GSoft

optimista ve světě software

Jak propojit Zelený software s bankovním terminálem?

Instalace Javy
1. Stáhnout  Java SE Runtime Environment 7 ze stránek Oracle
Poznámka: na stránce je nutné přijmout licenční ujednání
Pro WIN32: http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jre-7u79-windows-i586.exe
Pro WIN64: http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jre-7u79-windows-x64.exe
2. Nainstalovat
3. Nakonfigurovat do Windows systémovou proměnnou
Počítač – Vlastnosti (klávesa WIN+PAUSE) >> Upřesnit nastavení systému >> Proměnné prostředí
 
Přidat proměnnou: JAVA_HOME
Nastavit hodnotu (například): C:\Program Files\Java\jre7
 
Upravit proměnnou (Pozor, nemazat!!!): Path
Přidat hodnotu (přidat na konec, jako oddělovač se používá střeník): ;%JAVA_HOME%\bin
 
Instalace aplikace terminal-payment.jar
Nakopírovat aplikaci terminal-payment.jar na PC, ke kterému je připojen bankovní terminál do lokálního adresáře GSoft (například C:\GSoft)
 
Konfigurace aplikace terminal-payment.jar
Do stejného adresáře umístit konfigurační soubor terminal-payment.properties
Na prvním řádku nastavit číslo COM portu a uložit.
Příklad: terminal.port=COM3
 
Na některých OS, při síťovém spouštění je třeba nastavit následující:
Aby se spustila JAVA, musí být v nastavení zástupce na Portál nastaveno na kartě zástupce - Upřesnit - Spustit jako správce (Kompatibilita se pro zástupce nedá nastavit)
Nesmí být vypnuto řízení uživatelských účtů, jinak komunikace také nenaběhne
 
Informace o kompatibilitě:
Proběhla certifikace Zeleného software u firmy "Global Payments Europe, s.r.o." pro komunikaci s platebními terminály "INGENICO Telium ICT 220 a 250" (zatím pro komunikaci přes COM port).
Podle našich informací tento terminál používají banky: Komerční banka, Česká spořitelna.