GSoft

optimista ve světě software

Matrika

  • Aplikace je určena pro práci matričních úřadů. Obsahuje agendy Narození, Manželství (včetně Plánovacího kalendáře sňatků), Registrované partnerství a Úmrtí. Dále jsou k dispozici agendy Legalizace a vidimace, Státní občanství, Změna jména a příjmení.
  • Umožňuje snadný a rychlý tisk všech matričních dokladů: Rodný list, Oddací list, Úmrtní list.
  • Umožňuje také tisk doplňkových dokladů a sestav: Uznání otcovství, Hlášení o uzavření manželství, Protokol o uzavření manželství, Osvědčení pro uznání církevního sňatku, Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, Přehled svateb, Hlášení o úmrtí a mnoho dalších, včetně formulářů pro ČSÚ.
  • Umožňuje ukládání historických vrstev zápisu a dodatečný tisk dokumentů z těchto vrstev.
  • Umožňuje komunikaci s Centrálním registrem obyvatel.
  • Jsou v ní zahrnuty všechny požadavky na běh matriky podle platných zákonů a aplikace je neustále aktualizována podle legislativních změn.
  • Umožňuje zrychlit práci úřadu asi o 50%, což se projeví na spokojenosti občanů i zaměstnanců matriky.
  • Při přechodu na náš software zajišťujeme export dat z předchozích programů.
  • Díky mnohaletým zkušenostem jsme schopni kromě standardních matričních případů obsáhnout naprostou většinu komplikovaných případů.
  • Úspěšně funguje například: Magistrát města Olomouce, Městský úřad Lipník nad Bečvou, Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, 11 městských částí Prahy, 9 městských částí Brna, Magistrát města Hradec Králové, Magistrát města Ústí nad Labem.