GSoft

optimista ve světě software

Bankovní terminál Ingenico ICT220 - indikace připojení k síti

V horní části displeje je zobrazen symbol sluchátka a nad ním písmena Eth, pokud je terminál připojen k síti.

V případě, že jsou písmena velká: ETH, terminál je sice připojen k routeru, ale neobdržel od něj (DHCP) síťovou adresu