Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/04/2018 Verze: 10.26

Pro práci s terminály Android byl naprogramován nový parametr ´Android terminál - stahovat exportní soubory ze serveru´: Pomocí TCP/IP protokolu / Ne. Pokud server ´Výroba a prodej´ běží na vzdáleném počítači, na který je přístup pouze pomocí TCP/IP protokolu, je třeba po vytvoření exportních souborů stáhnout data na klientský počítač, aby se mohly přenést do terminálu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/04/2018 Verze: 10.25

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována možnost zároveň vystavovat faktury a výdajové dodací listy ve velkoobchodním i maloobchodním módu. Mód je řízen interním členěním dokladů. Při maloobchodním módu se DPH počítá odshora, při velkoobchodním módu se DPH počítá odspoda. Tato nová vlastnost je užitečná například pro firmy, které prodávají běžně velkoobchodně a zároveň maloobchodně přes eshop.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 17/04/2018 Verze: 6.16

Do Zeleného software byla implementována nová verze vzdálené pomoci TeamViewer (verze 13). Z www.gsoft.info/vzdalena-pomoc lze stáhnout komponentu TeamViewerGSoft.exe, která umožňuje přístup techniků firmy GSoft na počítače uživatelů.

Aplikace: Organizace Datum: 16/04/2018 Verze: 2.69

V agendě ´Spis´ byla přidána kontrola při přidávání vypravení. Pokud ještě není založen dokument, je zobrazena informativní hláška a vypravení není přidáno.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/04/2018 Verze: 10.24

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno chování převodky z jednoho na druhé středisko. Pokud na druhém středisku dochází k automatickému naskladňování, probíhá kontrola, zda na prvním středisku je dostatek rostlin. Pokud na prvním středisku není dostatek rostlin, není uzavřena převodka a na druhém středisku není nic naskladněno.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 06/04/2018 Verze: 1.51

V agendě ´Objednávky přijaté´ přibyla možnost ´Obnovit platnost objednávky´. Tato volba objednávce nastaví stav ´Platná´ a vydaný počet u všeho zboží nastaví na nulu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/04/2018 Verze: 10.23

Pro agendu ´Doklad´ byl naprogramován nový parametr ´O neuzavřených FAK a VDL informovat po uplynutí (dnů)´. Pokud je hodnota parametru větší než 0, při spuštění agendy ´Doklad´ se zobrazuje informace o neuzavřených fakturách a výdajových dodacích listech. Hodnota 0 udává, že se neuzavřené doklady nekontrolují.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/04/2018 Verze: 10.22

Pro agendu ´Mobilní zařízení´ přibyla hodnota parametru ´Mobilní převodky zpracovat jako´: Převodky na jiné středisko. Při práci s mobilním terminálem může uživatel (pokud to má v terminálu nastaveno) zadat typ dokladu ´Převodka´. Tato převodka se potom po nahrání do počítače interpretuje jako: převodka ze skladu na sklad / příjemka na sklad / převodka ze školkařské knihy na sklad / převodka do nemocnice / převodka na maloobchod / převodka na jiné středisko. Sklad, na který se naskladňuje je určen nastavením konkrétního mobilního zařízení v agendě ´Mobilní zařízení´.

Aplikace: Organizace Datum: 03/04/2018 Verze: 2.68

V agendě ´Spis´ bylo naprogramováno ukládání čísla jednacího dokumentu do agendy ´Změna jména a příjmení´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/03/2018 Verze: 10.21

Pro agendu ´Doklad´ přibyl parametr ´Formát příjmového pokladního dokladu´: Jeden na stránce / Dva na stránce. Příjmový pokladní doklad lze tisknout ve formátu jeden na stránce nebo dva na stránce.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 29/03/2018 Verze: 6.15

Do okna, ve kterém se zobrazují přihlášení uživatelé, přibyla záložka ´Úlohy´, na které je možné zapnout a vypnout běh testovacích úloh (pouze uživatel s právy pro administraci). Testovací úlohy zapisují do logu tyto události: spuštění a vypnutí serveru, přihlášení a odhlášení uživatele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/03/2018 Verze: 10.21

Do agendy ´Doklad´ přibylo na první stránku dokladu zobrazení informace o odběrateli: úroveň a sleva.

Aplikace: Organizace Datum: 27/03/2018 Verze: 2.68

V agendě ´Spis´ byl upraven tisk vypravení. Pokud adresa obsahuje znak orientační, je tento znak korektně vytištěn na obálku.

Aplikace: Organizace Datum: 27/03/2018 Verze: 2.68

V agendě ´Spis´ bylo upraveno načítání vypravení z agendy ´Změna jména a příjmení´. Je možné načíst všechny účastníky řízení.

Aplikace: Manažer Datum: 27/03/2018 Verze: 4.24

Bylo naprogramována kontrolní sestava nad specifikacemi pracovního místa. Sestava zobrazuje specifikace, u kterých nesouhlasí název místa s agendou Organizační struktura nebo jméno a příjmení s agendou Zaměstnanec.

Aplikace: Manažer Datum: 27/03/2018 Verze: 4.24

Byla naprogramována archivace označených výběrových řízení a smazání podrobných informací o uchazečích z důvodu GDPR.

Aplikace: Organizace Datum: 27/03/2018 Verze: 2.68

V agendě ´Spis´ byl upraven tisk vypravení. Pokud se jedná o organizaci, je do agendy ´Tisk obálek´ načten korektně název a upřesňující název organizace.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 26/03/2018 Verze: 2.18

Při tisku volebních seznamů se v případě, že se jedná o ´vydaný voličský průkaz´ nebo ´volí v zahraničí´, proškrtávají všechny položky. Dříve se proškrtávalo jen jméno a příjmení.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 26/03/2018 Verze: 2.18

Bylo upraveno znění úvodního odstavce v sestavě ´Protokol o likvidaci voličského průkazu´.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 23/03/2018 Verze: 1.23

V agendě ´Encyklopedie´ na záložce ´Hledání´ byla naprogramována možnost hledání podle péčí.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 23/03/2018 Verze: 1.23

Bylo optimalizováno propojení agend ´Encyklopedie´ a ´Zboží´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/03/2018 Verze: 10.20

Byla upravena hláška o nedostatku zboží při uzavírání dokladu. Hláška je zobrazena v přehlednějším okně a o zboží jsou uvedeny informace: název, popis, EAN, prodejní cena, počet na skladě, počet na dokladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/03/2018 Verze: 10.20

Do agendy ´Doklad´ přibyl tisk etiket po baleních.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 19/03/2018 Verze: 6.14

Byly upraveny informační a dotazovací dialogy Zeleného software. Byly odstraněny anglické texty a upravena grafická tvář dialogů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/03/2018 Verze: 10.19

Pro agendu ´Doklad´ byl přidán parametr ´Při výdeji ze skladu identifikovat dodavatele´: Ano / Ne. Při výdeji zboží ze skladu je možné identifikovat dodavatele. Výdej pak není řazen pomocí FIFO, ale je propojen konkrétní příjmový a výdajový doklad. Tato vlastnost slouží firmám, které potřebují předat na zakázce konkrétní zboží od dodavatele odběrateli.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/03/2018 Verze: 10.18

Pro tisk loga a razítka na doklady byly upraveny parametry ´Logo firmy´ a ´Razítko a podpis´. Do těchto parametrů lze zapsat hodnotu systémové proměnné ($BASEDIR$), která při tisku zajistí načtení obrázku z adresáře vztaženého k místu, odkud byla spuštěna aplikace portal.exe.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 15/03/2018 Verze: 6.13

Při nastavování parametrů aplikací bylo upraveno chování stromu parametrů. Pokud se po stromu uživatel pohybuje pomocí kláves ´šipka nahoru´, ´šipka dolů´, ´šipka doprava´, ´šipka doleva´, v horní části se automaticky zobrazují odpovídající hodnoty parametrů. Dříve se musel uživatel nastavit na parametr pomocí myši.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 14/03/2018 Verze: 1.50

Byla optimalizována rychlost zadávání objednávky. Byl naprogramován parametr ´Rezervace zboží aktualizovat´: Při ukládání rozpisu objednávky / Při vypočítání objednávky. Pokud se rezervace aktualizují při ukládání rozpisu objednávky, je rezervace zapsána ihned, ale zápis objednávky je trochu pomalejší. Pokud se rezervace aktualizují při vypočítání objednávky, je rezervace zapsána až na konci objednávky, ale zápis objednávky je trochu rychlejší.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/03/2018 Verze: 10.18

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno posílání faktury mailem ve formátu PDF. Pokud jsou k faktuře připojeny výdajové dodací listy, jsou do PDF vygenerovány i tyto doklady.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/03/2018 Verze: 10.17

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla nová sestava etiket: Štítky 2 x 5 x 105 mm x 57 mm LASER. Tyto etikety byly optimalizovány pro tisk popisek z příjmového dodacího listu pro označení krabic ´BIO´. Obsahují položky: dodavatel, datum příjmu, počet balení.

Aplikace: Pokladna Datum: 13/03/2018 Verze: 4.02

Do agendy ´Pokladna´ byl přidán parametr ´Zobrazovat o odběrateli´: Úroveň a odběr / Úroveň. To umožňuje parametrické skrytí informace o odběru zákazníka na obrazovce agendy Pokladna. Pokud je vybrána hodnota ´Úroveň a odběr´, v agendě Pokladna se na obrazovce zobrazují o odběrateli (se zákaznickou kartou) informace o hladině cen i částce odběru. Pokud je vybrána hodnota ´Úroveň´, zobrazuje se pouze hladina cen.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/03/2018 Verze: 10.16

V agendě ´Tisk etiket´ přibyly dvě nové sestavy etiket: Štítky 1 x 90 mm x 55 mm TERMO, Štítky 1 x 100 mm x 70 mm TERMO. Tyto štítky odpovídají potřebě tisknout na etikety například QR kódy.

Aplikace: Pokladna Datum: 09/03/2018 Verze: 4.01

V agendě ´Pokladna´ byla optimalizovaná aktualizace skladu. Pokud se používá mód ´centrální sklad´, data se z centrálního skladu přenášejí po blocích, takže i na horších internetových připojeních proces proběhne.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/03/2018 Verze: 10.16

V agendě ´Doklad´ přibyl nový druh platby: na dobírku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/03/2018 Verze: 10.15

V agendě ´Tisk etiket´ je možné používaným sestavám etiket přiřadit uživatelské názvy. To uživatelům usnadní orientaci v tom, jakou sestavu použít.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/03/2018 Verze: 10.15

V agendě ´Doklad´ je možné zálohovým fakturám nastavit bankovní účet. Dříve tuto vlastnost měly pouze běžné faktury.

Aplikace: Organizace Datum: 04/03/2018 Verze: 2.67

Byla naprogramována agenda ´Nastavení prostředí a sdílení´. Tato agenda umožňuje nastavit například sadu tiskových sestav dokladů pro jednoho uživatele a následně tuto sadu poskytnout vybraným uživatelům nebo celé organizaci.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/03/2018 Verze: 10.14

Byl naprogramován parametr ´Pořizovací ceny zobrazovat: Průměrné´, který umožňuje, aby sklady v Zeleném software fungovaly v průměrných cenách. Standardně sklady fungují přes FIFO (First In First Out), ale protože některé účetní software, které importují data ze Zeleného software, používají metodiku průměrných cen, byla tato metodika přidána i do Zeleného software.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/03/2018 Verze: 10.14

Z agendy ´Doklad´ je možné posílat faktury ve formátu PDF. Faktury jsou posílány primárně na mailovou adresu osoby v organizaci, která má nastavenu položku ´Mail´ na hodnotu ´pro zasílání faktur´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/02/2018 Verze: 10.13

V agendě ´Zboží´ bylo naprogramováno zobrazení textu měrné ceny. Zobrazení slouží uživateli ke snadnějšímu nastavení měrné ceny, protože vidí výsledný text již na formuláři zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/02/2018 Verze: 10.13

Na etikety ´Barevná maloobchodní popiska A4 LASER´ byl přidán tisk měrné ceny.

Aplikace: Organizace Datum: 27/02/2018 Verze: 2.66

Agenda ´Uživatelská práva´ byla propojena s agendou ´Zaměstnanec´. Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr, je automaticky archivován jeho účet pro přístup do Zeleného software. Tato funkčnost je podmíněna tím, že obě agendy jsou provázány pomocí údajů o osobě a organizační struktuře.

Aplikace: Matrika Datum: 22/02/2018 Verze: 6.80

Ve všech matričních knihách byla upravena komunikace se spisovou službou. Byla přidána položka typ subjektu, která umožňuje zapsat do vypravení kromě osoby také organizaci, které bude vypravení zasláno.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/02/2018 Verze: 10.12

V agendě ´Školkařská kniha´ byla upravena klávesová zkratka CTRL+Z pro změnu rostliny na kartě Zboží.

Aplikace: Manažer Datum: 22/02/2018 Verze: 4.23

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ bylo upraveno chování položek na záložce ´Rizika, lékařské hledisko´. Pokud je vyplněna v položce ´Kategorizace prací´ hodnota ´1. kategorie´, je v položce ´Popis rizik´ možné vyplnit pouze hodnotu ´NENÍ´. Ostatní kategorie je možné upravovat pomocí číselníku popisů rizik.

Aplikace: Matrika Datum: 22/02/2018 Verze: 6.80

V ´Knize narození´ bylo upraveno chování položek na záložce ´Určení otcovství´. Pokud uživatel vybere hodnotu ´Zápis v knize narození byl proveden´, je automaticky doplněna hodnota položky týkající se určení jména ´Dítě bude užívat jméno zapsané v knize (nelze měnit)´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/02/2018 Verze: 10.11

Při zadávání pohybů na příjmovém dodacím listu lze zadávat na jednotlivých položkách zboží celkovou pořizovací cenu. To umožňuje usnadnit naskladňování v případě, že na faktuře od dodavatele jsou celkové ceny zboží s již vypočítanou slevou, ale jednotkové ceny slevu vypočítanou nemají.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 20/02/2018 Verze: 1.49

Byl upraven tisk objednávky přijaté. U rostlin objednaných ze ´Školkařské knihy´ se šarže tiskne do samostatného sloupce (proměnná 72).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/02/2018 Verze: 10.10

V přehledu agendy ´Zboží´ se zobrazuje informace, zda ke zboží existuje záznam v agendě ´Encyklopedie´. Informace obsahuje podrobnosti o autorovi, obrázku, popisu a péči o rostlinu.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 16/02/2018 Verze: 1.22

V agendě ´Encyklopedie´ na záložce ´Péče - podrobné zadání´ přibylo tlačítko pro výběr typu péče. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí přehled typů péče členěný podle oblastí. Tato nová vlastnost umožní přehlednější výběr při přidávání informací o péči.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw