Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/02/2001 Verze: 1.05a

Není již možné, aby bylo smazáno zboží s nenulovým stavem na skladě.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/02/2001 Verze: 1.05a

Kategorie v sobě již nese informaci o DPH, takže při vyplňování nového typu zboží se předvyplní automaticky.

Aplikace: Organizace Datum: 05/02/2001 Verze: 1.03a

Organizace má novou položku ´PLATCE´, která udává, zda daná organizace je plátce DPH.

Aplikace: Organizace Datum: 05/02/2001 Verze: 1.03a

Přibyla vazba mezi organizací a osobou. Rovněž je možné určit, jakou má osoba v organizaci funkci.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 11/12/2000 Verze: 1.01ab

Přidána kontrola rodného čísla.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 07/12/2000 Verze: 2.02c

Při tisku je možné sestavě říci, zda se v kolonce při přetečení textu na další řádek bude dělit na slova nebo na písmena.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 07/12/2000 Verze: 2.02c

Ve formuláři CA se při přepnutí do záložky ´Hledání´ zobrazí 3 velké ´???´ (aby si byl uživatel vědom , kde stojí ).

Aplikace: Generátor aplikací Datum: 06/12/2000 Verze: 1.01a

Pří generování datamodulu je možné použít nový typ fieldu CURR (currency), který je vlastně typ fieldu float, ale jinak se chová při zobrazování.

Aplikace: Generátor aplikací Datum: 06/12/2000 Verze: 1.01a

Při generování CREATE TABLE se na Informixu pro typ FLOAT dogeneruje decimal(16,2) (dříve byl 9,2).

Aplikace: Generátor aplikací Datum: 05/12/2000 Verze: 1.01a

Aplikace AppGen dokáže vygenerovat popis databáze (menu Generování aplikace -_ Popis databáze).

Aplikace: Generátor aplikací Datum: 05/12/2000 Verze: 1.01a

Aplikace AppGen dokáže vytisknout graficky Entitně Relační model (menu Soubor -_ Tisk -_ ER-model).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 05/12/2000 Verze: 2.02b

Je třeba při přidávání nové agendy zajistit jednoznačnost názvu všech Query. Tyto názvy budou vedeny v dokumentaci, kde si před přidáním názvu programátor ´zarezervuje´ název Query.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 01/12/2000 Verze: 2.02b

Ve formuláři číselníku přidán tisk číselníku (pro snadné vypsání číselníku).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 01/12/2000 Verze: 2.02b

Vylepšená práce formuláře číselníku a jeho vnitřní struktura.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 30/11/2000 Verze: 2.02b

Nastavení buttonu first,prior,next,last v CA formuláři.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 28/11/2000 Verze: 2.02ab

CQuerySlaveN má novou property CascadeDelete (viz. CQuerySlaveN property CascadeDelete).

Aplikace: Organizace Datum: 28/11/2000 Verze: 1.02ab

Upravena agenda Oso (práce s osokod).
Přidány ikony na hlavní formulář.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 27/11/2000 Verze: 1.01ab

Přidán tisk sestavy Strom života.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 22/11/2000 Verze: 2.02ab

V CA formuláři byla upravena funkce minimalizace aplikace tak, aby fungovala. Volá nyní metodu MinimalizeAgendy objektu ApplicationBase (viz. ApplicationBase).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 20/11/2000 Verze: 2.01c

V Generátoru tiskových sestav byla opravena chyba při načítání sestavy (změna rozdělovače ´

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 20/11/2000 Verze: 2.01c

Generátor tiskových sestav má nyní v základním tiskovém formuláři také ComboBox tiskáren. Do tohoto ComboBoxu je předvyplněna defaultní tiskárna.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 20/11/2000 Verze: 2.02ab

Costruct má následující nové vlastnosti:
- umí pracovat s novou komponentou TMerDBComboBox (viz. MerDBComboBox)
- byla odstraněna práce s TDBEdit, takže je třeba používat TMerDBEdit.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 19/11/2000 Verze: 2.01c

Při běhu agendy se rozlišuje, zda se používá ROZSÁHLÁ nebo MALÁ agenda (viz. FCA proměnná FVelikostAgendy a FDefaultVelikostAgendy).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 25/10/2000 Verze: 2.01b

Funkce pracující s Generátorem tiskových sestav SestavaGTS a JednoduchaSestavaGTS (viz. dokumentace ToolGTS) nemají již parametry LevyOkraj, Sirka, HorniOkraj, Vyska. Tyto hodnoty se nastavují v okně pro nastavení sestavy a ukládají se do databáze (případně souboru) se setavou. Přibyla možnost nastavit si také levý okraj a horní okraj pouze na daném PC (tyto hodnoty se ukládají do registry daného PC).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 25/10/2000 Verze: 2.01b

Generátor tiskových sestav již umí zpracovávat grupy (slučovat části sestavy do skupiny podle určité položky). Nastavení grup se děje v okně nastavení sestavy.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 25/10/2000 Verze: 2.01b

Generátor tiskových sestav používá nový formát ukládání sestav s oddělovačem ´

Aplikace: Organizace Datum: 18/10/2000 Verze: 1.01ap

Změna jednoznačného kódu v tabulkách ORG a OSO. Používá se nyní položka ORGKOD a OSOKOD, které mají tuto strukturu: 111111111122233, kde pole 1 odpovídá rodnému číslu nebo IČu zarovnanému doleva, pole 2 odpovídá zjednoznačňujícímu indexu zarovnanému doprava (pokud není RČ nebo IČO jednoznačné, nebo není zadáno vůbec), pole 3 odpovídá kódu střediska zarovnanému doprava (např. obvodu). Kód střediska je určován jednoznačně pro celý systém Starosta běžící na daném serveru (hodnota je v ini souboru ServerOrg.ini). Kód střediska umožňuje, aby data byla sehrávána z více středisek dohromady.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 18/10/2000 Verze: 1.01ap

Změna jednoznačného kódu v tabulce OBC. Používá se nyní položka OBCKOD, která má tuto strukturu: 111111111122233, kde pole 1 odpovídá rodnému číslu zarovnanému doleva, pole 2 odpovídá zjednoznačňujícímu indexu zarovnanému doprava (pokud není RČ jednoznačné, nebo není zadáno vůbec), pole 3 odpovídá kódu střediska zarovnanému doprava (např. obvodu). Kód střediska je určován jednoznačně pro celý systém Starosta běžící na daném serveru (hodnota je v ini souboru ServerOrg.ini). Kód střediska umožňuje, aby data byla sehrávána z více středisek dohromady.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw