Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Matrika Datum: 06/09/2021 Verze: 7.52

V agendě ´Kniha narození´ byla pro zvláštní matriku odstraněna kontrola délky rodného čísla dětí na 10 znaků. Protože cizinci narození před rokem 1954 dostávají při přidělení státního občanství ČR devítimístná rodná čísla, nedává tato kontrola smysl na zvláštní matrice.

Aplikace: Matrika Datum: 22/07/2021 Verze: 7.51

V agendě ´Kniha manželství´ byla na záložce ´Protokol o uzavření manželství´ rozšířena velikost položky ´Tlumočník´ na 250 znaků.

Aplikace: Matrika Datum: 22/07/2021 Verze: 7.51

V číselníku ´Tlumočník´ byla rozšířena velikost položky ´Text tlumočníka´ na 250 znaků.

Aplikace: Matrika Datum: 22/07/2021 Verze: 7.51

Byl upraven tisk sestavy ´Hlášení o dodatečném záznamu do sbírky listin´. Do sloupců datum události a jméno a příjmení se nyní tisknou hodnoty z poslední vrstvy matriční knihy.

Aplikace: Matrika Datum: 21/07/2021 Verze: 7.50

V agendě ´Kniha narození´ byla upravena kontrola rodných čísel a pohlaví pro stejnopohlavní páry.

Aplikace: Matrika Datum: 21/07/2021 Verze: 7.50

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyla na štítku ´A4 2x4´ možnost tisknout text ´Ověřovací doložka pro legalizaci / vidimaci´.

Aplikace: Matrika Datum: 21/07/2021 Verze: 7.50

V agendě ´Kniha narození´ byl upraven tisk knihy narození pro stejnopohlavní páry. Při tisku data narození a rodného čísla druhého rodiče se doplní zalomení na další řádek.

Aplikace: Matrika Datum: 21/07/2021 Verze: 7.50

V agendě ´Kniha narození´ byl upraven tisk knihy narození pro stejnopohlavní páry. Když není vyplněno rodné příjmení, datum narození nebo rodné číslo, kolonky jsou v tomto případě proškrtnuty podobně, jako je to na rodném listě.

Aplikace: Matrika Datum: 15/07/2021 Verze: 7.49

V agendě ´Kniha narození´ byl upraven tisk knihy narození a rodného listu pro stejnopohlavní páry. Po instalaci nové verze je třeba donastavit na rodném listu a kopii rodného listu tisk kolonek 120, 121, 122, 130, 131, 132 pro tisk druhého sloupce.

Aplikace: Matrika Datum: 15/07/2021 Verze: 7.49

V agendě ´Kniha narození´ byl upraven tisk zápisu do zvláštní matriky pro stejnopohlavní páry.

Aplikace: Matrika Datum: 18/06/2021 Verze: 7.48

V agendě ´Kniha narození´ byly přidány položky pro zápis typu rodiče. Důvodem jsou páry dvou mužů nebo dvou žen, které se starají o děti.

Aplikace: Matrika Datum: 24/05/2021 Verze: 7.47

Pro tisk štítku v agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl parametr ´Na ověřovacím štítku za názvem úřadu zalomit řádek´: Ano / Ne. Toto nastavení lze použít pouze na velkých ověřovacích štítcích, protože texty jsou rozsáhlé a nevejdou se na malý štítek.

Aplikace: Matrika Datum: 24/05/2021 Verze: 7.47

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl upraven tisk štítků ´A4 2x4´, ´A4 2x5´ a ´A4 2x6´ na laserových tiskárnách. Na štítky přibyla možnost tisknout položky ´Podpis ověřující osoby´, ´Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby´ a ´Osvobozeno od poplatku´.

Aplikace: Matrika Datum: 21/05/2021 Verze: 7.46

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl upraven tisk štítků do knihy ve formátu číslovaného seznamu. Do bodu 8 přibyla informace o tom, zda listina obsahuje nebo neobsahuje viditelný zajišťovací prvek.

Aplikace: Matrika Datum: 11/05/2021 Verze: 7.45

V ´Knize úmrtí´ přibyla položka ´Poznámka na úmrtní list - zadní strana´. Tato položka slouží k tisku nové sestavy ´Úmrtní list - zadní strana´.

Aplikace: Matrika Datum: 16/03/2021 Verze: 7.44

V ´Knize narození´ bylo rozšířeno předvyplnění aktuálním datumem položek ´Svéprávnost ověřena dne - otce / matky´ při zápisu určení otcovství.

Aplikace: Matrika Datum: 15/03/2021 Verze: 7.44

V ´Knize narození´ byla rozšířena kontrola hodnot zadávaných do položky rodné číslo. V hlavní knize musí být tato položka dlouhá 10 znaků.

Aplikace: Matrika Datum: 02/03/2021 Verze: 7.43

Do kontroly konzistence matričních dat byla přidána kontrola duplicit položek sestav. Tato kontrola umožňuje zjistit problémy tisku sestav vzniklé při dřívějších instalacích sestav na DB serverech ORACLE.

Aplikace: Matrika Datum: 24/02/2021 Verze: 7.42

V agendě ´Státní občanství´ přibyl parametr ´Tisknout na osvědčení nové bydliště, pokud je vyplněno´: Ano / Ne. Na osvědčení je možné do kolonky ´Bydliště´ přednostně tisknout položku ´Nové bydliště´, pokud je vyplněna.

Aplikace: Matrika Datum: 16/02/2021 Verze: 7.41

V ´Knize manželství´ byla upravena sestava ´Tisk cizojazyčné způsobilosti k uzavření manželství´. Na sestavě byl upraven tisk zaškrtávacích políček pro rodinný stav a pohlaví.

Aplikace: Matrika Datum: 12/11/2020 Verze: 7.40

V agendě ´Kniha úmrtí´ přibyla položka ´Telefon´ v části ´Pohřeb vypravil´. Položka se může tisknout do poznámky na kopii úmrtního listu.

Aplikace: Matrika Datum: 29/10/2020 Verze: 7.39

Na základě podkladů z Českého statistického úřadu byl upraven tisk ´Hlášení o narození´, ´Hlášení o uzavření manželství´ a ´Hlášení o úmrtí´ podle nových vzorů platných pro rok 2021.

Aplikace: Matrika Datum: 21/10/2020 Verze: 7.38

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl parametr ´Na ověř.štítek zobrazovat * pro nehodící´: Ano / Ne. Na ověřovacím štítku, pokud se zobrazují přeškrtnuté položky, je možné u přeškrtávaných položek zobrazovat znak ´*´ a ve spodní části štítku větu ´* Nehodící se škrtněte´.

Aplikace: Matrika Datum: 21/10/2020 Verze: 7.38

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyla na sestavách ´A4 2x4´, ´A4 2x5´, ´A4 2x6´, ´Termotransfer 100x38mm´ a ´Termotransfer 100x50mm´ možnost tisknout ve spodní části štítku větu ´* Nehodící se škrtněte´.

Aplikace: Matrika Datum: 24/08/2020 Verze: 7.37

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla upravena položka ´Osvobozeno od správního poplatku´. Položka nyní může obsahovat také informaci o písmenu §8 zák. 634/2004 Sb., odst. 2, podle kterého bylo ověření osvobozeno od poplatku. V rozbalovacím okénku se zobrazuje v závorce nápověda, která umožňuje snadněji vybrat písmeno.

Aplikace: Matrika Datum: 17/08/2020 Verze: 7.36

V ´Knize registrovaného partnerství´ byla naprogramována sestava ´Tisk cizojazyčného dokladu o registrovaném partnerství´. Tato sestava odpovídá formuláři z ´Portálu evropské e-Justice´, ale obsahuje také předvyplněná konkrétní data registrovaných partnerů.

Aplikace: Matrika Datum: 17/08/2020 Verze: 7.36

V ´Knize manželství´ byla naprogramována sestava ´Tisk cizojazyčné způsobilosti k uzavření manželství´. Tato sestava odpovídá formuláři z ´Portálu evropské e-Justice´, ale obsahuje také předvyplněná konkrétní data snoubenců.

Aplikace: Matrika Datum: 13/08/2020 Verze: 7.35

V ´Knize registrovaného partnerství´ byla naprogramována možnost načítat údaje z AISEO (Agendový informační systém evidence obyvatel). Kromě základních údajů z ROB (Registr obyvatel) se načtou také další informace o rodném čísle, stavu a rodičích registrovaných partnerů. Pro správné fungování je třeba nakonfigurovat v souboru soap_parametry.xml odpovídající řádky AgendaRePaAiseo a AgendovaRoleRePaAiseo.

Aplikace: Matrika Datum: 03/07/2020 Verze: 7.34

V agendě ´Změna jména / příjmení´ přibyla v položce ´Souhlas´ možnost vybrat hodnotu ´Manžela / Manželky´.

Aplikace: Matrika Datum: 02/07/2020 Verze: 7.33

Při načítání dat z AISEO do matričních knih se načtou také položky ´Rozený/á´ a ´Stav´.

Aplikace: Matrika Datum: 15/06/2020 Verze: 7.32

V agendě ´Státní občanství´ byla do číselníku ´Důvod nabytí´ přidána položka ´§ 28 zák. č. 186/2013 Sb.´.

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2020 Verze: 7.31

Byl upraven tisk ověřovacích štítků do knihy ´Termotransfer 100x50 mm´ pro vidimaci. Na štítku přibyla položka pro zobrazení popisu doložky pro vidimaci.

Aplikace: Matrika Datum: 10/06/2020 Verze: 7.30

Pro tisk ´Hlášení o úmrtí´ pro ČSÚ přibyl nový parametr ´Na hlášení o úmrtí pro ČSÚ tisknout při nevyplnění okresu´: Stát z adresy / Nic. Na hlášení o úmrtí pro ČSÚ se při nevyplnění okresu tiskne ´stát z adresy´ (pokud je vyplněn) nebo nic.

Aplikace: Matrika Datum: 21/05/2020 Verze: 7.29

V nastavení aplikace ´Matrika´ přibyla sestava ´Seznam vystavených dokladů po uživatelích´. Tato sestava umožňuje za určité období vybrat typ dokladu (nebo více typů) a následně zobrazit seznam vytištěných dokladů s informací o datumu tisku, uživateli a poznámkou o záznamu.

Aplikace: Matrika Datum: 20/05/2020 Verze: 7.28

Při vytváření zápisů do zvláštní matriky byl upraven adresář, kam se soubory vygenerované ve Wordu uloží. Nyní se uloží do stejného lokálního adresáře, jako všechny ostatní dokumenty.

Aplikace: Matrika Datum: 20/05/2020 Verze: 7.28

V agendě ´Státní občanství´ byla přidána položka ´Pohlaví´.

Aplikace: Matrika Datum: 20/05/2020 Verze: 7.28

Pro agendu ´Kniha narození´ byl upraven parametr ´Číslo jednací určení otcovství generovat´: Po uživatelích / Společně / Po druhu určení. Udává, zda se při generování čísla jednacího pro určení otcovství používá: číselná řada členěná po uživatelích / společná číselná řada pro celý úřad / číselná řada členěná zvlášť pro narozené a nenarozené děti.

Aplikace: Matrika Datum: 17/05/2020 Verze: 7.27

Byl upraven tisk ´Hlášení o uzavření manželství´ pro ČSÚ. Parametr ´Tisknout na hl. o uz. manž. do místa události´ může nabývat nových hodnot ´Vše po č.p.´ a ´Pouze obec´. Tyto varianty umožňují vytisknout na hlášení vše po č.p. z položky ´Místo uzav. man.´ nebo pouze obec z položky ´Místo uzav. man.´.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2020 Verze: 7.26

Pro aplikaci ´Matrika´ přibyla nová samostatná role ´Změna jména a příjmení - úpravy dat´.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2020 Verze: 7.26

Pro volání základních registrů přibyl nový parametr ´Jednoznačný identifikátor firmy/organizace´ v aplikaci ´Organizace´. Parametr je používán například při volání základních registrů (první čtyři znaky). Pokud není vyplněn, je použita hodnota z parametru ´Název šablon XML, HTML a DOC dokumentů´ (také první čtyři znaky). Tento parametr řeší problémy při volání základních registrů z důvodu nejednoznačnosti prvních čtyř znaků používaných pro názvy šablon.

Aplikace: Matrika Datum: 14/05/2020 Verze: 7.25

Do parametru ´V matriční knize tisknout matrikáře´ přibyla možnost vybrat hodnotu ´Netisknout nic´. Parametr slouží k nastavení tisku matrikáře do záznamu před podpisem a dodatečného záznamu do matričních knih.

Aplikace: Matrika Datum: 11/05/2020 Verze: 7.24

V agendě ´Státní občanství´ byly upraveny parametry ´Číslo jednací osvědčení, listin a dokladů vyplňovat´ a ´Číslo jednací listin (o nabytí) vyplňovat´. Oběma parametrům přibyla možnost ´Automaticky podle uživatelů´. Tato varianta se používá na úřadech, kde mají jednotliví uživatelé samostatné číselné řady v agendě ´Státní občanství´.

Aplikace: Matrika Datum: 06/04/2020 Verze: 7.23

V matričních knihách bylo naprogramováno hromadné uzavírání zápisů z přehledu. Tato nová vlastnost umožňuje na velkých matričních úřadech najednou uzavřít zápisy za určité období a zobrazit protokol o provedení kontroly dat.

Aplikace: Matrika Datum: 31/03/2020 Verze: 7.22

V agendě ´Kniha manželství´ byly přidány položky pro tisk dohody o příjmení na ´Protokol o uzavření manželství´. Položky ´Žena žádá, aby příjmení´ a ´Bylo zapsáno v mužském tvaru´ umožňují předvyplnit hodnoty dohody o příjmení pro použití v cizině. Pokud je třeba, matrikář může tyto položky upravit. Teprve potom se vytisknou na protokol.

Aplikace: Matrika Datum: 30/03/2020 Verze: 7.22

Byl upraven tisk cizojazyčného oddacího listu - položky týkající se dohody o příjmení.

Aplikace: Matrika Datum: 30/03/2020 Verze: 7.22

Byl upraven tisk cizojazyčného úmrtního listu. Přibyla další varianta tisku do parametru ´Formát trvalého pobytu na cizojazyčném úmrtním listu´: Tisknout jen město a stát včetně ČR. V tomto případě se do místa trvalého pobytu bude tisknout pouze položka město a stát (pokud není vyplněn stát, vytiskne se Česká republika).

Aplikace: Matrika Datum: 19/02/2020 Verze: 7.21

Byl upraven tisk knihy manželství. Pokud muž nebo žena nemají vyplněné státní občanství, položka se proškrtne.

Aplikace: Matrika Datum: 19/02/2020 Verze: 7.21

Byl upraven tisk knihy registrovaného partnerství. Pokud některý z partnerů nemá vyplněné státní občanství, položka se proškrtne.

Aplikace: Matrika Datum: 19/02/2020 Verze: 7.21

Byl upraven tisk cizojazyčného rodného, oddacího a úmrtního listu. Na formulářích je zaškrtnuto 3.2.2. Výpis z matriky.

Aplikace: Matrika Datum: 19/02/2020 Verze: 7.21

Byl upraven tisk cizojazyčného oddacího listu. Na formuláři se neproškrtává pohlaví manžela a manželky.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw