Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Pokladna Datum: 09/04/2019 Verze: 4.16

V agendě ´Pokladna´ se v přehledu vyhledávaného zboží zobrazuje barva skladu pouze v módu ´Místní sklad´. V módu ´Centrální sklad´ se barva skladu nezobrazuje z důvodu optimalizace komunikace s centrálním serverem, na kterém běží aplikace ´Výroba a prodej´.

Aplikace: Organizace Datum: 09/04/2019 Verze: 2.79

Pro agendu ´Osoba´ přibyl nový parametr ´V agendě osob zobrazovat citlivé údaje´: Ano / Pouze personalistům. Citlivé položky jsou datum narození, rodné číslo a číslo OP. Tyto položky je možné z důvodu GDPR skrývat uživatelům, kteří nemají práva ´personalista s přístupem na citlivá data´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/04/2019 Verze: 10.54

V přehledu agendy ´Zboží´ byla do rychlého hledání navrácena možnost hledat podle položek ´Popis´ a ´EAN´. Někteří uživatelé byli zvyklí na toto hledání a při odstranění těchto položek z rychlého hledání si je opět vyžádali.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/04/2019 Verze: 10.54

V agendě ´Doklad´ byla optimalizována rychlost zobrazování dodavatele a odběratele na formuláři dokladu.

Aplikace: Matrika Datum: 02/04/2019 Verze: 6.95

V nastavení aplikace Matrika přibyla možnost ´Znovu vygenerovat položku ´Historie´ v matričních knihách´. Tuto akci může spustit pouze servisní technik GSoftu. Umožňuje po namigrování matričních dat z jiné aplikace nastavit položku ´Historie´ na základě pořadí historických vrstev. Poslední vrstva dostane hodnotu 0, předchozí vrstvy dostanou hodnotu 1.

Aplikace: Manažer Datum: 01/04/2019 Verze: 4.35

V agendě ´Zaměstnanec´ se firemním personalistům zobrazují na formuláři také položky OP (občanský průkaz), Pracovní poměr, Výplata, Zdravotní pojišťovna.

Aplikace: Manažer Datum: 30/03/2019 Verze: 4.35

Pro agendu ´Zaměstnanec´ byl naprogramován nový parametr ´Typ organizace´: Úřad / Firma. Tento základní parametr ovlivňuje zobrazení vybraných položek a funkcí na formulářích a v menu.

Aplikace: Matrika Datum: 25/03/2019 Verze: 6.94

V agendě ´Kniha manželství´ byla přidána možnost na formuláři sestavy ´Žádost o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku´ tisknout položku ´Název úřadu a místo´ ze záložky ´Protokol o uzavření manželství´.

Aplikace: Matrika Datum: 23/03/2019 Verze: 6.94

V ´Knize manželství´ byla upravena práce s dohodou o příjmení. Na formuláři přibyly položky zobrazující hodnoty, které se tisknou na formuláře: kniha manželství, oddací list, protokol o uzavření manželství a dotazník k uzavření manželství. Doplňování těchto položek se řídí konfigurací nového číselníku ´Dohoda o příjmení´. Při instalaci nové verze je tento číselník doplněn na základě dříve používaných parametrů. Jsou také doplněny položky dříve zapsaných záznamů v knize manželství.

Aplikace: Matrika Datum: 19/03/2019 Verze: 6.93

V matričních knihách bylo upraveno vytváření formulářů žádostí o zápis do zvláštní matriky. Ve formulářích bylo aktualizováno poučení a informace o Zásadách ochrany osobních údajů.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 18/03/2019 Verze: 1.61

V agendě ´Objednávky přijaté´ byla naprogramována možnost přepočítat objednávku pro úroveň / vzorec. Tato nová vlastnost umožňuje uživatelům používat stejná pravidla pro práci s prodejními cenami, jako v agendě ´Doklad´ při vystavování faktury.

Aplikace: Matrika Datum: 18/03/2019 Verze: 6.93

V knize narození bylo upraveno formátování datumu v položce ´Svéprávnost ověřena dne´ (u otce i matky). Formátování se projeví také při tisku sestavy určení otcovství.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 15/03/2019 Verze: 1.60

V přehledu agendy ´Objednávka´ / ´Nabídka´ byly přidány sloupce: ´Cena´, ´Cena s DPH´ a ´Popis´. Ve sloupci ´Popis´ se zobrazuje informace o typu objednávky / nabídky a počáteční znaky z položky ´Poznámka´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/03/2019 Verze: 6.27

Byl upraven systémový parametr ´Systémové sestavy tisknout na tiskárnu´. Tento parametr je nyní možné vyplnit pomocí tlačítka pro výběr tiskárny. Jedná se o tiskárnu, na kterou se tisknou systémové sestavy. Pokud má parametr hodnotu 0, budou systémové sestavy tištěny na defaultní tiskárnu. Je třeba ale dát pozor na to, že Windows mají často nastaveno, že defaultní tiskárna je tiskárna, na kterou se tisklo naposledy. Tento parametr ovlivňuje například tisk sestav ´Stav pokladny´, ´Výčetka platidel´ z aplikace Pokladna.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 13/03/2019 Verze: 6.26

V dialogu ´Parametry´ bylo naprogramováno vyhledávání podle zadaného textového řetězce. Parametr je nalezen, pokud jeho název nebo hodnota obsahuje vyhledávaný textový řetězec. Pro další výskyty řetězce je možné kliknout na tlačítko ´Vyhledat další´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/03/2019 Verze: 10.53

Pro zobrazování pořizovacích cen v agendě ´Zboží´ přibyl nový parametr ´Pořizovací ceny uvádět na kartě zboží´: Běžné / Průměrné / Z posledního PDL. Běžná pořizovací cena je cena, kterou naposledy uživatel na kartě zboží zadal. Průměrná pořizovací cena je počítaná z váženého průměru z PDL. Pořizovací cena z posledního PDL je cena okopírovaná z posledního zadávaného PDL.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/03/2019 Verze: 10.53

Pro tisk výdajových dodacích listů do ciziny přibyl nový parametr ´Na VDL do ciziny tisknout ceny´: Ano / Ne.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/03/2019 Verze: 10.53

Pro přidělování čísel jednacích speciálním převodkám přibyl nový parametr ´Č.j. přidělovat odpisu, úhynu, nárůstu´: Společně / Podle typu pohybu. Udává, zda se má při uzavírání odpisu, úhynu, nárůstu přidělit číslo jednací všem dokladům společně nebo zda se má přidělovat podle typu prvního pohybu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 10/03/2019 Verze: 1.59

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo naprogramováno členění dokladů podle interních kódů. Tuto novou vlastnost využijí například firmy, které chtějí filtrovat objednávky po více střediscích.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/03/2019 Verze: 10.53

Pro vytváření faktur přibyl nový parametr ´Na FAK a VDL vybírat odběratele z agendy´: Organizace / Organizace a osoba. Běžně se faktury vystavují pouze odběratelům z agendy Organizace, kteří mají IČO. V případě e-shopů je třeba zasílat faktury i odběratelům z agendy Osoba. Tato nová vlastnost se promítá také do tisku odběratele na faktuře, kde bude možná potřeba dokonfigurovat v hlavičce tisk položek spojených s odběratelem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/03/2019 Verze: 10.53

V agendě ´Zboží´ byla přidána položka ´Dodatečný popis´ do přehledu zboží. Do této položky firmy zapisují různé dodatečné informace: název zboží od dodavatele, číslo partie atd.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/03/2019 Verze: 10.53

Pro tisk faktury a výdajového dodacího listu přibyl nový parametr ´Na FAK a VDL tisknout dodatečný popis´: Ano / Ne. Na faktuře a výdajovém dodacím listu je užitečné tisknout dodatečný popis například v případě, že se do něj zapisuje číslo partie.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/03/2019 Verze: 10.53

V agendě ´Sklad, zakázka, stavba´ byla naprogramována pomocná vyhledávací tlačítka datumu pro položky: poptávka - datum požadované, nabídka - datum odeslání, stavba - datum plánovaného zahájení, datum zahájení, datum plánovaného ukončení, datum ukončení.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/03/2019 Verze: 10.53

V agendě ´Zboží´ byla naprogramována kontrolní sestava ´Kontrola chybně zadaných čárových kódů´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/03/2019 Verze: 10.52

V agendě ´Tisk etiket´ bylo upraveno načítání českého názvu rostlin. Pokud se z některé agendy načítají znaky ´???´, které upozorňují na nevyplněnost českého názvu rostliny, tyto znaky se netisknou na etiketu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/03/2019 Verze: 10.52

V agendě ´Tisk etiket´ byla naprogramována sestava ´Přehled etiket označených N´. Tato sestava slouží například ke zobrazení etiket, které má uživatel již vytištěné a je třeba je připravit k objednaným rostlinám.

Aplikace: Technika Datum: 07/03/2019 Verze: 2.34

V přehledu agendy ´Technika´ bylo naprogramováno rychlé hledání podle položek ´Název´ a ´Kód techniky´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 06/03/2019 Verze: 1.58

V přehledu objednávek jsou barevně zvýrazněny objednávky, které mají datum ukončení platnosti starší, než je aktuální datum.

Aplikace: Technika Datum: 28/02/2019 Verze: 2.33

V agendě ´Uzávěrka práce techniky´ bylo upraveno zadávání datumu při tisku sestav ´Jízdní výkaz stroje´, ´Jízdní výkaz stroje na stavbách´, ´Jízdní výkaz stroje za rok´ atd. Do datumu je možné zapsat tečky / čárky na numerické klávesnici v obou variantách.

Aplikace: Manažer Datum: 28/02/2019 Verze: 4.34

V agendě ´Deník realizace a údržby´ byla upravena hlavička sestavy ´Přehled jiných vstupů (celkové součty po zboží)´. V hlavičce se kromě názvu stavby zobrazuje i její číslo.

Aplikace: Organizace Datum: 27/02/2019 Verze: 2.78

V agendě ´Uživatelská práva´ přibyla nová funkce ´Hromadný převod rolí´. Tato funkce umožní snadnější změnu konfigurace rolí uživatelů například pro komunikaci se základními registry.

Aplikace: Manažer Datum: 25/02/2019 Verze: 4.33

V agendě ´Školení´ byla upravena chyba v sestavě ´Hodnocení školení - podrobně´. Již se v ní korektně zobrazuje položka ´Poznámka k úrovni organizačního zajištění´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/02/2019 Verze: 10.51

V agendě ´Doklad´ byl pro ´slučovací převodky´ naprogramován tisk míchacího protokolu. Tuto sestavu využijí například firmy, které míchají travní směsi.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/02/2019 Verze: 10.50

Byl upraven export hlášení pro ÚHÚL ve formátu XML. Plochy lesní školky se nyní zaokrouhlují na 3 desetinná místa.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/02/2019 Verze: 10.50

V agendě ´Zboží´ byla rozšířena položka atribut zboží na 30 znaků. V agendě ´Průvodní list´ byla rozšířena položka ´Věk, způsob pěstování´ na 30 znaků.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/02/2019 Verze: 10.50

Při vytváření faktury z objednávky přijaté se do poznámky faktury přenese číslo jednací objednávky a poznámka z objednávky.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 15/02/2019 Verze: 6.25

Při tisku sestav může nyní uživatel nastavit položce, zda se bude tisknout s rámečkem. Dříve tuto vlastnost mohl nastavit pouze servisní technik.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 14/02/2019 Verze: 1.57

Na objednávku přijatou se do položky počet tiskne také jednotka.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/02/2019 Verze: 10.49

Pro tisk faktury přibyl nový parametr ´Na FAK zobrazit zboží z připojených VDL´: Ano / Ne / Neuvedeno. Pokud má parametr hodnotu ´Ano´, zobrazí se zboží z připojených výdajových dodacích listů také na faktuře. Parametr lze nastavit na úrovni organizace nebo uživatele.

Aplikace: Pokladna Datum: 04/02/2019 Verze: 4.15

Byla opravena chyba uzávěrky pokladny v případě, že se v módu ´Centrální sklad´ zapisují do pokladní knihy vrácenky. Vrácenky se již korektně zapisují do odpovídající knihy pro platby hotově, platební kartou nebo hotově v €.

Aplikace: Pokladna Datum: 01/02/2019 Verze: 4.15

Uzávěrka pokladny byla upravena tak, aby fungovala pro platby kartou i v módu po uživatelích. Tato nová vlastnost umožní i městským úřadům, aby používaly platby kartou.

Aplikace: Organizace Datum: 28/01/2019 Verze: 2.77

Do číselníku ´Druh organizace´ přibyla položka ´Pořadí´. Tato úprava umožňuje třídit číselník podle požadavků uživatelů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/01/2019 Verze: 10.48

V agendě ´Doklad´ se v menu zobrazuje informace, ke kterému datu byl uzavřen sklad. Uživatelé tak jsou informováni o tom, jak staré doklady ještě mohou uzavírat.

Aplikace: Pokladna Datum: 25/01/2019 Verze: 4.14

V agendě Pokladna byla do přehledu vyhledávaného zboží přidána položka ´Jednotka´. Tato položka přispěje ke snížení počtu záměn prodaného zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/01/2019 Verze: 10.47

V přehledu agendy ´Zboží´ přibyla položka ´Tisknout etikety´. Tato položka umožňuje i v přehledu zobrazit, zda má být při tisku etiket ke zboží předvyplněno ´Tisknout: Ano´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/01/2019 Verze: 10.47

V agendě ´Školkařská kniha´ byla opravena chyba tisku sestavy rostlin, které potřebují rostlinolékařský pas.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/01/2019 Verze: 10.47

V agendě ´Sklad, zakázka, stavba´ bylo upraveno rychlé hledání skladů podle názvu. V běžném provozu se nezobrazují archivované záznamy.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 21/01/2019 Verze: 1.26

V agendě ´Encyklopedie´ bylo upravena chyba při mazání obrázků. Pokud uživatel klikne v okamžiku mazání záznamu o obrázku na storno, není smazán záznam ani soubor obrázku.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 15/01/2019 Verze: 1.56

V agendě ´Objednávky přijaté´ byla upravena kontrola množství rezervovaného zboží na skladě. Nyní se porovnávají informace o volném počtu. Pokud je volný počet menší než nula, je zobrazena informace.

Aplikace: Manažer Datum: 07/01/2019 Verze: 4.32

V přehledu agendy ´Specifikace pracovního místa´ se šedě obarví sloupec ´Název´ v případě, že ve sloupci ´Držitel/é´ je hodnota ´Zaměstnanec nebyl nalezen´.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw