Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Pokladna Datum: 17/05/2019 Verze: 4.20

V agendě ´Pokladna´ byla upravena kontrola nedostatku zboží při prodeji ze školkařské knihy.

Aplikace: Pokladna Datum: 17/05/2019 Verze: 4.20

V agendě ´Pokladna´ přibyl parametr ´Účtenka - povolit storno účtenky placené kartou´: Ano / Ne. Některé prodejny na účtenky placené kartou umožňují pouze vystavit vrácenky. Není je možné stornovat.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/05/2019 Verze: 10.60

Pro export do mobilních terminálů HT630 přibyly nové parametry ´Doba čekání na okopírování SKK.TXT´ a ´Doba čekání na okopírování ORG.TXT´. Parametry udávají dobu, po kterou se čeká na okopírování souboru SKK.TXT nebo ORG.TXT z aplikačního serveru na klienta.

Aplikace: Pokladna Datum: 16/05/2019 Verze: 4.20

V agendě ´Pokladna´ bylo upraveno chování aplikace v případě, že prodavačka zároveň označí prodej v EURO a pomocí bankovního terminálu. Účtenka je v takovém označena pouze jako placená pomocí bankovního terminálu.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2019 Verze: 6.99

Do knihy registrovaného partnerství byla naprogramována možnost okopírovat příjmení rodičů od partnerů, kteří prohlašují vstup do registrovaného partnerství. Před příjmením rodičů se nyní zobrazuje tlačítko s šipkou, které příjmení okopíruje, aniž by se muselo příjmení znovu vypisovat. Tato vlastnost snižuje pravděpodobnost vzniku chyb hlavně u cizinců, kde je příjmení často těžké zapsat.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2019 Verze: 6.99

Pro zvláštní matriku Brno byla do knihy registrovaného partnerství naprogramována možnost do místa prohlášení na klávesu CTRL+F zobrazit a načíst hodnotu z číselníku států.

Aplikace: Matrika Datum: 15/05/2019 Verze: 6.99

Pro tisk ověřovacího štítku v agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl parametr ´Formát datumu na ověř.štítku´: 01.01.2000 / 01. 01. 2000 / 1.1.2000 / 1. 1. 2000.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/05/2019 Verze: 10.59

V agendách ´Doklad´ a ´Průvodní listy´ bylo upraveno generování průvodních listů z výdajových dodacích listů. Pokud nejsou počty rostlin na celé kusy, již se neobjeví chyba při vytváření průvodního listu.

Aplikace: Manažer Datum: 14/05/2019 Verze: 4.36

V agendě ´Deník realizace a údržby´ přibyla v menu možnost: Načíst práci zaměstnance z CSV. Tato možnost slouží pro načítání podkladů o vzdálené práci u zákazníka pomocí aplikace TeamViewer.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/05/2019 Verze: 6.28

V komponentě ´RTF Editor´ byl upraven tisk na tiskárnu. Zobrazovaný RTF dokument se vytiskne na tiskárnu uvedenou v parametru ´Systémové sestavy tisknout na tiskárnu´. Tento parametr je možné nastavit pomocí menu ´Vybrat tiskárnu´ (dříve se dokument tiskl na defaultní tiskárnu Windows, to ale nebyl vyhovující stav).

Aplikace: Pokladna Datum: 06/05/2019 Verze: 4.19

V agendě ´Pokladní kniha´ byla upravena možnost ´Rekonstrukce uzávěrek od aktuálního záznamu´. Tato funkce je kompatibilní s novým způsobem číslování pokladen. Funkci je doporučeno používat pouze ve spolupráci s techniky firmy GSoft. Slouží k napočítání počátečních a koncových stavů uzávěrek po ručním zásahu do dat pokladní knihy.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 29/04/2019 Verze: 2.23

Bylo upraveno generování volebního seznamu. Voliči na svou žádost ZO / EP se vygenerují do seznamu jen v jedné z variant podle nastavení.

Aplikace: Matrika Datum: 26/04/2019 Verze: 6.98

Do knihy narození, manželství a úmrtí byla naprogramována nová sestava ´Doložka k doslovnému výpisu´. Před tiskem sestavy musí uživatel ručně doplnit počet stran fotokopie a účel.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/04/2019 Verze: 10.58

V agendě ´Doklad´ byly rozšířeny možnosti úprav uzavřeného dokladu. Na uzavřeném dokladu je možné změnit také položky ´Způsob platby´ a ´Fakturováno´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/04/2019 Verze: 10.58

V agendě ´Tisk etiket´ byly rozšířeny možnosti tisku sestav ´Zapichovací etikety 135x52 mm LASER´ (1. - 3. typ). Na sestavách je možné zobrazit proměnnou 40, která obsahuje informaci o aktuálních rezervacích zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/04/2019 Verze: 10.57

V přehledu agendy ´Doklad´ bylo naprogramováno rychlé hledání podle položek ´Typ dokladu´, ´Číslo jednací´, ´Organizace´, ´Var. symbol´ a ´Číslo dokladu´. Pokud má uživatel na záložce Hledání zadán filtr na období, je tento filtr zachován i při rychlém hledání.

Aplikace: Matrika Datum: 18/04/2019 Verze: 6.97

V části ´Sestavy a nastavení´ byla naprogramována možnost ´Znovu vygenerovat dohody o příjmení v knize manželství´. Tato možnost znovu vygeneruje texty dohod o příjmení v knize manželství, na oddacím listu a na protokolu o uzavření manželství. Před spuštěním generování se zobrazí dotaz na období, za které budou dohody znovu vytvořeny. Tuto novou možnost by měli spouštět pouze ve výjimečných případech technici firmy GSoft. Příkladem použití je například okamžik po namigrování dat z jiného matričního software.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/04/2019 Verze: 10.57

V přehledu agendy ´Zboží´ bylo upraveno zobrazování podrobné informace o rezervacích. Pokud je objednávka částečně vydaná, nezobrazuje se v přehledu zboží informace o objednávce, pokud je dané zboží z objednávky už zcela vydané.

Aplikace: Pokladna Datum: 16/04/2019 Verze: 4.18

V agendě ´Pokladna´ se u vybraného zboží může po prodání zboží objevit dotaz na cenu. Tato nová možnost je užitečná například v prodejnách květin, kde se cena kytice určuje až po uvázání. Nastavení toho, že se dotaz na cenu objeví, je možné udělat v agendě ´Zboží´ nastavením hodnoty ´Ano´ do položky ´Dotaz na cenu´.

Aplikace: Matrika Datum: 12/04/2019 Verze: 6.96

V knize registrovaného partnerství byl upraven tisku rodinného stavu na ´Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství´. Stav se nyní korektně proškrtává na základě pohlaví partnerů.

Aplikace: Matrika Datum: 12/04/2019 Verze: 6.96

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyla samostatná tlačítka pro nový zápis legalizace / vidimace. Uživatel tak ušetří jedno kliknutí, protože po vytvoření nového zápisu už nemusí vybírat typ.

Aplikace: Matrika Datum: 12/04/2019 Verze: 6.96

V knize narození byla upravena kontrola datumu právní moci osvojení a zrušitelnosti / nezrušitelnosti osvojení. Při spouštění knihy narození se zobrazí informace o potřebě nastavit nezrušitelnost pouze u případů, které mají datum právní moci osvojení po 1. lednu 2014 (odkdy platí vyhláška). Starší záznamy se nekontrolují.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/04/2019 Verze: 10.56

V agendě ´Tisk etiket´ bylo upraveno načítání názvu odběratele, které se tiskne na etikety. Pokud má odběratel v agendě ´Organizace´ uveden obchodní název, je dána přednost obchodnímu názvu před celým názvem organizace.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/04/2019 Verze: 10.55

Ve formuláři agendy ´Doklad´ přibyla na záložce ´Pohyby pro doklad´ do menu možnost ´Tisk etikety´ (CTRL+T). Po výběru této možnosti se zobrazí agenda ´Tisk etiket´, do které je načten popis zboží z právě editovaného pohybu. Tuto možnost využijí uživatelé, kteří při naskladňování pomocí příjmového dodacího listu tisknou etikety například na označovací lince.

Aplikace: Pokladna Datum: 11/04/2019 Verze: 4.17

V agendě ´Pokladna´ se při ´Rychlé aktualizaci skladu´ zaktualizují také hodnoty položek ´rezervovaný počet´ a ´prodejní ceny´.

Aplikace: Pokladna Datum: 09/04/2019 Verze: 4.16

V agendě ´Pokladna´ se v přehledu vyhledávaného zboží zobrazuje také informace o rezervovaném počtu zboží.

Aplikace: Pokladna Datum: 09/04/2019 Verze: 4.16

V agendě ´Pokladna´ se v přehledu vyhledávaného zboží zobrazuje barva skladu pouze v módu ´Místní sklad´. V módu ´Centrální sklad´ se barva skladu nezobrazuje z důvodu optimalizace komunikace s centrálním serverem, na kterém běží aplikace ´Výroba a prodej´.

Aplikace: Organizace Datum: 09/04/2019 Verze: 2.79

Pro agendu ´Osoba´ přibyl nový parametr ´V agendě osob zobrazovat citlivé údaje´: Ano / Pouze personalistům. Citlivé položky jsou datum narození, rodné číslo a číslo OP. Tyto položky je možné z důvodu GDPR skrývat uživatelům, kteří nemají práva ´personalista s přístupem na citlivá data´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/04/2019 Verze: 10.54

V agendě ´Doklad´ byla optimalizována rychlost zobrazování dodavatele a odběratele na formuláři dokladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/04/2019 Verze: 10.54

V přehledu agendy ´Zboží´ byla do rychlého hledání navrácena možnost hledat podle položek ´Popis´ a ´EAN´. Někteří uživatelé byli zvyklí na toto hledání a při odstranění těchto položek z rychlého hledání si je opět vyžádali.

Aplikace: Matrika Datum: 02/04/2019 Verze: 6.95

V nastavení aplikace Matrika přibyla možnost ´Znovu vygenerovat položku ´Historie´ v matričních knihách´. Tuto akci může spustit pouze servisní technik GSoftu. Umožňuje po namigrování matričních dat z jiné aplikace nastavit položku ´Historie´ na základě pořadí historických vrstev. Poslední vrstva dostane hodnotu 0, předchozí vrstvy dostanou hodnotu 1.

Aplikace: Manažer Datum: 01/04/2019 Verze: 4.35

V agendě ´Zaměstnanec´ se firemním personalistům zobrazují na formuláři také položky OP (občanský průkaz), Pracovní poměr, Výplata, Zdravotní pojišťovna.

Aplikace: Manažer Datum: 30/03/2019 Verze: 4.35

Pro agendu ´Zaměstnanec´ byl naprogramován nový parametr ´Typ organizace´: Úřad / Firma. Tento základní parametr ovlivňuje zobrazení vybraných položek a funkcí na formulářích a v menu.

Aplikace: Matrika Datum: 25/03/2019 Verze: 6.94

V agendě ´Kniha manželství´ byla přidána možnost na formuláři sestavy ´Žádost o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku´ tisknout položku ´Název úřadu a místo´ ze záložky ´Protokol o uzavření manželství´.

Aplikace: Matrika Datum: 23/03/2019 Verze: 6.94

V ´Knize manželství´ byla upravena práce s dohodou o příjmení. Na formuláři přibyly položky zobrazující hodnoty, které se tisknou na formuláře: kniha manželství, oddací list, protokol o uzavření manželství a dotazník k uzavření manželství. Doplňování těchto položek se řídí konfigurací nového číselníku ´Dohoda o příjmení´. Při instalaci nové verze je tento číselník doplněn na základě dříve používaných parametrů. Jsou také doplněny položky dříve zapsaných záznamů v knize manželství.

Aplikace: Matrika Datum: 19/03/2019 Verze: 6.93

V matričních knihách bylo upraveno vytváření formulářů žádostí o zápis do zvláštní matriky. Ve formulářích bylo aktualizováno poučení a informace o Zásadách ochrany osobních údajů.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 18/03/2019 Verze: 1.61

V agendě ´Objednávky přijaté´ byla naprogramována možnost přepočítat objednávku pro úroveň / vzorec. Tato nová vlastnost umožňuje uživatelům používat stejná pravidla pro práci s prodejními cenami, jako v agendě ´Doklad´ při vystavování faktury.

Aplikace: Matrika Datum: 18/03/2019 Verze: 6.93

V knize narození bylo upraveno formátování datumu v položce ´Svéprávnost ověřena dne´ (u otce i matky). Formátování se projeví také při tisku sestavy určení otcovství.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 15/03/2019 Verze: 1.60

V přehledu agendy ´Objednávka´ / ´Nabídka´ byly přidány sloupce: ´Cena´, ´Cena s DPH´ a ´Popis´. Ve sloupci ´Popis´ se zobrazuje informace o typu objednávky / nabídky a počáteční znaky z položky ´Poznámka´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/03/2019 Verze: 6.27

Byl upraven systémový parametr ´Systémové sestavy tisknout na tiskárnu´. Tento parametr je nyní možné vyplnit pomocí tlačítka pro výběr tiskárny. Jedná se o tiskárnu, na kterou se tisknou systémové sestavy. Pokud má parametr hodnotu 0, budou systémové sestavy tištěny na defaultní tiskárnu. Je třeba ale dát pozor na to, že Windows mají často nastaveno, že defaultní tiskárna je tiskárna, na kterou se tisklo naposledy. Tento parametr ovlivňuje například tisk sestav ´Stav pokladny´, ´Výčetka platidel´ z aplikace Pokladna.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 13/03/2019 Verze: 6.26

V dialogu ´Parametry´ bylo naprogramováno vyhledávání podle zadaného textového řetězce. Parametr je nalezen, pokud jeho název nebo hodnota obsahuje vyhledávaný textový řetězec. Pro další výskyty řetězce je možné kliknout na tlačítko ´Vyhledat další´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/03/2019 Verze: 10.53

Pro zobrazování pořizovacích cen v agendě ´Zboží´ přibyl nový parametr ´Pořizovací ceny uvádět na kartě zboží´: Běžné / Průměrné / Z posledního PDL. Běžná pořizovací cena je cena, kterou naposledy uživatel na kartě zboží zadal. Průměrná pořizovací cena je počítaná z váženého průměru z PDL. Pořizovací cena z posledního PDL je cena okopírovaná z posledního zadávaného PDL.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/03/2019 Verze: 10.53

Pro vytváření faktur přibyl nový parametr ´Na FAK a VDL vybírat odběratele z agendy´: Organizace / Organizace a osoba. Běžně se faktury vystavují pouze odběratelům z agendy Organizace, kteří mají IČO. V případě e-shopů je třeba zasílat faktury i odběratelům z agendy Osoba. Tato nová vlastnost se promítá také do tisku odběratele na faktuře, kde bude možná potřeba dokonfigurovat v hlavičce tisk položek spojených s odběratelem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/03/2019 Verze: 10.53

Pro tisk výdajových dodacích listů do ciziny přibyl nový parametr ´Na VDL do ciziny tisknout ceny´: Ano / Ne.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/03/2019 Verze: 10.53

Pro přidělování čísel jednacích speciálním převodkám přibyl nový parametr ´Č.j. přidělovat odpisu, úhynu, nárůstu´: Společně / Podle typu pohybu. Udává, zda se má při uzavírání odpisu, úhynu, nárůstu přidělit číslo jednací všem dokladům společně nebo zda se má přidělovat podle typu prvního pohybu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 10/03/2019 Verze: 1.59

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo naprogramováno členění dokladů podle interních kódů. Tuto novou vlastnost využijí například firmy, které chtějí filtrovat objednávky po více střediscích.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/03/2019 Verze: 10.53

V agendě ´Zboží´ byla přidána položka ´Dodatečný popis´ do přehledu zboží. Do této položky firmy zapisují různé dodatečné informace: název zboží od dodavatele, číslo partie atd.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/03/2019 Verze: 10.53

Pro tisk faktury a výdajového dodacího listu přibyl nový parametr ´Na FAK a VDL tisknout dodatečný popis´: Ano / Ne. Na faktuře a výdajovém dodacím listu je užitečné tisknout dodatečný popis například v případě, že se do něj zapisuje číslo partie.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/03/2019 Verze: 10.53

V agendě ´Sklad, zakázka, stavba´ byla naprogramována pomocná vyhledávací tlačítka datumu pro položky: poptávka - datum požadované, nabídka - datum odeslání, stavba - datum plánovaného zahájení, datum zahájení, datum plánovaného ukončení, datum ukončení.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/03/2019 Verze: 10.53

V agendě ´Zboží´ byla naprogramována kontrolní sestava ´Kontrola chybně zadaných čárových kódů´.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw