Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 02/05/2001 Verze: 2.08a

Při spouštění aplikace s parametrem /d (vytváření tabulek) dochází také k načítání parametrů. Nedochází tak k jejich vyprázdnění v aplikacích, které při startu pracují s parametry a neměly je načtené (a proto načítaly default).
Při ukládání parametrů se změní i poslední měněná hodnota (ačkoliv ještě nebylo opuštěno editační okno).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 02/05/2001 Verze: 2.08a

Byl dokončen vývoj zobrazování a tisku nápovědy. Do aplikace přibyla online nápověda. Dále vznikla aplikace GHelp, která umí tisknout obsah a jednotlivé strany helpu. Uživatel si tak může dotisknout aktualizované verze části nápovědy a vkládat je do již existujícího manuálu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/04/2001 Verze: 1.09b

Byl doprogramován tisk účtenky v nákupních cenách (důležité pro účetnictví).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/04/2001 Verze: 1.09a

FIFO (first in first out .. první dovnitř první ven) sklad byl doprogramován. Vždy v okamžiku výdeje, se do příjmu zapíše uvolnění zboží, které bylo prodáno nebo převedeno. Je tak vždy jasné, jaká byla nákupní cena - a tedy marže - prodaného zboží.
Slevy a marže byly doprogramovány i pro příjemky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/04/2001 Verze: 1.09a

Ve formuláři zboží je možné vyhledávat podle kategorií.
Při opravách typu zboží se automaticky projeví tyto úpravy při návratu do formuláře zboží.
Ve formuláři zboží je možné zobrazit přehled nákupních cen daného zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/04/2001 Verze: 1.09a

Inventurní soupis zboží je možné tisknout buď s poslední nákupní cenou (pak je zboží uvedeno pouze jednou), nebo s přehledem nákupních cen (a pak je uvedeno tolikrát, kolik bylo příjemek).
Tisk přehledu vybraného zboží již není zvlášť nabízen celý a zvlášť po kategoriích, protože je možné už ve vyhledávání zadat hledání podle kategorií a pak vytisknout přehled jen pro jednu kategorii.
Tisk přehledu tržeb zobrazuje již i nákupní ceny prodaného zboží (dopočítané pomocí FIFO).

Aplikace: GChat Datum: 07/04/2001 Verze: 1.01a

Aplikace GChat umí přenášet soubory po telefomu pomocí socketů.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 07/04/2001 Verze: 2.07b

Generátor tiskových sestav umí tisknou počet kopií.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 07/04/2001 Verze: 2.07b

Ve všech client aplikacích byla přemístěna inicializace a uvolnění objektu TApplicationXXX do hlavního okna CMFXXX.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/04/2001 Verze: 1.08b

Při tisku Příjmového dodacího listu se tiskne místo sloupce Jednotková cena s DPH sloupec Celková cena a tento sloupec je také posčítán.

Aplikace: Technika Datum: 07/04/2001 Verze: 1.03c

Sestava jízd techniky byla rozšířena o dopočítání Kč za načerpané a spotřebované PHM.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/03/2001 Verze: 1.08a

Při vypočítávání cen na faktuře se počítá cena s DPH odspoda, při vypočítávání cen na účtence se počítá cena bez DPH odzhora.
Při zobrazení stavu pokladny se zobrazují částky pouze na dvě desetinná místa.
Při přijímání zboží na sklad je možné přijímat od neplátce DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/03/2001 Verze: 1.08a

Sestavy na obrazovku je možné prohlížet po stránkách (nová verze Generátoru tiskových sestav).
Doklady, které nejsou uzavřené, je možné tisknout na obrazovku, ale ne na tiskárnu.
Při tisku účtenky se zobrazuje celková cena zokrouhleně.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 21/03/2001 Verze: 2.07a

Nový PrinterManager, který umožňuje například na obrazovce listovat stranami sestavy.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 05/03/2001 Verze: 2.05a

Všechny projekty jsou nyní překládány: Build with runtime packages.
Všechny projekty jsou nyní instalovány do jednoho adresáře, aby BPL soubory byly viditekné i na klientově počítači.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/03/2001 Verze: 1.07a

Při počítání stavu pokladny se započítají doklady, odvody a příjmy od posledního uzavírání pokladny, nejen za poslední den.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/03/2001 Verze: 1.07a

Na pohybech se nyní DPH počítá tak, že se nejprve pronásobí počtem cena bez DPH a teprve potom se napočítá DPH.
V parametrech aplikace je zadáno, na kolik desetinných míst se má zaokrouhlovat částka na dokladu, v pohybech a ve výdajových pohybech.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/03/2001 Verze: 1.07a

Do tisků sestav bylo do hlavičky přidáno: jméno firmy, IČO, účetní období.
Na fakturu přibyl tisk ´Registrace v obchodním rejstříku´.
Na sestavu Přehled tržeb přibyl tisk střediska.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/03/2001 Verze: 1.07a

V přehledu zboží se zobrazuje název zboží.
Je znepřístupněno talčítko pro změnu typu zboží na pohybech, které mají jen jednu stranu (příjem, výdej,..).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/02/2001 Verze: 1.07a

Přidána možnost vyhledávat zboží i s podmínkou ´pocet_0´ nebo ´pocet=0´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 28/02/2001 Verze: 2.04a

Přidána práce s parametry: individuální parametry se ukládají do registry, společné do tabulky org_prm a systémové do souboru system.ini (který se nachází v adresáři org nebo ve stejném adresáři, jako aplikace). Soubor system.ini je textový a může také být kódován (pak ho je možné otevřít Interním RTF editorem, který je v knihovnách nebo také přidaný do GCommanderu).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/02/2001 Verze: 1.07a

Nelze tisknout neuzavřené doklady.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/02/2001 Verze: 1.07a

Změna uspořádání editů na formuláři pokladny tak, aby se vešel větší počet položek do přehledu zboží. Byla také zvýrazněna celková cena s DPH za doklad.

Aplikace: Technika Datum: 23/02/2001 Verze: 1.03b

Posunut levý okraj sestav Jízdní výkaz stroje a Jízdní výkaz stroje na zakázkách o 5 mm doprava.
Přesunuto volání sestav Jízdní výkaz stroje a Jízdní výkaz stroje na zakázkách do formuláře Uzávěrek.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/02/2001 Verze: 1.06a

Zboží má novou položku KOMISE.
(update vyr_zbo set komise=0)
Pohyb má nové položky ZECELSLEVA a ZECELSLEVADPH (sleva při nákupu).
Doklad má nové položky DOKPODTYPKOD (pro sponzorské dary, ...).
Nová tabulka FIFO (First In First Out) pro sledování zisků (udává vztah mezi příjmovým a výdajovým pohybem).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/02/2001 Verze: 1.06a

Nákupní ceny se zaokrouhlují na halíře a prodejní ceny na desetníky.
Převodka může nabývat podtypů - Spotřeba firmy, Spotřeba střediska, Odpis a úhyn

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 09/02/2001 Verze: 2.02d

Při aktualizaci nového datového modelu se smaže _OLD tabulka, pokud existovala z poslední aktualizace.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/02/2001 Verze: 1.05a

Kategorie v sobě již nese informaci o DPH, takže při vyplňování nového typu zboží se předvyplní automaticky.

Aplikace: Organizace Datum: 05/02/2001 Verze: 1.03a

Organizace má novou položku ´PLATCE´, která udává, zda daná organizace je plátce DPH.

Aplikace: Organizace Datum: 05/02/2001 Verze: 1.03a

Přibyla vazba mezi organizací a osobou. Rovněž je možné určit, jakou má osoba v organizaci funkci.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/02/2001 Verze: 1.05a

Není již možné, aby bylo uloženo zboží bez udání skladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/02/2001 Verze: 1.05a

Není již možné, aby bylo smazáno zboží s nenulovým stavem na skladě.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 11/12/2000 Verze: 1.01ab

Přidána kontrola rodného čísla.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 07/12/2000 Verze: 2.02c

Ve formuláři CA se při přepnutí do záložky ´Hledání´ zobrazí 3 velké ´???´ (aby si byl uživatel vědom , kde stojí ).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 07/12/2000 Verze: 2.02c

Při tisku je možné sestavě říci, zda se v kolonce při přetečení textu na další řádek bude dělit na slova nebo na písmena.

Aplikace: Generátor aplikací Datum: 06/12/2000 Verze: 1.01a

Pří generování datamodulu je možné použít nový typ fieldu CURR (currency), který je vlastně typ fieldu float, ale jinak se chová při zobrazování.

Aplikace: Generátor aplikací Datum: 06/12/2000 Verze: 1.01a

Při generování CREATE TABLE se na Informixu pro typ FLOAT dogeneruje decimal(16,2) (dříve byl 9,2).

Aplikace: Generátor aplikací Datum: 05/12/2000 Verze: 1.01a

Aplikace AppGen dokáže vygenerovat popis databáze (menu Generování aplikace -_ Popis databáze).

Aplikace: Generátor aplikací Datum: 05/12/2000 Verze: 1.01a

Aplikace AppGen dokáže vytisknout graficky Entitně Relační model (menu Soubor -_ Tisk -_ ER-model).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 05/12/2000 Verze: 2.02b

Je třeba při přidávání nové agendy zajistit jednoznačnost názvu všech Query. Tyto názvy budou vedeny v dokumentaci, kde si před přidáním názvu programátor ´zarezervuje´ název Query.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 01/12/2000 Verze: 2.02b

Vylepšená práce formuláře číselníku a jeho vnitřní struktura.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 01/12/2000 Verze: 2.02b

Ve formuláři číselníku přidán tisk číselníku (pro snadné vypsání číselníku).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 30/11/2000 Verze: 2.02b

Nastavení buttonu first,prior,next,last v CA formuláři.

Aplikace: Organizace Datum: 28/11/2000 Verze: 1.02ab

Upravena agenda Oso (práce s osokod).
Přidány ikony na hlavní formulář.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 28/11/2000 Verze: 2.02ab

CQuerySlaveN má novou property CascadeDelete (viz. CQuerySlaveN property CascadeDelete).

Aplikace: Ohlašovna Datum: 27/11/2000 Verze: 1.01ab

Přidán tisk sestavy Strom života.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 22/11/2000 Verze: 2.02ab

V CA formuláři byla upravena funkce minimalizace aplikace tak, aby fungovala. Volá nyní metodu MinimalizeAgendy objektu ApplicationBase (viz. ApplicationBase).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 20/11/2000 Verze: 2.01c

V Generátoru tiskových sestav byla opravena chyba při načítání sestavy (změna rozdělovače ´

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 20/11/2000 Verze: 2.01c

Generátor tiskových sestav má nyní v základním tiskovém formuláři také ComboBox tiskáren. Do tohoto ComboBoxu je předvyplněna defaultní tiskárna.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 20/11/2000 Verze: 2.02ab

Costruct má následující nové vlastnosti:
- umí pracovat s novou komponentou TMerDBComboBox (viz. MerDBComboBox)
- byla odstraněna práce s TDBEdit, takže je třeba používat TMerDBEdit.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw