Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/03/2018 Verze: 10.16

V agendě ´Doklad´ přibyl nový druh platby: na dobírku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/03/2018 Verze: 10.15

V agendě ´Tisk etiket´ je možné používaným sestavám etiket přiřadit uživatelské názvy. To uživatelům usnadní orientaci v tom, jakou sestavu použít.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/03/2018 Verze: 10.15

V agendě ´Doklad´ je možné zálohovým fakturám nastavit bankovní účet. Dříve tuto vlastnost měly pouze běžné faktury.

Aplikace: Organizace Datum: 04/03/2018 Verze: 2.67

Byla naprogramována agenda ´Nastavení prostředí a sdílení´. Tato agenda umožňuje nastavit například sadu tiskových sestav dokladů pro jednoho uživatele a následně tuto sadu poskytnout vybraným uživatelům nebo celé organizaci.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/03/2018 Verze: 10.14

Byl naprogramován parametr ´Pořizovací ceny zobrazovat: Průměrné´, který umožňuje, aby sklady v Zeleném software fungovaly v průměrných cenách. Standardně sklady fungují přes FIFO (First In First Out), ale protože některé účetní software, které importují data ze Zeleného software, používají metodiku průměrných cen, byla tato metodika přidána i do Zeleného software.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/03/2018 Verze: 10.14

Z agendy ´Doklad´ je možné posílat faktury ve formátu PDF. Faktury jsou posílány primárně na mailovou adresu osoby v organizaci, která má nastavenu položku ´Mail´ na hodnotu ´pro zasílání faktur´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/02/2018 Verze: 10.13

V agendě ´Zboží´ bylo naprogramováno zobrazení textu měrné ceny. Zobrazení slouží uživateli ke snadnějšímu nastavení měrné ceny, protože vidí výsledný text již na formuláři zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/02/2018 Verze: 10.13

Na etikety ´Barevná maloobchodní popiska A4 LASER´ byl přidán tisk měrné ceny.

Aplikace: Organizace Datum: 27/02/2018 Verze: 2.66

Agenda ´Uživatelská práva´ byla propojena s agendou ´Zaměstnanec´. Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr, je automaticky archivován jeho účet pro přístup do Zeleného software. Tato funkčnost je podmíněna tím, že obě agendy jsou provázány pomocí údajů o osobě a organizační struktuře.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/02/2018 Verze: 10.12

V agendě ´Školkařská kniha´ byla upravena klávesová zkratka CTRL+Z pro změnu rostliny na kartě Zboží.

Aplikace: Manažer Datum: 22/02/2018 Verze: 4.23

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ bylo upraveno chování položek na záložce ´Rizika, lékařské hledisko´. Pokud je vyplněna v položce ´Kategorizace prací´ hodnota ´1. kategorie´, je v položce ´Popis rizik´ možné vyplnit pouze hodnotu ´NENÍ´. Ostatní kategorie je možné upravovat pomocí číselníku popisů rizik.

Aplikace: Matrika Datum: 22/02/2018 Verze: 6.80

V ´Knize narození´ bylo upraveno chování položek na záložce ´Určení otcovství´. Pokud uživatel vybere hodnotu ´Zápis v knize narození byl proveden´, je automaticky doplněna hodnota položky týkající se určení jména ´Dítě bude užívat jméno zapsané v knize (nelze měnit)´.

Aplikace: Matrika Datum: 22/02/2018 Verze: 6.80

Ve všech matričních knihách byla upravena komunikace se spisovou službou. Byla přidána položka typ subjektu, která umožňuje zapsat do vypravení kromě osoby také organizaci, které bude vypravení zasláno.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/02/2018 Verze: 10.11

Při zadávání pohybů na příjmovém dodacím listu lze zadávat na jednotlivých položkách zboží celkovou pořizovací cenu. To umožňuje usnadnit naskladňování v případě, že na faktuře od dodavatele jsou celkové ceny zboží s již vypočítanou slevou, ale jednotkové ceny slevu vypočítanou nemají.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 20/02/2018 Verze: 1.49

Byl upraven tisk objednávky přijaté. U rostlin objednaných ze ´Školkařské knihy´ se šarže tiskne do samostatného sloupce (proměnná 72).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/02/2018 Verze: 10.10

V přehledu agendy ´Zboží´ se zobrazuje informace, zda ke zboží existuje záznam v agendě ´Encyklopedie´. Informace obsahuje podrobnosti o autorovi, obrázku, popisu a péči o rostlinu.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 16/02/2018 Verze: 1.22

V agendě ´Encyklopedie´ na záložce ´Péče - podrobné zadání´ přibylo tlačítko pro výběr typu péče. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí přehled typů péče členěný podle oblastí. Tato nová vlastnost umožní přehlednější výběr při přidávání informací o péči.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/02/2018 Verze: 10.09

V agendě ´Doklad´ byl naprogramován v oblasti účetních sestav nový nástroj ´Přehled dokladů za období - podrobné informace´. Tento nástroj umožňuje zobrazovat čtyři druhy podrobných sestav dokladů: Rozpis zboží, připojených dokladů, neskladových položek; Rozpis dokladů po kategoriích; Popis prodaného zboží ze skladu; Popis neskladových položek.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/02/2018 Verze: 10.09

V agendě ´Zboží´ byla upravena sestava ´Přehled prodaného zboží za období´. Do sestavy přibyla možnost tisknout položky: Kategorie a původ (ze školkařské knihy).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/02/2018 Verze: 10.08

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla nová sestava ´Provlékací etikety 280x35 mm LASER´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/02/2018 Verze: 10.07

V agendě ´Zboží´ byl upraven tisk obchodních sestav. Sestavy je možné grupovat a sčítat podle položky kategorie. Tato úprava pomáhá firmám odpovědět na otázku, ve které části sortimentu se vytváří podstatná část marže.

Aplikace: Matrika Datum: 31/01/2018 Verze: 6.79

V agendě ´Kniha narození´ byla na základě informace MV ČR 1/2018 upravena práce s tiskem ´Zápisu o určení otcovství´. Pro určení otcovství byla vytvořena samostatná záložka. V horní části záložky přibyla položka, která udává zda: zápis v knize narození byl proveden / zápis v knize narození dosud nebyl proveden. U otce a matky přibyly položky, které udávají, kdy bylo provedeno ověření svéprávnosti v AISEO popřípadě AISCIZ. U matky je možné zadat, zda zánik předchozího manželství proběhl na základě: rozvodu manželství / prohlášení manželství za neplatné / prohlášení manžela matky za nezvěstného. V položce, která udává typ dohody o jménu, přibyla možnost udávající, že dítě bude užívat jméno zapsané v knize, které nelze dohodou rodičů měnit.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/01/2018 Verze: 10.06

Pro práci s EET byl přidán individuální parametr ´ID provozovny - pro počítač´. Tento parametr umožňuje, aby v jedné lokální síti fungovalo více provozoven. V parametrech každého počítače je potom určeno, do které provozovny patří.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/01/2018 Verze: 10.06

Byl upraven tisk faktury. Pokud je u odběratele vyplněno středisko, zobrazí se na faktuře také adresa střediska, nejen jeho název. Tuto novou vlastnost využijí firmy, které potřebují fakturovat odběratelům s více středisky a na faktuře je třeba středisko odlišit.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/01/2018 Verze: 10.05

V agendě ´Tisk etiket´ byla naprogramována možnost tisknout na etikety loga odběratelů. Cesta k obrázku s logem odběratele je načtena z agendy Organizace. Pokud je uvedeno logo odběratele, tiskne se na etikety logo odběratele, v ostatních případech se tiskne logo dodavatele.

Aplikace: Matrika Datum: 25/01/2018 Verze: 6.78

Byl upraven číselník ´Prominuty doklady snoubencům´. Do číselníku přibyl druhý řádek, aby bylo možné používat velmi dlouhé texty při prominutí dokladů.

Aplikace: Manažer Datum: 23/01/2018 Verze: 4.22

V agendě ´Výběrová řízení´ bylo naprogramováno smazání údajů o osobách, které se účastní výběrového řízení (z důvodu GDPR). Údaje nejsou smazány osobám, které se staly zaměstnanci nebo jsou součástí jiného výběrového řízení.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 22/01/2018 Verze: 2.17

Pro zpracování voleb byl naprogramován nový parametr ´Voličské průkazy označovat´: pomocí agendy Voličské průkazy / pomocí položky Typ voliče. Nový způsob použití voličských průkazů je pomocí agendy ´Voličské průkazy´, která umožňuje tisk zúčtovatelných tiskopisů. Menší města někdy využívají starší způsob, kdy se volič označí v agendě ´Trvalý pobyt´ v položce ´Typ voliče´.

Aplikace: Matrika Datum: 22/01/2018 Verze: 6.78

Byl upraven tisk Protokolu o uzavření manželství. Pokud nejsou některé položky vyplněny, tiskne se do nich stejné proškrtnutí - tři nebo pět pomlček.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 18/01/2018 Verze: 1.48

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl upraven tisk. Na potvrzení objednávky se nyní tiskne pro rostliny načtené z agendy Školkařská kniha také šarže.

Aplikace: Matrika Datum: 12/01/2018 Verze: 6.77

Při tisku označených záznamů matričních knih z přehledu matričních knih se zobrazuje dotaz, zda se má tisknout také druhá strana knihy.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 05/01/2018 Verze: 2.16

Při protokolárním zničení voličského průkazu byl naprogramován dotaz, zda se má číslo dokladu také archivovat v agendě Voličské průkazy.

Aplikace: Matrika Datum: 05/01/2018 Verze: 6.76

V knize úmrtí přibyly v sestavě ´Přehled úmrtí ve městě za období´ sloupce ´Datum narození´ a ´Volební okrsek´. Tyto údaje jsou potřebné pro přípravu dat na volby.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/01/2018 Verze: 10.04

Pro lesní školky byl upraven export hlášení za rok 2017 pro ÚHÚL. Bylo upraveno SchemaVersion.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/01/2018 Verze: 10.03

V agendě Doklad bylo upraveno chování zápisu stornovacího dokladu do EET. Do dokladu je korektně zapsán datum a čas vytvoření stornovacího dokladu, takže se již vše v pořádku zapíše do EET.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/01/2018 Verze: 10.03

V agendě Doklad byl upraven tisk stornovací prodejky za hotové. Na každém pohybu se nyní zobrazuje také popis zboží, počet a cena.

Aplikace: Matrika Datum: 02/01/2018 Verze: 6.75

V ´Knize registrovaného partnerství´ byla rozšířena položka ´Místo prohlášení vstupu do registrovaného partnerství´ na 120 znaků. Důvodem je uzavírání partnerství na místech s velmi dlouhým názvem.

Aplikace: Matrika Datum: 02/01/2018 Verze: 6.75

V agendě ´Legalizace, vidimace´ bylo upraveno načítání nového svazku ověřovací knihy. Pokud uživatel udělá chybu a přiřadí si ručně dva svazky, je po načtení svazku do ověřovací knihy tato chyba opravena.

Aplikace: Matrika Datum: 27/12/2017 Verze: 6.74

V ´Knize narození´ přibyla možnost načíst rodiče z hlavní do pracovní knihy. Tato nová vlastnost je užitečná v případě, že rodiče opětovně uznávají otcovství k dítěti.

Aplikace: Matrika Datum: 27/12/2017 Verze: 6.74

V přehledu knihy narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí přibyla možnost tisknout označené záznamy matričních knih. Uživatel si tak může označit více záznamů a najednou je vytisknout.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/12/2017 Verze: 10.02

V agendě Zboží byl upraven export inventury do Excelu. Byl naprogramován parametr ´Do exportu inventury přidat položky´. Export může nyní kromě standardních položek obsahovat ještě položky: rod, druh, kultivar, velikost (popis, ze kterého je odstraněn bal). Jako oddělovač položek se používá čárka.

Aplikace: Matrika Datum: 15/12/2017 Verze: 6.73

V ´Knize narození´ přibyla v menu možnost ´Smazat údaje o matce´. Tato vlastnost usnadní práci při zápisu osvojení.

Aplikace: Matrika Datum: 14/12/2017 Verze: 6.72

Na základě informace MV ČR 25/2017 doručené 13. prosince 2017 je třeba upravit text zápisu o určení otcovství před i po narození dítěte za dohodami o příjmení prohlášení rodičů. Do šablon je třeba upravit znění textu: ´Rodiče prohlašují, že k uvedenému dítěti dosud neurčili otcovství před jiným matričním úřadem ani soudem a že v současné době neprobíhá soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti´. Technici firmy GSoft budou postupně kontaktovat jednotlivé matriční úřady a domlouvat instalaci nové verze. Pokud potřebujete zajistit dřívější termín, kontaktuje firmu GSoft na e-mailové adrese podpora@gsoft.info.

Aplikace: Matrika Datum: 12/12/2017 Verze: 6.71

Na základě připomínek dohledu byl upraven číselník stavu. Hodnota ´zrušené partnerství rozhodnutím soudu´ byla přejmenována na ´zaniklé partnerství rozhodnutím´. Problém vznikl kvůli nekonzistenci názvosloví v číselnících ČSÚ a MV.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/12/2017 Verze: 10.01

V agendě Zboží byla upravena sestava ´Přehled prodaného/vydaného zboží za období´. Byla přidána možnost tisknout jednotkovou prodejní cenu s DPH. Dále byla přidána poznámka vysvětlující, že jednotková prodejní cena je zobrazena z karty zboží, celková prodejní cena je součtem z dokladů (proto nemusí platit celková cena = počet * jednotková cena).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/12/2017 Verze: 10.01

V agendě Zboží byl upraven export inventury do Excelu. Do Excelu je možné exportovat ´pouze inventarizované zboží z archívu´. Tato nová vlastnost umožňuje zobrazit zboží, které bylo během inventury načteno pomocí mobilního zařízení, ale jeho karta je již v archívu.

Aplikace: Matrika Datum: 04/12/2017 Verze: 6.70

V agendě ´Změna jména a příjmení´ byla naprogramována komunikace s s aplikací eSpis.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 04/12/2017 Verze: 2.15

V agendě ´Voličské průkazy´ byla naprogramována archivace jednotlivých voličských průkazů.

Aplikace: Matrika Datum: 04/12/2017 Verze: 6.70

Při tisku obálky z agendy Spis je možné tisknout obálku i zpětně k dříve vytvořeným vypravením.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/12/2017 Verze: 10.00

V agendě Zboží byla upravena sestava ´Přehled tržeb vybraného zboží (účtenky)´. Sestava zobrazuje souhrn pořizovacích a prodejních cen zboží z aplikace Výroba a prodej a Pokladna. Zobrazují se i položky s DPH 10%.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw