GSoft

optimista ve světě software

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Děkujeme za Vaši návštěvu na stránkách www.gsoft.info. Dovolte nám, abychom vás informovali, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů.
Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s přihlédnutím k nové normě platné od 25. 5. 2018, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, vše v platném znění.

Správce osobních údajů

Firma GSoft Society s.r.o. (IČO: 14889358, DIČ: CZ14889358) je správcem osobních údajů na webu www.gsoft.info.
Sídlo: Pod Lipami 2511/64, Praha 3
E-shop: shop.gsoft.info

Zásady ochrany osobních údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Vaše údaje získáváme na svých webových stránkách či přes formuláře, kam vy osobně vyplníte svůj e-mail, případně jméno nebo přímého jednání s Vámi. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb či v objednávce zboží:
Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu)
Fakturační a/nebo doručovací adresa (pouze v případě odběru zboží)
IČO
Telefonní číslo 
Email
Uživatelské jméno pro registraci a heslo

a dále údaje, které od vás získáme tím, že používáte naše služby:
IP adresa
soubory cookies (v případě online služeb)
případně jiný online identifikátor
webovou stránku, z které nás navštívíte, datum a délku návštěvy

Účel zpracování Vašich osobních údajů a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáme z: Objednání zboží či registraci na e-shopu či jiným způsobem (plnění smlouvy), vyplnění požadavku na HelpDesku (oprávněný zájem), zasílání občasného newslettru s novinkami ve světě Zeleného software (oprávněný zájem).
Zavazujeme se plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a pro komunikaci s Vámi.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů, podnětů či stížností, prosím, využijte naši e-mailovou adresu obchod@gsoft.info nebo na adrese osobně či písemně: Pod Lipami 2511/64, 130 00 Praha 3, k rukám jednatele.
Na požádání vám zašleme dle možností obratem, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Samozřejmě, že můžete požadovat omezení zpracování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, přenos osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů (právo „být zapomenut“). Další práva jsou stanovena v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“ po nabytí jeho účinnosti.
Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost

Přijímáme technická, organizační a bezpečnostní opatření, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Vše v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Použití a postoupení osobních údajů

Vaše osobní údaje i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány dalším stranám v České republice ani do třetích zemí. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci z technické podpory jsou z naší strany smluvně vázáni diskrétností.

Cookies

Cookies používáme k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a mohli podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů prosím využijte naši e-mailovou adresu obchod@gsoft.info nebo na adrese osobně či písemně: Pod Lipami 2511/64, 130 00 Praha 3, k rukám jednatele.