Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/08/2002 Verze: 3.11

Naprogramováno zabezpečení zboží proti přepisu. Nyní je třeba nejprve stisknout příkaz Povolit opravu základních údajů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/08/2002 Verze: 3.11

Inventurní sestavu je možné třídit také podle názvu zboží a umístění. Toto třídění je určeno pro zaměstnance, kteří jsou pověřeni výdejem zboží z rozsáhlé školky. Je také možné zobrazit inv.sestavu pouze v prodejních cenách.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/08/2002 Verze: 3.11

Sestava nabídka zboží je tříděna podle skupin kategorií. (Některé kategorie jsou spojeny kvůli přehlednosti)

Aplikace: Ohlašovna Datum: 21/08/2002 Verze: 1.11

Byly přidány číselníky Stav nesvéprávnosti a Vztah opatrovníka.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/08/2002 Verze: 3.10

Při tisku inventurní sestavy je možné vybrat více kategorií. Pokud se vybere nějaká kategorie, která má podskupiny, pak jsou zařazeny i podskupiny. Také je nyní možné setřídit sestavu podle umístění.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 20/08/2002 Verze: 1.11

Partnerovi občana přibyla položka Místo narození.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/08/2002 Verze: 3.10

V přehledu pohybů pro doklad byla zvětšena šířka tabulky, takže je vidět větší část názvu zboží (rostlin).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/08/2002 Verze: 3.10

Při tisku Inventurních sestav je možné v parametrech nastavit, zda se prodejní cena bude tisknout s nebo bez DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/08/2002 Verze: 3.10

V přehledu zboží a v inventurních setavách se zobrazuje také část skladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/08/2002 Verze: 3.09

Při tisku Příjmového dodacího listu je možné v parametrech nastavit, zda se prodejní cena bude tisknout s nebo bez DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/08/2002 Verze: 3.09

Byla optimalizována rychlost zobrazení zboží v přehledu zboží. Popis zboží je uložen do položky popis, takže není znovu načítán při každém rozbalení přehledového okna.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/08/2002 Verze: 3.08

Do popisu zboží se zobrazuje také kategorie, pokud má v sobě uvedenu zkratku.

Aplikace: Matrika Datum: 11/08/2002 Verze: 1.10

Položka místo úmrtí v knize úmrtí byla zvětšena na 110 znaků.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/08/2002 Verze: 3.08

Při vystavování příjmového dodacího listu se naskladňuje zboží. Je možné nastavit, zda se má při vypočítávání prodejní ceny z nákupní zaokrouhlovat na desetníky nebo na koruny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/08/2002 Verze: 3.08

Při zobrazování popisu zboží se nezobrazují všechny popisné informace (Např. zda je zboží charakterizováno výškou, šířkou nebo výškou i šířkou, neboť to je zřejmé z další informace). Popisné atributy, které se netisknou, mají ve zkratce uvedenu hodnotu NETISK.

Aplikace: Organizace Datum: 31/07/2002 Verze: 1.11

Při přemísťování dokumentu se kontroluje, aby se nepřemístil do sebe sama.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 28/07/2002 Verze: 3.11

Upraven tisk Nápovědy. Zkrácen počet stran a zpřehledněn začátek agend.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/07/2002 Verze: 3.07

Bylo přidáno vyhledávání v okně Části skladu. To umožňuje, aby uživatel již nemusel používat pracně myš při hledání skladu, ale napsal pouze název části (např.parcely) a ta se mu dohledala automaticky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/07/2002 Verze: 3.07

V agendě Doklad a Pokladna se u zboží zobrazuje také část skladu, nejen sklad.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 28/07/2002 Verze: 3.11

Upraveno používání registru. V závislosti na zápisu v G.INI UserSavePrm se ukládají hodnoty do HKEY_CURRENT_USER (hodnota 1) nebo do HKEY_LOCAL_MACHINE (hodnota 0, nebo nevyplněno pro zpětnou kompatibilitu).

Aplikace: Organizace Datum: 22/07/2002 Verze: 1.10

Při editaci osoby v organizaci se v okně osoby zobrazí rovnou navázaná osoba, není ji třeba dohledávat.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/07/2002 Verze: 3.06

Naprogramován generátor sestav obratu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/07/2002 Verze: 3.05

V okně kategorií je možné již editovat DPH kategorie a také to, zda je to složka nebo koncová kategorie.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/07/2002 Verze: 3.04

V parametrech se dá nastavit, zda je počítána na zboží prodejní cena z nákupní (podle přednastavené marže), nebo nákupní z prodejní. První případ je standardní nákup od dodavatele. Druhý případ je důležitý, pokud školka naskladňuje zboží a před tím neměla vůbec vedené sklady, tedy nevedla evidenci nákupních (skladových) cen.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/07/2002 Verze: 3.04

Při zápisu nového zboží se kopíruje část skladu a typ zboží z minulého přidávaného zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/07/2002 Verze: 3.04

Při ukládání zboží se již neobjevuje nadbytečný dotaz na změnu prodejní ceny na základě jednotkové (nákupní).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/07/2002 Verze: 3.04

Při zapisování velikosti zboží se již neobjevuje chyba při zápisu prvního písmene.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 09/07/2002 Verze: 3.10

Při prohlížení tisku na obrazovce se okno rozmístí pouze do plochy mimo spodní lištu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/07/2002 Verze: 3.03

Naprogramován generátor inventurních sestav, který umí zpětně k datu počítat stavy a ceny, zobrazovat pouze nenulové stavy, sčítat pouze kategorie atd.

Aplikace: Pošta Datum: 26/06/2002 Verze: 1.04

Zahájen vývoj manageru komunikace s jinými systémy. Naprogramován export zboží a přenosů do systému Caesar.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/06/2002 Verze: 3.02

Generátor obchodních sestav umí také pracovat s převodkami, nejen s příjemkami a výdejkami. Na příjemkách se zobrazuje také počet již prodaného zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/06/2002 Verze: 3.02

Při tisku přeceněného zboží na PDL se netiskne přeceněné zboží, pokud je v nulovém stavu. Na PDL se vytiskne marže a procentuélní marže.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/06/2002 Verze: 3.01

Naprogramována nová agenda Školkařská kniha. Z toho důvodu byla zdražena aplikace o 200 bodů (1000 Kč).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/06/2002 Verze: 3.09

Upravena práce s oknem parametrů. V názvu aplikace se zobrazuje i uživatelský název, nejen programátorský. Při načtení parametrů se načítají parametry celého systému. Upravena chyba uvolňování ManagerPrm.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/06/2002 Verze: 3.01

Nová inventurní sestava: souhrn zboží v kategoriích (počet, nákupní a prodejní cena)

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 29/05/2002 Verze: 3.08

V tiskovém okně přibyla nová funkce Export do Excelu (k Tisku a Tisku na obrazovku).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/05/2002 Verze: 2.03

V agendě Zboží přibyla funkce Generátor obchodních sestav, která umožňuje ´dolovat data´ pro přehledové obchodní sestavy.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 23/05/2002 Verze: 1.10

Do občana přidána položka Typ voliče, která určuje, zda se občan zobrazí v agendě volby (standardní volič - ANO, vydán voličský průkaz - ANO, zvláštní seznam - NE).

Aplikace: Ohlašovna Datum: 23/05/2002 Verze: 1.10

Naprogramován export dat občanů do aplikace komunálních odpadů.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 22/05/2002 Verze: 1.10

Sestavy četnosti jmen a příjmení tříděny také podle počtu, nejen pdle abecedy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/05/2002 Verze: 2.02

Přibyl tok atributů zboží ze školkek a zahr.center do centrály.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/05/2002 Verze: 2.01

Již se nepoužívá kód firmy. POZOR V PROVOZOVNĚ Kopisty!
POZOR NA ORG_RADA!
POZOR NA NEJEDNOSNAČNOSTI VYR_SKL!

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/05/2002 Verze: 2.01

Zboží má atributy podle kategorií (viz. norma 464902-1)

Aplikace: Ohlašovna Datum: 27/04/2002 Verze: 1.09

Přidány kontrolní sestavy, které kontrolují pobyt občanů na adrese.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 27/04/2002 Verze: 1.09

Při mazání chybně zadaného dítěte se s ním nesmaže pobyt (neboť ho mělo u rodiče a ten zůstává).

Aplikace: Adresa Datum: 10/04/2002 Verze: 1.04

Odstraněna chyba funkce GetCisTxt - pokud kód byl prázdný, pak vracela SQL error.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 10/04/2002 Verze: 3.07

Při zobrazení počtu řádků v přehledu se také používá select distinct (jinak při komplikovaných dotazech docházelo ke zdvojování počtu řádků).

Aplikace: Ohlašovna Datum: 10/04/2002 Verze: 1.08

Byly skryty (zatím) kolonky OP a povolání.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 10/04/2002 Verze: 1.08

Přísná kontrola vyplněnosti minulého pobytu byla změněna na informativní. Občan bez minulého pobytu je uložen, pouze se zobrazí informativní hláška.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 10/04/2002 Verze: 1.08

V menu hledání se zobrazuje položka - Vyhledávat pouze aktuální pobyt. Tato položka je standrdně zaškrtnuta, takže se při vyhledávání podle adresy zobrazuje v přehledu pouze aktuální pobyt. Pokud se tato položka odznaží, pak je vyhledávána i historie pobytu na dané adrese.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw