GSoft

optimista ve světě software

Instalace Cisco VPN Client na Win 10

1) Stáhnout a nainstalovat toto: http://help.mysonicwall.com/applications/vpnclient/GVCSetup64_4.9.0.1202_EN.exe

2) Stáhnout a nainstalovat VPN klienta 5.0.07 (32bit, nebo 64bit) z tohoto odkazu:

http://www.gleescape.com/wp-content/uploads/2014/09/vpn32bit.zip

http://www.gleescape.com/wp-content/uploads/2014/09/vpn64bit.zip

3) Regedit, najít větev HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CVirtA a upravit hodnotu "DisplayName"

•x86 - "@oem8.ifn,%CVirtA_Desc%;Cisco Systems VPN Adapter" na "Cisco Systems VPN Adapter"

•x64 - "@oem8.ifn,%CVirtA_Desc%;Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows" na "Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows

4) Restart

převzato z http://www.zive.cz/poradna