Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/07/2002 Verze: 3.04

Při ukládání zboží se již neobjevuje nadbytečný dotaz na změnu prodejní ceny na základě jednotkové (nákupní).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/07/2002 Verze: 3.04

Při zapisování velikosti zboží se již neobjevuje chyba při zápisu prvního písmene.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 09/07/2002 Verze: 3.10

Při prohlížení tisku na obrazovce se okno rozmístí pouze do plochy mimo spodní lištu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/07/2002 Verze: 3.03

Naprogramován generátor inventurních sestav, který umí zpětně k datu počítat stavy a ceny, zobrazovat pouze nenulové stavy, sčítat pouze kategorie atd.

Aplikace: Pošta Datum: 26/06/2002 Verze: 1.04

Zahájen vývoj manageru komunikace s jinými systémy. Naprogramován export zboží a přenosů do systému Caesar.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/06/2002 Verze: 3.02

Generátor obchodních sestav umí také pracovat s převodkami, nejen s příjemkami a výdejkami. Na příjemkách se zobrazuje také počet již prodaného zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/06/2002 Verze: 3.02

Při tisku přeceněného zboží na PDL se netiskne přeceněné zboží, pokud je v nulovém stavu. Na PDL se vytiskne marže a procentuélní marže.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/06/2002 Verze: 3.01

Naprogramována nová agenda Školkařská kniha. Z toho důvodu byla zdražena aplikace o 200 bodů (1000 Kč).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/06/2002 Verze: 3.09

Upravena práce s oknem parametrů. V názvu aplikace se zobrazuje i uživatelský název, nejen programátorský. Při načtení parametrů se načítají parametry celého systému. Upravena chyba uvolňování ManagerPrm.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/06/2002 Verze: 3.01

Nová inventurní sestava: souhrn zboží v kategoriích (počet, nákupní a prodejní cena)

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 29/05/2002 Verze: 3.08

V tiskovém okně přibyla nová funkce Export do Excelu (k Tisku a Tisku na obrazovku).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/05/2002 Verze: 2.03

V agendě Zboží přibyla funkce Generátor obchodních sestav, která umožňuje ´dolovat data´ pro přehledové obchodní sestavy.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 23/05/2002 Verze: 1.10

Do občana přidána položka Typ voliče, která určuje, zda se občan zobrazí v agendě volby (standardní volič - ANO, vydán voličský průkaz - ANO, zvláštní seznam - NE).

Aplikace: Ohlašovna Datum: 23/05/2002 Verze: 1.10

Naprogramován export dat občanů do aplikace komunálních odpadů.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 22/05/2002 Verze: 1.10

Sestavy četnosti jmen a příjmení tříděny také podle počtu, nejen pdle abecedy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/05/2002 Verze: 2.02

Přibyl tok atributů zboží ze školkek a zahr.center do centrály.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/05/2002 Verze: 2.01

Již se nepoužívá kód firmy. POZOR V PROVOZOVNĚ Kopisty!
POZOR NA ORG_RADA!
POZOR NA NEJEDNOSNAČNOSTI VYR_SKL!

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/05/2002 Verze: 2.01

Zboží má atributy podle kategorií (viz. norma 464902-1)

Aplikace: Ohlašovna Datum: 27/04/2002 Verze: 1.09

Při mazání chybně zadaného dítěte se s ním nesmaže pobyt (neboť ho mělo u rodiče a ten zůstává).

Aplikace: Ohlašovna Datum: 27/04/2002 Verze: 1.09

Přidány kontrolní sestavy, které kontrolují pobyt občanů na adrese.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 10/04/2002 Verze: 1.08

Přísná kontrola vyplněnosti minulého pobytu byla změněna na informativní. Občan bez minulého pobytu je uložen, pouze se zobrazí informativní hláška.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 10/04/2002 Verze: 1.08

V menu hledání se zobrazuje položka - Vyhledávat pouze aktuální pobyt. Tato položka je standrdně zaškrtnuta, takže se při vyhledávání podle adresy zobrazuje v přehledu pouze aktuální pobyt. Pokud se tato položka odznaží, pak je vyhledávána i historie pobytu na dané adrese.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 10/04/2002 Verze: 1.08

Do hlavičky sestav Stálý seznam voličů a Výpis ze stálého seznamu Voličů přibylo město (místo městského úřadu).

Aplikace: Adresa Datum: 10/04/2002 Verze: 1.04

Odstraněna chyba funkce GetCisTxt - pokud kód byl prázdný, pak vracela SQL error.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 10/04/2002 Verze: 3.07

Při zobrazení počtu řádků v přehledu se také používá select distinct (jinak při komplikovaných dotazech docházelo ke zdvojování počtu řádků).

Aplikace: Ohlašovna Datum: 10/04/2002 Verze: 1.08

Byly skryty (zatím) kolonky OP a povolání.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 06/04/2002 Verze: 1.07

Z formuláře občana lze zobrazit tiskovou sestavu Aktuální obyvatelé na adrese. Nejprve se objeví dotaz na adresu a potom již standardní tiskové okno.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 06/04/2002 Verze: 1.07

Přibyly kontrolní sestavy: Nejednoznačná rodná čísla, Občané bez adresy, Chyby v nastavení aktuálního pobytu, Adresy bez volebních okrsků. Tyto sestavy jsou přístupné z Portálu: Ohlašovna - Nastavení - Kontrolní sestavy.

Aplikace: Organizace Datum: 05/04/2002 Verze: 1.08

V tabulkách Organizace a Osoba se zvětšila položka část(města) na 30 znaků.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 05/04/2002 Verze: 1.07

V tabulkách Minulý a Budoucí pobyt se zvětšila položka část(města) na 30 znaků.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 05/04/2002 Verze: 1.07

Stálý seznam voličů a Výpis ze stálého seznamu voličů byly přeuspořádány na šířku. Do tisku Seznamu voličů přibylo město do adresy.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 05/04/2002 Verze: 3.06

V přehledu se prosvicuje modře celý vybraný řádek, ne pouze jedna kolonka.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/03/2002 Verze: 1.19

Do přehledu nákupních cen zboží se nyní zobrazuje také dodavatel.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/03/2002 Verze: 1.19

Při vyhledávání dokladů je možné načíst kód dodavatele nebo odběratele z agendy organizací, takže se usnadní hledání dokladů od určitého dodavatele nebo určitému odběrateli.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/03/2002 Verze: 1.19

Přibyla agenda Sklad - je pomocí ní možné nastavovat části skladu (dřive to byl pouze číselník).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/03/2002 Verze: 1.19

Do agendy Zboží přibyla záložka Školkařská kniha, která umožňuje sledovat péči o rostlinný materiál.
Do agendy Zboží přibyla možnost evidovat, ve které části skladu se zboží nachází.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 25/03/2002 Verze: 3.05

Do formuláře agendy byla přidána práce se zásobníkem (clipboardem) Windows - vyjmutí, kopírování a vkládání textu. Rovněž byla přidána možnost vložit speciální znak pomocí ASCII hodnoty.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/03/2002 Verze: 1.19

Typ dokladu je přístupný přes rozbalovací okénko a ne pouze přes edit, takže se snadněji vyhledávají doklady podle typu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/03/2002 Verze: 1.19

Na faktury je možné tisknout firemní logo. Okénko odběratele se přesunulo na místo, kde bude vidět na dopise s průhlednou obálkou.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 23/03/2002 Verze: 3.05

Je možné v tiskových sestavách tisknout obrázek, k němuž je zadána cesta buď parametrem nebo přímo odkazem na soubor.

Aplikace: Matrika Datum: 14/03/2002 Verze: 1.09

Přidána sestava Úmrtní list - zadní strana, na kterou se vytiskne bydliště zemřelého. Přidána možnost tisknout druhopisy EX OFFO.

Aplikace: Organizace Datum: 01/03/2002 Verze: 1.07

V CA formuláři se vyskytovaly problémy při uvolňování z paměti, pokud bylo do formuláře zapsáno a potom smazáno menu (dlouho trvající a těžko odstranitelná chyba).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 18/02/2002 Verze: 3.04

Upraveno uvolňování objektů na konci běhu systému. Chyby byly v uvolňování TUser a Prm. Doplněno postupné uvolňování: 1. formuláře 2. datamoduly 3. aplikace a uvolnění BPL.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/02/2002 Verze: 1.18

Přidána agenda Encyklopedie, která je hlavně určena pro prezentační účely (fotografie zboží), ale také pro vnitrofiremní návody k péči o zboží. Ideální použití je automaticky propojit tuto agendu na internet.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/02/2002 Verze: 1.18

Pokud na středisku funguje více pokladen, pak jsou uzavírány odděleně. Zamezí se tak společné odpovědnosti všech prodavaček za vzniklé manko.
Třeba spustit SQL script: update vyr_spok set compnum=1 where compnum is null

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 01/02/2002 Verze: 3.03

Do menu přehledu agendy přibyla funkce Výstup - Tisk přehledu, Export přehledu do .TXT souboru, Export přehledu do programu Excel. V tisku přehledu je možné zobrazit nejen položky viditelné v přehledu na obrazovce, ale také (jestliže se nastaví do položky Tabulka 1 místo Základní tabulka) další položky, které jsou viditelné pouze ve formuláři. To samé platí pro výběr položek pro export do TXT nebo Excelu.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 01/02/2002 Verze: 1.06

Do tisku přehledových sestav, které si vytvoří uživatel, je nyní možné přidat také položky, které jsou viditelné jen na formuláři, ne v přehledu (položce se místo Základní tabulky musí nastavit Tabulka 1). Rovněž je možné tyto položky exportovat do TXT souboru nebo do programu Excel.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 31/01/2002 Verze: 1.06

V případě, že došlo k nějaké chybě v synchronizaci a je uváděn jiný aktuální pobyt v přehledu a na formuláři, je možné tuto situaci vyřešit následujícím způsobem: 1. uživatel se přepne na záložku Pobyt. 2. nastaví se na pobyt, který je aktuální a stiskne menu Pobyt - Nastavit jako aktuální pobyt

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 31/01/2002 Verze: 3.03

Na Interbasi se při vytváření tabulky automaticky do položek typu char (jen u těch, které jsou indexovány) zapisuje collate PXW_CSY, což způsobuje, že jsou korektně zatříděny znaky české abecedy.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 31/01/2002 Verze: 1.06

Při vytváření volebního seznamu se již korektně zatřiďují příjmení podle pravidel české abecedy.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw