Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Manažer Datum: 29/05/2018 Verze: 4.26

V přehledu agendy ´Výběrová řízení´ bylo naprogramováno barevné zvýrazňování archivovaných záznamů.

Aplikace: Organizace Datum: 29/05/2018 Verze: 2.72

Při tisku vypravení v agendě ´Spis´ bylo upraveno rozlišení tisku osoby / organizace. Dříve se objevovala chyba v případě, že se k jednomu dokumentu vytvořilo více vypravení pro osobu i organizaci.

Aplikace: Matrika Datum: 28/05/2018 Verze: 6.84

V matričních knihách se při výběru z číselníku matrikářů třídí záznamy podle abecedy.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/05/2018 Verze: 4.07

V agendě ´Pokladna´ bylo naprogramováno obarvování skladů ve vyhledávači zboží.

Aplikace: Manažer Datum: 23/05/2018 Verze: 4.25

V agendě ´Analýza´ byl přidán druhý základní SQL příkaz, kterým je možné plnit data. Tato vlastnost je užitečná například při sestavování dotazů, které čerpají data kategorií rozpisu na dokladu z pohybů a z dalších rozpisů zároveň.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/05/2018 Verze: 4.07

V agendě ´Pokladna´ byla do přehledu přidána položka ´Datum a čas´.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/05/2018 Verze: 4.07

Pokud v agendě ´Pokladna´ není na účtence požadován zápis do EET, není požadován ani na případné stornovací účtence.

Aplikace: Pokladna Datum: 22/05/2018 Verze: 4.06

V agendě ´Pokladna´ byl upraven parametr ´Povolit měnit odběratele po uzavření účtenky´. Nyní může nabývat hodnot: Měnit, pokud nebyl vyplněn / Neměnit / Měnit vždy. Existují tedy tři možnosti, jak na uzavřené účtence uživatel může měnit odběratele: měnit, pokud nebyl odběratel vyplněn (zamezuje uživatelům maskovat prodeje ´kamarádům´) / odběratele není možné změnit (v případě chyby je třeba účtenku stornovat) / měnit vždy (zodpovědnost je ponechána na uživateli).

Aplikace: Pokladna Datum: 22/05/2018 Verze: 4.06

V agendě ´Pokladna´ byl přidán parametr ´Do poznámky účtenky předvyplnit´. Tento parametr využijí například úřady, které podle GDPR nechtějí na pokladní doklad tisknout jméno a adresu občana, ale pouze univerzální text.

Aplikace: Pokladna Datum: 21/05/2018 Verze: 4.05

V agendě ´Pokladna´ bylo upraveno volání EET serveru při spouštění agendy. Časová prodleva čekání na server je nyní 2 minuty. Tato nová vlastnost byla naprogramována z důvodu možnosti nastavit v soap_parametry.xml kratší prodlevu pro běžné volání EET serveru a delší prodlevu pro inicializační volání nechat delší (2 minuty).

Aplikace: Matrika Datum: 17/05/2018 Verze: 6.83

V ´Knize narození´ bylo naprogramováno automatické zvětšování prvního písmene (v závislosti na stavu parametru ´Automaticky upravovat velká/malá písmena´) na záložce ´Určení otcovství´ na položkách: ´Původní jméno a příjmení´ a ´Příjmení a jméno nenarozeného dítěte (chlapec i děvče)´.

Aplikace: Matrika Datum: 17/05/2018 Verze: 6.83

V agendě ´Státní občanství´ bylo naprogramováno okopírování zápisu. Tuto funkci využijí uživatelé například v případě, že občanství nabývá celá rodina. Kopírují se všechny položky kromě položek: jméno, rodné číslo, datum narození, typ události a číslo jednací.

Aplikace: Organizace Datum: 16/05/2018 Verze: 2.71

V agendě ´Organizace´ bylo naprogramováno hromadné odesílání mailů pomocí aplikace Outlook. Uživatel si může vybrat organizace v přehledu, určit kolik mailových adres bude v jednom mailu, připojit soubor a následně vygenerovat maily do aplikace Outlook. Na uživateli potom je, aby dané maily posílal z Outlooku po delších intervalech tak, jak mu dovoluje jeho poskytovatel mailhostingu. Doporučení: tato funkce slouží pro poslání stovek mailů, pokud bude třeba poslat tisíce mailů, je nutné použít pokročilejší technologie.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/05/2018 Verze: 10.30

V agendě ´Zboží´ byla upravena chyba zobrazování popisu z aplikace ´Encyklopedie´. Po vytvoření nebo úpravě dat v aplikaci ´Encyklopedie´ se tyto údaje ihned aktualizují na kartě zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/05/2018 Verze: 10.29

Pro tisk faktury nebo výdajového dodacího listu přibyla nová hodnota parametru ´Na dokladu identifikovat zboží pomocí´ : Čárového kódu ze šk.k. Tato vlastnost umožňuje zobrazovat na dokladu čárové kódy ze školkařské knihy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/05/2018 Verze: 10.28

V agendě ´Tisk etiket´ byl upraven import etiket ze souboru ve formátu XLSX (Excel). Bylo naprogramováno dialogové okno, ve kterém může uživatel nastavit, které položky se budou importovat ze kterých sloupců. Nastavení si uživatel může uložit do šablony.

Aplikace: Organizace Datum: 09/05/2018 Verze: 2.70

V agendě ´Spis´ byla upravena práce s dokumentem pro spisovou službu eSpis od firmy ICZ. Nově uživatel vytvoří dokument vlastněný agendovým systémem, pak do něj přidá vypravení a následně předá dokument spisové službě. Tyto kroky musely být naprogramovány z důvody změny rozhraní eSpisu, který již nedovoluje přidávat vypravení dokumentům, které nejsou ve vlastnictví agendového systému. Pro předání dokumentu spisové službě přibylo tlačítko vedle položky ´Vlastník´.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl rozšířen číselník ´Příbuzenský vztah´ o položku ´Zplnomocněný zástupce´.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 30/04/2018 Verze: 2.19

V agendě ´Voličské průkazy´ bylo naprogramováno filtrování tisku přehledu voličských průkazů podle typu voleb.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V agendě ´Změna jména/příjmení´ bylo naprogramováno okopírování zápisu včetně účastníků a předložených dokladů.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V číselníku rodinných stavů je možné přidat položku ´rozloučený(á)´. Tato položka je potom při tisku korektně skloňovaná podle pohlaví.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl rozšířen číselník ´Souhlas´ o položku ´Nezletilý starší 15 let´.

Aplikace: Pokladna Datum: 27/04/2018 Verze: 4.04

V agendě ´Pokladna´ byla upravena sestava ´Přehled čárových kódů na účtence´. Ke zboží přibyla informace o počtu, celkové ceně a celkové ceně s DPH.

Aplikace: Pokladna Datum: 27/04/2018 Verze: 4.04

V agendě ´Pokladna´ byla přidána rychlá klávesa ´F10´ pro platbu kartou v dialogu pro vrácení peněz.

Aplikace: Matrika Datum: 27/04/2018 Verze: 6.81

Pro tisk oddacího listu byl upraven parametr ´Církevní sňatek tisknout´. Přibyla nová hodnota ´Netisknout´. Text týkající se církevního sňatku je možné umístit do poznámky, do místa uzavření manželství nebo ho vůbec netisknout.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/04/2018 Verze: 10.27

V agendě ´Doklad´ byla rozšířena oprava dokladu po uzavření. Na dokladu je možné opravit: datum vystavení (je kontrolována uzávěrka skladu), odběratel, na příjmových dodacích listech údaje od dodavatele (číslo faktury, variabilní symbol, rostlinolékařský pas).

Aplikace: Pokladna Datum: 24/04/2018 Verze: 4.03

Při uzávěrce pokladny byl přidán kontrolní dotaz, který se snaží zamezit uzavření pokladny v případě, že uživatel uzavírá v dopoledních hodinách pokladnu s aktuálním datumem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/04/2018 Verze: 10.27

V agendě ´Doklad´ byla upravena sestava ´Přehled čárových kódů pro odběratele´. Ke zboží přibyla informace o počtu, celkové ceně a celkové ceně s DPH.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 23/04/2018 Verze: 6.17

Byla upravena chyba při zobrazování uživatelského nastavení sestavy (například levého a horního okraje). Pokud uživatel nastavoval levý a horní okraj, zobrazovala se chybová hláška. Chyba byla odstraněna přidáním korektního načtení pořadí sekcí sestavy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/04/2018 Verze: 10.27

V agendě ´Zboží´ bylo upraveno označování zboží s nulovým počtem. Zboží je možné označovat po skladech.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/04/2018 Verze: 10.26

Pro práci s terminály Android byl naprogramován nový parametr ´Android terminál - stahovat exportní soubory ze serveru´: Pomocí TCP/IP protokolu / Ne. Pokud server ´Výroba a prodej´ běží na vzdáleném počítači, na který je přístup pouze pomocí TCP/IP protokolu, je třeba po vytvoření exportních souborů stáhnout data na klientský počítač, aby se mohly přenést do terminálu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/04/2018 Verze: 10.25

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována možnost zároveň vystavovat faktury a výdajové dodací listy ve velkoobchodním i maloobchodním módu. Mód je řízen interním členěním dokladů. Při maloobchodním módu se DPH počítá odshora, při velkoobchodním módu se DPH počítá odspoda. Tato nová vlastnost je užitečná například pro firmy, které prodávají běžně velkoobchodně a zároveň maloobchodně přes eshop.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 17/04/2018 Verze: 6.16

Do Zeleného software byla implementována nová verze vzdálené pomoci TeamViewer (verze 13). Z www.gsoft.info/vzdalena-pomoc lze stáhnout komponentu TeamViewerGSoft.exe, která umožňuje přístup techniků firmy GSoft na počítače uživatelů.

Aplikace: Organizace Datum: 16/04/2018 Verze: 2.69

V agendě ´Spis´ byla přidána kontrola při přidávání vypravení. Pokud ještě není založen dokument, je zobrazena informativní hláška a vypravení není přidáno.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/04/2018 Verze: 10.24

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno chování převodky z jednoho na druhé středisko. Pokud na druhém středisku dochází k automatickému naskladňování, probíhá kontrola, zda na prvním středisku je dostatek rostlin. Pokud na prvním středisku není dostatek rostlin, není uzavřena převodka a na druhém středisku není nic naskladněno.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 06/04/2018 Verze: 1.51

V agendě ´Objednávky přijaté´ přibyla možnost ´Obnovit platnost objednávky´. Tato volba objednávce nastaví stav ´Platná´ a vydaný počet u všeho zboží nastaví na nulu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/04/2018 Verze: 10.23

Pro agendu ´Doklad´ byl naprogramován nový parametr ´O neuzavřených FAK a VDL informovat po uplynutí (dnů)´. Pokud je hodnota parametru větší než 0, při spuštění agendy ´Doklad´ se zobrazuje informace o neuzavřených fakturách a výdajových dodacích listech. Hodnota 0 udává, že se neuzavřené doklady nekontrolují.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/04/2018 Verze: 10.22

Pro agendu ´Mobilní zařízení´ přibyla hodnota parametru ´Mobilní převodky zpracovat jako´: Převodky na jiné středisko. Při práci s mobilním terminálem může uživatel (pokud to má v terminálu nastaveno) zadat typ dokladu ´Převodka´. Tato převodka se potom po nahrání do počítače interpretuje jako: převodka ze skladu na sklad / příjemka na sklad / převodka ze školkařské knihy na sklad / převodka do nemocnice / převodka na maloobchod / převodka na jiné středisko. Sklad, na který se naskladňuje je určen nastavením konkrétního mobilního zařízení v agendě ´Mobilní zařízení´.

Aplikace: Organizace Datum: 03/04/2018 Verze: 2.68

V agendě ´Spis´ bylo naprogramováno ukládání čísla jednacího dokumentu do agendy ´Změna jména a příjmení´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/03/2018 Verze: 10.21

Pro agendu ´Doklad´ přibyl parametr ´Formát příjmového pokladního dokladu´: Jeden na stránce / Dva na stránce. Příjmový pokladní doklad lze tisknout ve formátu jeden na stránce nebo dva na stránce.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 29/03/2018 Verze: 6.15

Do okna, ve kterém se zobrazují přihlášení uživatelé, přibyla záložka ´Úlohy´, na které je možné zapnout a vypnout běh testovacích úloh (pouze uživatel s právy pro administraci). Testovací úlohy zapisují do logu tyto události: spuštění a vypnutí serveru, přihlášení a odhlášení uživatele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/03/2018 Verze: 10.21

Do agendy ´Doklad´ přibylo na první stránku dokladu zobrazení informace o odběrateli: úroveň a sleva.

Aplikace: Manažer Datum: 27/03/2018 Verze: 4.24

Bylo naprogramována kontrolní sestava nad specifikacemi pracovního místa. Sestava zobrazuje specifikace, u kterých nesouhlasí název místa s agendou Organizační struktura nebo jméno a příjmení s agendou Zaměstnanec.

Aplikace: Manažer Datum: 27/03/2018 Verze: 4.24

Byla naprogramována archivace označených výběrových řízení a smazání podrobných informací o uchazečích z důvodu GDPR.

Aplikace: Organizace Datum: 27/03/2018 Verze: 2.68

V agendě ´Spis´ byl upraven tisk vypravení. Pokud se jedná o organizaci, je do agendy ´Tisk obálek´ načten korektně název a upřesňující název organizace.

Aplikace: Organizace Datum: 27/03/2018 Verze: 2.68

V agendě ´Spis´ byl upraven tisk vypravení. Pokud adresa obsahuje znak orientační, je tento znak korektně vytištěn na obálku.

Aplikace: Organizace Datum: 27/03/2018 Verze: 2.68

V agendě ´Spis´ bylo upraveno načítání vypravení z agendy ´Změna jména a příjmení´. Je možné načíst všechny účastníky řízení.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 26/03/2018 Verze: 2.18

Při tisku volebních seznamů se v případě, že se jedná o ´vydaný voličský průkaz´ nebo ´volí v zahraničí´, proškrtávají všechny položky. Dříve se proškrtávalo jen jméno a příjmení.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 26/03/2018 Verze: 2.18

Bylo upraveno znění úvodního odstavce v sestavě ´Protokol o likvidaci voličského průkazu´.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 23/03/2018 Verze: 1.23

V agendě ´Encyklopedie´ na záložce ´Hledání´ byla naprogramována možnost hledání podle péčí.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw