Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Pokladna Datum: 25/09/2003 Verze: 1.02

Sestavu přehled tržeb je možné vytisknout i jen pro jednu pokladní. Do data tisku od se předvyplňuje příští den po posledním uzavření pokladny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/09/2003 Verze: 3.47

V agendě Doklad přibyla možnost zapsat do převodky a do příjmového dodacího listu (ze školkařské knihy) název zakázky, pro kterou je zboží přeskladňováno nebo naskladňováno.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 25/09/2003 Verze: 4.18

Při tisku sestav se vždy po vytištění sestavy zapamatuje počet kopií pro příští tisky. Uživatel si tak může pro každou sestavu nastavit, kolik kopií bude chtít standardně tisknout.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/09/2003 Verze: 3.46

Do standardních rostlin u Standardních keřů opadavých v kontejnerech se možnost netisknout počet výhonů zobrazuje na prvním místě.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/09/2003 Verze: 3.46

Do přehledu Školkařké knihy přibyla možnost tisknout sestavu rostlin, které potřebují rostlinolékařský pas.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/09/2003 Verze: 3.46

V agendě Doklad je možné zakázat, aby se vystavil na faktuře nebo výd.dodacím listu rostlinolékařský pas. Jestliže uživatel vyplní v políčku vyplňovat rostlinolékařský pas hodnotou Ne, pak se při uzavírání dokladu nevystaví pas. Pokud je vyplněno ano, pak se vystaví, pokud je pro rostliny na dokladu potřeba. Pokud chce uživatel, aby se mu automaticky na novém dokladu vyplňovalo Ne, pak musí nastavit parametr aplikace Výroba a prodej: Č.j.rostl.pasů na faktuře vystavovat - na hodnotu Ne.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/09/2003 Verze: 3.46

Při exportu nabídky rostlin na internet ve formátu HTML se zobrazuje počet jen jako celé číslo (dříve byl ve formátu 1,00) a v rámci jednoho druhu rostliny jsou tříděny velikosti.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/09/2003 Verze: 3.46

Do agendy Tisk etiket přibyla možnost 3. verze tisku štítků 35x45 mm pro zákazníky, kteří tisknou tyto štítky pro různé účely.

Aplikace: Technika Datum: 17/09/2003 Verze: 2.09

V agendě Uzávěrka práce techniky přibyla nová sestava: Sestava užitečnosti techniky. Umožňuje zobrazit souhrnné informace o nákladech a příjmech za techniku během určitého období. Spojuje informace za náklady na PHM z knihy jízd, příjmy za km,mh z knihy jízd a náklady na náhradní díly z dílenského deníku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/09/2003 Verze: 3.45

V agendě Doklad při tisku dokladu je umožněno vytisknout neuzavřený doklad. Aby mohl uživatel tuto akci spustit, musí mít přístupová práva úrovně Jednatel.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/09/2003 Verze: 3.45

Do přehledu školkařské knihy přibyla položka prodejné, která umožňuje označit a sledovat, které rostliny jsou již připraveny k prodeji.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/09/2003 Verze: 3.45

Do standardních rostlin přibyla u Standardních keřů opadavých v kontejnerech možnost netisknout počet výhonů. Rovněž přibylo několik velikostí např. v Pyramidách 2x přesazovaných.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/09/2003 Verze: 3.45

V sestavě nabídky rostlin se již nezobrazuje počet ve formátu 1,00 ale jen 1.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/09/2003 Verze: 3.45

V agendě Zboží při exportu obchodních sestav do Excelu jsou upravovány položky tak, aby je Excel rozpoznal jako číslo.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/09/2003 Verze: 3.45

V agendě Zboží se v obchodních sestavách, které zobrazují přehled převodů mezi sklady, ukazuje prodejní cena na skladu, na který se zboží převádí.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/09/2003 Verze: 3.45

Z agendy Doklad je nyní možné tisknout etikety i k příjmovému dodacímu listu.

Aplikace: Organizace Datum: 15/09/2003 Verze: 1.21

Do agendy Dokument je možné jako obsah dokumentu uložit také .zip soubor.

Aplikace: Organizace Datum: 15/09/2003 Verze: 1.21

Při ukládání dokumetu v agendě Dokument byla opravena chyba zařazení dokumentu.

Aplikace: Manažer Datum: 15/09/2003 Verze: 1.14

V agendě Pracovní deník je nové tlačítko pro obnovení vstupů. Slouží k tomu, aby si uživatel znovu načetl přehled vstupů, které potom může zařadit do pracovního deníku.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 15/09/2003 Verze: 4.17

Pokud v MasterTabulce nabývá řídící položka hodnoty 0, pak k ní nejsou zobrazovány záznamy ze SlaveTabulky. To umožňuje, aby po selhání systému a nepřidělení hodnoty řídící položky, nebyly zobrazovány chybné záznamy u každého nového záznamu do MasterTabulky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/09/2003 Verze: 3.44

Byla optimalizována rychlost zobrazení přehledu ve Školkařské knize. Je třeba po aktualizaci software spustit příkaz: aplikace Výroba a prodej - Nastavení - Servis - Aktualizovat popis a uložení ve zboží a šk.knize.

Aplikace: Manažer Datum: 10/09/2003 Verze: 1.13

Ve školkařském deníku je možné odepisovat do nákladů školky jiné vstupy (např.postřiky) po necelých jednotkách (např.0,1 l).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/09/2003 Verze: 3.43

Inventurní sestava ze školkařské knihy ve výrobních cenách má nový způsob počítání výrobní ceny ze sledování nákladů. Než se začne tiknout sestava, je vypočítán koeficient, který určuje poměr mezi náklady rozpočítanými na jednotlivé rostliny a nerozpočítanými. Tímto koeficientem je potom násobena výrobní cena každé rostliny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/09/2003 Verze: 3.43

Při tisku faktury se zobrazuje u každé rostliny také řádek, pokud je prodávána ze školkařské knihy.

Aplikace: Technika Datum: 10/09/2003 Verze: 2.08

V sestavách Tisk jízdního výkazu stroje a Tisk jízdního výkazu stroje na zakázkách bylo upraveno počítání hodin, kdy byla technika zapůjčena. Pokud se zadají hodiny v rámci dne, pak se počítá v hodinách. Pokud se zadá více dnů, pak se počítá ve dnech mimo víkendů a každý den se počítá 8 hodin práce.

Aplikace: Organizace Datum: 07/09/2003 Verze: 1.20

Agendu Uživatelská práva je možné napojit na agendu Osob, což umožňuje například zobrazovat telefon uživatelů přihlášených do systému.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/09/2003 Verze: 3.42

Do aplikace Výroba a prodej byla naprogramována nová podpora třídění podle velikostí rostlin. Tato nová funkce umožňuje například v sestavě nabídky nebo souhrnu odrůd v rámci jendé odrůdy třídit ještě podle velikostí (což není snadné, neboť většinou má rostlina více charakteristik - výšku, šířku, obvod kmene atd.). Aby tato funkce pracovala dobře, je třeba po aktualizaci aplikace ještě aktualizovat standardní rostliny a na závěr spustit Aplikace Výroba a prodej - Nastavení - Servis - Aktualizovat popis zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/09/2003 Verze: 3.41

Sestava souhrn odrůd a podnoží ve školkařské knize byla upravena tak, aby byla použitelná nejen pro ovocnou, ale i okrasnou školku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/09/2003 Verze: 3.40

Opravena chyba: při zadávání nové kategorie se tato kategorie nezobrazila také v číselníkovém okénku.

Aplikace: Organizace Datum: 04/09/2003 Verze: 1.19

V agendě Organizací a Osob se zvětšila položka mail na 80 znaků.

Aplikace: Organizace Datum: 04/09/2003 Verze: 1.19

V agendě Organizace je možné tisknout adresní štítek také ze záložky Formulář - pro jednu organizaci. Dříve to bylo možné jen z Přehledu.

Aplikace: Manažer Datum: 04/09/2003 Verze: 1.12

V agendě Zaměstnanec a Pracovní deník se již mažou i připojené zápisy, pokud je smazán zápis hlavní (Př: se zaměstnancem i jeho smlouvy).

Aplikace: Matrika Datum: 01/09/2003 Verze: 1.13

V knize manželství přibyla další možnost dohody o příjmení: nevěsta společně s příjmením společným bude používat předchozí, ale to společné bude nepřechýlené.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 01/09/2003 Verze: 4.16

Při tisku sestav je nyní možné použít také systémovou kolonku počet stran, která vytiskne počet stran sestavy.

Aplikace: Matrika Datum: 01/09/2003 Verze: 1.13

V knize narození je možné z přehledu tisknout novou sestavu: Údaje o nositelích přiděleného rodného čísla.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 29/08/2003 Verze: 4.15

Všechna tlačítka pro přístup do jiné agendy dostala novou ikonu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/08/2003 Verze: 3.39

V agendě Tisk etiket se při načítání rostlin ze školkařské knihy načítá také cena.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 25/08/2003 Verze: 4.14

Byla opravena chyba při posílání zpráv ostatním uživatelům. V případě, že nejsou již všichni přihlášeni, nezpůsobí to chybu.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 25/08/2003 Verze: 4.14

Během instalace není možné spouštět zelený software z jiných stanic. Pokud tak někdo učiní, otevře se mu poznámkový blok s informací o tom, že probíhá instalace/update a bude možné se přihlásit za 15 minut.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/08/2003 Verze: 3.38

V agendě Typ zboží byly do názvu rostlin ve standardu přidány znaky úvozovek, které obklopují kultivar. Pro uskutečnění této nové funkce je třeba nainstalovat novou verzi standardních rostlin.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/08/2003 Verze: 3.38

Při mazání zboží je předem zkontrolováno, zda není zboží používáno v agendě Doklad nebo Školkařská kniha.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/08/2003 Verze: 3.38

Při ukládání zboží je kontrolováno, zda již neexistuje stejné na skladě. V případě shody je zobrazena varovná hláška.

Aplikace: Manažer Datum: 19/08/2003 Verze: 1.11

Do agendy Zaměstnanec přibyla položka Stav zaměstnance, která určuje, zda je zaměstnanec v pracovním oměru, v mimoevidenčním stavu nebo v archívu (u již běžících aplikací je třeba naplnit). Podle této položky se rovněž filtruje přehled (menu Hledání - Skrýt archív).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/08/2003 Verze: 3.38

V agendě Tisk etiket na záložce přehled je možné etikety uložit do souboru a po určité době se k tomuto souboru vrátit a tisknout je znovu. Rovněž na záložku Přehled přibyly možnosti načítat rostliny z agendy Zboží a Školkařská kniha.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/08/2003 Verze: 3.38

Do agedny Tisk etiket přibyl tisk štítků 147x17 mm.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/08/2003 Verze: 3.37

Atributy rostlin (výška, šířka, obvod kmene atd.) jsou uspořádány podle vzestupného pořadí. Pro uskutečnění této nové funkce je třeba nejprve nainstalovat novou verzi zeleného software a potom standardních rostlin.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/08/2003 Verze: 3.37

Do kategorií Pyramidy 2x přesazované a Soliterní pyramidy 3x přesazované přibyly velikosti stupňované po 50 cm, protože po 25 cm nestačily růstu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/08/2003 Verze: 3.37

Při tisku etiket je možné nastavit tisk loga firmy nejen pro vlastní organizaci, ale i pro jiné organizace, pro které se etikety tisknou.

Aplikace: Pošta Datum: 17/08/2003 Verze: 1.06

Agenda Mail umí zobrazit informaci o počtu mailů k přijmutí. Tato informace je užitečná v případě, že se chce uživatel podívat do své schránky, ale nechce všechny maily stahovat. Uživatel si také může připojit další schránku, o které chce vědět, zda jsou tam maily.

Aplikace: Pošta Datum: 17/08/2003 Verze: 1.06

V agendě Mail přibyly příkazy Odpovědět a Předat dál, které vytvoří nový mail na základě došlého.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw