GSoft

optimista ve světě software

Encyklopedie

  • Aplikace Encyklopedie slouží ke shromažďování informací o zboží a jejich následné prezentaci např. na Internetu nebo pro tisk etiket.
  • Obsahuje dvě části: evidenci péče o rostlinu a obrazovou část, která eviduje fotodokumentaci.