GSoft

optimista ve světě software

K čemu se používají komponenty Chilkat a jak se registrují?

Pro SOAP komunikaci s aplikačními servery (aplikační servery Zeleného software psané v technologii JAVA, CRO - Centrální registr obyvatel, EOS - Evidence organizační struktury atd.) se používají komponenty Chilkat.

Pokud na serveru nejdou tyto komponenty nainstalovat, je třeba použít následující postup:
Spustit příkaz: cmd (pomocí SHIFT+CTRL+ENTER .. jako administrator)
Přepnout se do adresáře s chilkatax-9.5.0-win32.dll
Registrace: regsvr32 chilkatax-9.5.0-win32.dll
Odregistrace: regsvr32 -u chilkatax-9.5.0-win32.dll
 
Doporučení: používat odzkoušenou verzi chilkatax-9.5.0-win32.dll z 27.3.2014