GSoft

optimista ve světě software

Matrika narození - tisk určení otcovství

Popis proměnných, které se používají při tisku určení otcovství:

Otec

<E001/> jméno
<E002/> příjmení, popřípadě rozen
<E003/> datum narození
<E004/> město narození
<E005/> okres / stát narození
<E305/> slovo okres (pokud je uveden okres narození, ne stát)
<E006/> rodné číslo
<E007/> místo trvalého pobytu - město
<E008/> místo trvalého pobytu - okres / stát
<E009/> státní občanství
<E010/> totožnost prokázána (OP)
<E013/> rodný list
<E014/> doklad o popření otcovství
<E019/> jiná forma pobytu na území ČR
<E301/> svéprávnost ověřena dne (AISEO, AISCIZ - nový formát)

Matka

<E021/> jméno
<E022/> příjmení, popřípadě rozená
<E023/> datum narození
<E024/> město narození
<E025/> okres / stát narození
<E325/> slovo okres (pokud je uveden okres narození, ne stát)
<E026/> rodné číslo
<E027/> místo trvalého pobytu - město
<E028/> místo trvalého pobytu - okres / stát
<E029/> státní občanství
<E030/> totožnost prokázána (OP)
<E031/> rodinný stav
<E032/> datum rozvodu (starý formát)
<E033/> rodný list matky
<E034/> doklad o  zániku manželství (starý formát)
<E035/> datum ovdovění (starý formát)
<E330/> zánik předchozího manželství - popis (nový formát)
<E331/> zánik předchozího manželství - text (nový formát)
<E036/> rodný list dítěte
<E037/> dřívější děti
<E038/> poznámka
<E039/> jiná forma pobytu na území ČR
<E321/> svéprávnost ověřena dne (AISEO, AISCIZ - nový formát)

Dohoda o příjmení 

<E040/> dohoda o příjmení
<E041/> příjmení 
<E042/> dohoda o jménu
<E043/> jméno
<E044/> jméno chlapce (pro Brno)
<E045/> jméno dívky (pro Brno)
<E046/> příjmení chlapce (pro Brno)
<E047/> příjmení dívky (pro Brno)
<E142/> dohoda o příjmení chlapce (pro Brno)
<E143/> dohoda o příjmení dívky (pro Brno)
<E144/> rodiče se dosud nedohodli (pro Brno)
<E070/> jméno a příjmení otce

Dohoda o příjmení pro narozené dítě

<E050/> mužského / ženského (pohlaví - nový formát))
<E052/> původní jméno a příjmení dítěte (nový formát)
<E053/> popis původního jména a příjmení dítěte (nový formát)
<E054/> datum narození (nový formát)
<E056/> název úřadu (2. pád - nový formát)
<E058/> svazek
<E060/> ročník
<E062/> strana
<E064/> pořadové číslo
<E066/> které je zapsáno v knize narození ... svazek, ročník, strana, pořadové číslo (nový formát)

Dohoda o příjmení pro nenarozené dítě

<E074/> těhotenský průkaz
<E076/> termín porodu


Iniciály

<E101/> název úřadu a města (z parametru)
<E102/> číslo jednací
<E103/> datum
<E104/> úřad 7. pád (z parametru)
<E105/> již byl / dosud nebyl (zapsán v matriční knize - nový formát)
<E220/> tlumočník
<E221/> tlumočník - z jazyka
<E222/>tlumočník - průkaz číslo
<E223/> tlumočník - průkaz vydal
<E230/> jméno a příjmení uživatele
<E232/> telefon uživatele
<E234/> mail uživatele