Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/08/2003 Verze: 3.37

Atributy rostlin (výška, šířka, obvod kmene atd.) jsou uspořádány podle vzestupného pořadí. Pro uskutečnění této nové funkce je třeba nejprve nainstalovat novou verzi zeleného software a potom standardních rostlin.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/08/2003 Verze: 3.37

Do kategorií Pyramidy 2x přesazované a Soliterní pyramidy 3x přesazované přibyly velikosti stupňované po 50 cm, protože po 25 cm nestačily růstu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/08/2003 Verze: 3.37

Do tisku nabídky (ceníku) se zobrazuje hladina cen uvedená v parametru Ceny uváděné v nabídce. Dříve to platilo pouze pro nabídku na internetu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/08/2003 Verze: 3.37

Do nabídky tištěné ani do nabídky na internetu se nezobrazují ze školkařské knihy ty rostliny, které jsou označeny jako neprodejné.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/08/2003 Verze: 3.37

Do vlastní i společné nabídky na internetu se nyní přenášejí všechny změny, které uživatel udělá. Dříve se chybně nepřenášely některé úpravy ve školkařské knize a v objednávkách.

Aplikace: Technika Datum: 15/08/2003 Verze: 2.06

Do agendy technika přibyla položka počet, která je určena pro evidenci nářadí. Další položkou je typ, který umožní rozčlenit techniku do kategorií velká, drobná technika a nářadí.

Aplikace: Technika Datum: 15/08/2003 Verze: 2.06

Do tisku jízdního výkazu stroje přibyl výpočet průměrné spotřeby.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 14/08/2003 Verze: 1.24

Do agendy trvalého pobytu přibyl tisk Potvrzení o trvalém pobytu.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 14/08/2003 Verze: 1.24

Byl naprogramován import z knihy narození (aplikace Matrika) do trvalého pobytu. Při importu je třeba ručně upravit místo narození, neboť se jeho formát v obou evidencíh liší.

Aplikace: Matrika Datum: 11/08/2003 Verze: 1.12

Při tisku zápisu do zvláštní matriky narození se do formuláře vyplní RČ nebo věta - žádáme o přidělení - podle toho, zda je RČ vyplněno.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 11/08/2003 Verze: 1.24

V intranetovém prohlížeči evidence obyvatel se při zobrazení detailu občana (s nejvyššími přístupovými právy) zobrazí také místo narození a rodné příjmení.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/08/2003 Verze: 3.36

Do agendy Tisk etiket přibyly nové sestavy: etikety 248x17 a 202x17.

Aplikace: Technika Datum: 06/08/2003 Verze: 2.05

Do sestav Jízdního výkazu stroje a Jízdního výkazu stroje na zakázkách přibylo počítání paušální sazby za dobu (hodiny), kdy nemohla být daná technika použita na jiných zakázkách.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/07/2003 Verze: 3.35

V přehledu agendy Školkařská kniha přibyl tisk nabídky. Tento tisk je také možné použít pro export do programu Excel (standardní funkce každé tiskové sestavy). Pokud jste členem Svazu školkařů, tak je možné tuto tabulku poslat na adresu software@gabriel.cz a bude umístěna vždy na jaře a na podzim na www.svaz-skolkaru.cz.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/07/2003 Verze: 3.35

Do agendy Zboží přibyla položka stálá cena, která slouží pro účetní oceňování rozpracované výroby.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/07/2003 Verze: 3.35

V tisku inventurních sestav ve školkařské knize přibyla možnost tisknout ve stálých cenách. Ty jsou používány ve školkách, které nesledují náklady na vypěstování rostliny, ale chtějí ocenit rozpracovanou výrobu.

Aplikace: Manažer Datum: 20/07/2003 Verze: 1.09

Vagendě Pracovní deník bylo upraveno zobrazování módu Školkařský deník/Deník techniky na spodním řádku, kde se střídavě ukazuje buď část školky nebo technika.

Aplikace: Manažer Datum: 20/07/2003 Verze: 1.09

V pracovním deníku se cena jiných vstupů počítá dvěma způsoby: pokud není napojena převodka spotřeby, pak se počítá z definice vstupu. Pokud ale je napojena, pak se počítá přímo ze skladové ceny, která je na převodce.

Aplikace: Manažer Datum: 20/07/2003 Verze: 1.09

V agendě Zaměstnanec je možné vyplnit cenu práce za hodinu samostatně zaměstnanci, pokud se liší od standardní ceny, která je uvedena v typu práce/vstupu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/07/2003 Verze: 3.34

Opravena chyba v agendě Doklad: při vystavování převodky (spotřeba firmy nebo střediska) se na straně na sklad uvádí pořizovací cena, ne prodejní.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/07/2003 Verze: 3.33

Do agendy Školkařská kniha přibyla položka prodejné, která umožňuje označit (a vyhledávat/filtrovat), zda rostlina je již připravena k prodeji.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/07/2003 Verze: 3.33

V přehledu agendy Školkařská kniha přibyly nástroje pro rychlejší zadávání inventury (Inventura - změnit velikost, počet, cenu).

Aplikace: Technika Datum: 15/07/2003 Verze: 2.04

Do agend Práce techniky a Půjčovna techniky přibyla společná sestava Přehled práce za/na období, která umožňuje plánovat a rezervovat práci techniky po dnech, ale také zobrazit vytíženost.

Aplikace: Manažer Datum: 13/07/2003 Verze: 1.08

Agenda Pracovní deník se rozdělila na čtyři podagendy: Školkařský deník, Deník realizace a údržby, Deník techniky a Obchodní deník. V Deníku techniky přibyla vazba na techniku, které byla práce věnována.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/07/2003 Verze: 3.32

Do agendy Školkařská kniha přibyl tisk inventurních sestav (agenda Školkařská kniha - záložka Přehled - menu Přehled - Tisk inventurních sestav). Slouží k tisku inventurní sestavy ze školkařské knihy, ale také ke zobrazení výrobních cen a jejich porovnání s cenami předpokládanými pořizovacími a prodejními.

Aplikace: Technika Datum: 10/07/2003 Verze: 2.03

Do agendy Technika byla přidána položka sazba na hodinu.

Aplikace: Technika Datum: 10/07/2003 Verze: 2.03

Nová agenda Půjčovna techniky.

Aplikace: Organizace Datum: 04/07/2003 Verze: 1.18

V agendě Organizace se na záložce Osoby v organizaci zobrazuje také poznámka.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/07/2003 Verze: 3.31

V agendě Typ zboží byla zvětšena položka názvu zboží na 50 znaků.

Aplikace: Organizace Datum: 02/07/2003 Verze: 1.17

Do agendy Organizace přibyla adresa pro písemný styk.

Aplikace: Organizace Datum: 02/07/2003 Verze: 1.17

Do agendy Organizace přibyl tisk adresních štítků (zatím ve formátu 3 x 8 x 70 mm x 36 mm).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/07/2003 Verze: 3.30

Přibyl parametr Kód skladu školky, který je požíván ve všech procedurách, kde je třeba znát, jaký sklad je napojen na školkařskou knihu (například export nabídky na internet ze školkařské knihy).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 27/06/2003 Verze: 4.13

Pro tisk vícesloupcových sestav etiket je možné nastavit, od které etikety se bude tisknout. Tato funkce je užitečná v případě, že uživatel nepotiskne celý arch etiket.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/06/2003 Verze: 3.29

V agendě Část skladu byla dokončena identifikace pomocí čárkového kódu. Do tisku etiket přibylo načtení etikety, která je označením části skladu.

Aplikace: Organizace Datum: 25/06/2003 Verze: 1.16

Agenda dokumentů nyní umí pracovat také s dokumenty ve formátu HTML a připojovat k nim obrázky ve formátu JPEG včetně popisu. Tato vlastnost je důležitá pro automatickou prezentaci dokumentů na internetu.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 24/06/2003 Verze: 1.23

V agendě občana bylo znepřístupněno tlačítko pro vyhledání adresy pro případ, že občan není v editačním módu.

Aplikace: Organizace Datum: 23/06/2003 Verze: 1.15

Do agendy dokument přibyla nová položka Podtyp dokumentu. Tato položka je napojena na nově vzniklý číselník Podtyp dokumentu.

Aplikace: Matrika Datum: 19/06/2003 Verze: 1.11

Byl naprogramován tisk zápisu o uzavření manželství do zvláštní matriky.

Aplikace: Matrika Datum: 13/06/2003 Verze: 1.11

Byl naprogramován tisk zápisu o narození do zvláštní matriky.

Aplikace: Matrika Datum: 13/06/2003 Verze: 1.11

Do Knihy narození přibyly tiskové sestavy: Četnost jmen podle abecedy a Četnost jmen podle počtu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/06/2003 Verze: 3.28

Ve školkařské knize a v části školky byla přidána identifikace pomocí čárkového kódu. Do tisku etiket přibyl tisk na formát štítků 3x8 a 3x9.

Aplikace: Manažer Datum: 12/06/2003 Verze: 1.07

Byla naprogramována vazba mezi plánováním a školkařskou knihou.

Aplikace: Adresa Datum: 12/06/2003 Verze: 1.06

Do agedny ulice je možné zapsat PSČ, takže při vyplnění ulice se automaticky do adresy doplní PSČ.

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2003 Verze: 1.11

Byla upravena sestava Zápis o určení otcovství a Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti.

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2003 Verze: 1.11

Byla přidána Pomocná kniha úmrtí, aby bylo možno zadávat zápisy pro zvláštní matriku úmrtí.
Byl naprogramován tisk zápisu o úmrtí do zvláštní matriky.

Aplikace: Pošta Datum: 08/06/2003 Verze: 1.05

Pro přijímání a odesílání mailů byla naprogramována práce s českými znaky.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 06/06/2003 Verze: 4.12

Pokud uživatel nená zakoupenu licenci aplikace a pracuje pouze s demoverzí, pak může vytisknout jen prvních 100 sestav.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2003 Verze: 3.27

Bylo časově optimalizováno uzavírání dokladu (zrychlení načítání celkové pořizovací ceny zboží).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 26/01/2003 Verze: 4.11

Přibyl nový typ parametru adresář.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 23/01/2003 Verze: 4.11

Generátor tiskových sestav nyní umí vytvářet také sestavy s uspořádáním položek do více sloupců. Vhodné zvláště pro tisk na etikety.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw