Verze: 2.19

V agendě ´Voličské průkazy´ bylo naprogramováno filtrování tisku přehledu voličských průkazů podle typu voleb.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V agendě ´Změna jména/příjmení´ bylo naprogramováno okopírování zápisu včetně účastníků a předložených dokladů.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V číselníku rodinných stavů je možné přidat položku ´rozloučený(á)´. Tato položka je potom při tisku korektně skloňovaná podle pohlaví.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl rozšířen číselník ´Souhlas´ o položku ´Nezletilý starší 15 let´.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl rozšířen číselník ´Příbuzenský vztah´ o položku ´Zplnomocněný zástupce´.

Aplikace: Matrika Datum: 27/04/2018 Verze: 6.81

Pro tisk oddacího listu byl upraven parametr ´Církevní sňatek tisknout´. Přibyla nová hodnota ´Netisknout´. Text týkající se církevního sňatku je možné umístit do poznámky, do místa uzavření manželství nebo ho vůbec netisknout.

Aplikace: Pokladna Datum: 27/04/2018 Verze: 4.04

V agendě ´Pokladna´ byla upravena sestava ´Přehled čárových kódů na účtence´. Ke zboží přibyla informace o počtu, celkové ceně a celkové ceně s DPH.

Aplikace: Pokladna Datum: 27/04/2018 Verze: 4.04

V agendě ´Pokladna´ byla přidána rychlá klávesa ´F10´ pro platbu kartou v dialogu pro vrácení peněz.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/04/2018 Verze: 10.27

V agendě ´Doklad´ byla rozšířena oprava dokladu po uzavření. Na dokladu je možné opravit: datum vystavení (je kontrolována uzávěrka skladu), odběratel, na příjmových dodacích listech údaje od dodavatele (číslo faktury, variabilní symbol, rostlinolékařský pas).

Aplikace: Pokladna Datum: 24/04/2018 Verze: 4.03

Při uzávěrce pokladny byl přidán kontrolní dotaz, který se snaží zamezit uzavření pokladny v případě, že uživatel uzavírá v dopoledních hodinách pokladnu s aktuálním datumem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/04/2018 Verze: 10.27

V agendě ´Doklad´ byla upravena sestava ´Přehled čárových kódů pro odběratele´. Ke zboží přibyla informace o počtu, celkové ceně a celkové ceně s DPH.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 23/04/2018 Verze: 6.17

Byla upravena chyba při zobrazování uživatelského nastavení sestavy (například levého a horního okraje). Pokud uživatel nastavoval levý a horní okraj, zobrazovala se chybová hláška. Chyba byla odstraněna přidáním korektního načtení pořadí sekcí sestavy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/04/2018 Verze: 10.27

V agendě ´Zboží´ bylo upraveno označování zboží s nulovým počtem. Zboží je možné označovat po skladech.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw