Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Matrika Datum: 15/03/2021 Verze: 7.44

V ´Knize narození´ byla rozšířena kontrola hodnot zadávaných do položky rodné číslo. V hlavní knize musí být tato položka dlouhá 10 znaků.

Aplikace: Manažer Datum: 12/03/2021 Verze: 4.60

Pro personální agendy přibyl nový parametr ´Kontrolovat periodická školení za období´. Pokud má uživatel nastavenu hodnotu větší než 0, pak je mu při přihlášení do agendy Zaměstnanec zobrazena informace o zaměstnancích, kteří potřebují periodické školení. Číslo udává počet dnů, za které je kontrola prováděna.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 04/03/2021 Verze: 1.85

V agendě ´Objednávky přijaté´ byla naprogramována možnost třídit sestavy ´Rezervovaného zboží za období´ podle kategorie a názvu zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/03/2021 Verze: 11.42

V agendě ´Zboží´ byl upraven tisk obchodních sestav. Nyní je možné tyto sestavy grupovat podle položky ´Bal´.

Aplikace: Matrika Datum: 02/03/2021 Verze: 7.43

Do kontroly konzistence matričních dat byla přidána kontrola duplicit položek sestav. Tato kontrola umožňuje zjistit problémy tisku sestav vzniklé při dřívějších instalacích sestav na DB serverech ORACLE.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/03/2021 Verze: 11.41

Na sestavu ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO´ byla přidána možnost tisknout položku ´Poznámka interní´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/02/2021 Verze: 11.40

Pro agendu ´Doklad´ byl naprogramován parametr ´Variabilní symbol přenášet z objednávky´: Nepřenášet / Přenášet č.j. z e-shopu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/02/2021 Verze: 11.40

Bylo upraveno posílání faktury mailem z agendy ´Doklad´. Pokud je odběratel osoba (ne organizace), je název odběratele a mailová adresa načtena z agendy ´Osoba´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/02/2021 Verze: 11.39

V agendě ´Školkařská kniha´ byl naprogramován přenos výrobních nákladů z jedné rostliny na druhou. Příkaz se nachází v menu ´Výrobní cena - přesunout na jinou rostlinu´.

Aplikace: Matrika Datum: 24/02/2021 Verze: 7.42

V agendě ´Státní občanství´ přibyl parametr ´Tisknout na osvědčení nové bydliště, pokud je vyplněno´: Ano / Ne. Na osvědčení je možné do kolonky ´Bydliště´ přednostně tisknout položku ´Nové bydliště´, pokud je vyplněna.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/02/2021 Verze: 11.38

Pro počítání volného počtu v agendě ´Zboží´ a ´Školkařská kniha´ byl přidán parametr ´Počet na cestě započítat do volného počtu´: Ano / Ne. Pokud má parametr hodnotu ´Ano´, započítává se ´Počet na cestě´ do položky ´Volný počet´.

Aplikace: Pokladna Datum: 21/02/2021 Verze: 4.41

Pro tisk účtenky ve formátu A4 byl přidán parametr ´Rostlinolékařský pas tisknout na účtence´: Ano / Ne. Účtenka ve formátu A4 může sloužit jako rostlinolékařský pas.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 21/02/2021 Verze: 1.84

V agendě ´Objednávky přijaté´ byla naprogramována možnost zobrazit počty na skladě nebo ve školkařské knize přímo v přehledu objednaného zboží. Z důvodu časové optimalizace zobrazování přehledu je třeba zapnout tuto funkci pomocí položky menu ´Zobrazovat počet na skladě´.

Aplikace: Organizace Datum: 21/02/2021 Verze: 2.96

Ve formuláři agendy ´Organizace´ přibyla položka ´Datum vytvoření´. Tato položka umožňuje zobrazit a filtrovat organizace na základě datumu zahájení spolupráce.

Aplikace: Technika Datum: 21/02/2021 Verze: 2.41

V agendě ´Práce techniky´ bylo upraveno zadávání práce techniky v případě, že není třeba rozlišovat km ujeté s přívěsem a bez přívěsu. Byl přidán parametr ´Při práci techniky rozlišovat použití přívěsu´: Ano / Ne.

Aplikace: Matrika Datum: 16/02/2021 Verze: 7.41

V ´Knize manželství´ byla upravena sestava ´Tisk cizojazyčné způsobilosti k uzavření manželství´. Na sestavě byl upraven tisk zaškrtávacích políček pro rodinný stav a pohlaví.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/02/2021 Verze: 11.37

Pro export nabídky na internet byl přidán parametr ´Adresář souboru nabídky´. Při exportu souborů nabídky na internet ve formátu HTML, HTML po kategoriích, TXT a TXT s oddělovači je možné nastavit adresář, kam se soubory nahrávají. Pokud parametr není vyplněn pak je použit adresář ($BASEDIR$)\Odeslano.

Aplikace: Pošta Datum: 10/02/2021 Verze: 1.41

Byl upraven export zboží ze Zeleného software do e-shopu. Export může mít nyní nastavenou položku ´Archiv´ na základě hodnoty v položce ´V ceníku´.

Aplikace: Pošta Datum: 10/02/2021 Verze: 1.41

Byl upraven export zboží ze Zeleného software do e-shopu. V případě, že se má aktualizovat volný počet také na základě prodaného zboží na pokladně, je aktualizována informace o změně na kartě zboží, aby se zboží zařadilo do změnového exportu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/02/2021 Verze: 11.36

Pro agendu ´Zboží´ byl přidán parametr ´Předvyplnit položku V ceníku´: Ano / Ne. Při zakládání karty v agendě Zboží je možné předvyplnit do položky ´V ceníku´: Ano / Ne.

Aplikace: Pošta Datum: 05/02/2021 Verze: 1.40

Byl upraven import objednávek z e-shopu do Zeleného software. Import může nyní používat FTP rozhraní e-shopu. Lze také snadno konfigurovat, jaký importní XML soubor objednávky je používán.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/02/2021 Verze: 11.35

Pro agendu ´Tisk etiket´ byl přidán parametr ´QR kód - cenová hladina´: Prodejní cena / Prodejní cena 2 / Prodejní cena 3. Parametr udává, kterou cenovou hladinu QR kód tištěný na etikety obsahuje.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/01/2021 Verze: 11.34

V agendě ´Zboží´ byla upravena sestava ´Přehled příjmů a prodejů zboží za dodavatele´. V sestavě přibyl sloupec ´Vydáno jiné středisko´. Tato úprava umožňuje oddělit prodané zboží (pomocí faktur, výdajových dodacích listů a prodejek za hotové) a zboží převedené na jiná střediska.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/01/2021 Verze: 11.34

V agendě ´Tisk etiket´ byla do sestav ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO´ přidána položka ´QR kód´, která umožňuje prodávat zboží pomocí aplikace ´Zelený portál´.

Aplikace: Pošta Datum: 29/01/2021 Verze: 1.39

Byl upraven export dat ze Zeleného software do GShopu. Konfigurační soubor drupal_*.xml může pro Action ´VYR_VOLNYPOCET´ obsahovat Condition ´ODECISTNEVYSKLADNENO´, která umožňuje při exportu volného počtu do GShopu odečítat právě prodané (ještě nevyskladněné) zboží na pokladně.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/01/2021 Verze: 11.33

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována úprava počítání pořizovacích cen při stornování příjmových dokladů na sklad. V případě stornování těchto dokladů se použije výjimka z FIFO pravidla pro vyskladňování. Vyskladní se primárně stornovaný příjmový dodací list (pokud na něm je dostatek zboží). To způsobí, že stornovaný i stornovací doklad povýší a poníží sklad o stejnou skladovou cenu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/01/2021 Verze: 11.33

V agendě ´Zboží´ bylo přidáno zobrazení poznámky z objednávky přijaté/vydané v podrobném přehledu rezervací.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/01/2021 Verze: 11.32

V agendě ´Tisk etiket´ byla upravena sestava ´Přehled vytištěných ovocnářských etiket´. Pokud organizace tiskne ovocnářské etikety také pro jiné firmy, sestava je rozčleněna podle jejich registračních čísel.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 20/01/2021 Verze: 1.83

V agendě ´Objednávky přijaté´ byla naprogramována možnost úpravy DPH zboží na objednávce přijaté pro realizační zakázku.

Aplikace: Technika Datum: 19/01/2021 Verze: 2.40

V agendě ´Práce techniky´ se na formuláři zobrazuje kontrolní součet motohodin, které technika odpracovala v daném měsíci.

Aplikace: Organizace Datum: 15/01/2021 Verze: 2.95

V přehledu agendy ´Organizace´ byla naprogramována možnost ´Označit vše v přehledu´.

Aplikace: Organizace Datum: 15/01/2021 Verze: 2.95

V přehledu agendy ´Organizace´ byla naprogramována možnost ´Označeným organizacím nastavit úroveň´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 14/01/2021 Verze: 1.82

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraveno načítání objednávek přijatých z Excelu. Import zvládne i soubory, které mají ´děravé záznamy´. Také bylo upraveno řazení importovaného zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/01/2021 Verze: 11.31

V agendě ´Tisk etiket´ byla do sestav ´Zapichovací etikety 115x25 mm TERMO´ a ´Zapichovací etikety 100x25 mm TERMO - ÚKZÚZ CAC´ přidána položka ´Piktogramy / text z encyklopedie´, která umožňuje zobrazit na etiketě piktogramy.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 12/01/2021 Verze: 1.29

V agendě ´Encyklopedie´ byl přidán další druh péče (piktogram): ´Pálivá´. Umožňuje na etikety vytisknout pálivost paprik ve stupnici SHU.

Aplikace: Organizace Datum: 08/01/2021 Verze: 2.94

Byly aktualizovány číselníky Stát, Kraj, Okres a Obec. Pro načtení nových hodnot je třeba spustit aktualizaci číselníků z www.gsoft.info.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/01/2021 Verze: 11.30

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována možnost pracovat se dvěma oblastmi slevových hladin. Aktuální úrovně pro obě oblasti se zobrazují po načtení odběratele. Dále jsou tyto úrovně zobrazeny v rozbalovacích oknech na záložce ´Pohyby pro doklad´, kde se na základě oblastí počítá prodejní cena zboží.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 07/01/2021 Verze: 1.81

V agendě ´Objednávky přijaté´ byla naprogramována možnost pracovat se dvěma oblastmi slevových hladin. Aktuální úrovně pro obě oblasti se zobrazují v rozbalovacích oknech na záložce ´Rozpis objednávky´, kde se na základě oblastí počítá prodejní cena zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/12/2020 Verze: 11.29

Pro tisk samostatných rostlinolékařských pasů byl upraven formát zobrazení registračního čísla organizace v nadpisu. Registrační číslo se nyní tiskne ve formátu CZ-1234 stejně, jako v sekci ´B´ uvnitř rámečku.

Aplikace: Manažer Datum: 28/12/2020 Verze: 4.59

V agendě ´Pracovní deník´ byl upraven export přehledu práce zaměstnanců / techniky na stavbách do Excelu. Při exportu je možné nastavit, na které ose budou zobrazeni zaměstnanci / technika a na které budou stavby. To umožňuje optimalizovat tisk na tiskárně. Také je možné konfigurovat, zda se budou tisknout hodiny práce i částky nebo pouze hodiny.

Aplikace: Technika Datum: 28/12/2020 Verze: 2.39

V agendě ´Práce techniky´ se na formuláři zobrazuje kontrolní součet kilometrů, které technika ujela v daném měsíci.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/12/2020 Verze: 11.29

V agendě ´Doklad´ byla přidána položka ´Rostlinolékařský pas vystaven´. Při tisku rostlinolékařského pasu je položka vyplněna automaticky podle toho, zda jsou na dokladu rostliny, které potřebují rostlinolékařský pas.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/12/2020 Verze: 11.29

V přehledu agendy ´Doklad´ přibyla sestava ´Přehled vydaných rostlinolékařských pasů za období´. Sestava zobrazuje faktury a výdajové dodací listy, které zároveň sloužily jako rostlinolékařské pasy, protože pomocí nich byly prodány rostliny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/12/2020 Verze: 11.29

V nastavení aplikace ´Výroba a prodej´ je možné spustit úlohu ´Nastavení - Aktualizace přehledů - Aktualizovat rostlinolékařské informace na dokladech´. Tato úloha od zadaného datumu projde všechny doklady a aktualizuje položku ´Rostlinolékařský pas vystaven´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/12/2020 Verze: 11.29

Pro tisk rostlinolékařských pasů na faktuře nebo výdajovém dodacím listu byl upraven formát zobrazení registračního čísla organizace v nadpisu. Registrační číslo se nyní tiskne ve formátu CZ-1234 stejně, jako v sekci ´B´ uvnitř rámečku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/12/2020 Verze: 11.28

Pro tisk rostlinolékařských pasů na etikety přibyl nový parametr ´Název rostlinolékařského pasu na etiketách´: Krátký / Dlouhý. Název rostlinolékařského pasu na etiketách je možné tisknout ve zkrácené anglické verzi (Plant Passport) nebo dlouhé česko-anglické verzi (Rostlinolékařský pas / Plant Passport).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/12/2020 Verze: 11.27

V agendě ´Školkařská kniha´ byla naprogramována nová sestava, která zobrazuje přehled nakoupených rostlin od dodavatelů. Součástí sestavy jsou i informace o prodaných rostlinách a zůstatkových počtech.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/12/2020 Verze: 11.26

V přehledu agendy ´Doklad´ se rozšířilo zobrazení informací ve sloupci ´Popis dokladu´. Do popisu přibyla také hodnota z položky ´Poznámka´.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 11/12/2020 Verze: 1.28

V agendě ´Encyklopedie´ byl přidán další druh péče (piktogram): ´Rok uvedení na trh´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/11/2020 Verze: 11.25

V přehledu agendy ´Školkařská kniha´ se červeně orámuje položka ´Rezervovaný počet´, pokud v ní je nenulová hodnota. Přehled se tedy nyní chová stejně jako v agendě ´Zboží´.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw