Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/12/2003 Verze: 3.60

Z agendy Sklad se stala zároveň kniha zakázek. Byl přidán mechanismus na práci s poptávkou, nabídkou, objednávkou a spuštěním stavby. Přibyla také možnost archivace. Archivované sklady a zakázky se potom již neukazují v rozbalovacím okénku skladů a zakázek.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/12/2003 Verze: 3.60

Do přehledu agendy Zboží přibyla sestava odběratelů. Tato sestava umožňuje zjistit, který odběratel byl za určité období nejúspěšnější.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 03/12/2003 Verze: 4.23

Bylo optimalizováno načítání sloupců v přehledu. Pokud se v přehledu objeví nový sloupec (s novou verzí aplikace), pak je zařazen až na konec přehledu, ostatní sloupce zůstávají ve stejném pořadí a velikosti, jako si je nastavil uživatel. Dříve tato akce vždy způsobila, že se uživateli přeskládaly sloupce podle nastavení od dodavatele software.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/12/2003 Verze: 3.59

V přehledu agendy Zboží se zobrazuje také počet ze školkařské knihy (posčítaný za všechny parcely a řádky).

Aplikace: Manažer Datum: 02/12/2003 Verze: 1.20

Do agendy Plán přibyla do přehledu nová sestava Přehled plánů, která slouží k souhrnné informaci o plánech výroby.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 02/12/2003 Verze: 4.22

Bylo optimalizováno připojování aplikačních serverů k databázi. Nyní se všichni uživatelé přihlašují přes jeden objekt databáze. Toto sdílení databáze umožňuje výrazně šetřit paměť na aplikačním serveru.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/12/2003 Verze: 3.59

Do číselníku Bal zboží přibyla položka stálá cena, která umožňuje automaticky vyplňovat stálou cenu ve zboží v okamžiku, kdy je vyplněna položka bal zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/12/2003 Verze: 3.59

Při počítání prodejních cen z pořizovacích se počítá základní prodejní cena (označená _). Dříve se počítala první prodejní cena.

Aplikace: Organizace Datum: 26/11/2003 Verze: 1.24

Do agendy Dokument přibyly nové druhy souborů, které lze připojit k dokumentu: Náhled obrázku JPEG, Náhled obrázku GIF. Tyto formáty slouží k rozlišení obrázků, které se mají na internetu zobrazovat jako náhled.

Aplikace: Pošta Datum: 26/11/2003 Verze: 1.08

Byla přejmenována agenda Mail na Pošta. Byla znepřístupněna agenda SMS, neboť v tomto okamžiku ztratila smysl. V tomto okamžiku není možné poslat SMS v ČR z internetu pouze prostřednictvím tel.čísla.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/11/2003 Verze: 3.58

Do agendy Zboží přibyly další dvě prodejní cenové hladiny, takže je nyní možné pracovat celkem s pěti cenovými hladinami odběratelů. Rovněž byla doprogramována kalkulačka, která umožňuje rychle tyto ceny počítat. Jedna z cenových hladin je dána jako základní, ta se potom používá pro počítání dalších cen jak při stanovování ceny zboží, tak i při jednotlivých slevách na dokladech. Tato základní cena je také tištěna ve všech nabídkách a zobrazována na internetu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/11/2003 Verze: 3.58

Do agendy Zboží přibyla možnost vyplňovat položku poznámka z číselníku Skupiny zboží, což umožňuje rozdělit zboží do standardních skupin. Tento způsob práce zajistí jednotnou práci s cenou podobného zboží.

Aplikace: Manažer Datum: 22/11/2003 Verze: 1.19

V agendě Školkařský deník byla opravena chyba při rozpočítávání nákladu na rostliny (u rostlin s počtem větším než 1000 nebylo napočítáno dobře procento nákladu).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/11/2003 Verze: 3.57

Pro zadávání práce ve školkařské knize přibyly horké klávesy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/11/2003 Verze: 3.56

Byla opravena chyba zobrazování části školky v přehledu agendy Školkařská kniha. Při přesunu rostlin ve školce se v přehledu tato položka neaktualizovala.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/11/2003 Verze: 3.56

V agendě Zboží přibyla možnost zadat do kolonky Původ kromě hodnot Vlastní zboží a Komisní zboží také hodnotu Nakoupené zboží.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 18/11/2003 Verze: 4.21

Byl upraven tisk manuálů s nápovědou tak, aby nedocházelo k přerušení tisku u velmi dlouhých postupů na konci stránky. Také byl tisk graficky upraven a zpřehledněn.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/11/2003 Verze: 3.55

V agendě doklad je možné upravovat odběratele i po uzavření dokladu, pokud má uživatel přístupová práva jako Jednatel.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/11/2003 Verze: 4.20

Při tisku štítků je možné nastavovat pozici tisku prvního štítku i u sestav, které mají jen jeden sloupec.

Aplikace: Matrika Datum: 11/11/2003 Verze: 1.16

Byla naprogramována agenda Ověření podpisu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/11/2003 Verze: 3.54

V přehledu agendy Školkařská kniha přibyla možnost odeslat mailem nabídku do Databáze okrasných dřevin (firmy Ing.Jindřich Košner). Aby vše fungovalo, je třeba zapsat do individuálních parametrů aplikace Pošta příslušné hodnoty Vašeho mailového připojení.

Aplikace: Manažer Datum: 10/11/2003 Verze: 1.18

V agendě Řídící procesy a Plány byl graficky upraven tisk procesů a plánů (kalkulace, technologický proces atd).

Aplikace: Manažer Datum: 10/11/2003 Verze: 1.18

Při počítání plánu z řídícího procesu byla upravena chyba při určování datumů a také při počítání se vstupy, které mají množství v necelých číslech.

Aplikace: Technika Datum: 10/11/2003 Verze: 2.10

Do sestavy užitečnosti techniky přibyla položka procento vytíženosti. Tato položka říká, kolik hodin procentuelně technika pracovala za dané období.

Aplikace: Pokladna Datum: 05/11/2003 Verze: 1.04

Byla doplněna nápověda aplikace Pokladna.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/11/2003 Verze: 3.53

Do agendy Tisk etiket přibyla nová sestava: Tisk pásu zapichovacích etiket 118x17 mm.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 04/11/2003 Verze: 4.19

Při aktualizaci databáze zeleného software byl optimalizován běh. Vždy se aktualizuje databáze jen na serveru jedné aplikace. Hned po aktualizaci se server odpojí a uvolní tak paměť pro aktualizaci databáze dalších aplikací.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/11/2003 Verze: 3.52

Byla naprogramována úprava počítání částek na dokladech při zaokrouhlování na padesátníky. Je třeba nastavit společný parametr aplikace Výroba a prodej: Zaokrouhlení na dokladech - Na padesátníky. (Nejprve je třeba v okně parametrů stisknout klávesu načíst nové parametry).

Aplikace: Manažer Datum: 29/10/2003 Verze: 1.17

Do agendy Řídící procesy přibyl tisk technologického postupu, ve kterém se netisknou vstupy, jen kroky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/10/2003 Verze: 3.50

Do agendy Doklad přibyla sestava Souhrnu po skupinách (v poznámce) k dokladu. Umožňuje k faktuře nebo výd.dodacímu listu vytisknout souhrn prodaného zboží posčítaný podle skupin uvedených v poznámce zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/10/2003 Verze: 3.51

V agedně Doklad je nyní možné tisknout rostlinolékařský pas jako samostatný dokument (Je třeba nastavit společný parametr aplikace Výroba a prodej - Formát rostl.pasu - na hodnotu Samostatný doklad). Také byly doplněny drobné úpravy, které jsou projednávány se Státní rostlinolékařskou správou. Tyto úpravy by měly tvořit základ standardu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/10/2003 Verze: 3.51

V agendě Doklad přibyla rychlá klávesa (CTRL+S) pro prodej ze školkařské knihy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/10/2003 Verze: 3.50

Při ručním zadávání ceny prodávaného zboží (slevy) je při uložení automaticky dopočítávána cena s/bez DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/10/2003 Verze: 3.49

Do tisku faktury přibyla možnost tisknout text do paty sestavy. Jedná se o text, který je zapsaný ve společných parametrech aplikace Výroba a prodej: Text na konci faktury 1, Text na konci faktury 2, Text na konci faktury 3.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/10/2003 Verze: 3.49

Do přehledu agendy Školkařská kniha přibyla nová sestava: Tisk rostlin, které nejsou ve standardu. Umožňuje nalézt rostliny, které se například nezobrazují na společných internetových stránkách.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/10/2003 Verze: 3.49

Do přehledu Školkařké knihy přibyla možnost tisknout sestavu rodů rostlin, které potřebují rostlinolékařský pas.

Aplikace: Matrika Datum: 10/10/2003 Verze: 1.15

Do přehledu Knihy úmrtí přibyla tisková sestava Přehled úmrtí ve městě za období.

Aplikace: Matrika Datum: 10/10/2003 Verze: 1.15

Do Knihy narození přibyla položka RČ přiděleno a Datum vystavení (dříve nebyla přístupná). Tyto položky umožňují nastavit, které zápisy půjdou do přehledu přidělených rodných čísel.

Aplikace: Manažer Datum: 10/10/2003 Verze: 1.16

Pokud zaměstnanec má jmenovací dekret a ne pracovní smlouvu, pak se s ním pracuje stejně jako s pracovní smlouvou.

Aplikace: Manažer Datum: 09/10/2003 Verze: 1.16

Do agendy Zaměstnanec přibyla sestava Návrh na změnu. Tato sestava je vygenerována v aplikaci MS Word a slouží jako podklad, na základě kterého je později vystavena Dohoda o změně pracovní smlouvy.

Aplikace: Pokladna Datum: 09/10/2003 Verze: 1.03

V agendě Pokladna byla naprogramována práce se stornem: zobrazování vazby mezi stornovaným a stornovacím dokladem. Dále byla dodělána kontrola datumů při uzavírání pokladny.

Aplikace: Manažer Datum: 09/10/2003 Verze: 1.16

Do přehledu agendy Zaměstnanec přibyla sestava Přehled nejv.ukončeného vzdělání. Tato sestava umožňuje v přehledu vybrat a setřídit zaměstnance a potom je zobrazit včetně textového vyjádření položky Nejv.ukončené vzdělání.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/10/2003 Verze: 3.48

Při tisku faktury nebo výd.dodacího listu byl upraven tisk jednotkové ceny v případě, že je na zboží sleva. Pokud se doklad tiskne s rozpisem slevy na každém řádku zboží, pak se zobrazuje jednotková cena před slevou, protože celková cena je ve formátu celková cena - sleva. Pokud se doklad tiskne bez rozpisu slevy na řádku zboží, pak se zobrazuje jednotková cena po slevě, protože celková cena je také po slevě.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 07/10/2003 Verze: 1.26

V agendě Občan se při ukládání zápisu již neprovádí kontrola aktuálního pobytu v případě, že se jedná o dítě.

Aplikace: Organizace Datum: 02/10/2003 Verze: 1.23

V agendách Organizace a Osoba bylo upraveno přidělování kódu u organizací/osob, které neměly vyplněno IČ/RČ. Nyní se používá generátor náhodných čísel.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 01/10/2003 Verze: 1.25

Do přehledu agendy občan přibyl tisk adresních štítků.

Aplikace: Matrika Datum: 01/10/2003 Verze: 1.14

V sestavě přidělených rodných čísel se nezobrazují ti, kdo nemají RČ vyplněno.

Aplikace: Organizace Datum: 30/09/2003 Verze: 1.22

Při přidělování hodnoty Num pro tabulky se používá CriticalSection, což usnadní práci DB serveru, který nemusí vše řešit přes DeadLock.

Aplikace: Manažer Datum: 25/09/2003 Verze: 1.15

Pracovní deník má vazbu na sklad přípravy výroby. Celý systém funguje tak, že se jeden sklad v parametrech označí jako sklad přípravy výroby. Vše, co je na tomto skladu, se potom zobrazuje v okně vstupů Pracovního deníku. Jakmile se klikne na šipku, která převádí zboží ze vstupů do Pracovního deníku, automaticky je vystavena Převodka, která má podtyp spotřeba střediska.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/09/2003 Verze: 3.47

V přehledu agendy Doklad přibyla tisková sestava Přehled rostlinolékařských pasů za období.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw