GSoft

optimista ve světě software

Bankovní terminál Ingenico ICT220 - Restart

Restart provedete současným stiskem žlutého tlačítka a tečky po dobu 3 sekund.