Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 17/10/2017 Verze: 1.47

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl upraven tisk etiket z objednávky přijaté. V agendě ´Tisk etiket´ se načte odběratel na záložku ´Iniciály´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/10/2017 Verze: 9.93

V agendě ´Školkařská kniha´ přibyla do přehledu i na formulář možnost vytisknout přehled rezervací k rostlině.

Aplikace: Matrika Datum: 12/10/2017 Verze: 6.65

Při načítání podkladů z knihy narození do knihy manželství jsou dotaženy také záznamy o rodičích novorozence do rodičů novomanželů.

Aplikace: Matrika Datum: 12/10/2017 Verze: 6.65

Při načítání podkladů z knihy narození do knihy registrovaného partnerství jsou dotaženy také záznamy o rodičích novorozence do rodičů partnerů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/10/2017 Verze: 9.92

V agendě ´Doklad´ lze na vyhledávacím formuláři nyní vyhledávat také podle položky ´Poznámka (netiskne se)´. Funguje i rozšířené vyhledávání. Pokud zadáte například A*, jsou vyfiltrovány všechny záznamy začínající v položce ´Poznámka (netiskne se)´ na ´A´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/10/2017 Verze: 9.92

V agendě ´Doklad´ se v přehledu zobrazuje v položce ´Popis dokladu´ kromě typu a podtypu dokladu také položka ´Poznámka (netiskne se)´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/10/2017 Verze: 9.91

Na tisk etiket ´Štítky 3 x 6 x 65 mm x 47 mm LASER´ byl přidán tisk měrné ceny a piktogramů.

Aplikace: Pokladna Datum: 05/10/2017 Verze: 3.99

V agendě ´Pokladna´ se při vyhledávání zboží zobrazuje také český název.

Aplikace: Pokladna Datum: 05/10/2017 Verze: 3.99

V agendě ´Pokladna´ bylo upraveno počítání cen na storno účtenkách. Pořizovací cena na vrácence ke storno účtence je primárně počítána z váženého průměru pořizovacích cen zboží na skladě.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/10/2017 Verze: 9.91

V agendě ´Doklad´ se na záložce pohyby zobrazuje k danému zboží také EAN a DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/10/2017 Verze: 9.91

V agendě ´Mobilní zařízení´ byla rozšířena kontrolní sestava ´Kontrola konzistence dat pro používání mobilních zařízení´. Přibyly kontroly vyplněnosti položek OrgKod, OsoKod, EAN.

Aplikace: Organizace Datum: 03/10/2017 Verze: 2.64

Při kontrole organizace v systému ARES jsou červeně zvýrazněny položky, které se liší.

Aplikace: Pokladna Datum: 03/10/2017 Verze: 3.99

V agendě ´Pokladna´ v sestavách ´Přehled tržeb za období´ a ´Přehled prodaného zboží za období´ přibyla možnost filtrovat data podle odběratele. Odběratelem může být organizace i osoba. Filtrování je užitečné například pro vyhodnocení zákaznických karet.

Aplikace: Pokladna Datum: 29/09/2017 Verze: 3.99

V agendě ´Pokladna´ přibylo tlačítko, kterým lze zobrazit k právě prodanému zboží informace z agendy Encyklopedie. Prodavač tak například může rychle podat informace ohledně pěstování dané rostliny.

Aplikace: Matrika Datum: 29/09/2017 Verze: 6.64

V agendě ´Státní občanství´ byl na sestavu kopie listiny o nabytí státního občanství přidán text ´Listina převzata dne:´ pro varianty §31 a §35.

Aplikace: Matrika Datum: 27/09/2017 Verze: 6.63

V ´Knize manželství´ byla upravena kontrola duplicity rodného čísla ženicha a nevěsty. Pokud bylo ženichovi nebo nevěstě vystaveno ´Vysvědčení o právní způsobilosti´ v pracovní knize a následně jsou zapisováni do zvláštní matriky, je informace o duplicitě označena textem ´(pracovní)´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 27/09/2017 Verze: 1.46

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo naprogramováno ´Připojení zboží z jiné objednávky´. Tato možnost umožňuje například spojit více objednávek jednoho odběratele, pokud je přes e-shop zadával postupně.

Aplikace: Matrika Datum: 27/09/2017 Verze: 6.63

V ´Knize manželství´ bylo naprogramováno ´Načtení ženicha z Knihy narození´ a ´Načtení nevěsty z Knihy narození´. Již dříve existovala možnost ´Načtení manželů z Knihy narození dítěte´.

Aplikace: Matrika Datum: 27/09/2017 Verze: 6.63

V ´Knize registrovaného partnerství´ bylo naprogramováno ´Načtení partnera 1 z Knihy narození´ a ´Načtení partnera 2 z Knihy narození´.

Aplikace: Manažer Datum: 19/09/2017 Verze: 4.20

V agendě ´Zaměstnanec´ byla naprogramována kontrola, která zamezuje vytváření duplicitního ´Hodnocení zaměstnance´ v jednom roce.

Aplikace: Manažer Datum: 19/09/2017 Verze: 4.20

V agendě ´Zaměstnanec´ byla naprogramována kontrola, která zamezuje vytváření duplicitní ´Specifikace pracovního místa´.

Aplikace: Manažer Datum: 19/09/2017 Verze: 4.20

Byly naprogramovány drobné úpravy v agendě ´Výběrová řízení´: přejmenování položky ´Místo pohovoru´; přesun položek ze záložky ´Podrobnosti´ na hlavní záložku.

Aplikace: Manažer Datum: 19/09/2017 Verze: 4.20

V agendě ´Výběrová řízení´ byl upraven tisk ´oznámení - byl vybrán´. Do jména podepisující osoby se automaticky vyplňuje tajemník.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 19/09/2017 Verze: 2.13

Do agendy ´Voličské průkazy´ přibyla informace o tom, že není třeba ručně vyplňovat číslo voličského průkazu. Číslo je doplněno automaticky při tisku.

Aplikace: Manažer Datum: 18/09/2017 Verze: 4.20

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ byla naprogramována kontrola vyplněnosti položky ´Správní činnost´ v případě, že má položka ´Ověření ZOZ´ hodnotu ´Ano´.

Aplikace: Manažer Datum: 18/09/2017 Verze: 4.20

V agendě ´Školení´ byla do formuláře ´Potvrzení vzdělávací akce´ přidána položka ´Odkaz na školení´.

Aplikace: Manažer Datum: 18/09/2017 Verze: 4.20

Do sestavy ´Tisk plánovaných zdravotních prohlídek´ přibyly sloupce ´Datum narození´ a ´Věk´ zaměstnance. Do hlavičky přibyla položka datum tisku.

Aplikace: Manažer Datum: 18/09/2017 Verze: 4.20

V sestavě ´Vzdělanostní struktura zaměstnanců´ byl upraven způsob práce s daty. Jako hlavní údaj o stupni dosaženého vzdělání se nyní bere položka ´Nejvyšší ukončené vzdělání´.

Aplikace: Organizace Datum: 14/09/2017 Verze: 2.63

V agendě ´Spis´ byla naprogramována kontrola vyplněnosti položek jméno, příjmení a obec při přidání vypravení.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/09/2017 Verze: 9.90

Byla upravena sestava ´Tisk rostlin, které potřebují rostlinolékařský pas´. Firmy, které mají členění podle středisek, mohou tuto sestavu filtrovat po střediscích.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/09/2017 Verze: 9.90

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla nová sestava ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO - EU certifikace´. Tyto etikety slouží k označování rostlin v ovocnářských školkách podle nových pravidel EU.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/09/2017 Verze: 9.90

Pro agendu ´Mobilní zařízení´ byl naprogramován nový parametr ´Android terminál - do terminálu exportovat´: Organizace / Osoby. Velkoobchodní prodej většinou používá agendu Organizace. Maloobchodní prodej většinou používá agendu Osoba.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 04/09/2017 Verze: 2.12

Byla upravena barevná navigace v okně pro převod dětí s rodičem (nebo do dospělých). Oranžová nebo červená barva nyní označuje provedené změny.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 03/09/2017 Verze: 1.45

Byl upraven tisk ´Objednávky přijaté´. Objednávku lze setřídit podle kategorií.

Aplikace: Pokladna Datum: 29/08/2017 Verze: 3.98

Byl upraven parametr ´Při uzávěrce pokladny´. Nyní může nabývat hodnot: Uživatel zadá částku / Uživatel nemůže měnit částku / Částka je předvyplněna. Při uzávěrce pokladny uživatel může: zadávat částku (umožňuje mu to regulovat zůstatek drobných v pokladně) / nemůže měnit částku (uživatel musí odvádět přesně částku, kterou přijal z účtenek) / částka je předvyplněna (je vypočítána z účtenek, ale uživatel ji může změnit).

Aplikace: Pokladna Datum: 28/08/2017 Verze: 3.97

Pro snadnější práci při uzávěrkách pokladen a odvodech tržeb byl naprogramován nový číselník ´Identifikátory pokladen´. Tento číselník umožňuje definovat čísla pokladen pro platby hotově a kartou.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 27/08/2017 Verze: 6.11

Do ´Generátoru tiskových sestav´ byla naprogramována nová vlastnost: tiskové položky nyní mohou mít nastaveno, že se jedná o ´Dynamicky vysoký test´. Tato nová vlastnost znamená, že například sestava aktivit obchodního oddělení může obsahovat rozsáhlé popisy. Tyto popisy se při tisku přehledu obchodních aktivit dynamicky uspořádají za sebe podle délky textu.

Aplikace: Pokladna Datum: 03/08/2017 Verze: 3.96

Do sestavy účtenky přibyla možnost tisknout do hlavičky a patičky texty z parametrů: text 1 v hlavičce, text 2 v hlavičce, text 3 v hlavičce, text 1 v patičce, text 2 v patičce, text 3 v patičce. Tyto texty mohou obsahovat například informace o www stránkách, telefonu, záruční a reklamační podmínky.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 03/08/2017 Verze: 2.11

Byla naprogramována ´Kontrola občanů města s daty v základním registru (pro účel voleb)´. Kontrola probíhá tak, že si uživatel stáhne soubor občanů ze základního registru (přes rozhraní Czech POINT) a následně provede kontrolu s daty občanů v lokální evidenci. Výsledkem jsou tři soubory: registr.txt (jedná se o data občanů, kteří jsou v ZR, ale nejsou v evidenci města), mesto.txt (jedná se o data občanů, kteří jsou v evidenci města, ale nejsou v ZR), mestoerr.txt (jedná se o data občanů, kteří jsou v obou evidencích, ale nesouhlasí číslo popisné nebo orientační).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/07/2017 Verze: 9.88

V agendě ´Sklad´ přibyla položka ´Typ skladu´, která určuje specifickou práci se skladem na různých dokladech. Dále tato položka umožňuje zobrazovat na různých místech specifické přehledy skladů. Může nabývat hodnot: Školkařská kniha, Velkoobchod, Maloobchod, Stavba, Označení.

Aplikace: Manažer Datum: 19/07/2017 Verze: 4.19

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ byla upravena práce s položkou ´Správní činnost´. Položku již nejde běžně editovat jako prostý text, ale je do ní možné přidávat pouze vybrané texty z číselníku. Dále je možné tyto texty mazat a měnit jejich pořadí.

Aplikace: Matrika Datum: 18/07/2017 Verze: 6.62

V matričních knihách byly upraveny šablony žádostí o zápis do zvláštní matriky. Do poučení byl doplněn zákon: § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb.

Aplikace: Manažer Datum: 18/07/2017 Verze: 4.19

Při zobrazování informačního okna, které upozorňuje na neodeslaná hodnocení školení, se neberou v potaz neuskutečněná školení.

Aplikace: Manažer Datum: 18/07/2017 Verze: 4.19

V agendě ´Školení´ přibyla položka ´Odkaz´, do které je možné zapsat odkaz na www stránky školení. Přibylo také tlačítko s lupou, které umožňuje tuto stránku zobrazit.

Aplikace: Manažer Datum: 18/07/2017 Verze: 4.19

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ byl na záložce ´Kvalifikační předpoklady´ upraven číselník ´Správní činnost´.

Aplikace: Manažer Datum: 18/07/2017 Verze: 4.19

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ byly na záložce ´Kvalifikační předpoklady´ doplněny položky dalších kvalifikačních předpokladů: ´odborná způsobilost v řízení o přestupcích - dle zákona č. 250/2016 Sb. a vyhlášky č. 172/2017 Sb.´ a ´odborná způsobilost pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu - dle zákona č. 250/2016 Sb.´.

Aplikace: Manažer Datum: 18/07/2017 Verze: 4.19

V agendě ´Zaměstnanec´ byla upravena archivace a kopírování plánovaných školení. Pokud uživatel neoznačil žádné školení pro okopírování, je pro jistotu zobrazen dotaz, zda chce opravdu školení archivovat bez kopírování.

Aplikace: Matrika Datum: 18/07/2017 Verze: 6.62

V ´Knize narození´ byly upraveny šablony určení otcovství. Do poučení byl doplněn zákon: § 79a , odst. 1, písm. d) zákona č. 301/2000 Sb.

Aplikace: Matrika Datum: 04/07/2017 Verze: 6.61

V ´Knize úmrtí´ byl umožněn tisk obálek (pohřeb vypravil) i v případě, že není připojena spisová služba.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 04/07/2017 Verze: 6.10

Ve všech agendách bylo upraveno chování menu. Není již možné pomocí kláves F7 a F8 spustit hledání nebo vyprázdnění položek pro hledání z jiné záložky, než ze záložky ´Hledání´.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw