Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/08/2020 Verze: 6.43

Do aplikace GSQL bylo naprogramováno zálohování nastavení jedné sestavy do souboru a import této zálohy ze souboru. Tato nová vlastnost je užitečná pro administrátory při šíření upravené verze šablon k dalším uživatelům.

Aplikace: Matrika Datum: 13/08/2020 Verze: 7.35

V ´Knize registrovaného partnerství´ byla naprogramována možnost načítat údaje z AISEO (Agendový informační systém evidence obyvatel). Kromě základních údajů z ROB (Registr obyvatel) se načtou také další informace o rodném čísle, stavu a rodičích registrovaných partnerů. Pro správné fungování je třeba nakonfigurovat v souboru soap_parametry.xml odpovídající řádky AgendaRePaAiseo a AgendovaRoleRePaAiseo.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 30/07/2020 Verze: 11.11

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla položka ´Odběratel - stát´. Tato položka se používá například při tisku rostlinolékařského pasu k určení chráněné zóny. Pokud jsou etikety tištěny z faktury nebo výdajového dodacího listu, je tato položka automaticky vyplněna z odběratele na dokladu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 23/07/2020 Verze: 1.77

V sestavě objednávky / nabídky přibyla možnost tisknout položku ´Počet v balení´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/07/2020 Verze: 11.10

V přehledu agendy ´Školkařská kniha´ přibyla nová sestava ´Kontrola počtů rostlin ve šk.knize´. Sestava slouží ke kontrole, zda si odpovídá počet rostlin v přehledu a v tabulce prací.

Aplikace: Organizace Datum: 16/07/2020 Verze: 2.91

V číselníku ´Komunikace se spisovou službou´ přibyla nová položka ´K novému dokumentu založit automaticky spis´. Tato položka nahrazuje dříve používaný parametr ´K novému dokumentu založit automaticky spis´. Nyní lze tuto vlastnost nastavit samostatně pro každou agendu, která je propojena se spisovou službou.

Aplikace: Manažer Datum: 15/07/2020 Verze: 4.51

Byla naprogramována komunikace agendy ´Zaměstnanec´ se ´Spisovou službou´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/07/2020 Verze: 11.09

V agendě ´Doklad´ je možné nastavit konkrétnímu uživateli, která firma bude na dokladech automaticky předvyplněna. Byl proto přidán nový parametr ´Kód firmy - pro uživatele´. Tuto vlastnost použijí firmy, které například prodávají rostliny jako fyzická osoba a zároveň jako s.r.o.

Aplikace: Pokladna Datum: 13/07/2020 Verze: 4.39

V agendě ´Pokladna´ bylo upraveno uzavírání dokladu, tisk a placení. Pokud uživatel rychle po sobě stiskne klávesy F9 a F10, provede se korektně uzavření, tisk i platba kartou.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/07/2020 Verze: 11.08

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována možnost upravovat další rozpis na uzavřených výdajových dodacích listech a prodejkách za hotové. Tato možnost platí pouze v případě, že má firma v parametrech nastaveno ´Na VDL a PHO používat další rozpis´: Ano.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/07/2020 Verze: 11.08

V agendě ´Doklad´ je možné nastavit obarvování členění v přehledu dokladů. Pokud se v nastavení členění jednotlivým položkám přiřadí barvy, tyto barvy se potom zobrazují ve sloupci ´Číslo jednací´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 08/07/2020 Verze: 1.76

V agendě ´Objednávky´ je možné nastavit obarvování členění v přehledu dokladů. Pokud se v nastavení členění jednotlivým položkám přiřadí barvy, tyto barvy se potom zobrazují ve sloupci ´Číslo jednací´.

Aplikace: Matrika Datum: 03/07/2020 Verze: 7.34

V agendě ´Změna jména / příjmení´ přibyla v položce ´Souhlas´ možnost vybrat hodnotu ´Manžela / Manželky´.

Aplikace: Pokladna Datum: 03/07/2020 Verze: 4.38

V agendě ´Pokladna´ byl upraven způsob načítání jednoznačných hodnot do identifikátoru účtenky a pohybu. Načítání bylo urychleno prostřednictvím paměťového zásobníku.

Aplikace: Manažer Datum: 02/07/2020 Verze: 4.50

V agendě ´Pracovní deník´ bylo optimalizováno zobrazení přehledu vyhledávaných zaměstnanců, techniky nebo jiných vstupů. Tabulce se automaticky nastaví výška podle velikosti obrazovky.

Aplikace: Matrika Datum: 02/07/2020 Verze: 7.33

Při načítání dat z AISEO do matričních knih se načtou také položky ´Rozený/á´ a ´Stav´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/07/2020 Verze: 11.07

Byl upraven tisk faktury. Pokud firma chce tisknout na faktuře ceny u zboží včetně DPH, použije se toto pravidlo i při tisku dalšího rozpisu faktury.

Aplikace: Matrika Datum: 15/06/2020 Verze: 7.32

V agendě ´Státní občanství´ byla do číselníku ´Důvod nabytí´ přidána položka ´§ 28 zák. č. 186/2013 Sb.´.

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2020 Verze: 7.31

Byl upraven tisk ověřovacích štítků do knihy ´Termotransfer 100x50 mm´ pro vidimaci. Na štítku přibyla položka pro zobrazení popisu doložky pro vidimaci.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/06/2020 Verze: 11.06

Byl upraven algoritmus uzavírání dokladů. Využívá nyní optimalizovaný ´Job Manager´, který řadí tyto úlohy do fronty a je prevencí proti zasekávání aplikací při přetížení.

Aplikace: Matrika Datum: 10/06/2020 Verze: 7.30

Pro tisk ´Hlášení o úmrtí´ pro ČSÚ přibyl nový parametr ´Na hlášení o úmrtí pro ČSÚ tisknout při nevyplnění okresu´: Stát z adresy / Nic. Na hlášení o úmrtí pro ČSÚ se při nevyplnění okresu tiskne ´stát z adresy´ (pokud je vyplněn) nebo nic.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/06/2020 Verze: 11.06

Byl upraven tisk sestav ´Přehled prodaného/vydaného zboží za období´. Sestavy je nyní možné třídit také podle počtu prodaného zboží. Dále je možné sestavy filtrovat podle názvu zboží (nebo jeho části - například jeden rod).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/05/2020 Verze: 11.05

V sestavách etiket ´Štítky 1 x 80 mm x 50 mm TERMO´ přibyly položky pro zobrazení ´Kč´ (další položka) a textů z parametrů aplikace Výroba a prodej ´Text na etikety 1 - 4´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 29/05/2020 Verze: 6.42

Byl upraven algoritmus načítání jednoznačné hodnoty do tabulek. Všechny agendy nyní využívají optimalizovaný ´Job Manager´, který řadí tyto úlohy do fronty a je prevencí proti zasekávání aplikací při přetížení.

Aplikace: Matrika Datum: 21/05/2020 Verze: 7.29

V nastavení aplikace ´Matrika´ přibyla sestava ´Seznam vystavených dokladů po uživatelích´. Tato sestava umožňuje za určité období vybrat typ dokladu (nebo více typů) a následně zobrazit seznam vytištěných dokladů s informací o datumu tisku, uživateli a poznámkou o záznamu.

Aplikace: Matrika Datum: 20/05/2020 Verze: 7.28

Při vytváření zápisů do zvláštní matriky byl upraven adresář, kam se soubory vygenerované ve Wordu uloží. Nyní se uloží do stejného lokálního adresáře, jako všechny ostatní dokumenty.

Aplikace: Matrika Datum: 20/05/2020 Verze: 7.28

V agendě ´Státní občanství´ byla přidána položka ´Pohlaví´.

Aplikace: Matrika Datum: 20/05/2020 Verze: 7.28

Pro agendu ´Kniha narození´ byl upraven parametr ´Číslo jednací určení otcovství generovat´: Po uživatelích / Společně / Po druhu určení. Udává, zda se při generování čísla jednacího pro určení otcovství používá: číselná řada členěná po uživatelích / společná číselná řada pro celý úřad / číselná řada členěná zvlášť pro narozené a nenarozené děti.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2020 Verze: 11.04

V agendě ´Sklad, zakázka, stavba´ byla přidána položka ´stavba uzavřena´. Jakmile je tato položka ´zaškrtnuta´, přestane se stavba zobrazovat v číselníku staveb pří zápisu nákladů na stavbu. V přehledu agendy je uzavřená stavba označena oranžovým čtverečkem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2020 Verze: 11.04

V sestavě ´Hodnocení staveb za období´ se uzavřená stavba zvýrazní oranžovou barvou.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2020 Verze: 11.04

V sestavě ´Hodnocení staveb za období´ byl upraven formát zobrazovaných čísel. Všechna čísla obsahují mezeru jako oddělovač tisíců.

Aplikace: Manažer Datum: 19/05/2020 Verze: 4.49

V agendě ´Pracovní deník´ byla přidána kontrola položky ´Číslo skladu / stavby´. Pokud je stavba již uzavřená nebo v archívu, není na ni možné zapsat náklad.

Aplikace: Technika Datum: 19/05/2020 Verze: 2.35

V agendě ´Práce techniky´ byla přidána kontrola položky ´Sklad / stavba´. Pokud je stavba již uzavřená nebo v archívu, není na ni možné zapsat práci techniky.

Aplikace: Matrika Datum: 17/05/2020 Verze: 7.27

Byl upraven tisk ´Hlášení o uzavření manželství´ pro ČSÚ. Parametr ´Tisknout na hl. o uz. manž. do místa události´ může nabývat nových hodnot ´Vše po č.p.´ a ´Pouze obec´. Tyto varianty umožňují vytisknout na hlášení vše po č.p. z položky ´Místo uzav. man.´ nebo pouze obec z položky ´Místo uzav. man.´.

Aplikace: Organizace Datum: 17/05/2020 Verze: 2.89

Bylo upraveno ukládání šablon sestav. Identifikace agendy sestavy byla upravena tak, aby fungovala korektně i na DB serveru Oracle. Ukládá se nyní převedená na velká písmena.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2020 Verze: 7.26

Pro aplikaci ´Matrika´ přibyla nová samostatná role ´Změna jména a příjmení - úpravy dat´.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2020 Verze: 7.26

Pro volání základních registrů přibyl nový parametr ´Jednoznačný identifikátor firmy/organizace´ v aplikaci ´Organizace´. Parametr je používán například při volání základních registrů (první čtyři znaky). Pokud není vyplněn, je použita hodnota z parametru ´Název šablon XML, HTML a DOC dokumentů´ (také první čtyři znaky). Tento parametr řeší problémy při volání základních registrů z důvodu nejednoznačnosti prvních čtyř znaků používaných pro názvy šablon.

Aplikace: Matrika Datum: 14/05/2020 Verze: 7.25

Do parametru ´V matriční knize tisknout matrikáře´ přibyla možnost vybrat hodnotu ´Netisknout nic´. Parametr slouží k nastavení tisku matrikáře do záznamu před podpisem a dodatečného záznamu do matričních knih.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/05/2020 Verze: 11.03

V agendě ´Zboží´ byla přidána kontrola vyplněnosti položky DPH. Kontrola se provádí při ukládání zboží, pokud firma je plátce DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/05/2020 Verze: 11.02

V agendě ´Doklad´ byl upraven postup při změně typu neuzavřeného dokladu z faktury na výdajový dodací list. Pokud je nastaven parametr ´Na VDL a PHO používat další rozpis´ na hodnotu ´Ano´, není při změně smazán další rozpis dokladu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 11/05/2020 Verze: 1.75

Bylo upraveno zobrazování rezervací v den ukončení platnosti objednávek přijatých. Objednávky přijaté i rezervované počty v agendách ´Zboží´ a ´Školkařská kniha´ se nyní konzistentně zobrazují jako platné ještě v den ukončení platnosti objednávky.

Aplikace: Matrika Datum: 11/05/2020 Verze: 7.24

V agendě ´Státní občanství´ byly upraveny parametry ´Číslo jednací osvědčení, listin a dokladů vyplňovat´ a ´Číslo jednací listin (o nabytí) vyplňovat´. Oběma parametrům přibyla možnost ´Automaticky podle uživatelů´. Tato varianta se používá na úřadech, kde mají jednotliví uživatelé samostatné číselné řady v agendě ´Státní občanství´.

Aplikace: Pokladna Datum: 07/05/2020 Verze: 4.37

V sestavě ´Přehled dárkových poukazů za období´ bylo upraveno filtrování období. Kromě datumu bylo přidáno filtrování také podle času.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/05/2020 Verze: 11.01

V agendě ´Doklad´ byla přidána do tisku přehledu dokladů možnost filtrovat doklady podle členění.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 06/05/2020 Verze: 6.41

V aplikaci GSQL byl naprogramován nový způsob úprav souboru G.INI v sekci ´Administrace´. Všechny parametry a jejich hodnoty byly popsány v souboru DefSysPrm.XML, takže administrátor Zeleného software má pomocí tohoto nástroje snadno přehled o všech možnostech nastavení.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/05/2020 Verze: 11.00

V agendě ´Tisk etiket´ byla přidána kontrola položky ´EAN kód zboží´. Pokud uživatelé například udělají chybu při opisování čárového kódu, aplikace je upozorní na chybu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/05/2020 Verze: 11.00

V agendě ´Zboží´ bylo upraveno ukládání záznamu. Pokud latinský nebo český název obsahuje znak ´|´, je tento znak nahrazen znakem ´I´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 04/05/2020 Verze: 6.40

Byla odstraněna chyba při vytváření mailu v aplikaci MS Outlook ze Zeleného software. Chyba nastává z důvodu změny rozhraní Outlooku, která se dostala postupně při automatických aktualizacích na PC uživatelů.
Volání rozhraní aplikace Outlook bylo upraveno podle nového standardu.

Aplikace: Organizace Datum: 30/04/2020 Verze: 2.88

Byla upravena práce s aktualizací číselníku států. Tento číselník byl zařazen mezi číselníky, které se aktualizují z dat poskytovaných ČSÚ. Je tedy součástí balíčku G_CIS.RAR.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 30/04/2020 Verze: 1.74

Do načítání objednávky přijaté ze souboru ve formátu MS Excel přibyla možnost identifikovat zboží pomocí sloupce s čárovým kódem (EAN). Tato nová vlastnost je užitečná například pro firmy, které dostávají objednávky z vlastního e-shopu ve formě souboru ve formátu MS Excel.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw