Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/05/2018 Verze: 10.29

Pro tisk faktury nebo výdajového dodacího listu přibyla nová hodnota parametru ´Na dokladu identifikovat zboží pomocí´ : Čárového kódu ze šk.k. Tato vlastnost umožňuje zobrazovat na dokladu čárové kódy ze školkařské knihy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/05/2018 Verze: 10.28

V agendě ´Tisk etiket´ byl upraven import etiket ze souboru ve formátu XLSX (Excel). Bylo naprogramováno dialogové okno, ve kterém může uživatel nastavit, které položky se budou importovat ze kterých sloupců. Nastavení si uživatel může uložit do šablony.

Aplikace: Organizace Datum: 09/05/2018 Verze: 2.70

V agendě ´Spis´ byla upravena práce s dokumentem pro spisovou službu eSpis od firmy ICZ. Nově uživatel vytvoří dokument vlastněný agendovým systémem, pak do něj přidá vypravení a následně předá dokument spisové službě. Tyto kroky musely být naprogramovány z důvody změny rozhraní eSpisu, který již nedovoluje přidávat vypravení dokumentům, které nejsou ve vlastnictví agendového systému. Pro předání dokumentu spisové službě přibylo tlačítko vedle položky ´Vlastník´.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 30/04/2018 Verze: 2.19

V agendě ´Voličské průkazy´ bylo naprogramováno filtrování tisku přehledu voličských průkazů podle typu voleb.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V agendě ´Změna jména/příjmení´ bylo naprogramováno okopírování zápisu včetně účastníků a předložených dokladů.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V číselníku rodinných stavů je možné přidat položku ´rozloučený(á)´. Tato položka je potom při tisku korektně skloňovaná podle pohlaví.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl rozšířen číselník ´Souhlas´ o položku ´Nezletilý starší 15 let´.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl rozšířen číselník ´Příbuzenský vztah´ o položku ´Zplnomocněný zástupce´.

Aplikace: Pokladna Datum: 27/04/2018 Verze: 4.04

V agendě ´Pokladna´ byla upravena sestava ´Přehled čárových kódů na účtence´. Ke zboží přibyla informace o počtu, celkové ceně a celkové ceně s DPH.

Aplikace: Pokladna Datum: 27/04/2018 Verze: 4.04

V agendě ´Pokladna´ byla přidána rychlá klávesa ´F10´ pro platbu kartou v dialogu pro vrácení peněz.

Aplikace: Matrika Datum: 27/04/2018 Verze: 6.81

Pro tisk oddacího listu byl upraven parametr ´Církevní sňatek tisknout´. Přibyla nová hodnota ´Netisknout´. Text týkající se církevního sňatku je možné umístit do poznámky, do místa uzavření manželství nebo ho vůbec netisknout.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/04/2018 Verze: 10.27

V agendě ´Doklad´ byla rozšířena oprava dokladu po uzavření. Na dokladu je možné opravit: datum vystavení (je kontrolována uzávěrka skladu), odběratel, na příjmových dodacích listech údaje od dodavatele (číslo faktury, variabilní symbol, rostlinolékařský pas).

Aplikace: Pokladna Datum: 24/04/2018 Verze: 4.03

Při uzávěrce pokladny byl přidán kontrolní dotaz, který se snaží zamezit uzavření pokladny v případě, že uživatel uzavírá v dopoledních hodinách pokladnu s aktuálním datumem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/04/2018 Verze: 10.27

V agendě ´Doklad´ byla upravena sestava ´Přehled čárových kódů pro odběratele´. Ke zboží přibyla informace o počtu, celkové ceně a celkové ceně s DPH.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 23/04/2018 Verze: 6.17

Byla upravena chyba při zobrazování uživatelského nastavení sestavy (například levého a horního okraje). Pokud uživatel nastavoval levý a horní okraj, zobrazovala se chybová hláška. Chyba byla odstraněna přidáním korektního načtení pořadí sekcí sestavy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/04/2018 Verze: 10.27

V agendě ´Zboží´ bylo upraveno označování zboží s nulovým počtem. Zboží je možné označovat po skladech.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/04/2018 Verze: 10.26

Pro práci s terminály Android byl naprogramován nový parametr ´Android terminál - stahovat exportní soubory ze serveru´: Pomocí TCP/IP protokolu / Ne. Pokud server ´Výroba a prodej´ běží na vzdáleném počítači, na který je přístup pouze pomocí TCP/IP protokolu, je třeba po vytvoření exportních souborů stáhnout data na klientský počítač, aby se mohly přenést do terminálu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/04/2018 Verze: 10.25

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována možnost zároveň vystavovat faktury a výdajové dodací listy ve velkoobchodním i maloobchodním módu. Mód je řízen interním členěním dokladů. Při maloobchodním módu se DPH počítá odshora, při velkoobchodním módu se DPH počítá odspoda. Tato nová vlastnost je užitečná například pro firmy, které prodávají běžně velkoobchodně a zároveň maloobchodně přes eshop.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 17/04/2018 Verze: 6.16

Do Zeleného software byla implementována nová verze vzdálené pomoci TeamViewer (verze 13). Z www.gsoft.info/vzdalena-pomoc lze stáhnout komponentu TeamViewerGSoft.exe, která umožňuje přístup techniků firmy GSoft na počítače uživatelů.

Aplikace: Organizace Datum: 16/04/2018 Verze: 2.69

V agendě ´Spis´ byla přidána kontrola při přidávání vypravení. Pokud ještě není založen dokument, je zobrazena informativní hláška a vypravení není přidáno.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/04/2018 Verze: 10.24

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno chování převodky z jednoho na druhé středisko. Pokud na druhém středisku dochází k automatickému naskladňování, probíhá kontrola, zda na prvním středisku je dostatek rostlin. Pokud na prvním středisku není dostatek rostlin, není uzavřena převodka a na druhém středisku není nic naskladněno.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 06/04/2018 Verze: 1.51

V agendě ´Objednávky přijaté´ přibyla možnost ´Obnovit platnost objednávky´. Tato volba objednávce nastaví stav ´Platná´ a vydaný počet u všeho zboží nastaví na nulu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/04/2018 Verze: 10.23

Pro agendu ´Doklad´ byl naprogramován nový parametr ´O neuzavřených FAK a VDL informovat po uplynutí (dnů)´. Pokud je hodnota parametru větší než 0, při spuštění agendy ´Doklad´ se zobrazuje informace o neuzavřených fakturách a výdajových dodacích listech. Hodnota 0 udává, že se neuzavřené doklady nekontrolují.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/04/2018 Verze: 10.22

Pro agendu ´Mobilní zařízení´ přibyla hodnota parametru ´Mobilní převodky zpracovat jako´: Převodky na jiné středisko. Při práci s mobilním terminálem může uživatel (pokud to má v terminálu nastaveno) zadat typ dokladu ´Převodka´. Tato převodka se potom po nahrání do počítače interpretuje jako: převodka ze skladu na sklad / příjemka na sklad / převodka ze školkařské knihy na sklad / převodka do nemocnice / převodka na maloobchod / převodka na jiné středisko. Sklad, na který se naskladňuje je určen nastavením konkrétního mobilního zařízení v agendě ´Mobilní zařízení´.

Aplikace: Organizace Datum: 03/04/2018 Verze: 2.68

V agendě ´Spis´ bylo naprogramováno ukládání čísla jednacího dokumentu do agendy ´Změna jména a příjmení´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 29/03/2018 Verze: 6.15

Do okna, ve kterém se zobrazují přihlášení uživatelé, přibyla záložka ´Úlohy´, na které je možné zapnout a vypnout běh testovacích úloh (pouze uživatel s právy pro administraci). Testovací úlohy zapisují do logu tyto události: spuštění a vypnutí serveru, přihlášení a odhlášení uživatele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/03/2018 Verze: 10.21

Pro agendu ´Doklad´ přibyl parametr ´Formát příjmového pokladního dokladu´: Jeden na stránce / Dva na stránce. Příjmový pokladní doklad lze tisknout ve formátu jeden na stránce nebo dva na stránce.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/03/2018 Verze: 10.21

Do agendy ´Doklad´ přibylo na první stránku dokladu zobrazení informace o odběrateli: úroveň a sleva.

Aplikace: Manažer Datum: 27/03/2018 Verze: 4.24

Bylo naprogramována kontrolní sestava nad specifikacemi pracovního místa. Sestava zobrazuje specifikace, u kterých nesouhlasí název místa s agendou Organizační struktura nebo jméno a příjmení s agendou Zaměstnanec.

Aplikace: Manažer Datum: 27/03/2018 Verze: 4.24

Byla naprogramována archivace označených výběrových řízení a smazání podrobných informací o uchazečích z důvodu GDPR.

Aplikace: Organizace Datum: 27/03/2018 Verze: 2.68

V agendě ´Spis´ byl upraven tisk vypravení. Pokud se jedná o organizaci, je do agendy ´Tisk obálek´ načten korektně název a upřesňující název organizace.

Aplikace: Organizace Datum: 27/03/2018 Verze: 2.68

V agendě ´Spis´ byl upraven tisk vypravení. Pokud adresa obsahuje znak orientační, je tento znak korektně vytištěn na obálku.

Aplikace: Organizace Datum: 27/03/2018 Verze: 2.68

V agendě ´Spis´ bylo upraveno načítání vypravení z agendy ´Změna jména a příjmení´. Je možné načíst všechny účastníky řízení.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 26/03/2018 Verze: 2.18

Při tisku volebních seznamů se v případě, že se jedná o ´vydaný voličský průkaz´ nebo ´volí v zahraničí´, proškrtávají všechny položky. Dříve se proškrtávalo jen jméno a příjmení.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 26/03/2018 Verze: 2.18

Bylo upraveno znění úvodního odstavce v sestavě ´Protokol o likvidaci voličského průkazu´.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 23/03/2018 Verze: 1.23

V agendě ´Encyklopedie´ na záložce ´Hledání´ byla naprogramována možnost hledání podle péčí.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 23/03/2018 Verze: 1.23

Bylo optimalizováno propojení agend ´Encyklopedie´ a ´Zboží´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/03/2018 Verze: 10.20

Byla upravena hláška o nedostatku zboží při uzavírání dokladu. Hláška je zobrazena v přehlednějším okně a o zboží jsou uvedeny informace: název, popis, EAN, prodejní cena, počet na skladě, počet na dokladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/03/2018 Verze: 10.20

Do agendy ´Doklad´ přibyl tisk etiket po baleních.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 19/03/2018 Verze: 6.14

Byly upraveny informační a dotazovací dialogy Zeleného software. Byly odstraněny anglické texty a upravena grafická tvář dialogů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/03/2018 Verze: 10.19

Pro agendu ´Doklad´ byl přidán parametr ´Při výdeji ze skladu identifikovat dodavatele´: Ano / Ne. Při výdeji zboží ze skladu je možné identifikovat dodavatele. Výdej pak není řazen pomocí FIFO, ale je propojen konkrétní příjmový a výdajový doklad. Tato vlastnost slouží firmám, které potřebují předat na zakázce konkrétní zboží od dodavatele odběrateli.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/03/2018 Verze: 10.18

Pro tisk loga a razítka na doklady byly upraveny parametry ´Logo firmy´ a ´Razítko a podpis´. Do těchto parametrů lze zapsat hodnotu systémové proměnné ($BASEDIR$), která při tisku zajistí načtení obrázku z adresáře vztaženého k místu, odkud byla spuštěna aplikace portal.exe.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 15/03/2018 Verze: 6.13

Při nastavování parametrů aplikací bylo upraveno chování stromu parametrů. Pokud se po stromu uživatel pohybuje pomocí kláves ´šipka nahoru´, ´šipka dolů´, ´šipka doprava´, ´šipka doleva´, v horní části se automaticky zobrazují odpovídající hodnoty parametrů. Dříve se musel uživatel nastavit na parametr pomocí myši.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 14/03/2018 Verze: 1.50

Byla optimalizována rychlost zadávání objednávky. Byl naprogramován parametr ´Rezervace zboží aktualizovat´: Při ukládání rozpisu objednávky / Při vypočítání objednávky. Pokud se rezervace aktualizují při ukládání rozpisu objednávky, je rezervace zapsána ihned, ale zápis objednávky je trochu pomalejší. Pokud se rezervace aktualizují při vypočítání objednávky, je rezervace zapsána až na konci objednávky, ale zápis objednávky je trochu rychlejší.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/03/2018 Verze: 10.18

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno posílání faktury mailem ve formátu PDF. Pokud jsou k faktuře připojeny výdajové dodací listy, jsou do PDF vygenerovány i tyto doklady.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/03/2018 Verze: 10.17

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla nová sestava etiket: Štítky 2 x 5 x 105 mm x 57 mm LASER. Tyto etikety byly optimalizovány pro tisk popisek z příjmového dodacího listu pro označení krabic ´BIO´. Obsahují položky: dodavatel, datum příjmu, počet balení.

Aplikace: Pokladna Datum: 13/03/2018 Verze: 4.02

Do agendy ´Pokladna´ byl přidán parametr ´Zobrazovat o odběrateli´: Úroveň a odběr / Úroveň. To umožňuje parametrické skrytí informace o odběru zákazníka na obrazovce agendy Pokladna. Pokud je vybrána hodnota ´Úroveň a odběr´, v agendě Pokladna se na obrazovce zobrazují o odběrateli (se zákaznickou kartou) informace o hladině cen i částce odběru. Pokud je vybrána hodnota ´Úroveň´, zobrazuje se pouze hladina cen.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/03/2018 Verze: 10.16

V agendě ´Tisk etiket´ přibyly dvě nové sestavy etiket: Štítky 1 x 90 mm x 55 mm TERMO, Štítky 1 x 100 mm x 70 mm TERMO. Tyto štítky odpovídají potřebě tisknout na etikety například QR kódy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/03/2018 Verze: 10.16

V agendě ´Doklad´ přibyl nový druh platby: na dobírku.

Aplikace: Pokladna Datum: 09/03/2018 Verze: 4.01

V agendě ´Pokladna´ byla optimalizovaná aktualizace skladu. Pokud se používá mód ´centrální sklad´, data se z centrálního skladu přenášejí po blocích, takže i na horších internetových připojeních proces proběhne.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw