GSoft

optimista ve světě software

Manažer

  • Slouží pro sledování nákladů jak v realizačních, tak i školkařských firmách. Spojuje tak data aplikace Výroba a prodej, Technika a případně Rozpočty.
  • Umožňuje evidovat personalistiku zaměstnanců (pracovní smlouvy, školení) a analyzovat firemní obraty a marže.